of 29/29
Číslo v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_D7_01 Sada DUM Dějepis 7 Předmět Dějepis Název materiálu Pravěk- opakování Anotace Prezentace připomíná základní poznatky o pravěku, evoluční teorii a zdroji poznatků o životě v pravěku. Autor Petra Sojková Jazyk Český jazyk Datum vytvoření 6. 9. 2011 Očekávaný výstup Žáci si připomenou základní vědomosti o pravěku. Pojmenují jednotlivé doby pravěku, určí způsob života v pravěku. Vyjmenují způsoby získávání informací o pravěku. Dokáží formulovat své představy o evolučním vývoji člověka podle CH. Darwina. Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělání – lehké mentální postižení Klíčová slova Doba kamenná, bronzová, železná; evoluční teorie, pohřbívání v pravěku, jeskynní malby Druh učebního materiálu Prezentace Cílová skupina Žák na 2. stupni speciální školy Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1102

OPAKOVÁNÍ DĚJEPISU

  • View
    117

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OPAKOVÁNÍ DĚJEPISU. Pravěk. Doba kamenná. Doba bronzová. Doba železná. Jeskyně Altamira(Španělsko). Jeskyně Lascaux (Francie). Stonehenge. Charles DARWIN. Vývoj člověka. Pohřbívání v pravěku. KOSTROVÝ hrob je nejstarším nalezeným hrobem - PowerPoint PPT Presentation

Text of OPAKOVÁNÍ DĚJEPISU

OPAKOVN DJEPISU

slo vdigitlnm archivu kolyVY_32_INOVACE_D7_01Sada DUMDjepis 7PedmtDjepisNzev materiluPravk- opakovnAnotace Prezentace pipomn zkladn poznatky o pravku, evolun teorii a zdroji poznatk o ivot vpravku.AutorPetra SojkovJazykesk jazykDatum vytvoen 6. 9. 2011Oekvan vstupci si pipomenou zkladn vdomosti o pravku. Pojmenuj jednotliv doby pravku, ur zpsob ivota v pravku. Vyjmenuj zpsoby zskvn informac o pravku. Dok formulovat sv pedstavy o evolunm vvoji lovka podle CH. Darwina. Stupe a typ vzdlvnZkladn vzdln lehk mentln postienKlov slovaDoba kamenn, bronzov, elezn; evolun teorie, pohbvn vpravku, jeskynn malbyDruh uebnho materiluPrezentaceClov skupinak na 2. stupni speciln kolyslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.1102OPAKOVN DJEPISUPravk

Doba kamenn

Doba bronzov

Doba elezn

Jeskyn Altamira(panlsko)

Jeskyn Lascaux (Francie)

Stonehenge

Charles DARWINVvoj lovka

Pohbvn v pravkuKOSTROV hrob je nejstarm nalezenm hrobemMrtv do nich byli ukldni ve skren poloze na boku

V dob bronzov se objevily ROV hrobyPopel mrtvch byl ukldn do zvltnch ndob nebo pmo do zemLid popelnicovch pol

SHRNUTPravk zan vznikem lovka asi ped temi miliny let.Pravk je tak mon dlit podle materilu, z kterho si tehdej lid zhotovovali zbran a nad. Pravk je doba od potku lidskch djin ped tm 3 miliony let a do sthovn slovanskch kmen v 6. stolet n.l.Na naem zem je konec pravku datovn a do 9. a 10. stolet, a po dobu Velk Moravy a rodcho se pemyslovskho eskho sttu.Charles Darwin vyslovil v 19.stol. teorii,e lovk pochz z opicO pravku se dozvdme z archeologickch vykopvek a jeskynch maleb

Pravk v DnNejstar nlezy pochzej z doby bronzov- osdlen Kvdrberku a PodmokelOsdlen Dnsk kotliny se datuje ji v 7.stolet

Prameny:http://pohodar.com/reci/lovci/obrazky/lezeni1.jpghttp://pohodar.com/reci/lovci/obrazky/obrazky3.jpghttp://pohodar.com/reci/lovci/obrazky/obrazky6.jpghttp://pohodar.com/reci/lovci/obrazky/venuse1.jpghttp://nd02.jxs.cz/435/150/b4006c69cf_57031410_o2.jpghttp://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/obr_historie/sekery01.jpghttp://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2008/07/piskovna-v-tisicich-2008-b.jpghttp://www.google.cz/imgres?imgurl=http://ces.mkcr.cz/en/img/1/4/4/p1938.jpg&imgrefurl=http://ces.mkcr.cz/en/img.php%3Fimgid%3D1938&usg=__Fy4DBGnSXWodU4lct21vUMICSGM=&h=341&w=600&sz=40&hl=cs&start=8&zoom=1&tbnid=gg5qO-x_hFOBGM:&tbnh=77&tbnw=135&ei=3obYT-znGbOZ0QXA1YH-Aw&prev=/search%3Fq%3Ddoba%2Bbronzov%25C3%25A1%26hl%3Dcs%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.kelti.cz/francie2007/img00009.jpg&imgrefurl=http://www.kelti.cz/francie2007/Farges.htm&usg=__fydp7Ymt9CAeWBV-1KhDSQoPJHk=&h=427&w=640&sz=118&hl=cs&start=16&zoom=1&tbnid=wAC2TOGgW-XNCM:&tbnh=91&tbnw=137&ei=E4fYT_TfH4a_0QXSmsG2BA&prev=/search%3Fq%3Dbronzov%25C3%25A1%2Bsekerky%26hl%3Dcs%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1

http://www.nm.cz/old/images/p10.jpghttp://www.drakkaria.cz/images_items/spona---doba-zelezna---replika,-bobigny_2.jpghttp://www.drakkaria.cz/images_items/kovana-spona-na-opasek---doba-zelezna_2.jpghttp://viaje-turismo.com/wp-content/uploads/2011/04/Cueva-de-Altamira.jpghttp://sisyfos.zcu.cz/matika/predm1/obrazy/byk.jpghttp://absolventi.gymcheb.cz/2010/alselna/obrazky4/jeskyne.jpghttp://mm.denik.cz/1/e5/lascaux6_denik_clanek_solo.jpghttp://www.solara.org.uk/userfiles/images/uk-stonehenge.jpghttp://www.lastura.cz/obr_original/stonehenge.jpghttp://4.bp.blogspot.com/_k2ukGH7xw9I/THfn67hTCPI/AAAAAAAAAA4/jfgL9awMPYc/s1600/darwi52ljq5.jpghttp://czechfolks.com/plus/wp-content/uploads/2011/10/1._Charles_Darwin.jpghttp://digiweb.ihned.cz/attachment.php/980/14616980/FLHmfWOnjKI1azGSbkyVAd4hNq0oB9gD/human_evolution__350x210_.jpghttp://img.blesk.cz/static/old_abc/imgdb/original/phpJCUxtI.jpghttp://hominid.renecanales.com/Hominids/Homo%20Erectus.jpghttp://nd01.jxs.cz/966/843/a91874cdd3_26840267_o2.jpghttp://nd01.jxs.cz/986/114/9b22cda0e9_26840334_u.jpghttp://nd01.jxs.cz/579/546/1baa0d7b2e_26839744_u.jpghttp://nd01.jxs.cz/221/097/cc5dc537ea_26839610_u.jpghttp://www.webnoviny.sk/fotografia/264233/velka/bez-nazvu.jpghttp://programy.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/media/letopisy/L202-1.jpg