Nada Rocco: Moje sirove strasti

 • View
  262

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Nada Rocco: Moje sirove strasti

 • 8/18/2019 Nada Rocco: Moje sirove strasti

  1/56

 • 8/18/2019 Nada Rocco: Moje sirove strasti

  2/56

  copyright

  o

  Nada

  Rocco

  Nokladnik

  Naklada OceanMore

  d.o.o.,

  Zagreb

  www.ocean more. h

  r

  Urednica

  Cordana

  Farkai-Sfeci

  Dizajn

  i

  ilustracya

  lva

  Hrvatin,

  Superstudio z9

  Prvo

  izdanje

  Zagreb,lipanj zot4.

  rsBN

  978-953- 332-o2o

  -s

  lllojI

   l RoVt

  ItRA

  rr

  NAD4

  [o((o

  oceanmore

 • 8/18/2019 Nada Rocco: Moje sirove strasti

  3/56

  t't1

  t-'

  "Usto su mjesto gdie

  vielbomo

  slobodu:

  kroz disanie,

  govor,

  molitvu,

  jelo

  i

  piCe.

  Voljono

  koristiti

  usto

  znati

  v

  olja

  no

  upr

  ovlioti

  iiv

  oto

  m."

  -

  M. Kushi

  DUDINITI

  ftkoYo

  He

  rcdilh

  I

  rantz

  to klico nevina

  i molo

  roste

  sama

  koo iskra

  1ivota,

  koo

  istina

  u

  nomo

  znati1eljni od djetinjstvo,

  po

  sve

  veei

  noie

  strahove

  grlimo

  skoeu1i,

  ueeei

  snogo

  duho i mudrost e.e

  nom

  otkriti

  da uteti

  se

  poniznosti,

  bolji

  molemo

  postoti

  tisbeo i

  fubov

  u trojnom

  su sklodu

  i u vjeeni

  2ivot nom

  osnaZuju

  nodu

  kad znamo koliko

  je

  stvorne

  moi

  rijeti

  nek' u

  josnom

  iskazu

  niSto nas ne

  prijeii

  zato opuSteno

  diSimo,

  oslobodeni

  poletimo

  o um

  te

  nam no|,

  pomoei

  do

  se

  sjetimo

  otvoronje srco

  vodi ko ozdrovljenju

  dubinski

  je

  sirovo

  istino

  o

  Zivljenju

  Prepjevao Davor

  Rocco

 • 8/18/2019 Nada Rocco: Moje sirove strasti

  4/56

  MO,E

  SIROVE STRASTI

  / NADA

  ROCCO

  ltl

  ItA

  tl

  iltJTnt

  (lol/ltl:

  Nisam

  ni chef.

  Ja

  sam glumica,

  a

  glumci

  su

  vjeino djeca. Znatiieljna

  i ljubopitljiva. Vole se igrati, vole

  eksperimentirati.

  Da

  krenemo od

  djetinjstva.

  Ljepie ne mo2ete

  ni za-

  misliti. Tuikanac

  mog

  djetinjstva

  ni

  izdaleka nije bio

  kao

  ovaj danas.

  Bio

  je

  nalik

  na

  prekrasno

  malo

  selo,

  sa

  svim

  elementima

  i

  tarima

  koje

  selo

  ima. Tu su, kao

  prvo,

  bile

  doma(e

  livotinje.

  Za na5e

  odrastanje toje

  bilo

  idealno

  okruZenje.

  U tom

  sam

  periodu

  stjecala svoja

  prva

  kazaliSna

  ga

  oboZavam,

  a

  onda mi

  se

  dizao

  Zeludac od same

  pomisli

  na

  njega.

  Moj

  je

  otac bio

  strastveni ribolovac,

  i

  to

  do

  te

  mjere da

  je jednom

  prilikom

  mamu

  i

  mene zaboravio

  na ribolovu.

  Jasno

  da su

  mi ribe

  iz

  te

  faze mojih

  prehrambenih

  iskustava izlazile

  na

  uii.

  Ali ribe su

  kaZu,

  zdrave. Zar

  ne?

  A

  onda sam krenula

  u

  baletnu

  5kolu. lz

  te

  faze

  joi

  uvijek osjefam

  boZanstven okus

  u ustima, bile

  su

  to

  najdivnije tokoladice

  s

  engleskim

 • 8/18/2019 Nada Rocco: Moje sirove strasti

  5/56

  MO,E SIROVE STRASTI

  /

  NADA

  ROCCO

  lllJAI

  Uor('E

  Rtznrigrur

  o

  sam

  i

  sa

  Zvjezdanom Ladikom

  u

  Pionirskom kazaliStu,

  i

  to

  najvi5e na

  improvizacijama.

  Nevjerojatno

  koliko

  smo bili ma5toviti

  i kreativni. lz te

  faze dobro

  se

  sjetam svoje

  opsjed-

  nutosti vo(em.

  Druga

  mi

  hrana,

  mo-

  ram

  priznati,

  nije ostala u sjeeanju.

  NA

  IKADT}II,I

  ilRnrt

  Jr(

  JAt{

  luAtA

  ?ut

  r

  lurt

  ?0t

  Ll.

  Za vrijeme studija

  glumila

  sam u

  svom

  prvom

  filmu, koji

  se

  snimao

  u

  Bosni.

  MoZete

  zamisliti

  moje oduSev-

  ljenje

  kad

  sam

  otkrila

  bosanske spe-

  cijalitete.

  Tamanila sam

  ih nemilice i

  uZivala

  u bogatstvu

  njihovih okusa.

  Tek kad se

  rodila moja

  k(i Barbara,

  potela

  sam razmi5ljati o

  tome sto

  je

  zdravo,

  a

  5to

  ne,

  ali samo

  za nju.

  I

  dalje

  nisam imala

  ni

  vremena ni

  interesa razmi5ljati

  5to

  je

  zdravo za

  nas odrasle.

  Jeli

  smo

  5to smo

  stigli.

  Kad se

  rodio moj sin

  Luka,

  shvatila

  sam

  koju

  gre5ku

  tinim,

  pa

  sam

  odlu-

  iila malo stati

  na

  loptu

  i uiiniti ne5to

  viie. Tada sam

  ved bila

  u

  angaZmanu

  u svom matiinom

  kazali5tu,

  pa

  sam

  odluiila da

  svoje angaZmane

  izvan

  kazaliSta

  svedem na

  minimum,

  bar

  dok

  dijete ne krene u Skolu,

  tako

  da

  sam

  se viSe

  posvetila

  djeci,

  a i za

  svoj novi hobi,

  nutricionizam, imala

  sam

  dovoljno

  vremena.

  Otkrila

  sam

  makrobiotiku

  i krenula u Makro-

  novu na sve teiajeve

  i radionice

  kuhanja.

  U

  tom

  smo

  se

  periodu

  prehranjivali

  uglavnom

  jako

  Saroliko.

  Kad

  je

  moj

  sin

  poteo prouiavati

  hinduistiiku

  kulturu i

  priprema-

  ti ayurvedske

  specijalitete,

  mom

  oduievljenju

  nije bilo

  kraja. Nakon

  te faze,

  opet slUedijedna

  mirna

  faza veganske

  prehrane.

  Obroke

  bih,

  s

  velikim uZitkom,

  pripremala

  sama,

  a

  povremeno

  bih

  bila igost

  restorana

  Nova,

  gdje

  bih uZivala

  u

  specijalitetim

  a

  chefo Tvrtka.

  U ruke su

  mi dopale knjige barda

  sirove

  prehrane

  dr. Normana

  W.

  Walkera

  i

  knjige

  gurua

  Zive

  hra-

  ne

  Victorie

  Boutenko

  u kojima

  se

  opiirno

  govori

  o

  blagotvornom

  djelovanju

  sirove hrane

  na naSe fi-

  ziiko i

  psihitko

  zdravlje.

  Ta me tema,

  moram

  priznati,

  jako

  zaintrigirala.

  To

  prije

  5to

  je

  Victoria

  Boutenko osobno

  odriala u

  Zagrebu vrlo zanimljivo

  predavanje.

  Dijete

  u

  meni

  se pro-

  budilo.

  Nanjuiilo

  je

  dobru

  zabavu

  i

  vrijeme za nova eksperimentiranja

  s

  hranom. Strasno

  sam krenula u

  nove

  avanture.

  Nakon samo mjesec dana

  na sirovoj

  hrani moja me

  lijeinica

  upitala odakle

  mi

  tako

  dobra krvna

  slika.

  Otkrila sam

  joj

  tajnu,

  i ne bih

  se

  zaiudila daje

  potajno

  i

  ona

  potela

  prakticirati

  ovo

  sa

  sirovom

  hranom.

  MOJE SIROVE STRASTI

  /

  NADA

  ROCCO

  Novo

  iznenailenje

  uslijedilo

  je

  Iest mjeseci

  nakon toga.

  Nemam

  viSe osteoporozu.

  Primijetila

  sam

  da usto

  imam bolju

  koncentra-

  ciju, mnogo

  viSe energije

  i moti-

  vacije,

  ii5ee i

  mnogo

  pozitivnije

  misli,

  odliinu

  probavu,

  poveianu

  otpornost

  na

  bolesti,

  a

  izgubila

  sam

  i

  sve

  suvi5ne

  kilograme.

  Dr. Walker

  kaZe

  da

  obnova

  Zivota

  u naiem tijelu mora

  doiiizZivog,

  dakle

  iz Zive

  hrane.

  Zivot

  u

  hranije

  taj koji osvjeiava

  Zivot

  u

  stanicama

  i tkivima

  naieg tijela.

  Kako

  se moie

  jesti

  Zivot?

  Prirodne

  ZiveZne

  namirni-

  ce sadrZe

  Zivot

  u