of 39 /39
_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 1 Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO PIJANISTIČKO TAKMIČENJE ”SLAVENSKI” Novi Sad, 16. – 18. 05. 2014.

Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

Embed Size (px)

Text of Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković,...

Page 1: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 1

Muzička škola ”Josip Slavenski”

Novi Sad

VII MEĐUNARODNO

PIJANISTIČKO TAKMIČENJE

”SLAVENSKI”

Novi Sad, 16. – 18. 05. 2014.

Page 2: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 2

"Novi Sad ? To je veliko, uzbudljivo obećanje koje se iščekuje. To je, uopšte, putovanje. Predstavlja: nešto golemo, bučno, žurno, uzrujano, nečisto. Nego, kad porastem, doći ću sam u taj Novi Sad, istina opasno mesto ali tu se može doznati sve što čovek želi i mora da sazna o svetu i o ljudima".

Veljko Petrović Detinjsko sećanje na Novi Sad, 1937.

Page 3: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 3

O školi…

Godine 1959, u novembru, počela je da radi u Novom Sadu muzička škola „Josip Slavenski“. Na samom početku rada škole, velika teškoća bila je školski prostor za nesmetano odvijanje vaspitno-obrazovnog rada.

Više projekata je u tom smislu sačinjeno ali ovo pitanje je rešeno tek 1990.godine kada je škola konačno smeštena u zgradu u Radničkoj ulici 19a, u Novom Sadu.

U okviru svoje kulturne i javne delatnosti, škola je svojom celokupnom organizacijom i sadržajem rada uvek nastojala da se oseti njena prisutnost i delovanje na kulturnom planu u gradu a i šire. Učestvujući na takmičenjima, smotrama i festivalima proteklih godina, učenici škole osvajali su mnogobrojne nagrade i priznanja.

Radi negovanja i razvoja muzičke kulture kod najmlađih, škola sarađuje sa predškolskim ustanovama i osnovnim školama, priređujući programske koncerte. Mnogobrojne su kulturne manifestacije u gradu na kojima nastupaju učenici škole, kao i na koncertima i snimanjima za radio i televiziju.

Šireći i negujući tradiciju muzičke umetnosti u sredini svog delovanja, tokom svog postojanja, škola je prerasla u kulturnu instituciju u kojoj se vaspitno-obrazovne vrednosti na planu muzičke umetnosti transformišu u kulturne vrednosti.

Page 4: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 4

Josip Slavenski (1896-1955) Poznati kompozitor i profesor Muzičke akademije u Beogradu, školovan je u Budimpešti, Pragu i Parizu. Svoje nadahnuće pronalazi u folkloru balkanskih i orijentalnih naroda (Balkanofonija, Simfonija orijenta, horske kompozicije). Kao i ostali nacionalni romantičari tog vremena, i Slavenski neprekidno traga za izvornim zvukom i njegovim korenima. Izvođen i zapažen u svetskoj muzičkoj javnosti, vodio je prepisku (na 11 jezika) sa brojnim muzičkim izvođačima i kompozitorima. Uz Petra Konjovića, Miloja Milojevića i Stevana

Hristića, Josip Slavenski bio je jedan od stubova muzičke kulture Beograda dvadesetih godina prošlog veka. Osim muzičkih škola (u Novom Sadu i Beogradu) i jedne ulice koja nosi njegovo ime, Legat Josipa Slavenskog čuva uspomenu na njega i njegovu bogatu muzičku zaostavštinu, koja svedoči o punom i sadržajnom životu cenjenog kompozitora i poštovanog muzičkog pedagoga.

Page 5: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 5

TAKMIČARSKO ORGANIZACIONI ODBOR

Mr. Đurić Aleksandar, direktor - predsednik organizacionog odbora takmičenja -

Vukobrat Milica, prof.

Ćaćić Milka, prof.

Vujović Aleksandra, prof. Rodić Bojana, prof.

Popović Ivana, prof.

Jovanović Irena, prof.

Ćaćić Sara, prof. Subotin Galina, prof.

www.slavenski.com www.facebook.com/takmicenjeslavenskins

ČLANOVI ŽIRIJA

Prof.Jelena Jovanović-

Petrović FMU, Beograd

Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd Aleksandar Rašković, prof. Muzička škola ”Isidor Bajić”, Novi Sad

Andjelka Simikić, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Novi Sad Milica Vukobrat, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Novi Sad

SEKRETAR ŽIRIJA

Sara Ćaćić, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad

DIREKTOR TAKMIČENJA

Milica Vukobrat, prof., Muzička škola ”Josip Slavenski”, Novi Sad

ODRŽAVANJE I ŠTIMOVANJE KLAVIRA OBEZBEDIO PIANO LAND, Beograd

Page 6: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 6

BIOGRAFIJE ČLANOVA ŽIRIJA Jelena Jovanović Petrović Jelena Jovanović Petrović rođena je 1969. godine u Beogradu. Klavir svira od svoje sedme godine, od kada nastupa javno. Već pune 22 godine radi kao klavirski pedagog. Diplomirala je i magistrirala u klasi profesorke Mirjane Šuice Babić. Usavršavala se na majstorskim kursevima kod profesora moskovskog konzervatorijuma ”Čajkovski”, Jurija Stjepanoviča Sljesarjeva i Vladimira Petroviča Činaeva. Dobitnik je brojnih visokih republičkih i saveznih nagrada na takmičenjima u nekadašnjoj Jugoslaviji, nagrade iz fonda Smiljke Uzelac u muzičkoj školi ”Mokranjac” kao najbolji diplomac klavirskog odseka 1987. godine (klasa prof. M. Spužić). Nagrađena je priznanjem za učešće na Mocartovoj reviji 1991. god. kao i zahvalnicom Fakulteta muzičke umetnosti za izuzetne zasluge i doprinos Fakultetu 1999. god. Na 11. Takmičenju mladih pijanista u Zrenjaninu 2011. god. angažovana je kao predsednik žirija. Održala je brojne solističke koncerte u značajnim salama Beograda. Nastupila je na svečanom otvaranju Akademije u Banjaluci 1998.godine. Takodje je nastupala i kao kamerni muzičar. Učestvovala je na trećoj Međunarodnoj tribini kompozitora 1994. godine u duu sa violončelistom Branislavom Petrovićem, gde je premijerno izvedeno delo K. Babića ”Dijalog”, posvećeno izvođačima. Nastupala je kao solista više puta, sa orkestrima RTS-a, Vojske Srbije-S. ”Binički”, Srpskim kamernim orkestrom. Ostvarila je trajne snimke za potrebe radio Beograda. Godine 1996. snimila je audio kasetu i CD u izdanju Sorabia diska. Od 1995. godine, angažovana je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, na katedri za klavir. Trenutno je u zvanju docenta za klavir.

Page 7: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 7

Maja Vuković, prof.

Maja Vuković rođena je u Beogradu. Srednje muzičko obrazovanje stekla je u muzičkoj školi „Josip Slavenski“ u Beogradu, gde je uporedo sa klavirskim, završila i teoretski odsek. Bila je u klasi profesora Gordane Jovanović. Diplomu FMU stekla je 1995. godine u klasi profesora Dejana Sinadinovića.

Po završetku školovanja radila je kao profesor klavira u muzičkim školama „Konjović“, „Binički“ i „Đorđević“, a od 2000. godine počinje da radi u MŠ „Josip Slavenski“.

Sklonost prema kamernoj muzici je pokazivala još kao đak i student, gde je učestvovala na raznim koncertima i takmičenjima, kao član klavirskih dua ili različitih kamernih sastava. I kao profesor, od samog početka neguje rad na klavirskom i kamernom duu.

Do sada, najviše uspeha je postigla sa klavirskim duom „Tonus“ i kamernim duom „Lastari“ (klarinet i klavir) 2000. godine koji su osvojili više prvih nagrada u Nišu, Aranđelovcu (Festival muzičkih škola), Sremskim Karlovcima, Republičkom i Saveznom takmičenju. Deset godina kasnije (školska 2009/10.) dva klavirska dua „Mocartkugle“ i „Anamarija“ su na Republičkom takmčenju dobili maksimalnih 100 bodova.

U kategoriji solista svake godine aktivno učestvuje sa svojim đacima na klavirskim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. U toku dosadašnjeg rada imala je 15 darovitih učenika, sa kojima je više od 50 puta dobila prve nagrade. Izdvojila bih Julijanu Mijalković, koja je 2004. godine dobila prvu nagradu na takmičenju „Nikolaj Rubinštajn“ u Parizu i Dušana Sretovića koji je ušao u drugu etapu visoko rangiranog međunarodnog takmičenja u Novom Sadu „Isidor Bajić“, a koji je takođe održao dva solistička koncerta 2012. u Galeriji KNU i 2013. u Galeriji SANU. Takođe, i Ana Mićović (2. omš) osvaja zlatnu medalju i pehar na Međunarodnom takmičenju u Piranu, Slovenija 2013. godine.

Više puta je dobila poziv za učešće u radu žirija i to: 2000. godine – za kamernu muziku na saveznom takmičenju; 2006. godine – za klavirska dua na Republičkom takmičenju; 2007. godine – takmičenju mladih pijanista „Vranje“; 2011. godine – takmčenju „Josip Slavenski“ Novi Sad; 2012. godine – takmičenju „Binički“ Beograd, 2013. godine međunarodno takmičenje „Jenko“ i međunarodno takmičenje „Mihajlo Vukdragović“ - Šabac, 2008., 2010., 2013. – član žirija „Josip Slavenski“ Beograd, u maju 2013. godine je bila dobitnik nagrade „Najuspešniji profesor“ na takmičenju mladih pijanista u Novom Sadu. 2005/06. je postavljena za zamenika šefa Klavirskog odseka, a od 2012/13. je unapređena u šefa Klavirskog odseka.

Page 8: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 8

Aleksandar Rašković, prof.

Aleksandar Rašković je završio srednju muzičku školu u Šapcu u klasi Milorada Feodorovića a diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Tijane Humo.

Klavirskom pedagogijom se počeo baviti još za vreme studija. Nastupao je u svim prestižnim salama u zemlji u svojstvu klavirskog saradnika. Od 1998. godine je zaposlen u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu i poseduje dvadeset dve godina radnog iskustva.

Bio je polaznik brojnih seminara, kurseva i majstorskih škola eminentnih pijanista i profesora klavira u svojstvu klavirskog pedagoga. Ključni momenti u razvoju pijanističkih perspektiva, pedagoških pristupa i umetničkih percepcija, pokrenuti su zahvaljujući ličnosti i delu profesorki, pokojne Olge Jovanović i Miroslave Lili Petrović. Posebnu zahvalnost duguje i profesorima Bosiljki Stričević, Mirjani Šuici – Babić i Svetlani Bogino u čijim je savetima pronašao dodatnu inspiraciju i smernice za dalji razvoj metodologije rada i sopstvenog pedagoškog profila.

Ostvario je zapažene rezultate kako u zemlji tako i u inostranstvu u domenu klavirske pedagogije. Njegovi učenici su nosioci mnogih priznanja sa međunarodnih i domaćih pijanističkih konkursa: „Petar Konjović“ (Beograd), Memorijal “Isidor Bajić“ (Novi Sad), „Citta di Stresa“ (Italija), „Nikolai Rubinstein“ (Pariz), Republička takmičenja (Beograd), Festivali muzičkih i baletskih škola Srbije i drugih.

Član je strukovnih udruženja EPTA Srbije i Udruženja klavirskih pedagoga Vojvodine (EPTA Srbije – Vojvodine). Poseduje licencu za Royal programe pri ABRSM South-East Europe. Bio je član žirija na II Međuokružnoj smotri mladih pijanista u Šapcu i 52. Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije u Ćupriji. Sa svojim učenicima je snimao emisije i priloge za potrebe RTV Novi Sad, RTS-a, TV Politike i drugih medijskih kuća.

Page 9: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 9

Anđelka Simikić, prof. Anđelka Simikić rođena je u Beogradu. Osnovno muzičko obrazovanje stekla je kao vanredni učenik. Srednju muzičku školu "Isidor Bajić" u Novom Sadu završila je u klasi prof. Biljane Dabić. Studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu započinje u klasi prof. Kemala Gekića a nastavlja i diplomira u klasi prof. Iris Kobal. Tokom školovanja pohađala je brojne majstorske kurseve radeći sa eminentnim pijanistima i pedagozima kao što su prof. Kemal Gekić, prof. Arbo Valdma, prof. Rita Kinka, prof. Irina Kulikova (Moskva), prof. Dušan Trbojević, prof. Iris Kobal, prof. Alan Fraser, prof. Vladimir Ogarkov i drugi. Nastupala je kao solista sa orkestrom Akademije umetnosti i maestrom Mladenom Jaguštom, orkestrom Srpskog narodnog pozorišta a veoma zanimljivo iskustvo bila je saradnja sa Tamburaškim orkestrom pod vođstvom prof. Zorana Mulića. Tada započinje saradnju i sa baletom SNP u Novom Sadu. Brojna gostovanja, autorske večeri i gala koncerti rezultirali su video i audio zapisima, među kojima je i "Mala svita" iz baleta "Izbiračica" Zorana Mulića sa orkestrom Akademije umetnosti, koja je uvrštena u CD izdanje Muzičke Omladine Novog Sada - NOMUS 30 godina i 120 minuta, jedne od najznačajnijih manifestacija klasične muzike u Srbiji. Pedagoškim radom počela je da se bavi još tokom studija u Baletskoj školi u Novom Sadu kada i otkriva pravu lepotu ovog poziva. U potrazi za daljim usavršavanjem upisuje magistarske studije u klasi prof. Iris Kobal na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i pohađa stručne seminare i predavanja, koji se bave razvojem klavirske pedagogije prof. Miroslave Lili Petrović, prof. Natalije Tomić, prof. Irine Voro, prof. Mia Hyness, prof. Gary Ingle, prof. Dale Wheeler, prof. David Sharpe i dr. Lepota kamernog muziciranja i saradnja sa različitim instrumentima i vrsnim solistima donela je nastupe u zemlji i inostranstvu. Taj oblik usavršavanja i sada smatra vrlo značajnim i korisnim u svom pedagoškom radu. Sarađivala je kao demonstrator nastave klavira u klasi prof. Iris Kobal a kao klavirski saradnik radila je na duvačkom odseku klase prof. Nikole Srdića, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Kao profesor klavira u muzičkoj školi "Josip Slavenski" u Novom Sadu stalno je zaposlena od 2002. godine i od tada predano radi sa svojim učenicima, što je dokazala brojnim nagradama na domaćim i inostranim takmičenjima (Republičko takmičenje, Međunarodni festival mladih pijanista Šabac, Međunarodno takmičenje "Davorin Jenko" Beograd, "Petar Konjović" Beograd, Takmičenje mladih pijanista Zrenjanin, Pijanističko takmičenje "Slavenski" Novi Sad, Dečji festival "Zlatno Zvonce" Novi Sad, "Nikolaj Rubinštajn" Pariz ...).

Page 10: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 10

Instruktor je praktične nastave ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of music) čiju licencu poseduje za rad na teritoriji jugoistočne Evrope. Član je takmičarsko organizacionog odbora Pijanističkog takmičenja "Slavenski" od njegovog osnivanja.

Page 11: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 11

Vukobrat Milica

Milica Vukobrat je svoje muzičko školovanje započela u Kruševcu sa

sedam godina, gde je završila osnovnu muzičku školu u klasi prof. Snežane Miletić. Srednju muzičku školu “Stanković” završila je u Beogradu u klasi mr.Vere Tadžić.

Diplomirala je na odseku muzičke umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Andreje Pregera.

U toku školovanja osvajala je nagrade na klavirskim takmičenjima, imala solističke koncerte i nastupe u kamernim sastavima u gradovima Srbije. Kao profesor klavira i korepetitor, započinje svoj pedagoški rad 1983. god. u muzičkoj školi "Isidor Bajić" u Novom Sadu.

Od 1986. radi u muzičkoj školi "Josip Slavenski", gde sa svojim učenicima osvaja preko sto trideset nagrada u zemlji i inostranstvu (Beograd, Novi Sad, Niš, Vranje, Šabac, Zrenjenin, Bačka Topola, Pariz, Pietra Ligure-Italija.)

Uporedo sa pedagoškim radom, od 1990. – 2010. god. obavljala je i poslove šefa klavirskog odseka. Tokom školske 2010/2011. godine obavljala je poslove v.d. direktora Baletske škole u Novom Sadu. Izvesno vreme je provela radeći sa decom sa posebnim potrebama u Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku. Prisustvovala je seminarima poznatih domaćih i stranih pedagoga: J.Kršić, D. Trbojevića, M.L.Petrović.A.Valdme,S.Gadžijeva,E.Muse,J.Govednika,F.Lipsa. Bila je član žirija na festivalu Bahove muzike u Beogradu 2000. godine, Republičkom takmičenju učenika muzičkih i baletskih škola Srbije 2003, 2005. i 2007. godine, pijanističkom takmičenju “Slavenski” u Novom Sadu, od osnivanja. U martu 2010. godine, učestvovala je u radu žirija 39. takmičenja mladih muzičara Republike Slovenije , 2011. bila je član žirija Međunarodnog takmičenja ″Davorin Jenko″u Beogradu i žirija Takmičenja mladih pijanista u Zrenjaninu a 2013 klavirskog takmičenja Slavenski u Beogradu.

Poseduje licencu za rad na teritoriji jugoistočne Evrope kao instruktor udruženja Royal Music School of London.

Snimala je emisije za RTS, RTNS. Član je Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije. Osnivač je i direktor pijanističkog takmičenja “Slavenski” u Novom Sadu.

Page 12: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 12

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

1. Pijanističko takmičenje „Slavenski“ održava se u Novom Sadu od 16. – 18. 05. 2014.god.

2. Takmičenje se odvija u sledećim kategorijama:

Bebi (kandidati rođeni 2005. godine, i mlađi) 1.kategorija (kandidati rođeni 2004.god. i mlađi) 2.kategorija (kandidati rođeni 2003.god. i mlađi) 3.kategorija (kandidati rođeni 2002.god. i mlađi) 4.kategorija (kandidati rođeni 2001.god. i mlađi) 5.kategorija (kandidati rođeni 2000.god. i mlađi) 6.kategorija (kandidati rođeni 1999.god. i mlađi)

3. Takmičari u "Bebi" kategoriji izvode program po slobodnom izboru u

trajanju do 4 minuta. Takmičari u 1. kategoriji izvode program po slobodnom izboru u trajanju do 5 minuta. Takmičari u kategorijama od 2. do 6. izvode prvi stav sonatine ili sonate ili varijacije, delo domaćeg autora i program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju:

2. kategorija : do 6 minuta 3. kategorija : do 7minuta 4. kategorija : do 10 minuta 5. kategorija : do 14 minuta 6. kategorija : do 14 minuta

Pod nazivom Domaći autor, smatraju se kompozitori koji žive i rade ili su živeli i radili na našem prostoru.

Žiri može prekinuti izvođača u slučaju da program prelazi pravilnikom utvrđenu minutažu.

4. Takmičenje je javno. Program se izvodi napamet.

Page 13: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 13

PRAVILNIK TAKMIČENJA

Član 1. Organizator takmičenja je Muzička škola „Josip Slavenski“ Novi Sad.

Član 2.

Pravo učešća na takmičenju imaju redovni i vanredni učenici muzičkih škola.

Član 3. Takmičenje se odvija po pravilima i propozicijama koje određuje takmičarsko

organizacioni odbor.

Član 4. Nadležnost i kompentencije takmičarskog odbora su :

Planiranje i organizacija programa takmičenja Imenovanje članova žirija takmičenja

Rešavanje prigovora i žalbi u toku takmičenja Planiranje tonskih proba

Član 5.

Takmičenje je javno, program se izvodi napamet

Član 6. Učesnike takmičenja ocenjuje stručni žiri sastavljen od renomiranih klavirskih

pedagoga.

Član 7. Članovi žirija dužni su:

Da prisustvuju svim sednicama žirija Da se pridržavaju pravilnika takmičenja

Da intervenišu u slučaju bilo kakvih odstupanja od pravilnika takmičenja

Član 8. Broj nagrada koji će žiri dodeliti u svakoj kategoriji nije ograničen.

Page 14: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 14

Član 9. Bodovanje učesnika vrši se sabiranjem poena sa bodovnih lista i

izračunavanjem srednje ocene. Potreban broj bodova za odgovarajuću nagradu je sledeći:

Prva nagrada : 90-100 bodova Druga nagrada : 80-89,99 bodova Treća nagrada : 70-79,99 bodova

Pohvala : 60-69,99 bodova

Član 10. U slučaju da više učesnika u istoj kategoriji dobije isti broj bodova, nagrada se

dodeljuje najmlađem učesniku.

Član 11. Članovi žirija mogu da proglase laureata takmičenja jednoglasnom odlukom.

Zvanje laureata može poneti učesnik sa maksimalnim brojem poena u najvišoj kategoriji. Ukoliko u 6. kategoriji ni jedan učesnik ne ispunjava uslove

za laureata takmičenja, isti se može tražiti u sledećoj kategoriji, polazeći od više ka nižoj.

Član 12.

Žiri može dodeliti i specijalnu nagradu za najbolje izvedeno delo domaćeg autora.

Član 13.

Odluka žirija je konačna i neopoziva.

Član 14. U slučaju povrede Pravilnika, žalba se podnosi takmičarsko organizacionom

odboru u roku od 24 časa.

Page 15: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 15

Solistički koncert otvaranje sedmog pijanističkog takmičenja

Jelena Jovanović-Petrović, klavir Beograd

Svečana sala muzičke škole "Josip Slavenski", 16. Maj 2014. god. u 19,30 časova

PROGRAM:

W.A.Mozart : Varijacije „ Duport „ KV 573 P.I.Tschaikovsky : Varijacije F-dur Op.19

R.Schumann : Kinderszenen Op.15 D.Despić : Humoristične etide Op. 26

Page 16: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 16

BEBI KATEGORIJA Nedelja, 18. MAJ 10,00 1. Stanković Ivana (2006.)

Klasa: Pantelić Maja prof. MŠ “Teodor Toša Andrejević” Ruma I.Berkovič: Varijacije T.Haslinger: Sonatina C-dur, I stav Bayer: Mali valcer E.Schmitz: Miki maus

2. Stepanov Ivana (2005.)

Klasa: Kraguljac Sanja prof. MŠ “Music Harmony” M.M.Stes: Etida G-dur “Bal balerina” “Jutro na moru” Tango F.Schubert: Prvi valcer

3. Stražmešterov Mateja(2006.)

Klasa: Lovaš Đianta, prof. MŠ “Petar Konjović “ Bečej L.Schytte: “Witches Revels” W.Gillock: “Morski pejzaž” “Skica jeseni”

4. Sušica Edis(2005.)

Klasa: Anđić Marija, prof. MŠ “Kornelije Stanković” Prokuplje E.Marsden: Tarantela W.Gillock: “Skica jeseni” “Letnja oluja”

5. Aničić Irina(2005.)

Klasa: Petrović Ranka, prof. MŠ “Vatroslav Lisinski” Beograd J.S.Bach: Mali preludijum C-dur M.Clementi: Sonatina F-dur, I stav Bernštajn: “Za Suzanu” C.Czerny: Etida Es-dur

6. Arbajter Lara(2005.) Klasa: Šever Elena, prof. MŠ “Vatroslav Lisinski” Beograd D.Cimarosa: Sonata a-moll V.Mokranjac: Preludijum C.Czerny: Etida G-dur E.Grieg: “ Ples vila”

7. Bajić Matea(2005.)

Klasa: Vukobrat Maja, prof. MŠ “Josip Slavenski” Novi Sad W.Gillock: Izbledelo pismo “Morski pejzaž” D.Kabalevski: “Klovnovi”

8. Bugarčić Tijana(2005.)

Klasa: Mićović Tatjana, prof. MŠ “Josip Slavenski” Beograd I.Playel: Sonatina D-dur, II stav L.Delibes: “Pizziccati polka” Fr.Burgmuller: Arabeska

11,00 9. Vasić Savkov Ženja(2005.)

Klasa: Vukobrat Maja, prof. MŠ “Josip Slavenski” Novi Sad J.S.Bach: Menuet d-moll Hanuš:Etida 3+2+2 Podgornov: “Ples medveda”

10.Gajić Angelina (2005.) Klasa: Petrović Nataša, prof. MŠ Niš Živcov: Etida d-moll W.Gillock: “ Skica jeseni” “Vilin konjic”

11.Glavašić Igor (2005.)

Klasa: ĐorđevIć Marko, prof. MŠ “Mokranjac” Beograd J.S.Bach: Mali preludijum c-moll D.Kabalevsky: Sonatina C-dur, op.13, I stav

Page 17: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 17

12. Đurović Mirko (2005.) Klasa: Joković Milica, prof. MŠ “Dara Čokorilo” Nikšić I.Berkovič: Sonatina G-dur, I stav B.Bartok: Mađarska narodna pesma K.Pul: “Utvare”

13. Jakab Andrea (2005.)

Klasa: Mamuzić Petar, prof. MŠ “Jovan Bandur” Pančevo J.S.Bach: Mizet D-dur T.Haslinger: Sonatina C-dur,I stav P.Mamuzić: “Pahuljice”

14. Jančić Milana (2008.)

Klasa: Pantelić Maja,prof. MŠ “ Teodor Toša Andrejević” Ruma Offenbach: Barkarola Američka: “Zvončići” M.M.Stes: “Cirkus”

15. Janjić Mila (2005.)

Klasa: Feodorović Katarina,prof. MŠ “ Davorin Jenko” Beograd Divernoa: Sonatina F-dur,I stav W.Gillock: “ Skica jeseni” “Oluja”

16. Kovač Majda (2006.)

Klasa: Rodić Bojana,prof. MŠ “Josip Slavenski” Novi Sad J.S.Bach: Menuet d-moll I.Berkovič: Sonatina G-dur,I stav Hanuš: Etida 3+2+2 K.Miletkov: “ U pećini” 12,00

17. Kovač Una (2005.)

Klasa:Vukobrat Maja,prof. MŠ “ Josip Slavenski” Novi Sad Ribicki: “ Vetrić” W.Gillock: “ Oktobarsko jutro” J.Haydn : “ Mala serenada”

18. Kovačević Vaskrsija (2005.) Klasa:Kraguljac Sanja,prof. MŠ “Music Harmony” D.Kabalevsky: “Pesmica” “Ježić” Bastijen: “Matador”

19. Kolompar Dejan (2006.)

Klasa:Čeke Andraš, prof. MŠ Bačka Topola Garlinjin: “ Svraka” “Zeka” “Medved” J.Vanhal: Sonatina F-dur,I stav Schitte: Etida op.108 ,br.6

20. Kolompar Miroslav (2005.)

Klasa:Čeke Andraš, prof. MŠ Bačka Topola Stribog: Etida op.63, br.1, C-dur M.Clementi: Sonatina C-dur,I stav S.Majkapar: “Mali komandir”

21. Krcunović Sara (2005.)

Klasa: Tomanović Tamara,prof. MŠ “Dara Čokorilo” Nikšić T.Haslinger: Sonatina C-dur D.Steibelt: Adagio Žilinski: “Mišići”

22. Kermelj Kuzman Manca (2006.)

Klasa: Milivojević Irina,prof. MŠ Ljubljana Isaak Berkowitsk: Variationen uber ein russisches Volkslied S. Prokofieff (bearbeitet von Wesley Schaum): Peter und der Wolf; PETERS THEMA, VOGEL-THEMA, ENTEN-THEMA, VOGELCHEN UND ENTE STREITEN SICH, KATZEN- THEMA, WOLF-THEMA, KATZE UND VOGELCHEN ZUSAMMEN IM BAUM, WOLF VERSUCHT SICH ZU BEFREIN, JAGER- THEMA, REQUIEM FUR DIE ENTE

Page 18: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 18

23. Lovaš Fiona (2007.) Klasa:Lovaš Đianta MŠ “Petar Konjović” Bečej Fr.Burgmuller: Arabeska B.Bartok: “Deci” br.5 W.Gillock: “Pesma sirena”

24. Marić Lana (2005.)

Klasa: Mr. Pantelić Petrović Bojana MŠ “ Teodor Toša Andrejević” Ruma Tompson: “Mali pingvin” “Švedska igra” Van de Velde: Etida Koban: “Pesma” Engleska tradicionalna: “ Zvončići” A.Diabelli: “Alla Turca” M.M.Stes: “Cirkus” 13,00

25. Marijan Neda

Klasa: Marvučić Marina, prof M.Š.Vladimir Đorđević Beograd Divernoy: etida a-moll W. Gillock: Letnja oluja Jesenja skica W. Palmer: Fandango

26. Marković Savo (2006.)

Klasa: Tabš Snežana, prof. MŠ “ Isidor Bajić” Novi Sad D.Cimarosa: Sonata d-moll M.Glinka: “Slavuj” D.Kabalevky: “Klovn”

27. Matijašević Jovana (2006.)

Klasa: Đurović Lidija, prof. MŠ “Dara Čokorilo” Nikšić T.Haslinger: Sonatina C-dur,I stav W.Gillock: “Skica jeseni” “Fiesta”

28. Matić Nevena (2005.)

Klasa: Vuković Bojana, prof. MŠ “ Dara Čokorilo” Nikšić F.Kuhlau: Sonatina op.55, br.2, I stav

A.Rawlley: “Pastirska pesma” E.Mac Dowell: “ Divlje ruže”

29. Perišić Ksenija (2005.)

Klasa: Tomanović Tamara,prof. MŠ “Dara Čokorilo” Nikšić J.S.Bach: Menuet d-moll Rajneke: Skerco W.Gillock: “Letnja oluja”

30. Petrović Uroš (2005.)

Klasa: Petrović Marija, prof. MŠ “Vuk Karadžić” Loznica Fr.Burgmuller: Balada J.S.Bach: Menuet G-dur

31. Radulović Ana (2005.)

Klasa: Vuković Bojana, prof. MŠ “Dara Čokorilo” Nikšić I.Berkovič: Sonatina a-moll, I stav Nazarov: Etida e-moll A.Grečaninov: “ Na putu do kuće” “Bolesno mače”

32. Raičković Mara (2005.)

Klasa: Petković Ana, prof. MŠ “Kosta Manojlović” Zemun J.S.Bach: Mali preludijum d-moll C.Czerny: Etida op.849 br.6 C-dur

Page 19: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 19

PRVA KATEGORIJA Subota, 17. MAJ 11,00 1. Samardžić Luka (2004.)

Klasa: Beljanski Nera, prof. MŠ “Isidor Bajić” Novi Sad F.Lekupe: Etida a-moll F.E.Bach: Mala fantazija d-moll A.Khachaturian: Andantino W.Gillock: “ Omaž Šopenu”

2. Santovac Staša (2004.)

Klasa: Bugarski Nevena, prof. MŠ “Josif Marinković” Zrenjanin S.Majkapar: Etida a-moll W.Gillock: Mala mazurka J.Vanhal: Sonatina F-dur

3. Sekulin Ružica (2004.)

Klasa: Radaković Derikrava Danijela MŠ “Josif Marinković” Zrenjanin J.S.Bach: Mali preludijum d-moll M.Clementi: Sonatina op.36, br.1, C-dur, I stav H.Lemaoan: Etida op.31, br.25, a-moll W.Gillock: “Žongler”

4. Simić Ana (2004.)

Klasa: Popović Aleksandra, prof. MŠ “ Petar Konjović” Beograd Gurlit: Etida C-dur Turk: Non troppo allegro Bernstajn: “ Ciganski karavan”

5. Škibola Luka (2004.) Klasa: Porobić Lea, prof. MŠ “ Petar Konjović” Sombor L.V.Beethoven: Ekoseza W.Gillock: Mala etida E.Grieg: “ Nestaško”

6. Šuša Nikica (2004.)

Klasa:Vukobrat Maja, prof. MŠ “Josip Slavenski” Novi Sad

Ribicki: “Vetrić” J.Haydn: Mala serenada M.Petrović: “O proleću” “Estonska narodna”

7. Ajdžanović Milica (2004,)

Klasa:Vukobrat Milica, prof. MŠ “Josip Slavenski” Novi Sad Ribicki: “ Smešljivica” “ Vetrić” Marš “Ukrajinska”

8. Bosnić Mišel (2004.)

Klasa: Borzenko Olga, prof. MŠ “Isidor Bajić” Novi Sad D.Petković: Fugeta Špindler: Sonatina C-dur M.Andrejeva: Etida “Ptičice” I.Berkovič: Tokatina 12,00

9. Vojinović Jelena (2004.)

Klasa: Jovanović Radovan, prof. MŠ “Petar Konjović” Sombor J.Haydn:Nemačka igra S.Majkapar: “Skazočka” A.Živcov: Etida R.Schumann: Vojnički marš E.Marsden: Tarantela

10. Vujnović Lea (2004.)

Klasa: Šikić Ljiljana, prof. MŠ “ Teodor-Toša Andrejević” Ruma J.S.Bach: Menuet d-moll L.V.Beethoven: Sonatina G-dur,I stav A.Gedike: Etida op.6, C-dur D.Kabalevsky: “Klovnovi”

11. Grubešić Tara (2004.)

Klasa: Jovanović Radovan, prof. MŠ “Petar Konjović” Sombor S.Majkapar: “Mali komandir” A.Khachaturian: “Skakalka”

Page 20: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 20

A.Gedike: Etida W.Gillock: “Letnji bluz”

12. Đorđević Milan (2004.)

Klasa: Vidaković Bojana, prof. MŠ “Petar Konjović” Beograd Loeschorn: Etida op.65, e-moll I.Berkovič: Varijacije na rusku temu e-moll Kosenko: Vals h-moll

13. Živković Tara (2004.)

Klasa: Stanojević Dragica, prof. MŠ “Milenko Živković” Paraćin M. Clement:. Sonatina C-dur, I stav S. Majkapar: Melaholični valcer

14. Ivanković Radaković Katarina

(2004.) Klasa: Mate Kristina, prof. MŠ Subotica W. A. Mozart: Menuet G-dur S. Majkapar: Varijacije na rusku temu

15. Jovanović Mina (2004.)

Klasa: Boronka Danica, prof. MŠ “Slobodan Malbaški” Kikinda H. Divernoa: Etida a-moll Fr. Burgmuller: “Štajerska” M. Tajčević: “Deci” br.4

16. Lepojević Ana (2004.)

Klasa: Milošević Bugarinović Ana, prof. MŠ “ Stanislav Binički” Beograd J. S. Bach: Mali preludijum g-moll F. Kuhlau: Sonatina op.20, br.1, C-dur D. Šostakovič: Polka a-moll 13,00

17. Marković Anastasija (2004.)

Klasa: Joković Milica, prof. MŠ “Dara Čokorilo” Nikšić D. Zippoli: Sarabande g-moll

L. van Beethoven: Sonatina F-dur, I stav S. Majkapar: Varijacije na rusku temu f-moll

18. Marković Luka (2004.)

Klasa: Tabš Snežana, prof. MŠ: “Isidor Bajić” Novi Sad R. Schumman: “Divlji jahač” Pleyel: Sonatina D-dur W. A. Mozart: “Turski marš”

19. Marković Strahinja (2004.)

Klasa: Stojanović Predrag, prof. Mš Niš J. S. Bach: Mizet D-dur A . Divernoa: Etida op.176, F-dur W. Gillock: “Napuštena plesna dvorana” “Morski pejzaž”

20. Matković Leona (2004.)

Klasa: Mate Kristina, prof. MŠ Subotica J. S. Bach: Mali preludijum c-moll W.A.Mozart: Bečka sonatina br.6, C-dur, I stav

21. Milović Jovana (2004.)

Klasa: Đurović Lidija, prof. MŠ “Dara Čokorilo” Nikšić F. Kuhlau: Varijacije G-dur B. Martinu: “Bolesna lutka”

22. Milutinović Aleksandra (2004.)

Klasa: Geratović Ivana, prof. MŠ “Mihajlo Vukdragović” Šabac J. S. Bach: Menuet g-moll H. Lemoan: Etida G-dur A. Žilinski: Sonatina G-dur, I stav J. Šurovski: “Šarmanka”

23. Mićević Ana (2004.)

Klasa: Vuković Maja, prof. MŠ “Josip Slavenski” Beograd L. van Beethoven: Sonata op.49, br.2, G-dur, I stav

Page 21: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 21

E. M. Dowell: “Alla tarantella” A. Grečaninov: “U polju”

24. Nestorović Anđela (2004.)

Klasa: Stefanović Mendjan Ana, prof. MŠ “Stevan Hristić” Bačka Palanka J. S. Bach: Poloneza g-moll S. Majkapar: “Dečiji ples” W. Gillock :”Skica jeseni”

25. Pajković Danica (2004.)

Klasa: Milošević Bugarinović Ana, prof. MŠ “Stanislav Binički” Beograd Schitte: Etida op.68, br.3, G-dur J. S. Bach: Menuet G-dur F. Kuhlau: Sonatina op.55, br.2, G-dur B. Martinu: “Kolumbina pleše”

26. Pinjuh Ana (2004.)

Klasa: Popović Ivana, prof. MŠ “Josip Slavenski” Novi Sad W. Fr. Bach: Allegro Berens: Etida I.Berkovič: Tokatina

Page 22: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 22

DRUGA KATEGORIJA PETAK, 16. MAJ 9,00 1. Stefanović Uglješa (2003.)

Klasa: Todorov Darinka, prof. MŠ „Stanislav Binički“ Beograd M.Clementi: Sonatina op.36, br.1, B-dur, I stav M.Milojević: Srpska igra d-moll

2. Čitlučanin Milan (2003.)

Klasa: Todorov Darinka, prof. MŠ „Stanislav Binički“ Beograd M.Clementi: Sonatina op.36, br.3, C-dur, I stav M.Milojević: Srpska nacionalna igra br.1

3. Čolić Darija (2003.)

Klasa: Milisavljević Mirjana, prof. MŠ Vrbas J.S.Bach: Bure J.Schmitt: Sonatina A-dur J.Bastien: „Matador“ V.Milanković: „ Sve 'tičice“ W.Gillock: „ Karneval u Riu“

4. Ago Gergelj (2003.)

Klasa: Madaras Agneš, prof. MŠ „ Stevan Mokranjac“ Senta J.S.Bach: Mali preludijum c-moll J.Haydn: Sonata Hob. XVI:10, C-dur, I stav F.Chopin: Mazurka op.67, br.4, a-moll V.Milanković: „ Čekanje“

5. Banjanin Katarina (2003.)

Klasa: Josić Slađana, prof. MŠ „Josif Marinković“ Zrenjanin J.S.Bach: Menuet g-moll Špitler: Sonatina G-dur Gedike: Valcer „Školski čas“ D.Despić: „ Dve ptičice kukavice“

10,00 6. Ziramov Katarina (2003.)

Klasa: Šikić Ljiljana, prof. MŠ „Teodor-Toša Andrejević“ Ruma M.Tajčević: Iz zbirke „Deci“, br.4 F.Kuhlau: Sonatina op.55, br.3, C-dur, I stav I.Berkovič: Varijacije na Paganinijevu temu, a-moll

7. Zlatković Emilija (2003.) Klasa:Vuković Maja, prof. MŠ „Josip Slavenski“ Beograd J.Haydn: Sonatina G-dur J.Slavenski: „Kokonica“ Sitaroš: Kozačka igra

8. Zubljić Milica (2003.)

Klasa: Bastajić Iva, prof. MŠ „ Stevan Mokranjac“ Kraljevo Šurovski: Invencija C-dur L.V.Beethoven: Sonatina M.Ivanović: „ Lepo nebo“ D.Kabalevsky: „Klovnovi“ Loeschorn: Etida br.4

9. Ilić Isidora (2003.)

Klasa: Mitrović Branislav, prof. MŠ „Dušan Skovran“ Ćuprija Bertini: Etida op.29, e-moll O.Belek: Sonatina op.59, br.2, I stav Iber: „ La promenade en traineau“ J.Slavenski: Rumunska igra

10. Kerleta Jovana (2003.)

Klasa: Bugarski Nevena, prof. MŠ „Josif Marinković“ Zrenjanin A.Diabelli: Sonatina op.168, br.6, G-dur W.Gillock: „Sarabanda“ a-moll M.Milojević: „Cveće cafnalo“

Page 23: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 23

11,00 11. Oršovai Hedvig (2003.)

Klasa: Novčić Dunja, prof. MŠ „Petar Konjović“ Sombor L.V.Beethoven: Sonata op.49, br.1, g-moll, I stav Fr.Burgmuller: Etida op.109, br.13, d-moll-„L' Orage“ H.Oršovai: „Rat“

12. Pavlović Petar (2003.)

Klasa: Dojčinović Danijel, prof. MŠ „Kornelije Stanković“ Prokuplje J.S.Bach: Mali preludijum D-dur Fr.Burgmuller: Etida op.105, br.4, D-dur J.Field: Nocturno br.5, B-dur J.Haydn: Sonata D-dur, I stav I.Bajić: „Sanje“

13. Perić Vanja (2003.) Klasa: Rodić Bojana, prof. MŠ „Josip Slavenski“ Novi Sad J.S.Bach: Menuet g-moll J.Schmitt: Sonatina A-dur D.Krdžić: Balkanska igra W.Gillock: „ Sablasni jahač“

14. Petrović Đina (2003.)

Klasa:Kraguljac Sanja, prof. MŠ „Music Harmony“ Novi Sad J.S.Bach: Mala fuga C-dur M.Klementi: Sonatina C-dur D.Kabalevsky: Noveleta op.27, br.5 D.Štular: „Igra zečića“

Page 24: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 24

TREĆA KATEGORIJA SUBOTA, 17. MAJ 16,00 1. Sladek Laura (2002.)

Klasa: Jovanović Radovan,prof. MŠ “Petar Konjović” Sombor F. Kuhlau: Sonatina I stav E. Marsden: Tarantela L. van Beethoven: Ekoseza M. Tajčević: Minijatura za klavir br.5

2. Spremić Aleksa (2002.)

Klasa: Nataša Turnić Đorđić, prof. MŠ “Vuk Karadžić” Loznica J. Haydn: Sonata D-dur I stav L. van Beethoven: “Za Elizu” B. Krstić: “Veverica”

3. Stajšić Ksenija (2002.)

Klasa: Petrov Tatjana, prof. MŠ “Isidor Bajić” Novi Sad J. S. Bach: Francuska svita G-dur - Allemande - Gavota Ščurovski: Varijacije d-moll D. Despic: Vinjete – La Valse

4. Stanišić Milica (2002.)

Klasa: Vukobrat MIlica, prof. MŠ “Josip Slavenski” Novi Sad Dusik: Sonatina op.20, br.1, G-dur Hanuš: Etida 3+2+2 W. Gillock: “Morski pejzaž” Rajičić: Mala svita, VI stav

5. Stanković Jelena (2002.)

Klasa: Pantelić Maja, prof. MŠ “Teodor Toša Andrejević” Ruma L. van Beethoven: Sonata op.49, br.1, g-moll, I stav Fr. Burgmuller. Etida br.15, g-moll D. Šostakovič: Lirski valcer M. Tajčević: Minijatura br.1 J. S. Bach: Dvoglasna invencija f-moll

17,00

6. Sušica Denis (2002.) Klasa: Dojčinović Danijela, prof. MŠ “Kornelije Stanković” Prokuplje J. S. Bach: Dvoglasna invencija h-moll Ravina : Etida op.50, br.22, h-moll

I.Bajić : Sanje J. Haydn: Sonata Hob. XVI:37,D-

dur, I stav M. Glinka: Varijacije na rusku narodnu temu a-moll

7. Vranješ Milica (2002.)

Klasa: Stefanović Mendjan Ana, prof. MŠ “Stevan Hristić” Bačka Palanka J. Haydn: Sonata Hob.XVI:14, D-dur E. Grieg: Lirski komadi op.12, Arietta M. Tajčević: Srpska igra br.5 M. Schmitz: Jazz Toccata

8. Vujičić Marija (2002.)

Klasa: Vuković Bojana, prof. MŠ “Dara Čokorilo” Nikšić L. van Beethoven: Sonatina f-moll, I stav J. S. Bach: Mali preludijum a-moll E. Grieg: “U zavičaju”. Op-47, Br.3 M. Milojević: “Rade” M. Milojević: “Cveće cafnalo”

9. Vukajlov Konstantin (2002.)

Klasa: Vukobrat Milica, prof. MŠ: “Josip Slavenski” Novi Sad J. S. Bach: Mali Preludijum F-dur Schitte: Etida A-dur Kabalevsky: Varijacije na temu slovačke narodne pesme S. Rajičić: Mala svita

Page 25: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 25

10. Glavašić Stefan (2002.) Klasa: Đorđević Marko, prof. MŠ “Mokranjac” Beograd I.Bajić: Sanje J. S. Bach: Dvoglasna invencija F-dur W. A. Mozart: Sonata KV 570, B-dur, I stav 18,00

11. Draškoci Jovan (2002.)

Klasa: Karasi Todorović Adela, prof. MŠ “Mokranjac” Beograd J. S. Bach: Mali preludijum d-moll F. Kuhlau: Sonatina op.20, br.1, C-dur, I stav S. Heller: Etida op.45, br.15, d-moll D. Krdžić: Balkanska igra

12. Duhonj Vanja (2002.)

Klasa: Mr. Pantelić Petrović Bojana, prof. MŠ “Teodor Toša Andrejević” Ruma J. S. Bach: Menuet g-moll Loeschorn: Etida op.45, br.60 M. Clementi: Sonatina op.36, C-dur, I stav V. Mokranjac: Preludijum g-moll M. Seul- Holst: “Pirati”

13. Ilin Teodora (2002.)

Klasa: Jovanović Irena, prof. MŠ “Josip Slavenski” Novi Sad J. S. Bach: Mali preludijum c-moll J.Haydn: Sonatina G-dur, I stav B. Bartok: “Veče kod Sekeljija” M. Milojević: “Rade”

14. Jovišević Katarina (2002.)

Klasa: Imširović Katarina, prof. MŠ “Stevan Hristić” Bačka Palanka J. S. Bach: Dvoglasna invencija f-moll J. Haydn: Sonata G-dur, I stav Fr. Burmuller: “Jutarnja zvona”

M. Zamurović: Klavirski komad op.16, br.7

15. Kalinić Marija (2002.) Klasa: Karasi Todorović Adela, prof. MŠ “Mokranjac” Beograd

F. Kuhlau: sonatina op.88, br.3, a-moll, I stav

V. Mokranjac: Preludijum g-moll P. Gotovac: Mala svita II , III stav 19,00

16. Kovač Dorina (2002.) Klasa: Branovački Ivana, prof. MŠ Novi Kneževac J. S. Bach: Menuet c-moll S. Majkapar: Varijacije na rusku temu P. I. Čajkovski: Igra iz baleta “Krcko oraščić” M. Tajčević: Druga mala varijacija

17. Mijatov Teodora (2002.) Klasa: Vukobrat Milica, prof. MŠ “Josip Slavenski” Novi Sad

F. Kulau: Sonatina op.20, br.1, C-dur, I stav

Heller: Etida op.46, e-moll J. Bandur: “U radionici” Miletkov: “U pećini” 18. Nikolić Filip (2002.) Klasa: Pribić Veljko, prof.

MŠ “Vatroslav Lisinski” Beograd J. Haydn: Sonatina C-dur, I stav J. S. Bach: Mali preludijum c-moll S. Rajičić: Mala svita, II stav E. Grieg: “Vilenjak”

19. Omerović Anđela (2002.) Klasa: Rančić Ana, prof. MŠ “Vatroslav Lisinski” Beograd Cramer: Etida br.1, C-dur W. A. Mozart: Sonata KV545, I stav D. Stular: Pesma “Igra zečića” D. Šostakovič: Lirski valcer 20. Opačić Milica (2002.)

Klasa: Jašmak Vera, prof.

Page 26: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 26

MŠ “Josif Marinković” Beograd J. S. Bach: Suite f-moll, Gigue W. A. Mozart: Sonata KV 545, C-dur, I stav C. Czerny: Etida op.299, br.25, Es-dur M. Tajčević: Balkanska igra br.1 NEDELJA, 18. MAJ 9,00

21. Petković Dora (2002.)

Klasa: Vujović Aleksandra, prof. MŠ “Josip Slavenski” Novi Sad J. S. Bach: Dvoglasna invencija c-moll J. Haydn: Sonata Hob.XVI:4, D-dur J. Slavenski: “Iz Hrvatske” E. Grieg: Poetična slika e-moll Fr. Burgmuller: Etida op.105, br.18, D-dur

22. Pušić Natalija (2002.)

Klasa: Sloboda Ružica, prof. MŠ “Isidor Bajić” Novi Sad J. S. Bach: Poloneza g-moll M. Clementi: Sonatina op.36, br.2, G-dur, I stav B. Krstić: Etida a-moll “Veverica” S. Majkapar: Ples marioneta op.8, br.12

23. Rajnović Marina (2002.) Klasa: Rajnović Babović Marina, prof. MŠ “Josif Marinković” Zrenjanin G. Ph. Telemann: Fantasia h-moll J. Haydn: Sonata G-Dur, I stav S. Majkapar: Varijacije na rusku temu M. Tajčević: Balkanska igra br.6

24. Rakonjac Nina (2002.) Klasa: Todorov Darinka, prof. MŠ “Stanislav Binički” Beograd K. Babić: Prepletummobile W. A. Mozart: Sonata KV 545, C-dur, I stav J. H. Ravina: Harmonska etida op.50, br.22, h-moll

Page 27: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 27

ČETVRTA KATEGORIJA PETAK, 16. MAJ 12,00 1. Stanković Teodora (2001.)

Klasa: Simikić Anđelka, prof. MŠ „Josip Slavenski“ Novi Sad A.Sculte: Arietta D.Despić : „La Valse“ A.Grečaninov: Sonatina op.110, br.2, I stav F.Burgmuller: Etida op.109, br.15, g-moll

2. Perčić Filip (2001.)

Klasa: Petrović Marija, prof. MŠ „Vuk Karadžić“ Loznica W.A.Mozart: Sonata KV 283, G-dur, I stav A.Grečaninov: „Tužbalica“ V.Mokranjac: Igra br.2

3. Todorović Lidija (2001.)

Klasa: Vukobrat Maja, prof. MŠ „Josip Slavenski“ Novi Sad J.Haydn: Sonatina A-dur W.Gillock: „Skica jeseni“ V.Mokranjac: Preludijum F.Burgmuller: „Preljina pesma“

4. Vujanović Milica (2001.) Klasa: Tešić Aleksandra, prof. MŠ „Isidor Bajić“ Novi Sad J.S.Bach: Dvoglasna invencija F-dur L.V.Beethoven: Sonata op.49, br.1, g-moll B.Krstić: Etida a-moll A.Djubjuk: Varijacije na rusku pesmu a-moll 13,00

5. Alargić Snežana (2001.)

Klasa: Vukmanović Tatjana, prof. MŠ „Isidor Bajić“ Novi Sad G.P.Telemann: Fantazija g-moll, br.8

J.Haydn: Sonata B-dur,Hob.XVI:17, I stav P.Ozgijan: „Uspavanka i igra“ S.Bortkiewicz: „Leptir“, iz Andersenovih priča, op.80

6. Gutić Aleksandar (2001.)

Klasa: Dakser Sanja, prof. MŠ „Stevan Hristić“ Bačka Palanka V.F.Bach: Allegro W.A.Mozart: Sonata C-dur L.V.Beethoven: „Za Elizu“ M.Zamurović: Minijatura

7. Maćešič Jelena (2001.)

Klasa: Stefanović Mendjan Ana, prof. MŠ „Stevan Hristić“ Bačka Palanka J.S.Bach: Troglasna invencija E-dur Glinka: Varijacije a-moll F.Chopin: Mazurka op.67, br.2 P.Milošević: Igra

8. Jevtović Kristina (2001.)

Klasa: Sekulić Olivera, prof. MŠ „Josip Slavenski“ Novi Sad J.Haydn: Sonata e-moll, I stav V.Mokranjac: Preludijum F.Burgmuller: Etida op.109, br.15 M.M.Ponce: Intermezzo

9. Molnar Stela (2001.)

Klasa: Borzenko Olga, prof. MŠ „Isidor Bajić“ Novi Sad F.E.Bach: Sonata c-moll R.Petrović: Male varijacije C-dur M.Glinka: Varijacije a-moll

10. Stanjević Jovana (2001.)

Klasa: Vuković Bojana, prof. MŠ „Dara Čokorilo“ Nikšić J.S.Bach: Dvoglasna invencija br.5, Es-dur J.Haydn: Sonata F-dur, I stav C.Frank: „ Danse lente“ J.Bandur: „Tužna reka“

Page 28: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 28

16,00

11.Filipov Ana (2001.) Klasa: Mišković Sanja, prof. MŠ „Josif Marinković“ Zrenjanin J.Fischer: Preludium e-moll A.Djubjuk: Varijacije na rusku pesmu D.Despić: Duo pastorale- Vinjeta O.Merikanto: Valcer op.6, br.5

12.Cvetković Mihajlo (2002.)

Klasa: Vuković Maja, prof. MŠ “Josip Slavenski” Beograd Handel: Passacaille g-moll J. Haydn: Sonate Hob. XVI:34, e-moll F. Chopin. Polonaise gis- moll Mokranjac: Igra br.2

13.Kovačević Marija (2001.)

Klasa: Šikić Ljiljana, prof. MŠ „Teodor-Toša Andrejević“ Ruma V.Mokranjac: Igra br.2 J.S.Bach: Dvoglasna invencija br.9, f-moll J.Haydn: Sonata Hob. XVI:5, A-dur, I stav E.Mekdauel: Etida op.39, br.12

14.Živanović Isidora (2001.) Klasa: Šikić Ljiljana, prof. MŠ „Teodor-Toša Andrejević“ Ruma J.Haydn: Sonata Hob. XVI:17, B-dur, I stav F.Chopin:Fantaisie impromtu op.66, cis-moll V.Mokranjac: Igra br.4

15.Stojković Dijana (2001.)

Klasa: Sloboda Ružica, prof. MŠ „Isidor Bajić“ Novi Sad Fr.Kuhlau: Sonatina op.59, br.1, A-dur, I stav J.S.Bach: Dvoglasna invencija B-dur Leschorn: Etida op.38, br.23, c-moll M.Tajčević: Balkanska igra br.2

Page 29: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 29

PETA KATEGORIJA NEDELJA, 18, MAJ 15,30 1. Stamatović Sara (2000.)

Klasa: Joković Milica, prof. MŠ “Dara Čokorilo” Nikšić W.A.Mozart: Sonata KV 576, D-dur, I stav I.Bajić: “ Sanje” Glinka- Balakiriev: “Ševa”

2. Stupar Mina (2000.)

Klasa: Novaković Anđelka, prof. MŠ “ Josip Slavenski” Beograd W.A.Mozart: Sonata KV.310, I stav F.Chopin: Briljantni valcer op.34, br.1, As-dur F.Liszt: Etida, “Žubor šume” D.Despić: Vinjete op.43a, br.5,6,10

3. Tanasković Davina (2000.)

Klasa: Obradović Vesna, prof. MŠ “Dr. V.Vučković” Čačak J.S.Bach: Troglasna invencija br.15,h-moll L.V.Beethoven: Sonata op.2, br.1, f-moll, I stav I.Bajić: “ Na izvoru” D.Šostakovič: Lirski valcer

4. Štrbac Ivana (2000.)

Klasa:Stojšić Marijana, prof. MŠ “Stevan Hristić” Bačka Palanka M.Tajčević: Srpska igra br.2 J.S.Bach: Dvoglasna invencija br.15, h-moll J.Haydn: Sonata e-moll, I stav Ravina: Etida op.50, br.22 E.Grieg: “Leptir”

16,30 5. Bjelis Igor (2000.)

Klasa: Josić Slađana, prof. MŠ “Josif Marinković” Zrenjanin J.S.Bach: Dvoglasna invencija f-moll W.A.Mozart: Sonata KV 570, B-dur, I stav F.Chopin: Valcer op.69, br.2, h-moll P.Milošević: Igra

6. Boroš Đevi Oršolja (2000.)

Klasa: Nikolić Jelena, prof. MŠ “Stevan Mokranjac” Senta J.S.Bach: Troglasna invencija br.2, c-moll W.A.Mozart: Sonata KV 309, C-dur, I stav V.Mokranjac: Tri igre,br.1, fis-moll br.2, Es-dur br.3, gis-moll

7. Detari Apolonija (2000.)

Klasa: Francuski Aranjoš Eva, prof. MŠ “Slobodan Malbaški” Kikinda J.S.Bach: Troglasna invencija br.3, D-dur J.Haydn: Sonata D-dur P.Milošević: Pesma C-dur P.I.Tschaikovsky: “Decembar”

8. Kiralj Iboja (2000.)

Klasa: Popović Ivana, prof. MŠ “Josip Slavenski” Novi Sad J.Haydn: Sonata D-dur, I stav M.Parchaladze: Etida D.Despić: Valcer

Page 30: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 30

17,45 9. Lemić Marija (2000.)

Klasa: Vujović Aleksandra, prof. MŠ “Josip Slavenski” Novi Sad J.S.Bach: Dvoglasna invencija br.13, a-moll J.Haydn: Sonata Hob. XVI:37, br.50, D-dur, I stav A.Jensen: Etida op.32, br.8, fis-moll V.Milanković: Komad iz svite “Isčekivanje”

10.Marković Emilija (2000.)

Klasa: Sekulić Olivera, prof. MŠ “Josip Slavenski” Novi Sad J.S.Bach: Troglasna invencija br.10, G-dur Heller: Etida op.46, br.28, f-moll J.Haydn: Sonata D-dur, I stav V.Mokranjac: Preludijum

11.Matković Kristina (2000.)

Klasa: Mate Kristina, prof. MŠ Subotica J.S.Bach: Dvoglasna invencija f-moll J.Haydn: Sonata Hob.44, g-moll, I stav B.Krstić: Etida g-moll

12.Mauzer Nikolina (2000.)

Klasa: Mamuzić Petar, prof. MŠ “Jovan Bandur” Pančevo J.S.Bach: Troglasna invencija br. 15, h-moll W.A.Mozart: Sonata KV 330, C-dur, I stav H.Ravina: Etida a-moll P.Mamuzić: “Kristalni cvet” 19,00

13.Obradović Mina (2000.)

Klasa: Mandić Sara, prof. MŠ “Božidar Trudić” Smederevska Palanka

J.Haydn: Sonata Hob. XVI:30, h-moll, I stav S.Prokofiev: “ Monteki i kapuleti” V.Mokranjac: Šest igara za klavir, br.1 I br.3

14.Oršovai Endre (2000.)

Klasa: Novčić Dunja, prof. MŠ “Petar Konjović” Sombor L.V.Beethoven: Sonata op.79, br.25, G-dur,I stav J.S.Bach: Troglasna invencija BWV 788, br.2, c-moll H.Oršovai: ” Fur mami” F.Liszt: Transcedentalna etida br.1-Preludium

15.Antić Tamara (2000.)

Klasa: Mandić Sara, prof. MŠ “Božidar Trudić” Smederevska Palanka C.Czerny: Etida op.740, br 17, a-moll M.Glinka: Varijacije na temu “Slavuj” D.Šostakovič: Fantastična igra op.5, br.1, c-moll B.Trudić: “Drevna priča”

16.Petrović Jelena (2000.)

Klasa: Dakić Ivana, prof. MŠ “Slobodan Malbaški” Kikinda J.S.Bach: Troglasna invencija E-dur J.Haydn: Sonata e-moll, I stav C.Czerny: Etida op.299, br.34, a-moll M.Tajčević: Balkanska igra br.2

17.Petrović Nina (2000.)

Klasa: Šever Elena, prof. MŠ “Vatroslav Lisinski” Beograd J.Haydn: Sonata Hob. XVI:49, Es-dur, I stav F.Chopin: Poloneza op.posth., gis-moll K.Babić: Prepletum mobile

Page 31: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 31

ŠESTA KATEGORIJA PETAK, 16. MAJ 17,15 1. Ajder Marija (1999.)

Klasa: Išmirović Jasmina, prof. MŠ „Stevan Hristić“ Bačka Palanka J.S.Bach: Preludijum i fugeta“ BWV 899 M.Clementi: Sonata op.13, br.6,I, II stav E.Grieg: „Proleće“ op.43 D.Despić: Etida op.26

2. Andrić Miloš (1999.)

Klasa: Putilov Belinda, prof. MŠ „Teodor –Toša Andrejević“ Ruma F.Chopin: Etida op.10, br.12, c-moll J.S.Bach:Preludijum I fuga c-moll, WTK I L.V.Beethoven: Sonata op.2, br.1, ef-moll, I stav Babić: Tokatina

3. Banjac Pavla (1999.)

Klasa: Ranđelović Ačanski Sunčica, prof. MŠ „Stevan Hristić“ Bačka Palanka J.S.Bach: Troglasna invencija a-moll M.Clementi: Sonata op.25, G-dur, I stav I.Bajić: „ Na izvoru“ F.Liszt: Etida op.1, br.2 S.Rachmaninoff: Prelid cis-moll

4. Bošković Ognjen (1999.)

Klasa: Stojšić Marijana, prof. MŠ „Stevan Hristić“ Bačka Palanka J.S.Bach: Francuska svita br.3, Allemande J.Haydn: Sonata e-moll, I stav Sinding: „ Šum proleća“ D.Despić: „Vinjete“ op.43

SUBOTA, 17. MAJ 9,00

5. Bošnjak Jelena (1999.)

Klasa: Pantelić Maja, prof. MŠ „Teodor-Toša Andrejević“ Ruma J.S.Bach: Preludijum i fuga e-moll ,WTK I L.V.Beethoven: Sonata op.14, br.2, G-dur, I stav F.Liszt: Etida op.1, br.12, b-moll M.Tajčević: Igra br.1

6. Vajagić Anja (1999.)

Klasa: Ranđelović Ačanski Sunčica MŠ „Stevan Hristić“ Bačka Palanka J.S.Bach: Troglasna invencija c-moll M.Clementi: Sonata fis-moll, I stav I.Bajić: „Sanje“ F.Mendelssohn: „Pesma bez reči“ op.53, br.3, g-moll

7. Ivanić Stefan (1999.)

Klasa: Mr. Pantelić Petrović Bojana MŠ „Teodor-Toša Andrejević“ Ruma J.S.Bach: Dvoglasna invencija h-moll C.Czerny: Etida op.740, br.3, D-dur W.A.Mozart: Sonata KV 545, C-dur,I stav Mokranjac:“ Šest igara za klavir“, igra br.2 E.Grieg: „ Nestaško“ S.Joplin: „Zabavljač“ 10,00

8. Ilić Anđela (1999.)

Klasa: Mitrović Branislav, prof. MŠ „Dušan Skovran“ Ćuprija J.S.Bach: Dvoglasna invencija g-moll C.Czerny: Etida br.3, D-dur C.Debussy: „Gradus ad parnassum“, Childrens corner J.Haydn: Sonata br.4, g-moll, I stav K.Babić:Tokata

Page 32: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 32

9. Jerković Jelena (1999.) Klasa: Francuski Aranjoš Eva, prof. MŠ „Slobodan Malbaški“ Kikinda Vl.Trajković: Etida H-dur J.S.Bach: Troglasna invencija br.6, E-dur W.A.Mozart: Sonata KV 300, C-dur P.I.Tschaikovsky: Barkarola, Jun

10. Marušić Tatjana (2000.)

Klasa: Borzenko Olga, prof. MŠ „ Isidor Bajić“ Novi Sad J.S.Bach: „Fuga“, BWV 957 E.Grieg: „ Scene karnevala“

J.Haydn: Sonata E-dur, I stav J.Pavčić: „Sećanje na prvi ples“

Page 33: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 33

RASPORED TONSKIH PROBA: Bebi kategorija Nedelja, 18.maj 9,45-10,00 Stanković Stepanov, Stražmešterov, Sušica, Aničić Arbajter Bugarčić 10,45-11,00 Gajić Glavašić Đurović Jakab Jančić Janjić 11,45-12,00 Kovačević Kolompar Kolompar Krcunović Kermelj-Kuzman Lovaš Marić 12,45-13,00 Marijan Marković Matijašević Matić Perišić Petrović Radulović Raičković

Prva kategorija Subota, 17.maj 10,45-11,00 Samardžić Santovac Sekulin Simić Škibola Bosnić 11,45-12,00 Vojinović Vujnović Grubešić Đorđević Živković Ivanković-Radaković Jovanović Lepojević 12,45-13,00 Marković Marković Marković Matković Milović Milutinović Mićević Nestorović Pajković Druga kategorija Petak, 16.maj 8,00-9,00 Stefanović Čitlučanin Čolić Ago Banjanin

Page 34: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 34

9,45-10,00 Ziramov Zlatković Zubljić Ilić Kerleta 10,45-11,00 Oršovai Pavlović Petrović Treća kategorija Subota, 17.maj 15,00-16,00 Sladek Spremić Stajšić Stanković 16,45-17,00 Sušica Vranješ Vujičić Glavašić 17,45-18,00 Draškoci Duhonj Jovišević Kalinić 18,45-19,00 Kovač Nikolić Omerović Opačić

Nedelja, 18.maj 8,00-9,00 Pušić Rajnović Rakonjac Četvrta kategorija Petak, 16.maj 11,45-12,00 Perišić Vujanović 12,45-13,00 Alargić Gutić Maćešić Molnar Stanjević 15,00-16,00 Filipov Cvetković Kovačević Živanović Stojković Peta kategorija Nedelja, 18.maj 14,00-15,30 Stamatović Stupar Tanasković Štrbac Bjelis Boroš-đevi Detari

Page 35: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 35

17,30-17,45 Matković Mauzer 18,45-19,00 Obradović Oršovai Antić Petrović Petrović Ajder Andrić

Šesta kategorija Petak, 16. maj 16,50-17,15 Banjac Bošković Subota, 17. Maj 8,00-9,00 Bošnjak Vajagić Ivanić 9,45-10,00 Ilić Jerković Marušić

Page 36: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 36

ZAVRŠNI KONCERT I DODELA DIPLOMA

Svečana sala Muzičke škole "Josip Slavenski" 24. Maj 2014. u 12,oo časova

Održavanje takmičenja pomogli:

KNJIŽARA VLADE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

PIANO LAND, BEOGRAD

Posebnu zahvalnost za organizaciju takmičenja, tehničku pripremu i realizaciju, organizator takmičenja duguje:

Đurić Aleksandru, direktoru škole i predsedniku takmičarsko organizacionog odbora

Radosavljević Marku, direktoru Službe za opšte i zajedničke poslove pokrajinskih organa Bakić Nusreti, šefu odseka štamparije Službe za opšte i zajedničke poslove sa

saradnicima Vukajlov Branislavu,dipl.ing

Erdelj Jelici, zameniku direktora Vujović Aleksandri, prof

Jovanović Ireni, prof. Popović Bojani, prof.

Ćaćić Milki, prof. Popović Ivani, prof.

Ćaćić Sari, prof. Subotin Galini, prof.

Vukobrat Maji, prof- tehnička podrška Zaposlenima u M. Š.” Josip Slavenski” u Novom Sadu

Page 37: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 37

Statistika takmičenja po školama i broju učenika za 2014.

br. škola grad država bebi prva druga treca cet. peta šesta

1 P. Konjović Bečej 2

2 ŠOMO B.Topola 2

3 V.Lisinski Beograd 2 2 1

4 M.Š .Subotica Subotica 2 1

5 M.Š. N Kneževac N.Kneževac 1 1

6 M.Š. K.Manojlović Zemun 1

7 J.Slavenski N.Sad 4 3 1 5 3 3

8 I.Bajić N.Sad 1 3 2 4 1

9 P.Konjović Sombor 1 2 1 1 1

10 M.Š. Niš 1 1

11 ŠOSMO D.Čokorilo

Nikšić C.Gora 6 2 1 1 1

12 S. Mokranjac Senta 1 1

13 T.T.Andrejević Ruma 3 1 1 2 2 3

14 O.M.Š. Vrbas 1

15 S.Malbaški Kikinda 1 2 1

16 Harmonija Muzike B.Jarak 2 1

17 M.Vukdragović Šabac 1

18 J.Slavenski Beograd 1 1 1 1 1

19 S.Binički Beograd 2 2 1

20 J.Marinković Zrenjanin 2 2 1 1 1

21 Mokranjac Beograd 1 3

22 B. Trudić S. Palanka 2

23 Škola za glazbu I balet

Ljubljana Slovenija 1

24 D.Jenko Beograd 1

25 M. Živković Paraćin 1

26 S.Hristić B.Palanka 1 2 2 1 4

27 J.Bandur Pančevo 1 1

28 D.Skovran Ćuprija 1 1

29 S. Mokranjac Kraljevo 1

30 J. Marinković Beograd 1

31. K.Stanković Prokuplje 1 1 1

32. OMŠ Loznica 1 1 1

33. Dr. Vojislav Vučković

Čačak 1

34. Petar Konjović Beograd 2

35. V. Đorđević Beograd 1

Page 38: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 38

Beleške:

Page 39: Muzička škola ”Josip Slavenski” Novi Sad VII MEĐUNARODNO ... · FMU, Beograd Maja Vuković, prof. Muzička škola ”Josip Slavenski”, Beograd ... Ostvarila je trajne snimke

_____________________________________________________________________________________________________________________ Pijanističko takmičenje "Slavenski" – Novi Sad strana 39

Beleške: