of 12/12
1 ELECTRO NIC CO NTRO LS & SENSO RS Narzędzie do programowania sterowników EKC Programator EKA183A

Narzędzie do programowania sterowników EKC Programator EKA183A

  • View
    43

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Narzędzie do programowania sterowników EKC Programator EKA183A. EKA183A Klucz do kopiowania nastaw EKC. Proste urządzenie do kopiowania nastaw w sterownikach EKC. Adapt e r do EKC3xx, EKC4xx, EKC5xx i AK-CC450/550. Klucz do kopiowania nastaw do EKC102, 202 ,. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Narzędzie do programowania sterowników EKC Programator EKA183A

OEM Programming Tool for EKC EKA183AProgramator EKA183A
Proste urzdzenie do kopiowania nastaw w sterownikach EKC.
Klucz do kopiowania nastaw do EKC102, 202,
Adapter do EKC3xx, EKC4xx, EKC5xx i AK-CC450/550
PC with OEM programming tool
EKA183A
Gówne funkcje
Narzdzie suy do przenoszenia nastaw pomidzy kluczem, a sterownikiem EKC. Plik z nastawami jest zapisywany i przechowywany na Kluczu USB.
Klucz posiada wbudowany port USB, który umoliwia bezporednie podczenie do PC. Na kluczu zapisany jest specjalny plik .xls Makro, który pozwala edytowa i zmienia nastawy wedug potrzeby i specyfikacji klienta.
Klucz nie wymaga adnego dodatkowego oprogramowania.
Wystarczy komputer z Windows i program do edycji Excel
tryby konfiguracji:
Tryb rczny;
Tryb Automatyczny
*
Kopiowanie nastaw z EKC do EKC (sterowniki tego samego typu)
Kopiowanie z EKC do PC (klucz USB)
Kopiowanie z PC (klucz USB) do EKC
Power
EKA183
EKC102, 202 i AK-CC210,
Przechowywanie biblioteki z plikami nastaw na kluczu USB i na komputerze PC.
Wybór aktualnego pliku z biblioteki i zapis na EKA183a.
Zasilanie przez port USB z PC.
2:
3:
4:
*
EKA183A
1. Dioda LED byska na „óto” sprawdzanie wersji sterownika.
2. Dioda LED wieci na „óto” wiatem cigym. Klucz gotowy do pracy.
3. Transfer danych do/z sterownika EKC
(tryb rczny)
nacinicie 1sek. dane do EKC (LED- byska na zielono)
Nacinicie i przytrzymanie 4sek. dane z EKC (LED- byska na czerwono).
4. Dioda LED wieci wiatem cigym – przesyanie danych zakoczone.
*
Pusty klucz USB, pojawia si w Windows jako dysk zewntrzny i zawiera dwa pliki:
.xls (edytor nastaw)
.cfg (plik konfiguracyjny)
*
Po zaadowaniu plików z EKC, na kluczu pojawiaj si dodatkowe pliki.
.xls (edytor parametrów)
EKA183A Klucz do kopiowania nastaw EKC
*
Plik Log
(maksymalnie 50 zapisów zdarze)
Lista informacji i bdów
Informacje zapisane od 0
Kody bdów od 100
*
2. Przygotowa katalog na kluczu, lub innym dysku na baz plików z nastawami.
1. Dokona kopii zapasowej plików systemowych .xls i .cfg.
3. Przygotowa baz folderów dla rónych typów aplikacji.
EKA183A Klucz do kopiowania nastaw EKC
*
Zapisa plik z nowymi nastawami w odpowiednim folderze.
Plik z nastawami, który ma by wykorzystywany do biecej pracy ze sterownikiem EKC, musi by zachowany w gównym katalogu na kluczu z oryginaln nazw pliku.
EKA183A Klucz do kopiowania nastaw EKC
USB
SPI
EKA183A
EKC