Murros 114

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sosialistiliiton sanomalehti

Transcript

 • Nro. 114

  Sosialistiliiton lehti l ,5 e l Tukihinta 2 e Nro 4 www.m

  urros.net TSS NumeroSSa myS:

  Terveydenhuollon yksityistminen s. 2Miten Palestiina vapaaksi s. 6 Kattilavallankumous s. 3Ilmastonmuutos ja lama s. 7

  mek makSamme paNkkiirieN kriiSiN? ukompromissien sijaan tarvitaan kamppailua typaikkojen puolesta lomautuksia ja irtisanomisia vastaan.uei veronalennuksia ja tukia suuryrityksille.

 • 2 Nro. 114uuTiSeT

  Markkinahenkisyys valtaa ter-veydenhuoltoa. Terveydenhuol-toa kilpailutetaan ja tuotteiste-taan. Teollisuudesta perisin olevat ksitteet tuottavuuden tehostamisesta ovat tulleet tu-tuiksi mys terveydenhuollos-sa. Usein taustalla on ajatus julkisen terveydenhuollon tyn tehostamisesta tuotantoteknisin muutoksin, ilman lisrahoitusta. Pministeri Vanhanen toisti hiljattain tmn mantran, ilmoit-taessaan ett terveyskeskusten toimintaa on tehostettava, mut-ta lisrahoitusta thn tarkoi-tukseen ei anneta (Yle-uutiset 23.2.2009).

  2000-luvun alussa oli muo-dikasta kutsua insinri (jostain syyst usein teekkari) arvioi-maan terveyskeskuksen toimin-taa tuotantotalouden keinoin. Toiveena oli lyt toiminnan pullonkaulat ja siten taata et-t jokainen potilas saa yhtey-den lkriin tai sairaanhoita-jaan mahdollisimman nopeas-ti. Unohdettiin, ett tllainen tuotannon tehostaminen syntyi liukuhihnateollisuudessa, jossa pomot mittasivat sekuntikel-lo kdess miten kauan mikin liukuhihnatyn osio kest ly-hyimmilln eli miten saadaan X mr esineit syntymn mahdollisimman nopeasti. Ty muuttui pakkotahtiseksi puur-tamiseksi kellon mrmss tahdissa ja tyliset vieraantui-vat entisestn tystn.

  Terveyskeskus ei ole tehdas

  Liukuhihnatuotannon toimin-tamallin vieminen terveyden-huoltoon on jrjetnt. Ter-veyskeskus tai sairaala ei toimi kuten tehdas. Terveydenhuollon tehokkuutta ei voida mitata suo-ritteiden mrll. Terveyden-huollon pmrn on list niin yksittisen potilaan kuin toisaalta koko yhteiskunnan terveytt. Tuotettua terveytt ei voida mitata sill montako vastaanottoa terveyskeskusl-kri pit pivss tai montako potilasta jollakin osastolla hoi-detaan vuodessa.

  Terveydenhuollon sisll on toki suoritekeskeisempi aloja kuten kirurgia. Mutta kirurgi-ankaan toiminnan tehokkuutta ei voida arvioida leikattujen potilaiden mrss. Pin vas-toin kirurgin trkein taito on tiet milloin kytt puukkoa, ja milloin ei. Kuopion seudulla halutaan yksityist nivustyr-leikkaukset. Usein verrattaessa yksityisen palveluntuottajan tarjousta julkiseen palveluntuot-tajan hintaan unohdetaan, ett yksityinen tuottaja tekee kyll temput (sata leikkausta hintaan X euroa), mutta ei useinkaan huolehdi komplikaatioista, vaan ne jvt edelleen julkisen ter-veydenhuollon hoidettaviksi. Suurimmat kustannukset syn-tyvt kuitenkin leikkauskompli-kaatioiden hoidossa. Toisaalta

  yksityinen tuotannontarjoaja on usein valmis tekemn vain rutiinitoimenpiteet, mutta kaik-kein haastavimmat riskipotilai-den toimenpiteet jvt edelleen julkiselle. Nm seikat eivt useinkaan kuvastu hintatarjo-uksissa.

  Terveys ei ole tavaraa

  Marxin nkemyksen mukaan tuotetut esineet muuttuvat ta-varoiksi vaihdon kautta. Joku myy ja toinen ostaa. Tuotteen vaihtaessa omistajaa mry-tyy vaihdon kautta mys tava-ran vaihtoarvo (hinta). Mutta voidaanko tuotettua terveytt vaihtaa? Voidaan ehk ajatella ett kuntayhtym ostaa sairaan-hoitopiirilt tai terveyskeskuk-selta tietynlaisia terveyspalve-luja, vaikkapa vuodepaikkoja sairaalassa, pivystystoimintaa ja poliklinikkavastaanottoja. Mutta tapahtuuko tllin tava-ran vaihto? Muuttaako tietylle potilaalle tuotettu terveys omis-tajaa? Nhdkseni ei.

  Jos tulehtunut umpiliskkee-ni poistetaan tai keuhkokuumee-ni parannetaan antibiootein, niin palveluja on tuotettu ja terve-yteni kohentunut. Kyseess ei kuitenkaan ole perinteinen tava-ratuotanto. Etenkn kun muis-tetaan, ett poman kannalta terveydenhuollon pmr on pit tyvoima tykykyisen. Sairaudestaan parantunut tyli-nen palaa tuottamaan lisarvoa. Voidaan laskea montako euroa umpiliskkeeni poisto maksoi, mutta on paljon vaikeampaa arvioida mik hyty (tai haitta) parantumisestani on koko yh-teiskunnalle.

  Kun julkisyhteis kuten kun-ta ostaa jotakin, niin se on han-kintalain mukaisesti psn-tisesti kilpailutettava. Yksi

  kilpailuttamisen snnist on julkinen ilmoittaminen tarjous-pyynnist. Terveydenhuollon kilpailuttamisessa trmtn kuitenkin samoihin ongelmiin kuin yrityksiss tuotteistaa ter-veydenhuolto. Tuotettu terveys ei ole tavaraa, sen arvo ei muo-dostu tavaranvaihdon ja kilpai-lun kautta. Terveydenhuollossa kilpailu ja kilpailutus ovat vain nennisi. Kilpailutus johtaa kuitenkin tilanteeseen, jossa palvelun tuottaja (myyj) pyrkii tuottamaan palvelun mahdolli-simman pienin kustannuksin. Useimmiten pienet kustannuk-set tarkoittavat mys heikompia palveluja. On ilmeinen ristirii-ta, kun palvelun laadun pitisi parantua, mutta kustannukset eivt saisi samanaikaisesti li-snty.

  Reppufirma tulee kalliiksi

  Paljon terveydenhuollon toi-mintoja on jo siirretty yksityisil-

  Yksityistminen uhkaa terveydenhuoltoa

  le firmoille. Tllaisia ovat mm. sairaaloiden ruokahuolto, usein mys vline- ja laitoshuolto. Mys osa lkreiden ja sai-raanhoitajien tyst on siirtynyt yksityisille firmoille, ns. reppu-firmoille. Erityisesti terveyskes-kusten pivystystoimintoja on siirretty yh enenevss m-rin yksityisten firmojen huo-lehdittaviksi. Syit on monia. Lkrityvoimaa etsittess voidaan kytt houkuttimena, ettei tyhn kuulu pivystys-pakkoa iltaisin ja isin, vaan yksityinen firma hoitaa asian. Toisaalta virkalkrit voivat silloin olla joka arkipiv tis-s ja potilaalla siten parempi mahdollisuus pst tutun l-krin vastaanotolle hankalien sijaisjrjestelyjen sijaan. Rep-pufirmoista saatetaan palkata sairaanhoitajia osastoille paik-kaamaan esimerkiksi sairas-tumisten aiheuttamaa killist tyvoimavajausta.

  Tietyiss tilanteissa yksityi-

  set terveydenhuollon palvelu-jen tuottajat voivat siis paikata julkista terveydenhuoltoa. On-gelmallisempi on tilanne, jossa kokonaisia terveydenhuollon yksikkj, kuten terveyskes-kuksia tai sairaaloita halutaan yksityist. Yleens tllaiseen tilanteeseen ajaudutaan, kun julkinen terveydenhuolto ei tyvoimapulan takia en pysty tyttmn velvollisuuksiaan. Tuntuu tysin jrjettmlt, et-t kunta on valmis maksamaan reppufirman kautta tulevista tylisille huimasti korkeampia palkkoja, kuin mit on valmis muutoin vastaavaa tyt jul-kisella puolella tekeville mak-samaan.

  Uskon, ett mys pienten kuntien terveyskeskuksiin ly-tyisi tyntekijit, kunhan tyn-antajalta vain lytyisi neuvotte-lutahtoa palkoista ja tyehdois-ta. On ksittmtnt, miksi kunnissa ei olla valmiita oman julkisen terveydenhuollon li-srahoitukseen, mutta samassa ollaan kuitenkin valmiita osta-maan vastaavat palvelut viel korkeammalla hinnalla yksityi-selt puolelta. Palvelujen tuot-taminen yksityisell tulee joka tapauksessa kalliimmaksi, kuin omien julkisten palveluiden si-lyttminen. Monissa tapauksis-sa yksityistminen on mys hei-kentnyt palvelujen laatua.

  Viime vuonna Forssan leh-dess julkaistiin valtaosan Fors-san terveyskeskuslkreist allekirjoittama avoin kirje, jossa he kertoivat viihtyvns julkisessa virassaan niin hyvin, etteivt koe saavuttavansa mi-tn uutta siirtymll yksityisen tynantajan palvelukseen. Suu-rin osa julkisen terveydenhuol-lon tylisist tuntee varmasti samoin.

  murroSFakTaMuun muassa seuraavat terveydenhuollon palvelut ovat parhaillaan (23.2.2009) kilpailutuksessa eli tarjolla yksi-tyistettviksi:

  Joensuu: Niinivaaran terveysaseman lkripalve-lut

  Tampere: Hervannan vestvastuulkripalvelut Juupajoen terveyskeskuksen lkripalvelut Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhty-

  m: Lkrin piv- ja ilta- ja ypivystys. Porvoon kaupunki : It-Uudenmaan lkri- ja hoita-

  japalvelut yhteispivystykseen. Etel-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtym/

  Seinjoen sairaala : perusterveydenhuollon tasoinen lkrin pivystysvastaanotto .

  Krsmen akuuttipotilaiden terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito (5-8 vuodepaikkaa).

  Kuopion seudun hankintatoimi : Nivustyrleikkausten leikkaushoitopalvelu.

  LHDE: HILMA julkiset hankinnat (www.hankintailmoi-tukset.fi, CVP-koodi 85000000-9)

 • Nro. 114 uuTiSeT

  Attac palkitsee

  Paavo Lipposen

  Suomen Attac palkitsee entisen pministerin Paavo Lipposen Johtava anti-intellektuelli 2009 -tunnustuspalkinnolla. Palkin-non kirvoitti Lipposen kmpel takinknt Turun Sanomissa. Lipponen syytti kolumnissaan hallitusta uusliberalismista ja useita henkilit uusliberalismi-sanan kevest kytst.

  Teoksessaan Jrki voittaa Lipponen esitti luokittelun suomalaisista intellektuelleista ja anti-intellektuelleista. Tuol-loin anti-intellektuellin tittelin sai esimerkiksi uusliberalismia avoimesti kritisoinut Attacin entinen puheenjohtaja Heikki Patomki.

  Attacin mielest Lipposen ulostulossa on kuitenkin paljon positiivista. Pit antaa tilaa uusille anti-intellektuelleille. On sli, ett keskustelu asi-asta tyrehtyi aikanaan seinn. Lipposen avaus oli rohkea ja luokittelu puolustaa paikkaansa tmn pivn yhteiskunnallises-sa keskustelussa, sanoo Attacin puheenjohtaja Mikko Sauli.

  On pyristyttv, ett ny-kyist hallitusta moittii uuslibe-raaliksi juuri Lipponen, jonka hallitusten aikana uusliberalismi tietoisesti otettiin maamme joh-tavaksi poliittiseksi ideologiak-si, moittii Attacin hallituksen jsen Sanna Salo.

  Vuoden anti-intellektuelli Lipposen meriittilistan krjess onkin lyllinen eprehellisyys, Salo valottaa palkinnon myn-tmisperusteita.

  Johtava anti-intellektuelli -palkinto on sarjassaan ensim-minen, eik Attac suunnittele siit vuotuista traditiota. Toi-vomme, ett kerta riitt, mut-ta olemme jatkossakin valmiita jakamaan tunnustusta uuslibe-ralismin edistmiseksi tehdyst tyst, Salo ptt.

  Meidn onnistui kaataa hallitus kyt-tmll parhaita v-kivallattomia mielen-osoituksia, kansalais-tottelemattomuutta ja poliittista satiiria, tiivist 24