51
CEIP LA PARELLADA 28/10/22 CEIP La Parellada 1 CURS 2009-10

Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

CEIP LA PARELLADA

12/04/23CEIP La Parellada

1

CURS 2009-10

Page 2: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

BENVINGUTS I BENVINGUDES

12/04/23CEIP La Parellada

2

Page 3: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

L’escola la formem

12/04/23CEIP La Parellada

3

+ Alumnes: 292. Ràtio de 18.Mestres: 28 a jornada complerta i 1 a

reducció de jornada.I:

1 Psicòleg EAP 4 matins dels dijous 1 mestra Religió 3 dies setmanals 1 Tècnica d’Educació Infantil 1 Tècnica d’Educació Especial.

Page 4: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

I...

12/04/23CEIP La Parellada

4

Personal d’administració i serveis: • 1 conserge• 1 administrativa (compartida amb Albinyana)• 1 cuinera • 4 monitores de menjador: • 3 persones neteja: Grumans

Famílies: 247

Page 5: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

Distribució dels alumnes

12/04/23CEIP La Parellada

5

EI-3 A 15 alumnesEI-3 B 14 alumnesEI-4 A 20 alumnesEI-4 B 21 alumnesEI-5 A 22 alumnesEI-5 B 22 alumnes

Page 6: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

Les mestres d’Educació Infantil

12/04/23CEIP La Parellada

6

EI-3 A Srta. Natàlia BarberàEI-3 B Srta. Tere GarroboEI-4 A Sra. Encarna SierraEI-4 B Srta. Laura MuñozEI-5 A Sra. Rosa Mª FagundoEI-5 B Srta. Lídia Ramírez

Page 7: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

Mestres que també intervenen a Ed. Infantil

12/04/23CEIP La Parellada

7

Srta. Laura Aguilar Psicomotricitat i anglès

Sra. Anna Olivella Suport i informàtica

Sra. Mercè Sanahuja Suport

Sra. Conxita Esplugas Taller d’audició i llenguatge

Sra. Maria Mestre Biblioteca

Srta. Sandra Queralt Música

Sra. Mª Àngels Díaz Religió catòlica

Sra. Cristina Hernández Tècnica d’Educació Infantil

Page 8: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

Equip directiu

12/04/23CEIP La Parellada

8

Director Sr. Josep Mª FontanetCap d’estudis Sra. Maria MestreSecretari Sr. Antoni Reventós

Page 9: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

Equip de coordinació

12/04/23CEIP La Parellada

9

Coordinadora EI Sra. Encarna SierraCoordinador informàtica Sr. Fran OreaCoordinadora Escola Verda Srta. Lídia RamírezCoordinadora S.G.A Sra. Encarna SierraCoordinadora P.E.E. Srta. Ester BatlleCoordinadores Comenius Srta. Laura Aguilar

Srta. Sònia Gallego

Coordinadora Riscos L. Sra. Conxita EsplugasCoordinadora teatre Sra. Mª Rosa Dalmau

Page 10: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

12/04/23CEIP La Parellada

10

HORARIS: Setembre a juny 9h a 12 h i de 15h a 17 h. Alumnes d’acollida: amb germans al centre a

primària de 12h a 13h Juny: Del 7 al 22 , de 9 h a 13 h.

Visites: D’acord amb l’horari de cada mestra tutora.

Comunicacions i justificació d’absències: AGENDA

Page 11: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

Organització i funcionament

12/04/23CEIP La Parellada

11

Entrades i sortides: sona la música cinc minuts abans.

Els pares i familiars poden acompanyar els nens al recinte escolar dins l’espai assenyalat a l’efecte.

Evitar allargar el comiat.

Page 12: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

Tractament de les llengües

12/04/23CEIP La Parellada

12

Llengua vehicular i d’aprenentatge: Català.Introducció del castellà a primer.Introducció de l’anglès a EI-5.Sensibilització en llengua anglesa a l’hora de

psicomotricitat a Educació Infantil.

Page 13: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

Eixos educatius

12/04/23CEIP La Parellada

13

Competència social. Ús del llenguatge correcte i millora d’actituds socials i cíviques. Ús de l’AGENDA.

Teatre com a eina educadora.Projecte Comenius.Recerca de nou projecte.Projecte escola verda: Implantació d’un

S.G.AEix transversal: Mirem el cel el 10 i 11 de

desembre.Pla d’autonomia de centre.

Page 14: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

I eix educatiu primordial!!!!

12/04/23CEIP La Parellada

14

El paper de la família i dels pares en especial, en l’educació !!!

Treballar a casa amb els fills diàriament.!Fer agafar l’hàbit del treball i de l’esforç

diari als nostres fills!.

Page 15: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

Competència social

12/04/23CEIP La Parellada

15

Treballem dues actituds cada trimestre.Seguiment a l’aula .L’AGENDA: comunicació amb la família:

Família-escola i escola-família. Signar autorització de sortides.(Sense transport)

Modificacions de menjador i transport. Absències i retards. Carnet lector.

Page 16: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

COMPETÈNCIA SOCIAL

12/04/23CEIP La Parellada

16

Page 17: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

EL TEATRE

12/04/23CEIP La Parellada

17

Participació de tots els alumnes al llarg de l’escolarització: EI-4, 1r,3r i 5è.

Hi ha modificacions: Per Nadal (1r B i 3r A) Comarca (EI-4 B i 3r B), Sant Jordi (5è ), Final de curs (1r A i EI-4 A).

Activitat oberta i participativa.

Page 18: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

EL TEATRE

12/04/23CEIP La Parellada

18

Page 19: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

PROJECTE COMENIUS

12/04/23CEIP La Parellada

19

Promoure una actitud oberta.Incentivar l’estudi de noves llengües.Valorar positivament la diversitat.Compartir experiències docents.

Page 20: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

PROJECTE COMENIUS

12/04/23CEIP La Parellada

20

Page 21: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

PROJECTE ESCOLA VERDA

12/04/23CEIP La Parellada

21Promoure actituds de respecte mediambientals entre tots els que formem la comunitat educativa.

Com ho fem? A les aules. Comitè mediambiental. Actuacions :

Consum d’aigua. Ús i consum del paper Reciclant els olis usats. Teatre com eina educativa. Compra verda. L’hort

Page 22: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

Escoles verdes: S.G.A.

12/04/23CEIP La Parellada

22

Estem implantant un Sistema de Gestió Ambiental.

Hem obtingut la ISO 14001 i el certificat EMAS. Què comporta?

Gestió i control de l’energia. Gestió i control del consum d’aigua. Gestió i control dels residus. Minimització. Ambientalització del col.legi. Formació. Compromís actiu de tota la comunitat educativa.

Page 23: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

PROJECTE ESCOLA VERDA

12/04/23CEIP La Parellada

23

Page 24: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

ACTIVITATS PRO COLÒNIES

12/04/23CEIP La Parellada

24

Rifa de Nadal.Percentatge de la venda de llibres i roses per

Sant Jordi.

Page 25: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

TREBALLEM LES FESTES TRADICIONALS

12/04/23CEIP La Parellada

25

* La castanyada.Nadal.Dijous gras.Carnaval.Sant Jordi I a més a més...

Collirem les olives, farem la rosta, aprendrem jocs tradicionals, farem la festa de fi de curs...

Page 26: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

LA CASTANYADA

12/04/23CEIP La Parellada

26

Page 27: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

Fem caure olives

12/04/23CEIP La Parellada

27

Page 28: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

Fem la rosta

12/04/23CEIP La Parellada

28

Page 29: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

SANT JORDI

12/04/23CEIP La Parellada

29

Page 30: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

MATERIAL ESCOLAR

12/04/23CEIP La Parellada

30

Unificació de tot el material en una sola quota de 46 €

Recomanem fer el pagament de 46 € Els

auriculars i escumes, es compren nomès el primer any.Material sobrer del curs passa amb els

alumnes al següent curs.

Page 31: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

DIES NO LECTIUS

12/04/23CEIP La Parellada

31

Festa local: 25 de gener.Lliure disposició:

•7 de desembre•15 de febrer , dilluns de Carnaval•3 de maig

Page 32: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

BIBLIOTECA

12/04/23CEIP La Parellada

32

Objectiu: incentivar la lectura i el gust per la lectura.

Una hora setmanal per grup.Dimarts i dijous a l’hora de l’esbarjo.A casa podem fer molt bona feina,

estimulant la lectura, llegint plegats, parlant de contes i llibres....!!!!

Page 33: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

La nostra biblioteca

12/04/23CEIP La Parellada

33

Page 34: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

L’Inquilí

12/04/23CEIP La Parellada

34

Page 35: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

Pla estratègic d’autonomia 06-10

12/04/23CEIP La Parellada

35

OBJECTIUS :

• Millorar els resultats en competències bàsiques especialment en càlcul , lectura i producció de textos millorant la coordinació i gestió organitzativa de l’escola.

•Millorar la cohesió social i fomentar la participació de les famílies: Xerrades, participació a la revista de l’escola, etc.

Page 36: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

La pissarra digital a les aules

12/04/23CEIP La Parellada

36

Dins del Projecte d’autonomia de centre:

•Durada quatre anys.Som al quart any.

•Totes les aules disposen de pissarra digital.

•L’aula de Música també disposa de pissarra digital.

Page 37: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

La pissarra digital a les aules

12/04/23CEIP La Parellada

37

Page 38: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

La web de l’escola: blocs.

12/04/23CEIP La Parellada

38

Dins del Projecte d’autonomia de centre:

•Millorar l’ús de les noves tecnologies.

•Millorar la web de l’escola.

•Incorporar un nou servei telemàtic: els blocs, per tal de :

•Fomentar la participació de tota la comunitat.

•Facilitar l’accés a la informació.

•Si podem començarem el procés dins l’àmbit familiar.

Page 39: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

El Pla Educatiu Entorn

12/04/23CEIP La Parellada

39

El Pla Educatiu Entorn: PEE. 4t any.

•Busca la incorporació i complicitat d’administracions, entitats, associacions i persones en el procés educatiu dels nostres infants i joves.

•Es treballa en xarxa.

•Es coordina amb persones del Departament d’Educació i l’Ajuntament.

• Pretén millorar la cohesió social ,valorar la interculturalitat i promoure l’ús de la llengua catalana com a vehicle d’integració i comunicació.

Page 40: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

El Pla Català de l’Esport a l’escola

12/04/23CEIP La Parellada

40

•Busca incentivar la pràctica de l’esport en els infants i joves.

•Es coordina amb persones del Departament d’Educació , l’Ajuntament i la Secretaria General de l’Esport.

•Coordina el Sr. Hugo Cardillo.

Page 41: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

12/04/23CEIP La Parellada

41

Promogudes per:

l’AMPA.L’Ajuntament.L’escola: Coral Follets del Castell.

Noves responsables:Srta. Sandra QueraltSrta. Celi Méndez.

Page 42: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

12/04/23CEIP La Parellada

42

Page 43: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

El menjador escolar

12/04/23CEIP La Parellada

43

Empresa contractada: Sancorsan.Preveure l’ús del menjador .Informar-ne a

l’escola a les 9h del matí. Portar tiquet els esporàdics.

No s’atendran trucades de mig matí.Cal que els nens i nenes que es quedin al

menjador ho sàpiguen d’un bon començament.

Cal acceptar totes les normes del servei per a ser-ne usuari.

Page 44: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

El menjador escolar

12/04/23CEIP La Parellada

44

El preu: 6,10 € habituals 6,50 € esporàdics.Horari d’atenció : Diari de 9h 10hLloc: escola. Coordinadora: Sra. Helena.

Page 45: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

Transport escolar

12/04/23CEIP La Parellada

45

Dues línies i tres busos: Autobus groc. Autobus verd. Autobus

Responsabilitat del Consell Comarcal: gestió i inscripció.

Page 46: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

Comunicació escola-famílies

12/04/23CEIP La Parellada

46

Agenda escolar. Revista:

Per Nadal Per Sant Jordi.

Possibilitat de presentar articles per part dels pares.: abans de l’1 de desembre i de l’1 d’abril.

Web escola:Nova adreça: http:blocs.xtec.cat/ceiplaparelladageneral

Full informatiu d’inici de curs.Informatiu del Consell Escolar. Entrevistes.Reunions.

Page 47: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

EN CAS D’ACCIDENTS

12/04/23CEIP La Parellada

47

Avisarem a la família .Primers auxilis a l’escola.Demanarem als pares que es facin càrrec de

l’alumne.Si no hi ha resposta familiar prendrem les

mesures oportunes per resoldre de la millor manera possible la situació pensant en el bé del nen o la nena.

Page 48: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

Administració de medicaments

Els pares han d’aportar al centre una recepta o informe mèdic on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament a prendre.

Els pares han de portar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre que administri la medicació prescrita al fill o filla, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.

El personal del centre només podrà administrar un medicament en el cas en que ho pugui fer el pare,mare o tutor sense una formació especial. En cas contrar ns hem de posar en contacte amb el CAP.

12/04/23CEIP La Parellada

48

Page 49: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

?12/04/23CEIP La Parellada

49

Page 50: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

BON CURS A TOTHOM !

12/04/23CEIP La Parellada

50

Page 51: Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

I ara ...

REUNIONS A LES AULES.

12/04/23CEIP La Parellada

51