of 51 /51
Novìne u Hrvatskom pravopisu Učiteljsko vijeće OŠ Tituša Brezovačkog Nevenka Mihovilić, prof. 12. prosinca 2012. g.

Novìne u Hrvatskom pravopisu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novìne u Hrvatskom pravopisu. Učiteljsko vijeće OŠ Tituša Brezovačkog Nevenka Mihovilić , prof . 12. prosinca 2012. g. Hrvatski književni (standardni) jezik određuju: hrvatski rječnik, pravopis, pravogovor i slovnica (gramatika). - PowerPoint PPT Presentation

Text of Novìne u Hrvatskom pravopisu

Page 1: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Novìne uHrvatskom pravopisu

Učiteljsko vijeće OŠ Tituša BrezovačkogNevenka Mihovilić, prof.

12. prosinca 2012. g.

Page 2: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Hrvatski književni (standardni) jezik određuju: hrvatski rječnik, pravopis, pravogovor i slovnica (gramatika).

Page 3: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Hrvatski školski pravopis tiskan 2005. godine (preporuka MZOŠ), izdanja 2008., 2009. i 2012.

Hrvatski pravopis, autori: Badurina, Marković, Mićanović, 2007. godine

Koristi se također Hrvatski računalni pravopis, 1996.

autori: Batnožić - Ranilović – Silić.

Pravopisi u 21. stoljeću

Page 4: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Hrvatski pravopis

Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

31. srpnja 2013. g. – preporučuje ga Ministarstvo.

Do iduće šk. g. treba uskladiti s njim udžbenike!

Do tada su dopuštene dvostrukosti!

‘’Hrvati su rekorderi u broju pravopisa, a pravogovor još

nemamo.’’

Page 5: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

fonološki, s morfonološkim elementima

najopsežniji do sada ( obuhvaća 35 000 riječi)

na mrežnim je stranicama i u tiskanom obliku

27. lipnja 2013. g.skupina autora

dovršavapravopis

na 500 stranica.

Page 6: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Ovo je 20. pravopis po redu.Suvremen je i nudi praktična rješenja.

Sadrži pravopisna pravila

(savjete, napomene, objašnjenja),

pravopisni rječnik

(riječi s pravopisnim problemom) i

pojmovnik (tumač naziva).

Page 7: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Jedinstven pravopis, ali ‘’pre-do-ist-ički’’

Autori su slijedili pravopisnu tradiciju i jezičnu praksu. Nisu mijenjali ono što je isto u suvremenim pravopisima.Uvažili su rješenja i preporuke proizašle iz javne rasprave.

Page 8: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Primjena novog pravopisa obvezna je za sve

u obrazovanju, znanosti, administraciji!

U žurnalistici i književnosti moguća su odstupanja…

Zašto?

Tijekom javne raspravepravopis je mijenjan, ali nije dovršen.

Zašto?

Jezik se mijenja iz dana u dan…

Page 9: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

načelo sustavnosti i tradicijsko načelo

načelo ovjerenosti i potvrđenosti u uporabi

( ankete i istraživanja u javnosti)

načelo primjerenosti korisnicima

načelo jednostavnosti

načelo normativne hijerarhije

(preporučene, istovrijedne, dopuštene inačica).

Načela

Page 10: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

1. Koja su pisma u uporabi i u kojem obliku? 2. Kako se pišu i sklanjaju strana imena i

pridjevi od njih nastali? 3. Kako se pišu i sklanjaju ostale riječi iz

stranih jezika? 4. Kada se pišu č/ć, ije/je? 5. Što se piše sastavljeno, a što

nesastavljeno? Niječnice. 6. Gdje se provode, gdje ne provode

glasovne promjene?

Na koja pitanja odgovara novi pravopis?

Page 11: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

7. Kako se pišu religijski i crkveni pojmovi (veliko i malo slovo)?

8 Kako se pišu fizičke veličine i mjerne jedinice?

9. Kako se i kada koristi kosa crta, crta, spojnica, ostali znakovi?

10. Pisanje prefiksoida (bruto, neto), pisanje složenica.

11. Pisanje bibliografskih jedinica, nadnevaka, naslova, potpisa.

12. Pisanje skraćenica, pisanje pokrata, bjelina.

Page 12: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

PISMA latinica, glagoljica, hrvatska ćirilica Brailleevo pismo znakovna abeceda (jednoručna i dvoručna).  LATINICA formalno (ukošeno i uspravno) pismo rukopisno (ukošeno i uspravno) pismo.

Na početku

Page 13: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Zbog potvrđenosti u uporabi : Budinščina (u skladu s mjesnim izgovorom)

i Budinšćina (u skladu sa standardnojezičnom normom), Ferenščica i Ferenšćica, Medveščak i Medvešćak,

Peščenica i Pešćenica, Vugrinščak i Vugrinšćak, Konjščina i Konjšćina.

Neka se kajkavska zemljopisna imena uobičajilo pisati s ć: Budinšćak, Nedelišće, Trakošćan, Veliko Trgovišće.

Odnosni pridjev od zemljopisnoga imena Baška glasi bašćanski.

O glasovima Č i Ć

Page 14: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

oblici imena Boccaccio pišu bez j između osnove i nastavka:

Boccaccia, Boccacciu..., a posvojni je pridjev Boccacciov.

Isto vrijedi i za imena tipa Giorgio [đorđo], Giorgia, Sergio [serđo], Sergia

te imenice adagio, adagia; solfeggio, solfeggia itd.

Vlastita imena

Page 15: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

na-ea: Andrea – Andree, Andrei..., Andrein; Dorotea – Dorotee, Dorotei..., Dorotein; Ikea – Ikee, Ikei..., Ikein; Lea – Lee, Lei..., Lein; Matea – Matee, Matei..., Matein; Tea – Tee, Tei..., Tein.

Promjena vlastitih imena

Page 16: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Riječi iz stranih jezika pišu se izvorno.

Kad god je moguće, zamjenjuju se hrvatskom riječju.

U tiskanom tekstu ukošeno,skateboard, pizza

u rukopisnom podvučeno ili u navodnicima.

Pisanje tuđica

Page 17: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Prilagođuju se tako da dobivaju završno -j.Studium - studijKalijum - kalijCurriculum - kurikul (naukovna osnova, uputnik

EgzoticizamPizza, pizzeria – preuzete u izvornom obliku ne fonetizira se iz socio-

-lingvističkih razloga

Latinske riječi na -ium

Page 18: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

George /Džordž/, Georgea, Georgeu; Georgeov

Giorgio /Đorđo/, Giorgia, Giorgiu; Giorgov

Strani etniciNjujorčanin, Parižanin, Moskovljanin

Strani kteticinjujorški, kamijevski (fonetski, osim kada se gubi izvornost)

Promjena stranih imena

Page 19: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

(umeće se j bez obzira kako se završni glas i bilježi):

Atlee – Atleeja, Atleeju..., Atleejev;

Camus – Camusja, Camusju..., Camusjev;

Chelsea – Chelseaja, Chelseaju..., Chelseajev;

Denis [Deni] – Denisja, Denisju..., Denisjev;

Dubai – Dubaija, Dubaiju...; Eddie – Eddieja, Eddieju..., Eddiejev;

Iši – Išija, Išiju..., Išijev;

Kennedy – Kennedyja, Kennedyju..., Kennedyjev;

Sakai – Sakaija, Sakaiju..., Sakaijev;

Verdi – Verdija, Verdiju..., Verdijev.

Page 20: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Velikim se početnim slovom pišu1. sve riječi u višerječnim perifraznim imenima (ako uz njih ne stoji ime osobe na koju se perifraza odnosi) Ocu Domovine podignut je spomenik u Zagrebu., ALI: Ante Starčević je otac domovine., Anti Starčeviću, ocu domovine, podignut je spomenik .

Veliko i malo slovo

Page 21: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

2. imena bogova, njihova perifrazna imena,

imena drugih vrhovnih religijskih osoba, božanstava i saveza božanskih osoba osim prijedloga i veznika:

Bog, Otac, Spasitelj, Gospod, Tvorac, Svemogući, Stvoritelj, Svevišnji, Gospodin, Jaganjac Božji, Trojstvo, Presveto Trojstvo, Sveto Trojstvo (Otac, Sin i Duh Sveti), Isus Krist, Otkupitelj, Sveta Obitelj…

Page 22: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

(prijedlog Glasa Koncila) Katolička Crkva, Ruska pravoslavna Crkva  Nazivi bogomolja, mjesta u kojima se

obavlja bogoslužje, koji sadržavaju riječ crkva, kapelica, katedrala, bazilika, prvostolnica, hram, džamija, sinagoga pišu se malim početnim slovom,

osim riječi koje su i same ime ili posvojni pridjev izveden od imena: crkva svetoga Franje Asiškoga, crkva Gospe od Zdravlja, crkva svetoga križa, crkva hrvatskih mučenika, crkva svetoga spasa, kapelica svetoga Jakova, bazilika svetoga Petra u Rimu

Religijski i crkveni pojmovi

Page 23: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Malim početnim slovom, prilagođeno naziv vrste lijeka : analgetik, paracetamol,

diuretik, citostatik, kortikosteroid, poopćeni i kolokvijalni nazivi zaštićenih

robnih marka: Kupi mi žilete., Igram se barbikama., Oprat ću zube kalodontom. Stavio sam knauf u sobu., agsice, starke, levisice, startasice, kroksice, nazivi robnih marka : Vozim mercedes. Imam dva fiata. Sudarili su se audi i ford. pravopisna prilagodba nije uobičajila pa se pišu se izvorno:Vozim Hyundai., Sudarili su se Toyota i Dacia.

Page 24: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Velikim početnim slovom Pišu se nazivi nastavnih kolegija, školskih i studijskih predmeta u dokumentima: Matematika, Povijest, Hrvatski jezik,Biologija, Tjelesni odgoj, Likovna kultura. Napomena Malim se početnim slovom u općim kontekstima

mogu pisati nazivi nastavnih kolegija, školskih i studijskih predmeta: Imam pet iz hrvatskoga.

Sutra odgovaramo povijest. Na tjelesnome smo pobijedili u graničaru.

Page 25: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Malim početnim slovom

pišu se imena stanovnika naseljenih mjesta, država, kontinenata, planeta, pokrajina, regija, naroda, etničkih skupina i slično

s prefiksom ne- neeuropljanin, nesplićanin, netalijan, nehrvat,

neslovenka.

Malim se početnim slovom

piše riječ koja samo zemljopisno određuje ime naroda, a nije njegov sastavni dio:

gradišćanski Hrvati, bokeljski Hrvati, moliški Hrvati,

vojvođanski Hrvati.

Page 26: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Naslovi časopisa, članaka, novina, knjiga, umj. djela... Modra lasta, Kći Lotrščaka, Večernji list…

Ne pišu se kosim slovima naslovi institucija, tvrtki i sl. Filološki fakultet u Zagrebu

Ne koriste se istovremeno navodnici i ukošena slova!

Ne sklanjati prvu riječ u pojmovima: top-model, šoping centar, internet stranica i sl.

Koristi hrvatske izraze: vrhunski model, trgovački centar, mrežna stranica...

Kosim slovima

Page 27: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

t ili d u skupinama stn, zdn u oblicima i izvedenicama od domaćih riječi:

mastan – masna – masno – masni; most – mosni; nuždan – nužna – nužno – nužni; slastan – slasna – slasno – slasni; vjerojatnost – vjerojatnosni

Kad imaju razlikovnu ulogu, t i d se bilježe: grozdni (< grozd) grozni (< grozan)prstni (< prst) prsni (< prsa)ustni (< usta) usni (< usna)vrstni (< vrsta) vrsni (< vrstan).

Suglasnici t i d

Page 28: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

t i d zadržavaju se u pismu, u tvorenicama koje bi se previše udaljile od tvorbene osnove:

mošt – moštni, a ne mošni. t ili d zadržavaju se u izvedenicama osim posvojnih pridjeva i

umanjenica od imenica na -dak, -tak, -dac, -tac, -tka (u kojima je samoglasnik a nepostojani):

pače (‘mlado od patke’) patče – vokativ od patak)

u oblicima imenice otac i izvedenicama od te imenice

otac – oca, ocu..., očev, očinski;

praotac – praoci, praočev.

Suglasnici t i d

Page 29: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

U oblicima dvosložnih imenica muškoga roda koje završavaju na -dak, -tak, -dac, -tac (u kojima je samoglasnik a nepostojani, zbog razlikovnosti) d i t u pismu se ne izostavljaju. Treba razlikovati:

petci i peci prema petak i peći, redci i reci prema redak i reći, tetci i teci prema tetak i teći

Kada se tvore prefiksalne tvorenice, d i t se bilježe: npr.: bitci i nebitci, kutci i zakutci.

Suglasnici d i t

Page 30: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

desetci, dobitci, dodatci, dovršetci, gubitci, imetci, izuzetci, napitci, nedostatci, ostatci, podatci, probitci, svršetci, trenutci, užitci, zadatci, zgoditci te želudci, dohodci, izvadci, otpadci .

Odnosi se i na izvedenice od tih riječi, npr.

preostatak – preostatci, zaostatak – zaostatci.Način na koji se riječ zapisuje ne utječe na izgovor riječi.

Preporučuje se:

Page 31: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

zbog tradicijskih razloga i čestoće uporabe dopušta se i izostavljanje t i d: deseci, dobici, dodaci, dohoci, dovršeci, gubici, imeci, izuzeci, izvaci, napici, nedostaci, ostaci, otpaci, podaci, probici, svršeci, trenuci, užici, zadaci, zgodici te želuci.

Odnosi se i na izvedenice od tih riječi, npr. preostatak – preostaci, zaostatak – zaostaci. U D i L imenica ženskoga roda na –tka

mogući su dvostruki oblici: bitci i bitki, pripovijetci i pripovijetki. Prednost : bitki i pripovijetki.

IPAK:

Page 32: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Dvostrukosti u tvorenicama od riječi: ● grijeh: bezgrešan i bezgrješan, grešan i grješan, grešnica i grješnica, grešnik i grješnikDopušta se pisanje obaju likova jer likovi s je pripadaju religijsko-moralnomu kontekstu i u njemu su česti.● spriječiti: sprečavati i sprječavati, sprečavanje i sprječavanje

● unaprijediti: unapređivati i unaprjeđivati, unapređenje i unaprjeđenje.

Iza r izgovara se i piše je u riječi ogrjev.

Ije/je/e

Page 33: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

ije ˃ je prevladalo zbog česte uporabe:

blijesk ˃ bljesak, cvijetni ˃cvjetni, cvijetnjak ˃cvjetnjaksmiješko ˃ smješkoosmjeh ˃osmijeh;

prevara ˃prijevara, procjep ˃procijep.

Page 34: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Pokriveni je r - glas kojemu prethodi suglasnik iza kojega nije morfemska granica i iza kojega se nalazi kratak refleks ie (e ili je).

Iza pokrivenoga r piše se e (a ne je) u riječima koje pripadaju tvorbenomu gnijezdu

ovih riječi: brijeg: brežuljak, bregovit; brijest: brestić, brestovina

crijep: crepić, crepar; drijemati: dremljiv, dremuckati grijeh: greška, pogreška

krijepiti: krepak, krepost,

Page 35: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Okrijepiti: okrepljivati, okrepa naprijed: napredak, naprednost, napredovati,

naprednjački prijek: naprečac, prečica, opreka, prepreka, zapreka privrijediti: privreda, privredni, privrednik strijela: strelica, streljaštvo, streljač, streljivo…

Page 36: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Kao dvije riječi pišu se:imenice koje označuju jedan pojam, imaju dva

naglaska i obje se sklanjaju: brod dizalica, čovjek zvijer, država

pristupnica, grad država pokrata i imenica: PC konfiguracija, PEN

klub, PET ambalaža, POS uređaj, PR agencija, PVC stolarija, REM faza, SF roman, SIM kartica, SOS telefon,

U svezama koje se sastoje od pokrate i imenice, pokrata je u atributnoj službi

i ne sklanja se.

Page 37: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Okomito nabrajanje Novi se redak uvodi slovnom ili brojevnom oznakom te crticom ili kakvim posebnim znakom (kružićem, kvadratićem i sl.). Na kraju redaka ne treba pisati zarez ili točku. Na kraju okomitoga nabrajanja piše se točka.

Velikim se početnim slovom piše prva riječ pri okomitome nabrajanju cijelih rečenica. Dizala u zgradi moraju ispunjavati sljedeće uvjete: – Na ulazu u kabinu dizala moraju biti ugrađena vrata kabine. – U kabini dizala mora se nalaziti pokazivač položaja kabine. Na kraju svake rečenice piše se točka.

Page 38: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

imaju dva oblika: „...“, »...« a polunavodnici ‘ ‘.

Iza i ispred navodnika - ne piše se bjelina. Navođenje pomoću crtice– Dobro sam. – rekao je Marko.– Jesi li dobro? – upitao je Marko.– Dobro sam! – uskliknuo je Marko.– Dobro sam – rekao je Marko – jer sve ide po planu.– Jesam li – rekao je Marko – dobro čuo?

Navodnici

Page 39: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

– Sada mi je – povikao je Marko – zaista svega dosta! – Dobro sam, majko. – rekao je Marko.– Dobro sam, majko, – rekao je Marko – iako to nitko ne vidi.– Dobro sam,– rekao je Marko – ali to joj ništa ne znači. Marko je rekao: – Dobro sam. Marko je upitao: – Jesi li dobro? Marko je uskliknuo: – Dobro sam!Marko je uskliknuo: – Dobro sam! – i nastavio: – Žao mi je.Marko je rekao: – Dobro sam. – i nastavio: – Žao mi je.Marko je upitao: – Jesi li dobro? – i nastavio: – Žao mi je.

Page 40: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Kosa crta s bjelinama ili bez njih. Bez bjelina piše se s/sa, i/ili, liječnik/liječnica ljetni dvobroj srpanj/kolovoz, katalog jesen/zima,

akademska godina 2012./2013. (iz ... u): prijelaz 19./20. stoljeće (od): loto 6/45, stranica 14/150, riješenost testa 43/50. zapis nadnevaka, klasa, urudžbenih brojeva, adresa, telefonskih brojeva, godišta i brojeva časopisa itd.: 12/12/2012., klasa: 110-01/09-01/01,… S bjelinama piše se: a) između dviju sastavnica, barem jedna višerječna: liječnik specijalist / liječnica specijalistica, b) kad se stihovi ne navode jedan ispod drugoga: Teče i teče, teče jedan slap; / Što u njem znači … Pri odjeljivanju kitica – dvije kose crte , //.

Page 41: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

POKRATEmogu biti muškog i ženskog roda.

  MUŠKI ROD (čita se kao riječ)

UN, UN-a, UN-u… SAD, SAD-a, SAD-u…

EU, EU-a, EU-u… UN je odlučio. SAD je prosvjedovao.

EU se opredijelio. PSA (čita se: pe-es-a)

Ovaj PSA je donio, ovoga PSA nije bilo, ovom PSU-u je dodijeljen…

Page 42: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

OZNAČAVANJE VREMENA 

U računalnom pisanju, gdje je važno potpisivanje broja,

pišu se nule.Zagreb 07:10 10:07

  Ako prazno mjesto nije važno,

nule se ne pišu.Vlak kreće u 7:5. Čekat ću te do14:25 sati.

Page 43: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

PRIJEDLOZI Složeni prijedlozi Prijedlozi u

svezi Uoči Božića stižu nam gosti... Pogledala ga je u oči. Namjesto pozdrava – pljuska!......Neću doći na mjesto

sastanka. Stajali su navrh planine.... Popeli su se na vrh. Nadno čaše još je vina. Pali su na dno mora. Dva prijedloga: do pred vrata, do ispod koljena...

Ne piši: nažalost, nasreću ! Piše se : na žalost, na sreću, u ime...

( izrazi prenesenog značenja te izrazi: i te kako, na primjer, laku noć)

VEZNICI Pošto sve proda, ići će kući. Po što si si došao kući? Nije došao iako smo ga pozvali. Ako želi i ako odmah

krene, stići će.

Page 44: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Složeni prilozi pišu se sastavljeno 1. kada im dijelovi ne mogu biti samostalne

riječi: dokle, dotle, dovde, donekle; obdan, obnoć, neprestano, neprestance; preblago, prekasno..

2. kada im dijelovi mogu stajati odvojeno, ali pri tome mijenjaju

značenje: na daleko / nadaleko; na pismeno / napismeno; na glas / naglas;

3. Kada se pišu s česticom god ( po istom

pravilu kao i zamjenice): gdje god ( bilo gdje) i gdjegod ( negdje, igdje);

kad god / kadgod, s česticom put (kojiput, svakiput ).

4. S česticom bilo -- prilozi se pišu odvojeno! (koji bilo, kakav bilo...)

Page 45: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

PREFIKSOIDIRiječi nastale dodavanjem prefiksoida pišu se

sastavljeno (popis od 200 prefiksoida)osteoporoza, ultraljubičasto, aerodinamično,

brutoiznos, audiooprema, egocentričnost SRASLICE

Očenaš, Zdravomarija, radoholičarLatinoamerikanac, latinskoamerički

NE! krimpolicija, krimipriča, skioprema,

NEGO:skijaška oprema, kriminalistička priča ili

policija

Page 46: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

SASTAVLJENO s niječnicom NE : nemoj, nemojmo, nemojte nemati; nemam, nemaš, nema... nestati / nestajati; nestajem, nestaješ,…

nedostati / nedostajati; nedostajem, nedostaješ. ( gl. prilozi: nemajući, nestajući, nedostajući...) niječnica NE i glagoli : ne znam, ne uči!, ne dođoh...

NE i zanagl. oblici: ne ću, ne ćeš, ne će, ne ćemo, ne ćete, ne će

Piše se sastavljeno!

gl. i zanaglasnica: doći ću, peći ću; pjevat će, uzet ću SA SPOJNICOM glagoli u prenesenom značenju: htio-ne htio; rekla-kazala;

hoćeš-ne ćeš suprotne radnje ; lezi–diži se

Sastavljeno i nesastavljeno pisanje

Page 47: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Izostavnik Izostavnik je pravopisni znak kojim se

označuje da je što izostavljeno u brzome ili neformalnome govoru. Ima dva oblika: ’ i ‘.

Može se izostaviti: a) slovo: Drž’te ga!, Je l’ došao? Nije

pouzdan, al’ je koristan. b) slog ili više njih: ’Đenja! c) riječ: ’Jutro!, ’Večer! d) dvije brojke: pop-album ’80.,

generacija Vatrenih ’98. Ne krati: 2012./2013.!

Page 48: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

MJERNE JEDINICE: uspravno

FIZIČKE VELIČINE: ukošeno

NOVČANE JEDINICE: velikim tiskanim slovima

AUD, BAM,CAD, CHF…

Pisanje je različito za

Page 49: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

PriručniciInstituta za jezik i jezikoslovlje

dostupni na mrežnim stranicamapravopis.hr

Page 50: Novìne  u Hrvatskom pravopisu

Ne postoje riječi koje nisu pravopisno

sporne!

Preporučujem vamda osjetite dodir i miris ovih stranica

s kojima ćete se često družiti!

Page 51: Novìne  u Hrvatskom pravopisu