percubaan spm tahun 2012

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  1/26

  SULIT 2 7109/1

  Bahagian A

  Jawab semua soalan

  1. Anda telah menggunakan meter pelbagai untuk menguji keterusan komponen elektronik seperti

  Rajah 1 di bawah. Tandakan ( ) kemungkinan keputusan pengujian komponen yang betul dan (X)yang salah dalam ruang jawapan.

  Komponen Keputusan RuangJawapan

  Perintang 1000 5%

  Nilai R Keadaan

  R = 1000 Baik

  R = Rosak

  Diod

  Nilai R Keadaan

  R = PincangDepan

  R = 10 PincangBalikan

  Geganti

  Nilai R Keadaan

  R = 20 GegelungGeganti

  R = NormallyOpen

  Fius

  Nilai R Keadaan

  R = 15 Baik

  R = Terputus

  Pemuat

  Nilai R Keadaan

  R Rosak

  R = Baik

  Transistor

  Nilai R Keadaan

  R = 10 PincangDepan

  R = PincangBalikan

  RAJAH 1

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  2/26

  SULIT 3 7109/1

  [skor : 5 ]

  2. Anda telah membuat pengujian keterusan ke atas beban elektrik sepertiRajah 2 di bawah.Tuliskan pernyataan langkah kerja berdasarkan rajah diberi.

  RAJAH 2

  Langkah Pernyataan

  (a) ..................................................................................

  ...........................................................................................

  ...........................................................................................

  (b) ..................................................................................

  ...........................................................................................

  ............................................................................................

  (c) ..................................................................................

  ...........................................................................................

  ...........................................................................................

  (d) ..................................................................................

  ...........................................................................................

  ...........................................................................................

  (e) ..................................................................................

  ...........................................................................................

  ...........................................................................................

  [skor : 5 ]

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  3/26

  SULIT 4 7109/1

  3. Rajah 3 menunjukkan palam tiga pin yang telah pecah dan perlu digantikan baru. Berdasarkanpernyataan langkah kerja, susun langkah dengan menuliskan A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan.

  RAJAH 3

  Pernyataan Langkah Kerja

  A Membuka skru palam tiga pin yang rosak

  B Memasang wayar Life, Neutral dan Earth pada palam tiga pin yang baru

  C Melonggarkan skru pada terminal Life, Neutral dan Earth palam tiga pin yang rosak

  D Memasang skru palam tiga pin yang baru.

  E Mengeluarkan wayar Life, Neutral dan Earth dari palam tiga pin yang rosak

  Ruang Jawapan

  Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5

  [skor : 5 ]

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  4/26

  SULIT 5 7109/1

  4. Rajah 4 menunjukkan contoh penggunaan litar suis satu hala mengawal dua lampu pada ruangdapur. Lakarkan gambar rajah pendawaian bagi litar ini pada ruang yang disediakan.

  \

  RAJAH 4

  [Skor: 5]

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

  N

  L

  L1 L2

  S1

  E

  Suis

  Lampu 1 Lampu 2

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  5/26

  SULIT 6 7109/1

  5. Rajah 5 menunjukkan rajah bergambar bagi litar pengatur voltan DC.

  RAJAH 5

  Pernyataan di bawah adalah langkah kerja menyambung litar pengatur voltan DC

  PERNYATAAN LANGKAH KERJA

  Menyambung kabel Life dan Neutral ke masukan pengubah

  Menyambung keluaran pengubah ke diod kuasa D1, D2 dan kapasitor C1Menyambung diod D1 ke diod D2Menyambung diod D1 ke perintang R1Menyambung diod D2 ke kapasitor C1

  Menyambung kapasitor C1 ke kapasitor C2Menyambung perintang R1 ke transistorMenyambung perintang R1 ke kapasitor C2Menyambung transistor ke perintang R2

  Menyambung transistor ke diod zenerMenyambung diod zener ke kapasitor C2Menyambung diod zener ke keluaranMenyambung R2 ke keluaran

  BerdasarkanRajah 5, lengkapkan lakaran litar skematik dengan melakar simbol komponen dansambungan dalam ruang jawapan.

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  6/26

  SULIT 7 7109/1

  [skor : 5 ]

  6. Rajah 6menunjukkan komponen peralatan elektrik domestik yang telah anda pelajari. Berdasarkanrajah dan langkah kerja membaikpulih diberi, tuliskan nama komponen tersebut pada ruang yang

  disediakan.

  Ruang Jawapan Komponen Langkah Kerja

  (a) .

  Sentuhkan kuar merah pada

  terminal pilihan 1 suis dankuar hitam pada terminal

  Common suis. Tekan butang

  pilihan 1.

  (b) .

  Buat pemerhatian, sekiranya

  nilai menunjukkan nilai 0

  ohm maka berada dalam

  keadaan baik, jika sebaliknya

  maka rosak.

  (c) .

  Discaskan dengan

  menyentuhkan kedua-dua

  wayar terminal.

  (d) .

  Sentuhkan kuar merah pada

  terminal Life/Hidup (L) dan

  kuar hitam pada terminal

  Neutral (N).

  (e) .

  Lihat secara visual sekiranya

  ada bahagian yang pecah atau

  rosak, terminal longgar atau

  wayar tercabut.

  RAJAH 6

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  7/26

  SULIT 8 7109/1

  [skor : 5 ]7. Anda pernah mendapat pengalaman mengendalikan peralatan elektrik bagi memasak nasi dan

  membuat jus tembikai menggunakan peralatan sepertiRajah 7di bawah. Lengkapkan langkahkendalian yang betul pada ruang yang disediakan.

  RAJAH 7

  MEMASAK NASI PUTIH

  1. ................................................................................................................................................

  2. ...............................................................................................................................................

  .3. Lapkan bahagian luar Periuk Aluminium.

  4. Letakkan Periuk Aluminium ke dalam badan periuk. Tutup dengan penutup.

  5. Pasangkan Talikod AC ke Soket Periuk dan Palam ke Punca Kuasa.

  6. 7. Setelah nasi siap dimasak, tuil suis akan terangkat secara automatic. Lampu KEEP

  WARM akan menyala.

  8. Matikan suis pada bekalan kuasa dan cabut palam setelah digunakan (Pegang pada palambukan pada tali kod)

  MEMBUAT JUS BUAH

  1. Pastikan suis pengisar dalam keadaan OFF.

  2. Masukkan bahan ke dalam Balang (Jag) dan pasangkan penutup.

  3. Letakkan balang di bahagian atas tapak motor.4. ...............................................................................................................................................

  .

  5. Pegang penutup dan hidupkan suis pengisar.6. Berhenti pada masa maksima 2 minit dan teruskan operasi.

  7. Setelah beberapa kali dikisar dan mendapat hasil yang dikehendaki, keluarkan bahan-

  bahan kisaran pada bekas lain.

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  8/26

  SULIT 9 7109/1

  8. ................................................................................................................................................

  [skor : 5 ]

  8. Rajah 8 menunjukkan port keluaran sebuah komputer yang telah anda pelajari di bengkel elektrik.Lengkapkan peralatan atau aksesori yang sesuai untuk dihubungkan pada port berkaitan dengan

  MenuliskanA, B, D, E, atau Gpada ruang disediakan.

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

  F

  C

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  9/26

  SULIT 10 7109/1

  [skor : 5 ]

  9. Apabila didapati CPU komputer anda telah rosak, maka anda perlu menukarkannya dengan yang

  baru. Lengkapkan langkah menukar CPU baru berdasarkanRajah 8 diberi.

  (a)

  ....................................................................................

  ....................................................................................

  ....................................................................................

  ....................................................................................

  (b)

  ....................................................................................

  ....................................................................................

  ....................................................................................

  ....................................................................................

  (c)

  ....................................................................................

  ....................................................................................

  ....................................................................................

  ....................................................................................

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

  RAJAH 8

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  10/26

  SULIT 11 7109/1

  (d)

  Keluarkan CPU yang lama.

  (e)

  Masukkan CPU baru ke dalam slot deng

  arah yang tepat.

  (f)

  ....................................................................................

  ....................................................................................

  ....................................................................................

  ....................................................................................

  (g)

  ....................................................................................

  ....................................................................................

  ....................................................................................

  ....................................................................................

  RAJAH 8

  [skor : 5 ]

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  11/26

  SULIT 12 7109/1

  10. Anda pernah mempelajari baikpulih perkakasan komputer. BerdasarkanRajah 10 dan simptom yangdiberi, tuliskan A, B, C, D dan E pada ruang jawapan disediakan.

  RAJAH 10

  Simptom Kerosakan Ruang Jawapan

  Bunyi Bip panjang sekali diikutibunyi Bip pendek sebanyak tiga kali

  Tiada sebarang paparan di skrin monitor

  skrin bergetar, mengherot atau muncul petak-petakberwarna

  tanda amaran penetapan frekuensi mengimbasmelebihi 85 Hz.

  Bunyi Bip pendek berulang-ulang

  Bad Sector semakin banyak.

  Pemacu Drive A: tidak dikesan

  Disket tidak boleh dimasukkan

  Komputer tidak dapat dihidupkan

  Bunyi letupan kecil menyebabkan komputer tidak hidup

  [skor : 5 ]

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  12/26

  SULIT 13 7109/1

  BAHAGIAN B

  BAHAGIAN B

  Jawab semua soalan.

  1. Anda membawa peralatan elektrik rosak dari rumah bagi membuat kompetensi baikpulih.

  Alat yang dibawa ialah seterika ibu anda yang mengalami masalah boleh dihidupkan namun

  tidak dapat digunakan untuk mengosok baju kerana tidak panas, terangkan langkah-langkah

  yang perlu anda lakukan untuk membaik pulih alat tersebut dari segi ;

  (a) menyatakan dua kemungkinan kerosakan yang berlaku.[skor : 2 ]

  (b) menerangkan langkah bagaimana membaikpulih kedua-dua kerosakan yang dinyatakan diatas.

  . [skor : 8 ]

  Ruang Jawapan

  (a) Dua kemungkinan kerosakan.

  (i) ..................................................................................................................................................

  (ii) ..................................................................................................................................................

  (b) Penerangan membaik pulih.

  (i) Kerosakan (i)

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  13/26

  SULIT 14 7109/1

  (ii) Kerosakan (ii)

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  14/26

  SULIT 15 7109/1

  2. Walaupun bahagian komputer pemacu cakera liut sudah jarang digunakan dengan kemajuanteknologi memperkenalkan storan pantas seperti thumdrive, anda diminta rakan anda

  membaik pulih pemacu komputernya yang tidak dapat membaca disket.

  Terangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh anda seperti beikut :-

  (a) Nyatakan dua kemungkinan kerosakan berlaku.

  (b) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya pemacu cakera liut tidak dapat diperbaiki

  lagi.

  [skor : 10 ]

  (a) Nyatakan dua kemungkinan kerosakan berlaku.

  .........

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  15/26

  SULIT 16 7109/1

  (b) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya pemacu cakera liut tidak dapat diperbaiki

  lagi.

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  16/26

  SULIT 17 7109/1

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  17/26

  SULIT 18 7109/1

  3. Jiran anda meminta anda menambah beberapa lampu, soket alur keluar dan kipas siling di

  rumahnya. Setelah selesai kerja, anda perlu mengira kos bagi mengira modal dan upah yangperlu dibayar oleh jiran anda, senarainya adalah seperti di bawah

  Bi

  l

  Bahan Kuantiti yang diperlukan Harga Seunit (RM)

  1 Kabel saiz 1.5 mm (Lampu) 90 meter RM 0.75 semeter

  2 Kabel saiz 2.5 mm (Soket) 90 meter RM 1.20 semeter

  3 Kabel (Bumi) 150 meter RM 0.50 semeter

  4 Suis satu hala dan tapak 2 RM 4.50 seunit

  5 Soket alir keluar dan tapak 2 RM 7.50 seunit

  6 Lampu pendarflour 36 W 4 RM 18.00 seunit

  7 Kipas siling dan tapak suis 1 RM 120.00 seunit

  8 Skru 1 kotak RM 10.00 sekotak

  9 Casing 25 unit RM 1.20 seunit

  10 Paku konkrit 1 kotak RM 8.00 sekotak

  JADUAL 1

  Berdasarkan Jadual 1, hitung ,

  a). jumlah kos bahan yang terlibat.

  Bi

  l

  Bahan Kuantiti

  yangdiperlukan

  Harga Seunit

  (RM)

  Jumlah

  (RM)

  1 Kabel saiz 1.5 mm (Lampu) 90 meter RM 0.75 semeter

  2 Kabel saiz 2.5 mm (Soket) 70 meter RM 1.20 semeter

  3 Kabel (Bumi) 150 meter RM 0.50 semeter

  4 Suis satu hala dan tapak 2 RM 4.50 seunit

  5 Soket alir keluar dan tapak 2 RM 7.50 seunit

  6 Lampu pendarflour 36 W 4 RM 18.00 seunit

  7 Kipas siling dan tapak suis 1 RM 120.00 seunit

  8 Skru 1 kotak RM 10.00 sekotak

  9 Casing 25 unit RM 1.20 seunit

  10 Paku konkrit 1 kotak RM 8.00 sekotak

  Jumlah

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  18/26

  SULIT 19 7109/1

  b). kos pemasangan sekiranya kos upah RM 150.00 dan kos overhead RM 20.00.

  c). harga yang dikenakan kepada jiran sekiranya ada memberi diskaun sebanyak 10%.

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  19/26

  SULIT 20 7109/1

  [skor : 10 ]

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  20/26

  SULIT 21 7109/1

  BAHAGIAN C

  Jawab semua soalan.

  1. Sebelum perniagaan membaikpulih peralatan elektrik domestik dan komputer yang inginanda buka, ada beberapa perkara perlu anda ambil perhatian. Huraikan mengikut pemikirananda sendiri bagi memastikan perkara-perkara berikut diuruskan dengan baik :

  (a) Tiga (3) ciri penting memilih lokasi perniagaan.

  (b) Dua (2) agensi yang boleh anda mohon bagi mendapatkan pinjaman wang.

  (c) Lima (5) cara tersendiri anda bagi menarik pelanggan baru.

  [ Skor : 10 ]

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

  Skor

  10

  9

  8

  76

  5

  4

  3

  21

  0

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  21/26

  SULIT 22 7109/1

  RUANG JAWAPAN

  (a) Tiga (3) ciri penting memilih lokasi perniagaan.

  (b) Dua (2) agensi yang boleh anda mohon bagi mendapatkan pinjaman wang.

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  22/26

  SULIT 23 7109/1

  RUANG JAWAPAN

  (c) Lima (5) cara tersendiri anda bagi menarik pelanggan baru.

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  23/26

  SULIT 24 7109/1

  RUANG JAWAPAN

  2. Kedai tempat anda bekerja bercadang untuk membuat pengiklanan secara membuat papan tanda danbanner bagi mempromosi penjualan peralatan elektrik domestik dan perkhidmatan menservisperalatan elektrik. Sebagai salah satu staf kedai tersebut anda diminta.

  a). menghasilkan satu (1) lakaran papan tanda kedai untuk diletakkan di atas pintu masuk.Cadangan nama kedai adalah mengikut kreativiti anda.

  b). Menghasilkan satu (1) lakaran banner untuk digantungkan di kawasan perumahan berdekatan.c). Merancang tiga (3) aktivitiperkhidmatan selepas jualan kepada pelanggan.

  [ Skor : 10 ]

  [ Skor : 10 ]

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

  Skor

  10

  9

  8

  76

  5

  4

  3

  21

  0

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  24/26

  SULIT 25 7109/1

  RUANG JAWAPAN

  (a) Menghasilkan satu (1) lakaran papan tanda kedai untuk diletakkan di atas pintu masuk. Cadangan

  nama kedai adalah mengikut kreativiti anda.

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  25/26

  SULIT 26 7109/1

  RUANG JAWAPAN

  (b) Menghasilkan satu (1) lakaran banner untuk digantungkan di kawasan perumahan berdekatan.

  7109/1 2012 SMK Dato Onn Batu Pahat Johor SULIT

 • 7/30/2019 percubaan spm tahun 2012

  26/26

  SULIT 27 7109/1

  (c) Merancang tiga (3) aktivitiperkhidmatan selepas jualan kepada pelanggan.

  RUANG JAWAPAN