of 15 /15
1225/1 Pendidikan Moral Sept 2012 21/4jam 1. 2. 3. 4. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012 PENDIDIKAN MORAL Dua Jam Tiga Puluh Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A mengandungi 8 soalan struktur dan Bahagian B mengandungi 3 soalan esei. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan 2 soalan daripada Bahagian B. Semua jawapan mestilah ditulis pada ruangan yang disediakan dalam kertas soalan. Jawapan mesti berlandaskan nilai-nilai yang tersenarai dalam huraian sukatan pelajaran Pendidikan Moral (semakan). Untuk Keaunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Markah A 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah B 1 2 3 Jumlah Jumlah Keseluruhan (%) Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak. © 2012 Hak Cipta MPSM Pahang Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Pep Percubaan SPM Pahang 2012_soalanN HBHBHUH

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GOOD LUCK

Citation preview

Page 1: Pep Percubaan SPM Pahang 2012_soalanN HBHBHUH

1225/1

Pendidikan

Moral

Sept 201221/4jam

1.

2.

3.

4.

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012

PENDIDIKAN MORAL

Dua Jam Tiga Puluh Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian.Bahagian A mengandungi 8 soalan struktur danBahagian B mengandungi 3 soalan esei.Jawab semua soalan dalam Bahagian Adan 2 soalan daripada Bahagian B.Semua jawapan mestilah ditulis pada ruangan yang disediakan dalamkertas soalan. Jawapan mesti berlandaskan nilai-nilai yang tersenarai dalamhuraian sukatan pelajaran Pendidikan Moral (semakan).

Untuk Keaunaan PemeriksaBahagian Soalan Markah

A

1

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah

B

1

2

3

Jumlah

Jumlah Keseluruhan (%)

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.

© 2012 Hak Cipta MPSM Pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 2: Pep Percubaan SPM Pahang 2012_soalanN HBHBHUH

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 3: Pep Percubaan SPM Pahang 2012_soalanN HBHBHUH

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 4: Pep Percubaan SPM Pahang 2012_soalanN HBHBHUH

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 5: Pep Percubaan SPM Pahang 2012_soalanN HBHBHUH

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 6: Pep Percubaan SPM Pahang 2012_soalanN HBHBHUH

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 7: Pep Percubaan SPM Pahang 2012_soalanN HBHBHUH

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 8: Pep Percubaan SPM Pahang 2012_soalanN HBHBHUH

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 9: Pep Percubaan SPM Pahang 2012_soalanN HBHBHUH

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 10: Pep Percubaan SPM Pahang 2012_soalanN HBHBHUH

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 11: Pep Percubaan SPM Pahang 2012_soalanN HBHBHUH

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 12: Pep Percubaan SPM Pahang 2012_soalanN HBHBHUH

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 13: Pep Percubaan SPM Pahang 2012_soalanN HBHBHUH

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 14: Pep Percubaan SPM Pahang 2012_soalanN HBHBHUH

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 15: Pep Percubaan SPM Pahang 2012_soalanN HBHBHUH

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com