Norsk-engelsk teknisk ordbok

 • View
  231

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • norsk - engelskteknisk ordbok

  norsk - engelskteknisk ordbok

  ny utgaveny utgave

  jan e. prestesterjan e. prestester

  6 mneders tilgang

  til ordnett.no

  norsk-engelsk teknisk ordbok er en grunnleggende, generell tosprklig fagordbok, med over 148 000 oppslagsord, beregnet p alle som arbeider med engelsk fagterminologi. ordboken dekker hele spekteret av teknisk/vitenskapelige fagomrder, fra fysikk og kjemi til alle viktige felter innen industriell teknikk. svrt sentrale emner er elektronikk og data- og kommunikasjon-teknologi, fordi disse griper inn i de fleste andre fagomrder.

  bokens forfatter siv.ing. jan e. prestester har bygd opp sitt store materiale gjennom mer enn 40 rs omfattende erfaring fra forskning, nringsliv og offentlig virksomhet.

  ISBN 978-82-573-2067-6

  9 7 8 8 2 5 7 3 2 0 6 7 6

  www.kunnskapsforlaget.no

  no

  rsk - en

  gelsk

  teknisk

  ord

  bo

  k

  KunnsKapsforlaget

  NorskeEngelsk_Teknisk_Omslag.indd 1 27.04.2009 13:26:46

 • NORSK-ENGELSKTEKNISK ORDBOK

  Kunnskapsforlaget

  Jan E. Prestester

 • Annen utgave, frste opplag

  KunnskapsforlagetH. Aschehoug & Co (W. Nygaard) A/S ogGyldendal ASA, Oslo 2009

  Printed in NorwaySkrift: 8/8,5 Times New Roman/7,5 Helvetica halvfetPapir: 70 gram Amber GraphicOmslag: Trude ReitenInnbindingsmateriale: EstralinGrafi sk tilrettelegging: Jan Fr. Kirkebe og Ove OlsenTrykkeri: 07 Gruppen a.s.Innbinding: Bokbinderiet Johnsen asOmslagsfoto: David Mendelsohn/Masterfi le/Scanpix

  ISBN: 978-82-573-2067-6

  Materialet er vernet etter ndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt nr det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no). Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medfre erstatnings- og straffeansvar.

 • 84

  bevirker forbrenning, som oxidantbevis certifi cate; evidence; proof; verifi cation; voucherbevisanalyse [kjem] documentary analysisbevise demonstrate; provebeviselig certifi ablebeviser, som bygger p evidentialbevisfrsel argumentation; demonstration; evidence; proof;

  reasoningbeviskraft conclusive forcebeviskraftig conclusivebevismateriale evidential materialbevisprogram [data] theorem-proving programbevitnelse testimonial [IR] attestationbevokst (jord) coveredbevokte watch (f.eks. planovergang) staffbevokte planoverganger [jernb] staff level crossingsbevoktet [jernb] mannedbevoktet omrde guarded protected area [alarm] guarded areabevoktet parkering attended parkingbevoktning watchbevpning armamentbeyeritt [min] beyeriteB-forsterker [eltrnk] B-amplifi erBH-laser [fi bopt] buried-heterostructure laser (BH laser)B-horisont [geol] B horizonbi... pref. sub...; subsidiary; tributary...biaksial [mat] [kryst] biaxialbiaksial orientering (kjedemolekyler) biaxial orientationbianchitt [min] bianchitebiapparat extension telephone [tele] parallel telephone setbiapparat med begrenset tilgang [tele] limited-access

  extensionbiatomisk biatomicbibeholde maintainbibeholdelse retentionbibeltrykkpapir [papir] [graf] Cambridge India; bible paper;

  India paperbiblid (bibliografi ske opplysninger) biblidbibliografi [dok] bibliographybibliografi sk bibliographicbibliografi sk beskrivelse [dok] bibliographic descriptionbibliografi ske data bibliographic databibliografi sk referanse bibliographic referencebibliotek library (lastbare programmer) [data] core image librarybibliotekadministrasjon [data] library managementbibliotekar librarianbibliotekavsnitt [data] library sectionbibliotekdrift librarianshipbibliotekelement [data] library elementbibliotekfi l [data] library fi lebibliotekformat [data] library formatbibliotekkatalog [data] library directorybibliotekomrde [data] library areabibliotekplate [data] library diskbibliotekprogram [data] library program; library routinebibliotekseksjon [data] library sectionbiblioteksstruktur [data] directory structurebicchulitt [min] bicchulitebideauxitt [min] bideauxitebidet [vvs] bidetbidetbatteri [vvs] bidet mixerbidetklosett [vvs] bidet-water-closetbidevind by the wind [sj] A-bybidireksjonal bidirectionalbidireksjonal teller [ml] forward/backward counterbidireksjonal transistor [halvl] bidirectional transistor

  bidrag paper (til) comment [IR] contributionbidrag, som leverer contributorybidragsyter contributorbidrar, som contributivebidronning queen beebieberitt [min] bieberitebielv affl uent; infl uent; tributary streambifi lar... [el] bifi lar; double-woundbifi larvikling bifi lar windingbifokal bifocalbifokalbrille bifocal glassesbifunksjonell duofunctional [data] bifunctionalbifunksjonell monomer [pla/gum] bifunctional monomerbig bang [astr] big bangbiharmonisk [mat] biharmonicbijeksjon [mat] bijectionbijektiv [mat] bijectivebijobb by-jobbikake comb; honeycombbikakemnster, i alveolatedbikakestruktur [pla/gum] honeycomb structurebikarbonat bicarbonatebikarbonat-alkalitet bicarbonate alcalinitybikarbonathardhet bicarbonate hardnessbikitaitt [min] bikitaitebiklorid bichloridebiknopp [bot] adventitious budbikodeanalyse [OCR] bicode analysisbikonisk spole [spin] pineapple bobbinbikonkav biconcavebikonveks biconvex; convexo-convex; double-convexbikromat bichromatebikube beehivebikvadratisk [mat] biquadratic; fourth-power...bikvadratisk ligning [mat] biquadratic equationbikvinr [mat] biquinarybikvinr-kode [teor] biquinary codebikvinrkodet desimaltall [teor] biquinary-coded decimal

  numberbikvinrnotasjon [teor] biquinary notationbikvinrsystem [teor] biquinary systembikvinrtall [teor] biquinary numberbil... automobile; automotivebil autocar; auto; automobile; car; motorcar; touring carbilag inclosure [dok] appendix; attachment; enclosure; exhibitbilag, som annexedbilagsbehandling (f.eks. i bank) item processingbilagskopi voucher copybilalarmanlegg [alarm] auto alarmbilantenne car aerial [radio] car antennabilateral bilateralbilateral styring [tele] bilateral controlbilbatteri car battery; automobile accumulatorbilbensin motorcar gasolinebilde... [TV] picture; video; visual [graf] pictorialbilde display; fi gure; illustration; image; picture; scheme;

  view [TV] frame (US) [dagraf] display image [graf] block; picturebilde, lage formbildeanalysator picture analyzerbildeanalyse image analysisbildeanalysesystem [dok] image analysis systembildearkiv [foto] photo librarybildeavbrudd vision breakbildeavstand (prosjektr) throw

  bevirker forbrenning, som

 • 85

  bildeavsking frame sweep [graf] scanning [TV] scanning of the imagebildebank picture databasebildebasis (stereopar) [kart] photo basebildebehandling [dagraf] imaging [data] [OCR] image processingbildebehandlingsenhet image processorbildebehandlingsprogram [data] picture editing systembildebehandlingsprosessor image processorbildebehandlingssystem [dagraf] image processing systembildebehandlingsteknikk [OCR] image-processing

  technologybildeberegning image evaluationbilde beskret oppe og nede [TV] truncated picturebildebetrakter [foto] viewerbildeblokk [kart] block of photographs [trans] picture blockbildebredde [TV] frame widthbildebreddekontroll [TV] horizontal size controlbildebrev [dok] videogrambildebruk imagerybildebrum [TV] picture humbildebuffer [dagraf] video bufferbildebreblge [TV] vision carrierbildebreblgefrekvens [TV] vision frequencybildebrefrekvens [fax] picture tonebildebrer [TV] picture carrierbildebrere image recording mediabildebnd fi lm stripbildebndbredde [TV] vision bandwidthbildedannende system [halvl] image-forming system [romf] imaging systembildedansing [TV] unsteadiness of picturebildedata imagerybildedemodulator video rectifi erbildedetalj detail of a picturebildedigitalisering [graf] image digitizingbildedobling [TV] split image (US)bildedokumentasjon picture documentationbildedrift [TV] image driftbildeduplikat [fi lm] picture dupebildedybdesimulering depth cueingbildeelement (minste element) [dagraf] pixel [dagraf] graphics element; pixel element [print] pictorial element [TV] picture element; picture pointbilde-enhet (for bildeidentifi kasjon) [data] display entitybildefeil [opt] defect of the image; image defectbildefelt image fi eld [graf] image area [tele] [TV] scanning fi eldbildefl ate [opt] picture fi eld; table [tele] [TV] scanning fi eldbildefokus image focusbildeforbedring [dagraf] [romf] image enhancementbildeforgrunn foreground image [dagraf] display foreground; dynamic imagebildeformat image format; picture ratebildeformatdata [data] display format databildeforskyvning [TV] image shift; picture shift; shiftbildeforskyvning opp el. ned [data] scrollingbildeforsterker image intensifi erbildeforsterkning image amplifi cationbildeforstyrrelse v/lang kabel [TV] long-line effectbildeforvrengning [opt] displacementbildefrekvens [fi lm] fi lmimg speed; frame rate [TV] frame frequency; picture frequencybildefrekvenskontroll [TV] fi eld frequency control; frame

  frequency control; vertikal hold controlbildefrekvensomrde [TV] white-to-black frequency

  deviation

  bildefrekvensstrm [TV] framing frequency currentbildefremstilling pictorial representationbildefremviser diascopebildefunksjon [kart] image functionbildegenerator [TV] fi eld oscillatorbildegjengivelse [dagraf] image regeneration [print] pictorial reproductionbildegjenkjenningssystem image recognition systembildehold [TV] vertical holdbildeholdkontroll [TV] fi eld frequency control; frame

  frequency control; hold control; holding control; vertikal hold control

  bildeholdregulator [TV] framing controlbildeholdregulering [TV] vertical hold controlbildehorisont image horizonbildehovedpunkt [kart] principal pointbildehvitt [fax] picture whitebildehyde [TV] height of imagebildehydekontroll [TV] frame amplitude control; height

  control; vertical size controlbilde-ikonoskop [TV]