Click here to load reader

NAPRAWA ELEKTRONIKI STEROWNIKÓW PSG 2. Usuwamy stary

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NAPRAWA ELEKTRONIKI STEROWNIKÓW PSG 2. Usuwamy stary

pomp wraz ze sterownikiem. 2. Otwieramy delikatnie obudow w ksztacie nierównego kwadratu, nacinajc ostrym
narzdziem krawdzie zalepki na gbokoci okoo 4mm. 3. Odcinamy nóki (wsy) uszkodzonego tranzystora przy samym elemencie z najwysz
precyzj. 4. Usuwamy stary tranzystor z elementu odbierajcego ciepo w ksztacie podkówki. 5. Czycimy pozostaoci tranzystora benzyn ekstrakcyjn za pomoc patyczka
higienicznego. 6. Przygotowujemy tranzystor: do górnej czci tranzystora lutujemy odnog z nóki od
opornika lub diody 1A skierowan w praw stron, dugo nóki okoo 1.5cm. Na lewej nóce robimy haczyk skierowany w gór, nie zaciskamy go do koca.
7. Mieszamy w dwóch równych proporcjach klej THERMOPOX85 8. Nanosimy klej na radiator (podkówk) tak aby cakowicie pokry powierzchni wraz z
pust przestrzeni po usunitym oryginalnym tranzystorze. Pokrywamy równie klejem tranzystor. Grubo kleju dobieramy dowiadczalnie pamitajc, e czas wizania rozpoczyna si ju po 10 minutach.
9. Dociskamy tranzystor do radiatora w ten sposób aby nie opiera si na wsach podkówki. W tym celu naley delikatnie podpiowa obudow nad radiatorem „podkówk” aby zmieci tranzystor (patrz zdjcie poniej). Czas schnicia kleju to okoo 90 minut.
10. Po zwizaniu kleju moemy przystpi do dalszej pracy. 11. Do zrobionego haczyka (patrz pkt.7) przykadamy praw nók (ws) pozostawion z
oryginalnego tranzystora. Zaciskamy haczyk i wykonujemy poczenie lutowane za pomoc cyny i pynu do lutowania aluminium. To poczenie jest najpewniejsze.
12. Lew nók (ws) usuwamy cakowicie z pola lutowniczego sterownika. W miejsce lutujemy w temperaturze max.2900C nog z drutu posrebrzanego 0.7mm lub z diody 1A. Mona tez uy nók, któr stosowalimy do drenu (patrz pkt.7).
13. Wykonan now nók lutujemy do prawej nogi tranzystora. Lutujemy równie nog od drenu, który przygotowalimy na pocztku do pierwszego styku po prawej stronie.
14. PAMITAJ! Nogi i wsy lutujemy na krzy! 15. Wane aby przed zamontowaniem sprawdzi prac nastawnika. W tym celu podajemy
napicie 12V w obwodzie szeregowym z arówk na sterownik. Jeli bdzie sycha prace nastawnika i nie bdzie robi zwarcia moemy przystpi do montau sterownika na pomp.
16. Po montau ju zespolonej pompy wraz ze sterownikiem koniecznie wymieniamy filtr paliwa i dokadnie odpowietrzamy ukad paliwowy. Jeli stwierdzimy, e silnik pracuje nam poprawnie wlewamy na poow zbiornika paliwa 1litr oleju Husqvarna koloru zielonego (olej do sporzdzania mieszanek paliwowo – olejowych do kosiarek i pi acuchowych). Tak mieszank naley wyjedzi nie przekraczajc 3000 obr/min.
17. Do naprawy uywamy najlepiej Tranzystora mocy MOSFET z kanaem N. 18. Moemy równie umieci tranzystor w obudowie TO220 na zewntrz sterownika
montujc go we wgbieniu pod zczami od zaworów. Tranzystor przykrcamy na podkadce silikonowej i tulejce izolujcej do podstawy sterownika. Tranzystor nie moe si styka z podstaw. Przewody od tranzystora wprowadzamy przez dowolne miejsce w obudowie.
19. Jest to alternatywa takiej naprawy, niezwykle skuteczna lecz nieestetyczna. Zastosowany tranzystor uruchamia nawet zatarte nastawniki a pole radiacji w bardzo krótkim czasie odprowadza moc ciepln z tranzystora.
20. Dobr i sprawdzon metod naprawy sterownika jest poniszy przykad. Wycinamy z blachy miedzianej o gruboci 1mm formatk o wymiarach 20mm x 20mm.
21. Podgrzewamy formatk i lutujemy do niej tranzystor w obudowie SOT404.
22. Tak przygotowany element wklejamy do sterownika jak na zdjciu poniej. Opieramy
go na ótym kondensatorze i kwarcu. Uywa dowolnego kleju na wysok temperatur.
23. Nie ma potrzeby si obawia e elementy kondensator lub kwarc si przegrzej, katalogowe temperatury pracy okrelaj je na 1300C. Element osiga temperatur okoo 550C. Dziki takiemu montaowi nie robimy „spustoszenia” w sterowniku, a ewentualna ponowna kolejna wymiana skraca nam czas naprawy. Element równie nie odbiera dodatkowej temperatury ze sterownika.
24. Pozostae poczenia tranzystora wykonujemy wg wczeniejszych opisów.
Czsto w sterownikach ulega uszkodzeniu inny element. Objawem jest brak cakowitego uruchomienia silnika nawet po wymianie tranzystora. Uszkodzony element to stabilizator napicia umieszczony analogicznie z drugiej strony wymienianego tranzystora. Naley zbada miernikiem napicie przychodzce na
stabilizator, powinno by okoo +12V, na wyjciu dokadnie +5V. Jeli element jest uszkodzony naley go wymieni na nowy o symbolu 7805.