Curs 10 Final

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/21/2019 Curs 10 Final

  1/13

  Figura 3.1Charles EAMES Scaun, 1948,cochilie din poliester mulat cu fibre de sticl, suport

  o!el "i lemn

  C#$S 1%&' M()*+*E$ *- MASE .+AS/*CE 0 /E-(+(2*E

  Materialele plastice, utilizate la nceput timid n produc ia de mobilier, au n momentul de fa o

  mare cutare.

  3.1. Istoric

  Masele plastice sunt produse sintetice denatur or3anic, anor3anic sau mit, care se pot

  prelucra u or 5n diferite forme, la cald sau la rece, cusau fr presiune' .rimele materiale plastice au fost

  produse din transformarea materialelor naturale' 6nanul 1879 au aprut fibrele ulcaniate, 5n 18:9 aaprut celuloidul i 5n 189; 3alitul' .rimul materialsintetic aprut t 5n ia!a cotidian a oamenilor c>t "i 5nanumite domenii ale tehnolo3iei de >rf ale tehniciiactuale' .rincipalul aanta? al plasticelor este aloareacea mai ridicat a raportului dintre reisten!a mecanic"i densitatea acestora' 6n plus, dac se recur3e laramforsarea maselor plastice cu materiale ce au oreisten! mecanic ridicat, ob in>nd compoitele, se

  poate 5mbunt!i considerabil acest raport' Acesteaspecte eplic ritmul ridicat de cre"tere a produc!ieimondiale de materiale plastice

  Aanta?ele utilirii materialelor plastice 5nproduc ia de mobilier au fost i or mai fi alorificate de desi3neri' 6n ima3inile urmtoare sunt preentatecrea ii din ultima ?umtate de secol @@, realiate dinmase plastice

  Bi3ura &'1 Charles EAMES Scaun, 1948,cochilie din poliester mulat cufibre de sticl, suport o!el "i

  lemn Bi3ura &'D EeroSAA$*-EE- /ulip, 197:,suport de aluminiu acoperit cu

  plastic, cochilie din fibr desticl

  Bi3ura &'& erner.A-/(- .anton, 19:%,

  primul scaun mulat prin in?ec!iedin poliuretan 5ntr0un bloc

  Bi3ura &'4 .eter

  2FCGF 2arden e33,19:8, cochilie din poliuretan cufibre de sticl'

  Figura 3.2Eero SAA$*-EE- /ulip, 197:,suport de aluminiu acoperit cu plastic, cochilie

  din fibr de sticlOBS! Aceste modele de scaune au fostutilizate n serialul original Star trek

  (196669

  Figura 3.4.eter 2FCGF

  2arden e33, 19:8, cochilie din poliuretan cufibre de sticl'

  Figura 3.3erner .A-/(- .anton, 19:%, primul scaun

  mulat prin in?ec!ie dinpoliuretan 5ntr0un bloc

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Chimie_organic%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Chimie_organic%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Chimie_anorganic%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Chimie_anorganic%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Chimie_organic%C4%83
 • 7/21/2019 Curs 10 Final

  2/13

  3.2 Considera ii generale privind masele plastice. Felul si propriet ile lor.

  Materialul plastic este, de fapt, un amestec de doi sau mai mul ipolimeri le3a!i prin intermediul unor aditii, care le confer anumitepropriet!i specifice' #n polimer este un compus ob!inut printr0o 5nln!uire aunui numr mare de molecule simple numite HImonomeriII' $eac!ia chimic

  prin care are loc aceast 5nln!uire se nume"te reac!ie de polimeriare'6n func!ie de modul de le3are a monomerilor deosebim polimeriliniari, caracteria!i prin eisten!a macromoleculelor ri3uros liniare "i

  polimeri ramifica i ndu0se o re!ea distribuit 5n spa!iu, constituind practic omolecul 3i3ant' 6n fi3ura &'7 sunt repreentate cele dou tipuri de polimeri'Eist o diferen! important 5ntre polimerii liniari "i cei tridimensionali, astfel un polimer liniar

  poate fi topit sau diolat 5ntr0un solent, pe cnd un polimer cu structur tridimensional, nueste nici solubil, nici fuibil , ceea ce !mpiedic reciclarea acestuia'

  in punct de edere structural un polimer poate fi considerat amorf sau poate fi consideratcristalin' Starea de a3re3are a polimerilor amorfi poate fi lichid >scoelastic t 5n foarte rare cauri 1%%Jcristalini, practic este orba de un amestec de fa amorf, "i facristalin, capacitatea lor de a cristalia fiind apreciat prin 3radul decristalinitate' Astfel, putem considera polimerul cristalin drept semicristalin,structura acestuia fiind asemntoare cu cea a unui material compoit ,matricea repreentat de materialul amorf, iar elementele de ranforsare 0cristalele cufundate 5n acesta' 6n fi3ura &': este preentat schematicstructura unui polimer semicristalin'

  "in punct de vedere te#nologic cunoa$terea structurii unui polimer este deosebit deimportant. %iniaritatea sau neliniaritatea unui polimer este, de asemenea, un aspect de caretrebuie s se &in seama !n alegerea te#nologiilor de punere !n oper a plasticelor.

  Bunc ie de comportarea termomecanic, maseleplastice se 5mpart 5n dou cate3orii

  0 mase plastice termoplaste0 mase plastice termorigide 'termoreactive sau

  reactoplaste(.)rin !nclire, polimerii termoplastici se !nmoaie, put>nd

  lua forma dorit prin turnare sau presare' +a rcire ei 5 imen in forma, fr a0 i pierde proprietatea ini ial de a se diola

  5n diolan i i de a se 5nmuia sub ac iunea cldurii' in cate3oria termoplastelor amintesc0 polistiren de u 3eneral .S

 • 7/21/2019 Curs 10 Final

  3/13

  6n preen a unor adaosuri

 • 7/21/2019 Curs 10 Final

  4/13

  Se pot utilia 5n situa#ii 5n care se dore"te reducerea frecrii, ele comport>ndu0se bine chiar"i 5n absen#a lubrifiantului' Astfel, eist situa#ii 5n care se eecut piese ce urmea a efectuami"cri de rota#ie sau de transla#ie < ro#i din#ate, la3re, etc'=, fie ca elemente cinematice deinterior, fie ca elemente de antrenare, de comand t i a celor termoreactivi' .rincipalele metode de prelucrare suntturnarea, presarea, ambutisarea, laminarea tea particularit i ale acestor

  procedee'/abelul &'1 .rincipalele procedee de prelucrare a maselor plastice

  Starea dea3re3are

  la prelucrare

  Borma depreentare

  .rocedeu deprelucrare

  .olimeritermoplastici

  .olimeritermorigii

  Solid0elastic

  Semifabricate

  Aschiere Curent CurentStantare

  Elasto 0 plasticModelare

  $ar 0Bormare

  pneumaticaAmbutisare

  asco0plasticsau solid Masa

  .resare Curent Curent

  *n?ec ie Curent $ar

  Etrudare Curent $ar

  /urnare $elati rar 0

  3.4.1.Formarea prin in0ectie a maselor plastice

  $%11 No iuni generale privind procesul de injectie

 • 7/21/2019 Curs 10 Final

  5/13

  Acest procedeu de prelucrare se aplic !n general termoplastelor i 5ntr0o msur mai redustermoreactielor' Se pot ob ine piese de o forma complicat, cu 3reutate p>n la D% L3' .roductiitateama inilor de in?ec ie este foarte mare' +a piesele cele mai 3rele ciclul unei in?ec ii fiind de 10D minute'

  Bunc ie de construc ia sculei de in?ectat, se pot ob ine mai multe piese la o sin3ur in?ec ie

 • 7/21/2019 Curs 10 Final

  6/13

  intermediul unor canale de alimentare, este condus 5n loca urile de formare' +a intrarea 5n fiecare loca , canalul se 5n3ustea form>nd un pra3'

  Sub ac iunea presiunii de in?ec ie, masa plastic ia forma cait ii matri ei i apoi, datorit 5nclirii lnie sau 5n form de disc,

  Figura 3.11' *n?ectare

  punctiform cu anticamera fi

  Figura 3.12' *n?ectare tip umbrel

 • 7/21/2019 Curs 10 Final

  7/13

  confi3ura!ii utiliate pentru ob!inerea pieselor tubulare, oferind aanta?ul parcur3erii uniforme aunui olum minim la umplerea cuibului'

  d= *n?ectare inelar

  Este un alt procedeu prin care se poate realia in?ectareapieselor tubulare' up cum se obser 5n fi3ura &'1&' de la un canalcentral materialul a?un3e la un canal inelar "i apoi, printr0un discinelar ptrunde uniform pe circumferin!a cilindrului'

  Figura 3.13.*n?ectarea inelar

  e= *n?ectarea pelicular central

  .rocedeul se folose"te la in?ectareapieselor cu suprafe!e mari , ideea fiind caalimentarea suprafe!ei s se realiee printr0unnumr mai mare de puncte ' fi3ura &'14''

  Figura 3.14.*n?ectarea pelicular central

  f= *n?ectarea multicuib cu canale de distribu!ie

  $epreentarea schematic a procedeului este realiat 5n fi3ura &'17' .rocedeul se utilieala fabricarea simultan a mai multor piese 5ntr0omatri! multicuib'

  Eist mai multe re3uli 5n ceea ce prie"teamplasarea cuiburilor0 drumul parcurs de la culee p>n

  la canalul punctiform s fie minim0 umplerea cuiburilor s aib loc

  concomitent0 trecerea de la canalul central

 • 7/21/2019 Curs 10 Final

  8/13

  retearea materialului plastic 5n ona de contact dintre cuib "i canalul tunel' $epreentareaschematic a procedeului este realiat 5n fi3ura &'1:'

  Figura 3.1+' *n?ectarea cu canale tunel

  h= *n?ectarea cu canale iolateEficien a procedeelor de in?ectare multicuib este compromis de cheltuielile 5nsemnate le3ate

  de reciclarea re!elei de distribu!ie, care uneori are unolum mai mare chiar dec>t al piesei care se in?ectea'

  .rin intermediul procedeului cu canale iolate sereduce prin ramificarea de la du central spre cuiburicanale cu sec!iunea deosebit de mare' Astfel se creea o

  pelicul superficial, solidificat pe peretele interior alcanalului, care are capacitatea de a iola termic mieul

  fluid din canal, mie care este 5nlocuit la fiecare nouin?ectare' Schema de principiu este preentat 5n fi3ura&'1;'

  ac 5n caul preut 5n fi3ura &'1;', se potin?ecta numai materiale plastice cu un interal relatimare de prelucrare nd situa!ii 5n care , chiar 5n caulII5n3he!riiII accidentale a termoplastului, s fie necesar eacuarea re!elei de distribu!ie "ireciclarea ei'

  6n fi3ura &'18', este preentat o matri de in?ectat cu dou cuiburi

 • 7/21/2019 Curs 10 Final

  9/13

  Schematic, procedeul de in?ec ie este preentat 5n fi3ura &'D%

  Figura 3.2a= Matri deschis

  Figura 3.1' Matri de in?ec ie

 • 7/21/2019 Curs 10 Final

  10/13

  Figura 3.2b= 6nchiderea Matri ei

  Figura 3.2 c= #mplereaMatri ei

  Figura 3.2 d= eschidereaMatri ei

  Figura 3.2e= eplasarea ti?elorarunctoare desprinderea produsuluiin?ectat

 • 7/21/2019 Curs 10 Final

  11/13

  Figura 3.2f= Eliminarea

 • 7/21/2019 Curs 10 Final

  12/13

  Figura 3.21 d= Matri deschis .iesa a fost etras

  Figura 3.21e= .iesa etras

  Figura 3.21 f= .re3atire pentrurealiarea unui orificiu

 • 7/21/2019 Curs 10 Final

  13/13

  eemple cu ceea ce rm>ne in urma solidificrii materialului plastic din canalele