Oddzia‚ Zesp³‚ Elektrowni Dolna Odra

 • View
  221

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Oddzia‚ Zesp³‚ Elektrowni Dolna Odra

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  2011-11-02

  27 28 padziernik 2011 roku

  Budowa kota na biomasw Oddziale Zesp Elektrowni Dolna Odra

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51 Slajd 2

  PGE GiEK S.A. Oddzia Elektrownia Dolna Odra

  Elektrownia Dolna Odra

  Elektrownia Pomorzany

  Elektrownia Szczecin

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Spki PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. tworz trzy elektrownie:

  Elektrownia Dolna Odra

  moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWtElektrownia Pomorzany

  moc elektryczna 134,2 MWe, moc cieplna 323,5 MWtElektrownia Szczecin (po modernizacji)

  moc elektryczna 68,5 MWe, moc cieplna 120 MWtczna moc PGE GiEKS.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra S.A. :

  - moc elektryczna 1974,7 MWe, moc cieplna 560,9 MWt.

  Elektrownie Zespou funkcjonuj bez powizatechnologicznych.

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Jest najstarsz spord trzech elektrowni Oddziau Zesp Elektrownia Dolna Odra Spki PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ktrej budow rozpoczto w 1911 roku.

  Znajduje si w dzielnicy portowej, blisko centrum Szczecina.

  Produkuje ciepo i energi elektryczn dla tej aglomeracji.

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 3

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  GJ %

  1 2 3

  EC SZCZECIN ( EC I ) 1 566 823 30,148

  EC POMORZANY ( EC II ) 2 746 525 52,846

  CR BENESZA 7 700 0,148

  CR DBSKA 762 261 14,667

  CR SSIEDZKA 77 885 1,499

  KOTOWNIE LOKALNE 35 941 0,692

  SEC - OGEM 5 197 135 100,000

  UWAGI:

  ZAKUP* LUB PRODUKCJA** ENERGII CIEPLNEJ W RDACH CIEPA POSZCZEGLNYCH SYSTEMW CIEPOWNICZYCH m. SZCZECINA w 2010 r.RDO CIEPA

  * Zakup dotyczy EC I i EC II, rde energetyki zawodowej ZEDO.** Produkcja dotyczy rde ciepa SEC Sp. z o.o.: CR Benesza, CR Dbska, CR Ssiedzka oraz kotowni lokalnych.

  1 566 823 GJ

  2 746 525 GJ

  7 700 GJ762 261 GJ

  77 885 GJ 35 941 GJ

  ZAKUP / PRODUKCJA ENERGII CIEPLNEJ W RDACH CIEPA POSZCZEGLNYCH SYSTEMW CIEPOWNICZYCH m. SZCZECINA w 2010 r.

  EC SZCZECIN ( EC I )

  EC POMORZANY ( EC II )

  CR BENESZA

  CR DBSKA

  CR SSIEDZKA

  KOTOWNIE LOKALNE

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 6

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 7

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 8

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 9

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 10

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 11

  W Elektrowni Szczecin w 2011r wybudowano kocio fluidalny ze zoem

  stacjonarnym typu BFB opalany biomas.

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 12

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 13

  Podpisanie kontraktu 29 / 4 / 2009

  Wejcie na plac budowy 2 / 3 / 2010

  Rozpoczcie montau 15 / 7 / 2010

  Prba cinieniowa kota 11 / 3 / 2011

  Rozpoczcie rozruchu 10 / 2011

  Przekazanie do eksploatacji 18 / 11 / 2011

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 14

  Moc cieplna 183 MWthWydajno nominalna 230 t/hCinienie 70 barTemperatura 535 CSprawno 89,7 %rednia wartoopaowa paliwa 8,74 GJ/tZuycie paliwa 84 t/h

  2017 t/dob708 000 t/rok

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Zasobniki przykotowepaliwa

  Komora spalania

  Powierzchnie ogrzewalne

  Elektrofiltr

  Kanay powietrzaZoe fluidalne

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 15

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 16

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 17

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 18

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 19

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 20

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 21

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 22

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 23

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 24

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 25

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 26

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 27

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  zrbka pozyskana z lasw 561 500 t zrbki wierzby energetycznej 122 100 tpelety ze somy 24 500 t

  bioestr (spalany w dwch palnikach pomocniczych gwarantujcych prac kota z 50 % wydajnoci)

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 28

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Biomasa dostarczana moBiomasa dostarczana moe bye by transportem transportem wodnym, drogowym, kolejowym wodnym, drogowym, kolejowym -- pozwoli to

  ograniczy jego negatywny wpyw na rodowisko naturalne i reagowa na zmiany cen transportu

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 29

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Biomasa dostarczana kombinacjBiomasa dostarczana kombinacj mimidzygadzygaziowziowtransportu samochodowego, kolejowego i wodnegotransportu samochodowego, kolejowego i wodnego

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 30

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 31

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 32

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra Wydruk Wydruk -- 20112011--1111--02 16:51 02 16:51

  Oddzia Zesp Elektrowni Dolna Odra

  Slajd 33

 • PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzia Zesp Elektrowni Dolna O