Musikk som terapi

 • View
  33

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Musikk som terapi. Audun Myskja Overlege, prosjektleder Bergen Røde Kors Sykehjem/ Senter for livshjelp, 1400 Ski www.livshjelp.no info@livshjelp.no. Musikk for livet (Aftenposten, førsteside og leder). Litteratur. www.livshjelp.no www.tidsskriftet.no www.kulturforbundet.no - PowerPoint PPT Presentation

Text of Musikk som terapi

 • Musikk som terapi Audun MyskjaOverlege, prosjektlederBergen Rde Kors Sykehjem/Senter for livshjelp, 1400 Skiwww.livshjelp.noinfo@livshjelp.no

 • Musikk for livet (Aftenposten, frsteside og leder)

 • Litteraturwww.livshjelp.nowww.tidsskriftet.nowww.kulturforbundet.noDen musiske medisinDen siste songMetodebokPreferanseCD

 • Prosjekter: Musikk i helsevesenet

  Prosjektleder:GERIA, Ullevl universitetssykehus 2000-2, Kirkens Bymisjon Oslo 2001-5 Kirkens Bymisjon Oslo/KKV 2005-6Bergen Rde Kors Sykehjem 2004-9 (Ph.D.)Norges Parkinsonforbund 2003-9Prosjektveileder:FOLK-2/N-T fylke/Levanger/HINT/HUNT 2004-9Det kreativa sjukhuset (EU-prosjekt, Norge/Sverige 2005-7Kreativitet i alderspsykiatrien 2003-5Minner for livet 2004-7Lyden av lys 2001-2

 • Kan kulturelle aktiviteterforebygge sykdom?Bygren LO. Unequal in death: Attendance at cultural events, reading books or periodicals, and making music or singing in a choir as determinants for survival: Swedish interview survey of living conditions. BMJ. 1996; 313: 1577-80.Verghese J, Lipton RB, Katz MJ. Leisure Activities and the Risk of Dementia in the Elderly. N Engl J Med 2003; 348: 2508-2516.Snowdon D. Healthy Aging and Dementia: Findings from the Nun Study. Ann Int Med 2003; 139: 450-54.

 • Matthia, 104 r

 • gjre det umulige mulig

 • Inn i og ut av sinnets labyrinter

 • Utfordring: Utvikling av miljtiltak som fullverdig behandlingIngen pille for det som er ille i demensomsorgenVifte av tiltak som innbyrdes m sttte hverandreMusikk er srlig allsidigLite kartlagt, mye brukt: Gjr noe, doktor en evidensbasert lege stopper et aggresjonsanfallMusic hath charms to soothe the savage breastBehandling p sykehjem kan ikke overlates til legens medikamenter eller musikkterapeutens musikkstunder tverrfaglig ansvar

 • N Engl J Med. 2007 Oct 4;357(14):1382-92

 • Musikk kan bli en fullverdig behandling I sykehjemsmedisin men hvordan?Dileo & Bradt 2005: 183 studier, 180 utkommevariabler 40 kategorierDataanalyse: Pearson r (Effect Size small r=.10 medium .25 large .40)Allmenn effekt .30 (ikke effekt i odontologi)Geriatri hyest av alle spesialiteter: .42 - .67 Rehabilitering nest hyest med .25 - .49.

 • Musikkens virkning - hovedakserAktivereSpenne avEndre stemningsleie (stemningssirkelen)ke uttrykksregisterStyrke oppmerksomhet og lytteevneLring, mestringke kreativitet, gledeLiv!?

 • Hvordan kan musikk pvirke? Allment og spesifikt: PET-scans viser at trampe takten i forskjellige rytmer pvirker ulike deler av hjernen:

 • Celler og vev atskilte Et levende samspill

 • Just a spoonful of music makes the medicine go down i Levanger- tre eksempler p integrert musikk

  Klara og Sissel: Svisker, kefir og sang! Anbjrg og Cecilie: I natt jag drmde ei enkel vise redder en lst stuasjonHei jussibassi betydningen av frivilliges kjennskap til lokalmiljetLeifs reinlender: Ulven vknerNyvinning: Sykepleiestudenter og helse og sosial-elever fr lre klinisk musikkarbeid

 • Musikk og helse i et lokalsamfunnLokalsamfunnets ressurser inn i helsevesenets institusjoner (pensjonert fysioterapeut leder gruppetrening, ungdom fra musikkskolen spiller, besk fra barnehagen)Sang og musikk i kliniske rammer inn i utdanningen teori og praksisKompetanseutvikling og deling mellom institusjonene egen base i ProfilKompetansesenter?

 • Ph D prosjektet Integrert musikk ved Bergen Rde Kors sykehjemForml:Utvikle metoder tilpasset sykehjemsmedisinens behovFagbok, metodebok, fagartikler Kvalitetsforbedrende tiltakForskning p glvet implementeringGeneraliseringsverdi

 • Integrert musikkMusikkterapeut, aktivitr eller tilsvarende fagperson (ekspertniv)Individualisert musikk (ressursgruppeniv)Standardisert musikk (fotfolkniv)Pleiersang/gitarkurs for ansatteMarte meo musikkPrrendesang (Gtell)Personalkor/pasientkorKonserter/dansetilstelningerEliminere stykilder

 • Metoder for helsevesenetRytmisk auditiv stimulering (Thaut M)Standardisert musikk (Thorgaard P)Individualisert musikk (Gerdner L)Vrdarsng/prrendesang (Gtell E)Integrert musikk (Myskja A/Aasgaard T)Marte Meo musikk (Gupta/Myskja)

 • Rytmisk auditiv stimulering (RAS)RAS er en spesifikk teknikk som tar i bruk rytmisk, motorisk cueing for lette trening av rytmiske bevegelser, srlig der disse har gtt tapt. Den viktigste rytmiske funksjonen for opptrening av det motoriske system er gange. Ut fra dette blir RAS srlig brukt i rehabilitering av gangfunksjon der den er hemmet, for eksempel ved Parkinsons sykdom, hjerneslag, traumatiske hjerneskader, cerebral parese og Huntingtons chorea.

 • Bevegelser med og uten metronom

 • SanserYtre Syn Hrsel Lukt SmakIndre Taktile Vestibulre Proprioseptive

 • RAS og trening over tidStudie med pasienter med Parkinsons sykdom som trente alene, uten systematisk oppflging (n=10) og gruppe med ukentlig samling med RAS - rytmisk trening til musikk (n=10) og tilpassede velserOppflging 2004-6: Gruppe 1 jevn nedgang p alle variabler, gruppe 2 stabil hvis ikke kompliserende lidelser

 • Rytmisk auditiv stimulering (RAS) Rudolf og ToneRAS er en spesifikk teknikk som tar i bruk rytmisk, motorisk cueing for lette trening av rytmiske bevegelser, srlig der disse har gtt tapt. Den viktigste rytmiske funksjonen for opptrening av det motoriske system er gange. Ut fra dette blir RAS srlig brukt i rehabilitering av gangfunksjon der den er hemmet, for eksempel ved Parkinsons sykdom, hjerneslag, traumatiske hjerneskader, cerebral parese og Huntingtons chorea.

 • Slag Reidun og kjerringa med stavenReidun tidligere frisk. Slag med hyresidige lammelser og ekspressiv afasiMelodisk intonasjonsterapiToner knyttet til ordHjernens funksjon mindre srbar for kjente sanger enn ordRiff, rim og regler regenererer ressurser

 • Ridders vinduRammeKomme inn i vinduet (RAS, hyper/hypo)DialogAvslutning

  Britt-Evy Westergrd

  Britt-Evy Westergrd

 • Hva hvis musikken ikke fantes?Myskja A. The day the music died. NJMT 2008; 17: 30-40.Sammenlignende pilotstudie ved sykehjem 2003-4 (n=84) viste signifikant hevet stemningsleie med sangstunder to ganger i uken, sammenlignet med allmenne miljtiltak i samme tidsrom:MADRS (Depresjonsmling) 20,1 i snitt uten sangtilbud, 11,8 i snitt med sangtilbud (se neste slide)

 • MADRS uten og med musikk63 beboere (72 av 84 inkludert)mlt med MADRS ultimo okt 03 og ultimo jan 04 (p < 0,05).Liknende endringp alle postene

 • Sykefravr hva virker? I prosjektperiode 2001-5 ved tre sykehjem i Oslo under prosjektet Musikk i siste livsfase, Kirkens Bymisjon/Audun Myskja reduksjon av sykefravr blant personale fra 20 til 5 % - reduksjonen holdt seg etter prosjektavslutning

 • Individualisert musikk en metode for utsatte grupperGerdner, L. A. The effects of individualized vs. classical "relaxation" music on the frequency of agitation in elderly persons with Alzheimer's disease and related disorders. Int J Psychogeriatrics 2000; 12: 49-55Myskja A. Metodebok. Unikum forlag 2005.Presis kartlegging og bruk av musikk p basis av preferanse gir signifikant reduksjon av uro.

 • Dalakopa som nkkel til et livEksempel: Emil urolig, aggressiv, utagerende. Baseline 3 uker 11,1 timer med uro per dgn. Individualisert musikk (folkemusikk fra sterdalen) 30 min. annenhver dag ga momentan reduksjon i uro til 2,5 timer per dgn. 6 mdr. oppflging viste varig reduksjon i uro og bedret ADL-funksjon s lenge variert musikkprogram ble spilt og sunget, tross uendret medikasjon (se neste slide).

 • Individualisert musikk mot uro (agitasjon)

  Diagram4

  6

  12

  10

  12

  14

  15

  15

  17

  14

  17

  10

  11

  13

  10

  18

  11

  10

  12

  10

  9

  1

  4

  2

  0

  0

  2

  3

  3

  3

  2

  3

  2

  0

  0

  0

  1

  0

  0

  0

  0

  med musikk

  uten musikk

  totalmling

  dager

  antall episoder med problematisk atferd

  Ark1

  6

  12

  10

  12

  14

  15

  15

  17

  14

  17

  10

  11

  13

  10

  18

  11

  10

  12

  10

  9

  1

  4

  2

  0

  0

  2

  3

  3

  3

  2

  3

  2

  0

  0

  0

  1

  0

  0

  0

  0

  Ark1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  med musikk

  uten musikk

  totalmling

  tid

  antall episoder

  Ark2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  med musikk

  Ark3

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  uten musikk

  tid

  antall episoder

 • Bergen Rde Kors musikk i praksisOla var fra Sandefjord vekke den sovende kjempenTango for to isdans p Vossevangen, eller hvordan en slager viser vei til diagnosenMusikken er det som str igjen, det som har holdt oss oppeDet viktige er ikke sangstemmen eller prisen p musikkanlegget; det utslagsgivende er den kliniske rammen

 • Omsorgssang mot uroOmsorgssang (Pleiersang)