Click here to load reader

Bilansowanie hydrauliczne Poradnik

 • View
  221

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Bilansowanie hydrauliczne Poradnik

 • Bilansowanie hydraulicznePoradnik

  Ogrzewanie Chodzenie wiee powietrze Czyste powietrze

 • Prosty sposb na osignicie wyrwnanego przepywu.

  Tylko przy optymalnym zasilaniu grzejnika czynnikiem grzewczym z instalacji c.o., mona - w sposb bezporedni i efektywny - uzyska konieczn dla danego pomieszczenia moc ciepln. Jest to zapewnione dziki wyrwnaniu przepywu w obiegach c.o. - take na wyszych pitrach budynku.

  W ten sposb, zgodnie z aktualnymi opracowaniami, oszczdzamy do 6% energii zawartej w rdle (czynnik grzewczy) i tym samym realne pienidze. Wyrwnanie przepywu nie jest koniecznoci wynikajc jedynie z ekologii i ekonomii, jest to jedna z ostatnich procedur przeprowadzanych przed oddaniem instalacji HVAC do uytku. Udana realizacja tego zadania jest niezbdna dla waciwej i ekonomicznej eksploatacji systemu.W Niemczech jest ono wymagane take w wietle Znormalizowanych Warunkw Zlecania i Wykonywania Robt Budowlanych (tzw. VOB) oraz Rozporzdzenia o oszczdnoci energii (EnEV).

  Aby wyrwna przepyw w instalacji, instalator musi nastawi hydraulicznie kady zawr termostatyczny. Grzejniki Zehnder Charleston Completto - ze zintegrowanym zaworem termostatycznym, s nastawiane fabrycznie wedug przekazywanych przez instalatora parametrw projektowych, co uatwia rwnowaenie hydrauliczne instalacji oraz dopasowanie przepyww projektowych do warunkw rzeczywistych przy uruchomieniu instalacji.

  Wyrwnanie przepywu przy pomocy grzejnikw Zehnder Charleston Completto gwarantuje:

  grzejniki nastawione fabrycznie stosownie do projektowych parametrw instalacji grzejniki z precyzyjn nastaw, gotowe do pracy w instalacji podczenie grzejnika do instalacji oraz regulacja spenienie wymogw oszczdno energii cieplnej rda do 6% szybkie i rwnomierne nagrzewanie brak uciliwego haasu w instalacji zadowolenie klientw

 • Do czego potrzebne jest wyrwnanie przepywu?

  Brak wyrwnania hydraulicznego grzejnikw ma wpyw na utrudnienia w ogrzewaniu pomieszcze znajdujcych si w dalszej odlegoci od pompy obiegowej. Zwikszenie wydajnoci pompy obiegowej prowadzi do wikszego zuycia energii elektrycznej. Natomiast zwikszenie temperatury na zasilaniu powoduje wzrost temperatury na obiegu powrotnym oraz obnia wykorzystanie wartoci opaowej rda. Zastosowanie mocniejszej pompy nie stanowi sensownej alternatywy dla wyrwnania przepywu. Zbyt due prdkoci przepywu w instalacji wywouj uciliwy szum, na dodatek przy niepotrzebnym wikszym zuyciu energii elektrycznej.

  Nierwnomierne rozdzielanie ciepa.Zbyt due zuycie energii.

  Za dua prdko przepywu.Uciliwy szum.

  Idealne rozdzielanie ciepapo wyrwnaniu przepywu.

  Za zimno!

  Za gorco!

  goniej!

  goniej!

  Zuycie za due!

  Moc pompy za wysoka!

  Obieg zasilajcy Obieg powrotny

  Obieg zasilajcy Obieg powrotny

  Obieg zasilajcy Obieg powrotny

  Temperatura w obiegu powrotnym za wysoka!

  May opr = duy przepyw

  Duy opr = may przepyw

 • Wyrwnanie przepywu jest opacalne.

  Wyrwnanie przepywu zapewnia rwnomierne i pynne nagrzewanie we wszystkich obiegach instalacji grzewczej. W tym celu konieczne jest odpowiednie ograniczenie przepywajcej iloci czynnika grzewczego w poszczeglnych grzejnikach oraz dostosowanie wydajnoci pompy jak te rnych oporw przepywu w caej instalacji. Na podstawie niezbdnych wylicze projektowych instalacji obliczane s wartoci nastaw dla wszystkich zaworw. Nastpnie potrzebna jest jeszcze realizacja teoretycznych oblicze. Firma Zehnder, wprowadzajc grzejnik Charleston Completto z wbudowan wkadk termostatyczn o odpowiedniej (zadanej) nastawie, zadbaa o to, aby oszczdzi instalatorom cz pracy zwizan z wyrwnaniem hydraulicznym grzejnikw.

  1. Energia i ochrona rodowiska. Zoptymalizowanie wydajnoci pompy obiegowej poprzez ustawienie odpowiedniego punktu roboczego, ma wpyw na mniejsze, nawet do 6%, zuycie energii potrzebnej na ogrzanie wody w instalacji. Mona take zaoszczdzi do 25% energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania pompy obiegowej.

  2. Wyrwnanie przepywu zgodnie ze Znormalizowanymi Warunkami Zlecania i Wykonywania Robt Budowlanych (niem. VOB) oraz Rozporzdzenie o oszczdnoci energii (EnEV), ma pozytywny wpyw na ocen energetyczn budynku

  3. Szybko i bezpiecznie. Grzejnik Zahnder Charleston Completto pomaga zaoszczdzi czas firmie instalacyjnej. Stanowi to rwnie zabezpieczenie poprawnego wykonania instalacji na styku projektu i jego realizacji.

  4. Wyszy komfort uzyskiwany jest dziki lepszemu rozkadowi temperatur i optymalnemu oddawaniu ciepa. Dziki najkorzystniejszej prdkoci przepywu wody w instalacji grzewczej nie powstaj uciliwe szumy na zaworach termostatycznych.

  5. Zadowoleni klienci. Mniej problemw oznacza mniej reklamacji. A oczywistym jest, e zadowolony klient powraca!

 • Wyrwnanie przepywu w pakiecie.

  Grzejnik Zehnder Charleston Completto to idealna alternatywa dla rcznego wyrwnywania hydraulicznego. Mona go stosowa poczwszy od pojedynczych mieszka jednopoziomowych a po due instalacje w budynkach wielopoziomowych (budownictwo mieszkaniowe, przemys, hotele itd.).

  adna instalacja nie jest powtarzalna, dlatego te kada z nich wymaga wasnych oblicze. Jeli powanie traktuje si kwesti oszczdnoci energii i wydajnoci systemw poczwszy od ich tworzenia, a po udostpnienie uytkownikowi, to znaczy, e nie mona stosowa prodkw - obliczenie parametrw systemu dla wyrwnania przepywu z punktu widzenia energetycznego jest obowizkiem nie dowolnoci.

  Obliczone wartoci nastaw dla zaworw termostatycznych podawane s wraz z zamwieniem grzejnika Zehnder Charleston Completto. O reszt troszczymy si my.

 • Od nastawienia fabrycznego zaworu do montau.

  Grzejnik Zehnder Charleston Completto posiada zintegrowany zawr termostatyczny, z lewej lub prawej strony, u gry lub na dole, wystpujcy w kombinacji z rnymi pozycjami przycza, ale zawsze z t sam wkadk zaworow - AV6 Oventrop nastawian w skali 1-6. Zgodnie z podanymi przez instalatora wartociami nastaw, firma Zehnder wykonuje podczenia Completto z nastaw dopasowan do kadego grzejnika

  Aby grzejnik zosta zamontowany we waciwym miejscu, w przeznaczonym pomieszczeniu, na opakowaniu grzejnika Zehnder Charleston Completto umieszczono naklejk umoliwiajc szybkie i dokadne przyporzdkowanie odbiorca, budynek, pitro, numer lokalu itd.

  Dla instalatora oznacza to mniej pracy i wicej bezpieczestwa.

  6-stopniowe nastawienie fabryczne zaworu

  Wykres straty cinienia przy zastosowaniu wkadki zaworu AV6 (Oventrop)

  Sp

  adek

  ci

  nien

  ia

  Przepyw

  - - - - - -

  VE - ustawienie wkadki zaworowejkv - wspczynnik przepywu

 • Zehnder Polska Sp. z o.o. ul. Kurpiw 14a 52-214 Wrocaw Polska

  T +48 71 367-64-24 F +48 71 367-64-25 [email protected] www.zehnder.pl

Search related