Click here to load reader

OSM - · PDF file 5. Vakuový vypínač 6. Ochranný box 7. Mechanický polohový indikátor 8. Ruční spoušť ovládacího mechanismu 9. Propojovací konektor 10. Metalizovaný

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OSM - · PDF file 5. Vakuový vypínač 6. Ochranný box 7....

 • OSM Venkovní výkonové vypínače 12kV, ...20kA, ...630A 15kV, ...16kA, ...630A 27kV, ...12.5kA, ...630A

 • Venkovní výkonový vypínač (OSM)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1. Mechanický kontakt

  2. Šest HV průchodek

  3. Napěťové snímače vestavěné v průchodkách (option)

  4. Proudové transformátory instalované v průchodkách

  5. Vakuový vypínač

  6. Ochranný box

  7. Mechanický polohový indikátor

  8. Ruční spoušť ovládacího mechanismu

  9. Propojovací konektor

  10. Metalizovaný pogumovaný profil

  1

  1. Montážní otvory

  2. LED indikace

  3. Svorky

  2

  3

  Řídící modul (CM)

 • Vysoká použitelnost & spolehlivost Minimální cena investice Kompaktní & lehký

  Unikátní výhody

 • Úvod

  Venkovní vypínače (OSM) jsou konstruované pro užití jako automatické úsekové vypínače na venkovní distribučních sítích a jako venkovní jistič v distribučních rozvodných aplikací pro napětí až do 27 kV.

  OSM poskytuje následující unikátní vlastnosti:

  Nejširší použitelnost 30,000 C-O operačních cyklů se jmenovitým proudem nebo až do 200 operačních cyklů s vypínacím zkratovým proudem bez údržby, jedná se o nejvíce spolehlivý produkt na trhu.

  Nejnižší váha Lehký vakuový vypínač (OSM) a robustní hliníkový box přispívají k celkové váze, která je nižší než 70kg, a patří tedy k nejlehčím venkovním vypínačům na trhu.

  Šetrný k životnímu prostředí OSM jsou vzduchem izolované vypínače. Patentovaná kombinace izolací z nich tvoří produkt šetrný k životnímu prostředí.

 • Vysoce spolehlivý ovládací mechanismus

  Standardně konstruované vypínače používají komplikovaný mechanismus k přenosu síly od akčního členu směrem k hlavním kontaktům. Na druhou stranu, pohyblivé kontakty jsou drženy v pozici OTEVŘENO a ZAVŘENO pomocí mechanických západek. Při C-O cyklech jsou takto mechanicky zkonstruované vypínače kriticky namáhány a to je hlavní příčinou závad elektrických vypínačů.

  Tavrida Electric má maximálně zjednodušenou mechanickou konstrukci vypínače. Vakuový vypínač používá tři jednocívkové elektromagnety, jeden pro každý pól. Všechny spínané elementy jsou sestavovány v jedné ose. Všechny mechanické pohyby jsou tudíž přímé a lineární. Tři akční členy jsou vsazeny v ocelové konstrukci a mechanicky spojeny synchronizační tyčí.

  Poruchy kritických komponentů jsou např: · mechanické zablokování · převody, řetězy, ložiska a táhla · vypínání a zapínání cívek · motory k napínání pružin

  Vysoká použitelnost & Spolehlivost

 • Kompaktní vakuové vypínače

  Pro maximalizaci výhod přímých ovládacích mechanismů jsou vyžadovány vakuové vypínače malé konstrukce s nadprůměrně dlouhou mechanickou a elektrickou životností.

  Použitím axiálního magnetického pole je zajištěno souměrné rozložení proudové hustoty mezi kontakty a následně podstatné zlepšení vakuového přerušení proudu.

  Důkladně vybraný materiál a speciální konstrukce kontaktů společně s optimalizovaným pohybem a rychlostí spínání jsou výsledkem plynulého sepnutí kontaktů bez odskoku.

  Podstatné zvýšení mechanické životnosti a zmenšení velikosti vakuových vypínačů bylo mimo jiné dosaženo využítím ocelové manžety složené a svařené z jednotlivých disků ve srovnání s tradičně používanou ohýbanou ocelovou manžetou.

  Výsledkem je 30,000 C-O cyklů se jmenovitým proudem nebo až do 200 cyklů s plným zkratovým vypínacím proudem bez potřeby náhrady nebo úpravy jakéhokoliv dílu OSM. Vakuové vypínače jsou bezúdržbové při celkové očekávané životnosti nejméně 25 let.

  Srovnání ocelových manžet: složená ocelová manžeta a TEL - typ svařovaný z jednotlivých disků.

  Jemně rozptýlený oblouk ve vakuu vyplývající z důsledku axiálního magnetického pole.

  Řada TEL - typy vakuových vypínačů.

 • Trvalý dohled

  Standardně používané výkonové vypínače neposkytují žádnou formu dohledu nebo poskytují pouze částečný dohled. To je důsledkem provádění pravidelných inspekcí a údržby, které jsou nutné pro zajištění spolehlivosti během provozního nasazení.

  Vakuové vypínače společnosti Tavrida jsou konstruované z minimalizo- vaných komponentů. Základní součástí vakuových vypínačů pro sledování stavu je jejich trvalý dohled. Pokud by byla zjištěna porucha vakuového vypínače, chybový signál je generován řídícím modulem.

  Výhodou trvalého dohledu je možnost opravy poruchy ještě před tím, než by byl proveden pokus s neúspěšným sepnutím v kritický okamžik.

  Tyto zásadní dosažené výhody vakuových vypínačů společnosti Tavrida způsobují vysokou dostupnost sítě elektrického napájení. Zároveň jsou zásadně sníženy náklady na plánovanou údržbu.

 • Proudové transformátory(CT) instalované v průchodkách Trojice proudových transformátorů jsou vestavěné do průchodek uvnitř boxu. Podružný CT je připojený kabelem do rozvaděče řídícího systému. Ochranný box Ochranný box je vyroben z korozně odolné hliníkové slitiny. Barva je nanášená práškově ve světle šedém odstínu(RAL 7038). Box je proveden v ochranném krytí IP65.

  Montáž modulu Čtyři otvory se závitem (M12x30) na každé straně boxu umožňují flexibilní montáž modulu na stožár, měnírnu či transformátorovou stanici. Dvě z těchto děr se závitem lze použít k instalaci a ustavení boxu zvedacím zařízením.

  Keramická drenáž Ochranný box je vybavený keramickou drenáží. Je umístěna na spodní straně boxu. Zajišťuje, že zkondenzovaná voda uvnitř modulu je přes tuto drenáž vyloučena.

  1

  2

  4

  3

  6

  7

  10

  8

  1

  2

  3

  4

  Keramická drenáž Zemnící svorka

  Vestavěné proudové sondy v průchodkách

  Ochranný box

  5

 • Kryt ovládacího kabelu

  Provedení uzemnění Provedení uzemnění je zajištěno svorkou se závitem (M12x40) na straně boxu, takto umístěná svorka poskytuje snadné pospojování. Zajištění uzemnění a označení svorky je provedeno dle platných směrnic.

  Průchodky hlavních kontaktů OSM je standardně dodáván se šesti průchodkami vyrobenými z UV stabilního polymeru. Pro zajištění dostatečné povrchové vzdálenosti jsou tyto průchodky kryty dodatečnými světle šedými silikonovými průchodkami, které zabezpečují vzdálenost 500 mm pro 12 / 15 kV a 860 mm pro 24 / 27 kV verzi modulu. Průchodky jsou označeny nesmazatelným označením příslušné svorky X1, X2, X3 pro vstupní svorky a X4, X5, X6 pro výstupní svorky. Svorka každé průchodky je vyrobena z mosazi. Všechny části svorky jsou pocínované, což umožňuje připojení hliníkových nebo měděných vodičů. Konektory jsou použitelné pro kabelové průřezy od 40 do 260mm².

  Vakuový vypínač Silový obvod vakuového vypínače je izolován polykarbonátovým pouzdrem.

  Mechanická indikace polohy Polohová indikace je umístěná na spodní části ochranného boxu a je zřetelně viditelná ze země. Pokud je OSM sepnut, indikátor je zbarven červeně s tím- to znakem , rozepnutý stav OSM je zobrazován zeleně s tímto znakem . Mechanické ovládání Oko táhla ovládaní páčky ručního vypnutí je umístěno na spodní části boxu. Pokud je zataženo dolů, OSM je mechanicky blokován ve vypnuté poloze a elektricky zajištěn proti uzavření. A to do doby než je vypínací tyč zatlačena zpět do zavřené polohy. Kryt kontrolního kabelu Poskytuje ochranu konektorů.

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  Indikace - Zavřeno/Otevřeno

  Modul vakuového vypínač

  Průchodky

 • Kotva magnetického akčního členu je aretována v zavřené pozici zbytko- vým magnetickým tokem tvořeným silou permanentního magnetu. Akční člen je držen v otevřeném stavu vypínací pružinou.

  Při uzavírání kontaktů akční člen funguje jako běžný elektromagnet, otevírací a kontaktní pružiny jsou stlačovány. V porovnání se standardními magnetickými obvody zde dochází současně při buzení akčního členu k magnetizaci permanentního magnetu, který poskytuje zbytkový magnetický tok, který spolehlivě udrží akční člen v zapnuté poloze. Při otevírání kontaktů je přiveden proudový impulz s obrácenou polaritou. Výsledné odmag- netizování zredukuje přídržnou sílu. Výsledná kombinace sil vypínacích a kontaktních pružin vypne vypínač.

  Manuální vypnutí vypínače lze provést kdykoliv.

  Pracovní cykly

  t

  I

  t

  I

  I

  t

  t

  I

  ISM v zavřeném stavu.

  ISM v zavřeném stavu - magne- tický akční člen vybuzený a připravený pro otevření

  IS