of 76 /76
Vyberte si kategorii a částku 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 Pravopis i/y Pravopis s/z/vz Pravopis mě/mně, bě/bje, vě/vje Význam slov Slovní druhy

Opakování pravopisu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Materiál slouží k zopakování pravopisu na ZŠ zábavnou formou v podobě hry Riskuj.

Text of Opakování pravopisu

Page 1: Opakování pravopisu

Vyberte si kategorii a částku

100

200

300

400

500

100

200

300

400

500

100

200

300

400

500

100

200

300

400

500

100

200

300

400

500

Pravopis i/y

Pravopiss/z/vz

Pravopis mě/mně, bě/bje, vě/vje

Význam slov

Slovní druhy

Page 2: Opakování pravopisu

100,- PRAVOPIS I/YZ p_l_n se l_sují v_hřevné br_kety.

Page 3: Opakování pravopisu

100,- PRAVOPIS I/YZ pilin se lisují výhřevné brikety.

Page 4: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 5: Opakování pravopisu

200,- PRAVOPIS I/YV z_mě se smečky vlků odvážil_

přibl_žit k l_dským ob_dl_m.

Page 6: Opakování pravopisu

200,- PRAVOPIS I/YV zimě se smečky vlků odvážily

přiblížit k lidským obydlím.

Page 7: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 8: Opakování pravopisu

300,- PRAVOPIS I/YVelbloudi jsou b_ložravci, živ_ se trávou, b_l_nam_ a větvičkam_.

Page 9: Opakování pravopisu

300,- PRAVOPIS I/YVelbloudi jsou býložravci, živí se trávou, bylinami a větvičkami.

Page 10: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 11: Opakování pravopisu

400,- PRAVOPIS I/YM_sl_vci držel_ hl_dky, které měl_

ochránit r_s_ před p_tláky.

Page 12: Opakování pravopisu

400,- PRAVOPIS I/YMyslivci drželi hlídky, které měly

ochránit rysy před pytláky.

Page 13: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 14: Opakování pravopisu

500,- PRAVOPIS I/YSestry Novákov_ řekl_ tatínkov_,

že l_p_ na návs_ už rozkvetl_.

Page 15: Opakování pravopisu

500,- PRAVOPIS I/YSestry Novákovy řekly tatínkovi,

že lípy na návsi už rozkvetly.

Page 16: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 17: Opakování pravopisu

100,- PRAVOPIS S/Z/VZ_přátelit se

_hlédnout film

Page 18: Opakování pravopisu

100,- PRAVOPIS S/Z/VZspřátelit se

shlédnout film

Page 19: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 20: Opakování pravopisu

200,- PRAVOPIS S/Z/VZ_měnit peníze_mazat šaty

_práva zámku

Page 21: Opakování pravopisu

100,- PRAVOPIS S/Z/VZsměnit penízezmazat šaty

správa zámku

Page 22: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 23: Opakování pravopisu

300,- PRAVOPIS S/Z/VZ_tyčit vlajku

poslední _právy_běr bylin_hrbit se

Page 24: Opakování pravopisu

300,- PRAVOPIS S/Z/VZvztyčit vlajku

poslední zprávysběr bylinshrbit se

Page 25: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 26: Opakování pravopisu

400,- PRAVOPIS S/Z/VZ_těžovat život

_trávit prázdniny_celit látku

_kosený stroppůjdeme _kratkou

Page 27: Opakování pravopisu

400,- PRAVOPIS S/Z/VZztěžovat život

strávit prázdninyscelit látku

zkosený stroppůjdeme zkratkou

Page 28: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 29: Opakování pravopisu

500,- PRAVOPIS S/Z/VZ_jednat schůzku

_kalená voda_trávit oběd

_křehlý_těžovat si (na někoho)

_dělení pro rodiče

Page 30: Opakování pravopisu

500,- PRAVOPIS S/Z/VZsjednat schůzku

zkalená vodastrávit oběd

zkřehlýstěžovat si

sdělení pro rodiče

Page 31: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 32: Opakování pravopisu

100,- PRAVOPIS MĚ/MNĚ

BĚ/BJE, VĚ/VJEprom__nlivé počasí

Page 33: Opakování pravopisu

100,- PRAVOPIS MĚ/MNĚ

BĚ/BJE, VĚ/VJEproměnlivé počasí

Page 34: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 35: Opakování pravopisu

200,- PRAVOPIS MĚ/MNĚ

BĚ/BJE, VĚ/VJEpom__nkyoněm__l

Page 36: Opakování pravopisu

200,- PRAVOPIS MĚ/MNĚ

BĚ/BJE, VĚ/VJEpomněnky

oněměl

Page 37: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 38: Opakování pravopisu

300,- PRAVOPIS MĚ/MNĚBĚ/BJE, VĚ/VJE

ob__vné cestyčisté sv__domíob__ednávka

Page 39: Opakování pravopisu

300,- PRAVOPIS MĚ/MNĚ

BĚ/BJE, VĚ/VJEobjevné cestyčisté svědomíobjednávka

Page 40: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 41: Opakování pravopisu

400,- PRAVOPIS MĚ/MNĚ

BĚ/BJE, VĚ/VJEob__mná taška

cítím se příjem__pevné ob__tí

rozum__l jsi mu

Page 42: Opakování pravopisu

400,- PRAVOPIS MĚ/MNĚ

BĚ/BJE, VĚ/VJEobjemná taška

cítím se příjemněpevné objetí

rozuměl jsi mu

Page 43: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 44: Opakování pravopisu

500,- PRAVOPIS MĚ/MNĚ

BĚ/BJE, VĚ/VJErozum__ se chovat

prom__natam__jší obyvatelév__dom__ podváděl

zatem__ní okn

Page 45: Opakování pravopisu

500,- PRAVOPIS MĚ/MNĚ

BĚ/BJE, VĚ/VJErozumně se chovat

proměnatamější obyvatelévědomě podvádělzatemnění oken

Page 46: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 47: Opakování pravopisu

100,- VÝZNAM SLOV

Vyjmenuj 5 podřazených slov k nadřazenému „draví ptáci“.

Page 48: Opakování pravopisu

100,- VÝZNAM SLOVpoštolka, orel, sokol, káně, jestřáb

Page 49: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 50: Opakování pravopisu

200,- VÝZNAM SLOVUtvoř synonyma je slovům:

realizovathochptácipes

Page 51: Opakování pravopisu

200,- VÝZNAM SLOVuskutečnit

kluk, chlapecopeřenci

čokl, hafan

Page 52: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 53: Opakování pravopisu

300,- VÝZNAM SLOVUtvořte antonyma ke slovům:

koupitaktivní

řád

Page 54: Opakování pravopisu

300,- VÝZNAM SLOVprodatpasivníchaos

Page 55: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 56: Opakování pravopisu

400,- VÝZNAM SLOVKolik významů může mít slovo

„země“? Dokažte na příkladech.(tolerance 1 význam)

Page 57: Opakování pravopisu

400,- VÝZNAM SLOVčtyři:

1. Už vidím zemi! (pevninu)2. Naše země je krásná. (ČR)3. Žížala žije v zemi. (v půdě)4. Válel se na zemi (podlaze).

Page 58: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 59: Opakování pravopisu

500,- VÝZNAM SLOVNajdi ve větě homonymum a

odůvodni.Pouští vane vítr.

Page 60: Opakování pravopisu

500,- VÝZNAM SLOVpouští – zní stejně jako sloveso

pouštět ve 3. os. č.j.1. Karavana táhla pouští.

2. Petr pouští psa bez vodítka.

Page 61: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 62: Opakování pravopisu

100,- SLOVNÍ DRUHYVyjmenuj neohebné slovní druhy.

Page 63: Opakování pravopisu

100,- SLOVNÍ DRUHYpříslovcepředložky

spojkyčástice

citoslovce

Page 64: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 65: Opakování pravopisu

200,- SLOVNÍ DRUHYKolika slovními druhy může být

slovo „kolem“? Dokaž na příkladech.

Page 66: Opakování pravopisu

200,- SLOVNÍ DRUHYtřemi

1. Šel kolem našeho domu. (předložka)

2. Prošel kolem. (příslovce). 3. Šel s kolem do opravny.

(podstatné jméno)

Page 67: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 68: Opakování pravopisu

300,- SLOVNÍ DRUHYUveďte tři spojky souřadicí.

Page 69: Opakování pravopisu

300,- SLOVNÍ DRUHYa, i, ani, nebo, jednak - jednak, ani – ani, i, dokonce, dokonce i, ba, ba i,ale, avšak, však, dvojité: sice – alenebo, anebo, neboť, vždyť, totiž, proto, a proto, tedy, a tak, tudíž

Page 70: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 71: Opakování pravopisu

400,- SLOVNÍ DRUHYUveďte tři spojky podřadicí.

Page 72: Opakování pravopisu

400,- SLOVNÍ DRUHYkdyž, až, zatímco, jakmile, jestliže,

kdyby, protože, že, jelikož, poněvadž, aby, přestože, třebaže,

ač, ačkoli, jako by, jako kdyby

Page 73: Opakování pravopisu

ZPĚT

Page 74: Opakování pravopisu

500,- SLOVNÍ DRUHYUrčete všechny kategorie u

slovesa „proměnili se“.

Page 75: Opakování pravopisu

500,- SLOVNÍ DRUHY3. os, č. mn., způsob oznamovací,

čas minulý, rod činný, vid dokonavý, třída 4., vzor prosit

Page 76: Opakování pravopisu

ZPĚT