Click here to load reader

Napędy hydrauliczne

 • View
  87

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Napędy hydrauliczne. Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. W napędach tych czynnikiem przenoszącym energię jest ciecz. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Napędy hydrauliczne

 • Napdy hydrauliczne

 • WprowadzenieNapdy hydrauliczne s to urzdzenia suce do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urzdzenia napdzanego.

  W napdach tych czynnikiem przenoszcym energi jest ciecz.

  Zasada dziaania napdu hydraulicznego jest oparta na prawie Pascala, dotyczcym rwnomiernego rozchodzenia si cinienia w cieczy.

 • Podzia napdw hydraulicznychhydrostatyczne, ktrych dziaanie opiera si na wykorzystaniu przede wszystkim energii cinienia cieczy,

  hydrokinetyczne, ktrych dziaanie opiera si na wykorzystaniu energii kinetycznej cieczy.

 • Zastosowanie napdw hydraulicznychBudownictwokoparka koowa

 • Zastosowanie napdw hydraulicznychPrasa hydrauliczna Schuler Przemys

 • Zastosowanie napdw hydraulicznychPodnonik hydrauliczny typu "aba"

 • Schemat napdu hydraulicznego P1 - moc wejciowa (moc doprowadzana do napdu), P2 - moc wyjciowa (moc otrzymywana z napdu), Pstr - moc tracona w napdzie

 • Zasada dziaania napdu hydrostatycznego o ruchu postpowo-zwrotnym 1 - pompa, 2 - zbiornik cieczy roboczej, 3 - urzdzenie sterujce, 4 - cylinder hydrauliczny

 • Zasada dziaania napdu hydrostatycznego o ruchu obrotowym 1 - pompa, 2 - zbiornik cieczy roboczej, 5 - silnik hydrauliczny

 • Zasada dziaania napdu hydrostatycznego o ruchu wahadowym 1 - pompa, 2 - zbiornik cieczy roboczej, 3 - urzdzenie sterujce, 4 - cylinder hydrauliczny

 • Zalety napdw hydraulicznychmoliwo uzyskania bardzo duych si, przy maych wymiarach urzdze,

  moliwo uzyskania bezstopniowej zmiany prdkoci ruchu,

  moliwo uycia maych si do sterowania prac cikich maszyn,

  moliwo zdalnego sterowania,

  moliwo zastosowania mechanizacji i automatyzacji ruchw,

  du trwao elementw ukadw hydraulicznych oraz atwo ich wymiany.

 • Wady napdw hydraulicznychtrudnoci zwizane z uszczelnieniem elementw ruchowych; wszelkie nieszczelnoci powoduj przedostawanie si powietrza do obiegu, a to z kolei powoduje zakcenia pracy ukadu oraz powoduj wycieki cieczy roboczej,

  due straty energii na pokonywanie oporw przepywu.

 • Ciecz w hydrostatycznych ukadach napdowych powinno cechowa: jak najmniejsza zmienno lepkoci wraz ze zmian temperatury, maa ciliwo, a wic duy modu sprystoci objtociowej,jak najwysza temperatura zaponu i jak najnisza temperatura krzepnicia, due ciepo waciwe, maa rozszerzalno temperaturowa, dobra przewodno cieplna,odporno, na pienienie si i utlenianie, dobre wasnoci smarne,jednorodno struktury i trwao chemiczna oraz obojtno chemiczna w czasie kontaktu z metalami i materiaami uszczelnie.

 • Wielkoci charakteryzujce silniki hydrauliczne chonno teoretyczna (idealna bez przeciekw) Qts [m3/s] chonno rzeczywista Qs [m3/s] chonno jednostkowa (geometryczna objto robocza) qs [m3/obr] sprawno objtociowa rnica cinie na wejciu i wyjciu z silnika Dp [Pa]

 • Znajc parametry silnika mona obliczy: prdko obrotow silnika hydraulicznego:gdzie: Qs - chonno silnika [m3/s],qs - chonno jednostkowa silnika w [m3/obr],Vs - sprawno objtociowa silnika. prdko przesuwu toka i toczyska wzgldem cylindra: gdzie: A - powierzchnia czynna toka [m2], Vs - sprawno objtociowa siownika

 • Znajc parametry silnika mona obliczy: moc uyteczna: gdzie: es sprawno oglna silnika moment na wale silnika: gdzie: Pes moc uyteczna silnika [kW],ns - prdko obrotowa silnika [obr/min] moc wyjciow siownika: gdzie: Fs - sia otrzymywana na toczysku lub nurnika siownika [N], vs - prdko przesuwu toczyska siownika [m/s],es sprawno oglna silnika

 • SiownikiTokoweJednostronnego dziaaniaDwustronnego dziaania

 • SiownikiNurnikoweJednostronnego dziaania

 • SiownikiPrzeponoweJednostronnego dziaaniaDwustronnego dziaania

 • SiownikiTeleskopoweJednostronnego dziaaniaDwustronnego dziaania

 • Elementy sterujce napdw hydraulicznych

 • Przykady rozwiza zaworw Zawr zwrotny kulkowy1 - kulka, 7 - korpus zaworu

 • Przykady rozwiza zaworwZawr odcinajcy igowy 4 - iglica, 5 - trzpie, 6 - uszczelnienie, 7 - korpus zaworu

 • Przykady rozwiza zaworwZawr bezpieczestwa (kulkowy) 1 - kulka, 2 - spryna, 3 - wkrt regulacyjny, 4 - iglica, 5 - trzpie, 6 - uszczelnienie, 7 - korpus zaworu

 • Zasada dziaania suwakowego zaworu rozdzielczego S1, S2 - kanay czce siownik z zaworem rozdzielczym, P - kana czcy pomp z zaworem rozdzielczym, Z1, Z2 - kanay midzy zaworem rozdzielczym i zbiornikiem cieczy roboczej

 • Zasada dziaania suwakowego zaworu rozdzielczego S1, S2 - kanay czce siownik z zaworem rozdzielczym, P - kana czcy pomp z zaworem rozdzielczym, Z1, Z2 - kanay midzy zaworem rozdzielczym i zbiornikiem cieczy roboczej

 • Zasada dziaania suwakowego zaworu rozdzielczego S1, S2 - kanay czce siownik z zaworem rozdzielczym, P - kana czcy pomp z zaworem rozdzielczym, Z1, Z2 - kanay midzy zaworem rozdzielczym i zbiornikiem cieczy roboczej

 • Osprzt pomocniczy w napdach hydraulicznychFiltry

  Akumulatory hydrauliczne

  Zbiorniki, chodnice

  Przewody, zcza i uszczelnienia

 • Sterowanie napdw hydrostatycznychprdko obrotowa, moment obrotowy, moc.Jeeli elementem wyjciowym napdu jest silnik, to parametrami regulowanymi s:W przypadku siownika parametrami regulowanymi s:prdko liniowa, sia, moc.

 • Sterowanie prdkoci obrotowej polega na zmianie:wydajnoci pompy Qv, zmianie oporw przepywu cieczy w instalacji, zmianie jednostkowej chonnoci silnika (qs m3/obr), zmianie powierzchni czynnej toka (A m2) siownika.

 • Podstawowy napd hydrauliczny ruchu postpowo-zwrotnego 1 zbiornik, 2 pompa wyporowa, 3 zawr bezpieczestwa, 4 - zawr rozdzielczy, 5 siownik, 6 filtr.

Search related