15
7/23/2019 Mtiasgc Curs 10 http://slidepdf.com/reader/full/mtiasgc-curs-10 1/15  Asistenţa socială a familiei ca grup natural Metode şi tehnici de intervenţie în asistenţă socială la nivel de grup şi comunitate Cursul 10 18 ianuarie 2016 ect!univ!dr! Anamaria "#a$o

Mtiasgc Curs 10

  • Upload
    roxana

  • View
    227

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Mtiasgc Curs 10

7/23/2019 Mtiasgc Curs 10

http://slidepdf.com/reader/full/mtiasgc-curs-10 1/15

 Asistenţa socială a familiei cagrup natural

Metode şi tehnici de intervenţie în asistenţă socialăla nivel de grup şi comunitate

Cursul 10

18 ianuarie 2016

ect!univ!dr! Anamaria "#a$o

Page 2: Mtiasgc Curs 10

7/23/2019 Mtiasgc Curs 10

http://slidepdf.com/reader/full/mtiasgc-curs-10 2/15

%articularităţile grupurilor naturale

Care sunt diferenţele faţă de grupurileformate&"pre deose$ire de grupurile formate'

grupurile naturale("e de#voltă ca urmare a unor evenimentenaturale de viaţă' a unor atracţii interpersonalesau a unor nevoi resimţite individual)u sunt afiliate în mod formal organi#aţiilor )u sunt planificate şi de#voltate de cătreasistenţii sociali

 Au un istoric propriu' unic şi mai îndelungat*+emple&

Page 3: Mtiasgc Curs 10

7/23/2019 Mtiasgc Curs 10

http://slidepdf.com/reader/full/mtiasgc-curs-10 3/15

,amilia ca grup natural

,amilia"istem interacţional şi interdependent%ro$lemele indivi#ilor sunt deseori influenţate

de dinamica familiei-inamica familiei este influenţată de mediulsocio.cultural

-iversitatea formelor familiei

,amilia e+tinsă şi familia nuclearăComponenţa familiei( numărul mem$rilor şirelaţiile de rudenie dintre aceştia

 Alţi factori( rasă' gen' cultură' v/rstă' raporturi uridice

Page 4: Mtiasgc Curs 10

7/23/2019 Mtiasgc Curs 10

http://slidepdf.com/reader/full/mtiasgc-curs-10 4/15

,uncţiile familiei

 n societăţile moderne industriale' familia îndeplineşte următoarele funcţii(Regenerarea populaţiei ( familia este unitatea încare sunt reproduşi copiii

Îngrijirea copiilor ( familia este instituţia primară în care sunt crescuţi copiiiSocializarea noilor membri ( în cadrul familieieste transmisă cultura

Normalizarea comportamentelor sexuale( prinintermediul familiei se asigură echili$rul întreinstincte şi reguli socialeSursă de afecţiune( familia este sursaprincipală pentru acoperirea nevoilor de

afecţiune' spriin emoţional şi validare

Page 5: Mtiasgc Curs 10

7/23/2019 Mtiasgc Curs 10

http://slidepdf.com/reader/full/mtiasgc-curs-10 5/15

%ro$lemele familiei şi răspunsuri

%ro$leme care afectea#ă familia diverse(*+emple&a nivelul relaţiilor' $oală 3 di#a$ilitate' diferite

forme de a$u# şi violenţă' pro$leme financiare4ipuri de servicii sociale(

 n vederea menţinerii familiei( autoarefinanciare' diverse servicii 5adăpost temporar'

intervenţii de cri#ă' terapii' servicii de #i sau ladomiciliu' educaţie

C/nd familia nu mai poate fi menţinută( diverseforme de plasament' adopţie' internarea în

diverse instituţii 5sociale sau penale

Page 6: Mtiasgc Curs 10

7/23/2019 Mtiasgc Curs 10

http://slidepdf.com/reader/full/mtiasgc-curs-10 6/15

*valuarea familiei

Modalităţi diverse de evaluareCea mai folosită de către asistenţiisociali istoria socială a familiei

4ehnici utili#ate(7enograma

*co.harta

Page 7: Mtiasgc Curs 10

7/23/2019 Mtiasgc Curs 10

http://slidepdf.com/reader/full/mtiasgc-curs-10 7/15

7enograma particularităţi

Ce repre#intă&Modalitate grafică prin care sunt identificateoriginile mem$rilor familiei

 Asemănătoare cu un ar$ore genealogic

a ce foloseşte& Aută asistentul social şi mem$rii familiei săanali#e#e tiparele comportamentale şiemoţionale pro$lematice în conte+t inter.generaţional

Ce informaţii include&Cine sunt mem$rii numele' v/rsta şi genulstatut marital relaţiile de rudenie informaţiisuplimentare 5pro$leme individuale' religie'

origini etnice' domiciliu' ocupaţie' etc!

Page 8: Mtiasgc Curs 10

7/23/2019 Mtiasgc Curs 10

http://slidepdf.com/reader/full/mtiasgc-curs-10 8/15

7enograma sim$oluri

Simbol Semnificaţie Simbol Semnificaţie

9ăr$at 21 ani ,emeie 2: ani

Cuplu căsătorit în ;<2

Cuplu separat în

;<:' divorţat în;<=

Cuplu căsătorit'fiică > ani' fiu =ani

?niune cons!'locuiesc din @<2'fiu = ani

9ăr$at decedatla de ani

,emeie decedatăla : ani

Cuplu căsătorit'soţia

 însărcinată

Cuplu căsătorit'fiică adoptată

Page 9: Mtiasgc Curs 10

7/23/2019 Mtiasgc Curs 10

http://slidepdf.com/reader/full/mtiasgc-curs-10 9/15

7enogramă e+emplu

Page 10: Mtiasgc Curs 10

7/23/2019 Mtiasgc Curs 10

http://slidepdf.com/reader/full/mtiasgc-curs-10 10/15

*co.harta particularităţi

Ce repre#intă&Bepre#entare grafică a familiei asistate înmediul său social

a ce foloseşte& Aută asistentul social şi mem$rii familiei săai$ă o perspectivă holistă şi ecologică asupravieţii de familie şi asupra naturii relaţiilor pecare familia le sta$ileşte cu grupuri' organi#aţii'

instituţii' alte familii sau indivi#iCe informaţii include&

-ate privind mem$rii familiei' tipuri de relaţii pecare le sta$ilesc cu mediul social în care trăiesc

Page 11: Mtiasgc Curs 10

7/23/2019 Mtiasgc Curs 10

http://slidepdf.com/reader/full/mtiasgc-curs-10 11/15

*co.harta . sim$oluri

7enogramă afamiliei asistate

 împremuită de

cercuri şi linii caredescriu relaţia cumediul

Simbol Semnificaţie

Belaţie stresantă'

conflictuală

Belaţie întreruptă'rară' nesigură

Belaţie po#itivă'resursă

-irecţia în care seface schim$ul

Page 12: Mtiasgc Curs 10

7/23/2019 Mtiasgc Curs 10

http://slidepdf.com/reader/full/mtiasgc-curs-10 12/15

*co.hartă e+emplu

Page 13: Mtiasgc Curs 10

7/23/2019 Mtiasgc Curs 10

http://slidepdf.com/reader/full/mtiasgc-curs-10 13/15

4erapia de familie 51

Ce repre#intă&?n tip aparte de terapie de grup care urmăreşteasistarea şi consilierea familiilor care seconfruntă cu pro$leme interacţionale'

comportamentale şi 3 sau emoţionale în viaţade #i cu #i

%ro$leme adresate(iolenţă familială' pro$leme de comunicare'

neînţelegeri între mem$rii familiei privindconsumul de su$stanţe' orele de intrare încasă' performanţele şcolare' administrarea$ugetului' valori şi comportamente se+uale'reali#area sarcinilor domestice' metodele de

disciplinare a copiilor' etc!

Page 14: Mtiasgc Curs 10

7/23/2019 Mtiasgc Curs 10

http://slidepdf.com/reader/full/mtiasgc-curs-10 14/15

4erapia de familie 52

 Aspecte urmărite(Comunicarea ver$ală( consonanţă' udecare'supunere' intelectuali#are' indiferenţăComunicarea non.ver$ală( e+presii faciale'

infle+iuni ale vocii şi po#iţii corporale)ormele 3 regulile casei( norme funcţionale şipro$lematiceBolurile familiale( roluri funcţionale şipro$lematice

D$iectivele personale şi de grup' agendeleascunseConflictele' pro$lemele şi soluţiile identificate(dificultăţi maritale' dificultăţi în relaţia părinte.copil' pro$leme individuale' stresori din mediu

Page 15: Mtiasgc Curs 10

7/23/2019 Mtiasgc Curs 10

http://slidepdf.com/reader/full/mtiasgc-curs-10 15/15

9i$liografie

4oseland E Bivas 5200<' pag! =.6

FastroG 52008' pag! 2=1.2<