Click here to load reader

Outdoor - Slobodne lokacije

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Max Media - Slobodne lokacije

Text of Outdoor - Slobodne lokacije

 • SLOBODNE OUTDOOR

  LOKACIJE

  MAX MEDIA d.o.o. Sarajevo

  Branilaca ipa 12.

  71 000 Sarajevo

  ID broj: 4201200020006

  PDV broj: 201200020006

  Tel/fax: (033) 274 455

  E-mail: [email protected]

 • Lokacija: Bijeljina,

  Nikole Tesle br.4

  Tip: Wallscape

  Rasvjeta: Opcionalno

  Dimenzija: 7,00 x 8,00m

  Lokacija: Brko,

  Mehmedagia br. 2

  Tip: Wallscape

  Rasvjeta:Da

  Dimenzije: 4,50 x 13,00 m

  Lokacija: Bijeljina

  Rasvjeta: DA

  Tip: Krovna pozicija

  Dimenzija:15,00x3,00m

 • Lokacija: Sarajevo, Dobrinja

  Tip: Wallscape

  Rasvjeta: Da

  Dimenzije: 13,50 x 7,50 m

  Lokacija: Sarajevo, Vinjik

  Tip: Wallscape

  Rasvjeta:Da

  Dimenzija: 8,00 x8,00 m

  Lokacija: Zenica

  Tip: Krovna reklama

  Dimenzija:16,00 x 3,00 m

  REKLAMA

 • Tuzla

  Tip: Wallscape

  Rasvjeta: DA

  Dimenzije: 6,00 X 8,00 m

  Lokacija: Tuzla, Marala Tita

  Tip: Krovna konstrukcija

  Osvjetljenje: Opcionalndo

  Dimenzije: 12,00 x 6,00 m

  Lokacija: Trg ZAVNOBiH-a 6.

  Lokacija D: Muje Paia

  Tip: Wallscape

  Rasvjeta: Da

  Dimenzije: 5,10 x 8,00 m

  Mostar, M-17

 • Lokacija: Mostar,

  Put za iroki Brijeg

  Dimenzija: 4,00 x 6,00

  Tip: Wallscape

  Lokacija: Mostar M-17

  Dimenzija: 10,00 x 3,00

  Tip: Krovna/svijetlea

  Lokacija: Mostar M-17

  Dimenzija: 10,00 x 3,00

  Tip: Krovna/svijetlea

 • Lokacija: Granini prelaz Vinjani

  Tip: Bigboard

  Rasvjeta: DA

  Dimenzije: 16,00 X 4,00 m

  Lokacija: apljina, Klepci bb

  Tip: Wallscape

  Dimenzija: 10,00 x 5,00 m

  Lokacija: Neum

  Rasvjeta: NE

  Tip: Wallscape

  Dimenzije: 5,00 x 5,50 m

 • Lokacija: Meugorje

  Tip: Wallscape

  Rasvjeta: DA

  Dimenzije: 5,50x8,50m

  Lokacija: Grude

  Dimenzije:

  Tip: Wallscape

  Rasvjeta: DA

  4,00 x 9,00 m

  Lokacija: Tarin Smucka 1

  (Pravac Sarajevo - Mostar)

  Tip: Wallscape

  Rasvjeta: DA

  Dimenzija: 8,50 x 4,50 m

 • Lokacija: Tarin, Smucka 1

  Tip: Wallscape

  Rasvjeta: DA

  Dimenzija: 8,50 x 4,50 m

  Lokacija lijevo: Bradina bb.

  Tip: Megaboard

  Dimenzija: 18,40 x 6,00 m

  Rasvjeta: DA

  Zauzeta do: 01.06.2016

  Lokacija desno: Bradina bb.

  Tip: Wallscape

  Dimenzija: 10,55 x 6,20 m

  Rasvjeta: DA

  Zmaja od Bosne 34., Pofalii

  Tip: Wallscape

  Dimenzija: 12,00 x 9,00 m

  Rasvjeta: DA

  Lokacija: Sarajevo

  Zmaja od Bosne 34., Pofalii

  Tip: Krovna pozicija

  Dimenzija: 10,00 x 2,50 m

  Lokacija: Sarajevo

  REKLAMA

 • Lokacija: Stupska petlja

  Tip: Megaboard

  Dimenzija: 21,00 x 3,50 m

  Lokacija: Stupska petlja

  Tip: Wallscape

  Dimenzija: 10,00 x 3,50m

  Zmaja od Bosne 64.

  Tip: Krovna pozicija

  Dimenzija: 12,00 x 3,50 m

  Lokacija: Sarajevo

 • Lokacija: Pale

  Tip: Wallscape (osvijetljen)

  Dimenzija: 16,00 x 5,00 m

  Lokacija: Trebinje

  Juni gradski izlaz

  Tip: Megaboard (osvijetljen)

  Dimenzija: 15,00 x 5,00 m

  Lokacija: Sarajevo - Kovaii

  Tip: Wallscape (neosvijetljen)

  Dimenzija: 6,00 x 9,50 m

 • Lokacija: Tukovi

  Tip: Megaboard (osvijetljen)

  Dimenzija: 30,00 x 5,00 m

  Lokacija: Istono Sarajevo

  Donji Kotorac

  Tip: Wallscape

  Dimenzija: 7,00 x 12,00 m

  Lokacija: Tuzla

  Turalibegova bb

  Tip pozicije: Wallscape

  Rasvjeta: DA

  Dimenzija: 11,00 x 10,00 m

 • Lokacija: Sarajevo - SCC

  Tip: Bilboard (neosvijetljen)

  Dimenzija: 5,04 x 2,38 m

  Lokacija: Put za Vogou

  Dimenzija: 6,00 x 2,00 m

  Tip: Bigboard, bilboard

  (opcionalno)

  Rasvjeta: Opcionalno

 • Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13

Search related