of 46 /46
[Draft Version – November 2006] Outsourcing, Casualization, at Contractualization sa Food and Beverage Industry: Salot sa mga Empleyado/a at Unyon At mga Stratehiya sa Paglaban Isang Organizing Tool para sa mga Unyonista International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF)

Outsourcing, Casualization, at Contractualization sa Food ... · PDF fileo Sa ating industriya madalas taas-baba ang demand depende sa panahon. Kung mataas ang demand, kailangan ng

 • Author
  lethien

 • View
  285

 • Download
  36

Embed Size (px)

Text of Outsourcing, Casualization, at Contractualization sa Food ... · PDF fileo Sa ating industriya...

 • [Draft Version November 2006]

  Outsourcing, Casualization, at Contractualization sa Food and

  Beverage Industry: Salot sa mga Empleyado/a at Unyon

  At mga Stratehiya sa Paglaban

  Isang Organizing Tool para sa mga Unyonista

  International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers Associations (IUF)

 • International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco 2006 & Allied Workers Associations (IUF)

  2

  Pambungad Ang manual na ito ay magagamit ng mga unyonista sa food and beverage industry na nahaharap sa salot na dulot ng contractualization, outsourcing, labor-only contracting, finished-contract, fixed-term contract, at iba pa na uri ng paglabag sa karapatan sa security of tenure sa Saligang Batas ng Pilipinas at sa Labor Code.1 Organizing tool o gamit pang-organisa ng mga unyonista upang maintindihan ang pinsala at panganib na dulot ng contractualization, casualization, labor-only contracting, at iba pa. Proactive ang tugon na kailangan: edukasyon at mobilisasyon ng mga empleyadong organisado at di organisado at kasama na rin ang mga biktima: mga casual at contractual. Ang mga impormasyon, analysis, case studies, pag-aaral at mga stratehiya ay hango sa malalim na karanasan ng mga IUF affiliates sa buong mundo, pero may higit na tutok sa karanasan sa mga empleyado ng Nestl, ang pinakamalaking food and beverage company, dahil bilang lider sa industiya, ito ay may malaking impluwensiya sa pagtakda ng global standards at practices. Ang Manwal na ito ay isa sa naging bunga ng pag-oorganisa ng IUF, kaya ang lahat ng mga karanasan sa casualization at contractualization sa Part 2 ay galing sa karanasan ng mga unyon sa Nestl. Ang mga halimbawa ng mga matagumpay na union organizing strategies ay nasa Part 3 galing sa Coca-Cola at iba pang food and beverage companies. Ang mga best practices at success stories ay may mga aral na magagamit natin. Bilang organizing tool, layunin ng manwal na ito na isama ang mga karanasan at mga aral mula sa mga unyon sa food and beverage. Sana idagdag ninyo ang inyong karanasan at aral, lalo na sa Part 2, 3, at 5. Bilang bahagi ng Nestl organizing project ng IUF, gusto sana namin na pagandahin pa ang manwal na ito sa pamamagitan ng pagdagdag ng inyong mga karanasan. Makatutulong kayo sa paggawa ng isang manwal na mas epektibo at komprehensibo na organizing tool. Sanay ituring niyo ang manwal na ito na buhay na dokumento na lalo pang yayaman sa pagdagdag ng inyong mga aral at karanasan. Ang layunin nating lahat ay palakasin ang tugon ng mga kilusang paggawa para labanan ang contractualization at casualization at palakasin ang trade union organizing at kilusang paggawa.

  1 Note: A lot of words in labor relations and business management are better understood by Filipinos if they are in English: unfair labor practice, illegal dismissal, contractual, casual, labor-only, notice of strike, assumption of juridiction, voluntary arbitration, assignment, shift, etc. These words are almost never translated into Filipino or Tagalog. Contractual or agency are interchangeable: contractual to denote a short-term contract and agency to denote that they were hired through a labor-only contractor or third-party contractor.

 • International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco 2006 & Allied Workers Associations (IUF)

  3

  PART I Casualization at Contractualization: Ang Pag-usbong ng Precarious Employment sa Food and Beverage Sector Pag-usapan natin ang precarious employment at tingnan bakit ang contractualization at casualization ay precarious para sa mga empleyado. Titingnan natin bakit laganap ito sa food and beverage at ano ang palusot ng management sa paggamit nito. Tignan din natin ang mga tunay na dahilan ng mga precarious employment practices at ang hamon nito sa mga unyon. Ano ang precarious employment? Bago ang termino na ito, at tinutukoy ang ibat ibang uri ng employment na hindi regular. Mas pamilyar tayo sa casualization at contratualization bilang mga halimbawa ng precarious employment. Precarious ang isang bagay kung ito ay mahina, delikado, madaling masira o mawala tulad ng casualization at contractualization kung saan madali tayong matanggal sa trabaho. Taliwas ito sa regular na posisyon, kung saan pangmatagalan ang trabaho. Ayon sa ILO:

  Ang tradisyunal na standard o pangkaraniwang ugnayang employer-employee ay trabaho na fulltime. Ang employment ay walang katapusan, sa ilalim ng iisang employer, at protektado sa di makatarungang pagtanggal. [ILO Contracts of Employment]

  Iba-iba ang klase ng precarious employment:

  Outsourcing, contracting-out or subcontracting Casualization, contractualization or fixed-term contracts Labor agencies or labor-only contracting Temporary workers Pag-abuso ng seasonal at project employees Finished-contract

  Ang mga ito ay partial list pa lamang, at may mga ibang ginagamit sa ibat-ibang bansa pero mahirap isalin ang mga ito sa ibat-ibang wika. Bagamat ang mga ito ay di standard o di pangkaraniwan,dahil sa talamak na pag-abuso sa food and beverage industry nagiging ganito na ang standard practice o tipikal na gawain ng mga kumpanya. Precarious ang bagay na tawag sa employment na casual, contractual, labor-only, seasonal, temporary, finished-contract, atbp. dahil tumitingkad ang pagka delikado, mahina at di tiyak ng trabaho. Di tulad ng mga regular employees, ang mga na-hire sa agency, labor-only contractor o subcontractor, o mga casual o contractual, seasonal, o temporary ay madalas nagkaka-problema sa sahod,

 • International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco 2006 & Allied Workers Associations (IUF)

  4

  oras ng trabaho, shifts at assignments. Madalas takot sila na matatanggal, o tanggap na nila na pagkatapos ng anim na buwan ay finished contract na sila dahil sila ay casual o contractual lamang. Gayunpaman, mayroon sa kanila na taon-taon ang tinatagal sa kumpanya, pero di nagiging regular, at di pa rin sigurado kung mauulit ang kontrata. Casualization at contractualization na ang gagamitin natin na mga salita, sa halip na precarious employment dahil mas sanay na tayo dito. Tandaan lang na sa labas ng Pilipinas, madalas gamitin ng precarious employment. Ang mga casual at contractual ay kadalasan biktima ng diskriminasyon. Pareho ang trabaho sa mga regular, pero ang sahod ay mas mababa, at ang benepisyo mas konti at kadalasan ay wala. Sa ibang bansa, batay ito sa gender (ang mga babae ang nagiging casual at contractual) o batay sa lahi (kadalasan ang mga taga ibang bansa ang casual at contractual). Mga general characteristics ng casual at contractual:

  Kadalasan anim na buwan lang, finished contract na Maaring tanggalin ng walang due process o notice Di regular ang oras ng trabaho Pahihintuin ng ilang linggo o buwan bago pabalikin muli Mas mababa ang sahod kaysa regular employees Walang vacation leave, sick leave, parental leave, maternity leave, at iba

  pang benepisyo Mas madaling baguhin ang uri ng ginagawang trabaho Halos walang pagkakataon na mahasa o ma-train sa karagdagan

  kaalaman Mas malaki ang peligro sa kalusugan at kaligtasan

  Sa Part 2 titinganan natin ang mga katangian ng mga casual at contractual na empleyado, at mga aral o insight na mapupulot natin sa ganitong pang-aabuso ng management. Sa perspektiba ng management ang casual at contractual na empleyado ay di lamang mura flexible din. Madaling tanggapin sa trabaho, madali ring alisin. Madali ring ilipat-lipat, papalit-palit ang oras ng trabaho at maaring magtrabaho kahit walang overtime pay. Ito ang dahilan kung bakit mali ang pag-klasipika at paglugmok sa mga empleyado bilang casual at regular: kung mas flexible sa employer, mas dehado naman ang mga empleyado. Bagamat mas higit ang kontrol ng management sa casual at contractual, naitatago ang tunay na kalikasan o katangian ng relasyon ng employer at employee, at nagagamit ng employer ito para maka-iwas sa obligasyon at

 • International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco 2006 & Allied Workers Associations (IUF)

  5

  responsibilidad sa ilalim ng batas. Makikita sa mga halimbawa sa Part 2 na ang mga employer na gumagamit ng agency o labor contractor ay may kontrol pa rin sa pagpili at pagtanggap, at pagtanggal ng mga employees. Pero pagdating na sa singilan ng tamang sahod at mga benepisyo, bigla na lang sasabihin na hindi sila ang totoong employer, kaya wala silang obligasyon. Ang resulta: mas higit na kontrol, mas mababang sahod at benepisyo, at mas konting responsibilidad. Yan ang formula ng management sa paggamit ng casual at contractual. Makikita natin sa ating sariling bansa na ang paggamit ng casual at contractual sa food and beverage industry ay palala ng palala. Wala atang unyonista na makapagsasabing walang contractual at casual sa kanila. Sana dadami ang magsasabi na dati mayroon, pero naipaglaban namin at sila ay naging REGULAR. Tingnan natin ang mga halimbawa nito sa Part 3. Ano ang sitwasyon? Talamak ang paggamit ng casual at contractual. Dati limitado sa mga security, tapos dinagdag ang mga janitor, sumunod ang ilang clerk. Ngayon pati yoong karaniwang ginagawa na trabaho ng mga kasali sa unyon, na-subcon na rin - contractual o casual na rin. Kung pag-usapan natin ito, maaring may magtanong:

  Management prerogative naman yun, di ba? Di ba ganoon talaga sa globalization ? Di ba kailangan gawin iyon para makipag-kumpetensiya? Di ba nagbabago na ang batas, at pwede na ito? Eh ayaw naman lumaban ng mga casual at