Montazni Sistem Gradjenja Lucko

 • View
  65

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Montazni Sistem Gradjenja Lucko

 • Zavrna obrada povrina moe biti natur beton, beton u boji, farbani beton, ili obloga od kamena koja se ugrauje u svjei beton vanjskog sloja jo u tvornici montanih elemenata. Fasadne monijerke vjeaju se preko rostfrei ovjesa na nosivu konstrukciju ili se oslanjaju preko kratkih konzolica na nosivu konstrukciju.One takoer mogu biti razliite obrade povrine od natur betona,preko betona u boji , te bojanog betona do obrade u kuliru. Jedosloji fasadni elementi od lakog betona debljine su 16 cm i slau se jedan na drugi kao zid, meusobno se povezuju trnovima, a za nosivu konstrukciju stupova ili greda spajaju se sa Halfen rostfrei spojnim sredstvima.

  Detalji spojeva: Krovne gredice i TT ploe privruju se na konstrukciju krovnog nosaa ili meukatnih greda preko petlja od betonskog eljeza i trnova ili rupama i trnovima.

  Detalji leajeva na stupovima i spojevi sa krovnim nosaima, meukatnim gredama , vjenanim gredama i ukrutama, nisu tipizirani u smislu vee slobode projektiranja.

  Stupovi se uputaju u temeljne aice, koje se nakon dovoenja stupova u projektirani poloaj zalijevaju sitnozrnim betonom. Temelji samci povezani su meusobno temeljnim trakama u monolitnoj ili polumontanoj izvedbi.

  Namjena hala: za izvedbu proizvodnih, skladinih , sportskih i poslovnih objekata.

  Ekonominost : brza i kvalitetna proizvodnja u elinim kalupima u zatvorenom pogonu to pogoduje i zimskoj proizvodnji, sa kvalitetno njegovanim betonom i toplinski ubrzanim dozrijevanjem betona (zaparivanjem ), te brza , sigurna i jednostavna montaa graevine, tako da je prednost ovog sistema gradnje pred klasinim nainom graenja, brza , jednostavna i kvalitetna gradnja bez upotrebe skupih oplata i podupiranja, a naroito je isplativa kod savladavanja veih raspona i veih visina na kojima se nalaze rasponski nosai u prostoru.

 • 25

  10 1030

  l/5 l/5

  POGLED

  5,0-7,5 m

  A

  A

  TLOCRT

  PRESJEK A-A

  8

  KROVNA GREDICA RASPONA 5 - 7,5 m

  kuke za podizanje kuke za podizanje

  l/5 l/5

  POGLED

  KUKA KUKA

  8-10 m

  A

  A

  TLOCRT

  PRESJEK A-A

  KROVNA GREDICA RASPONA 8-10 m

  10

  1540

  35

 • PR

  ES

  JEK

  A-A

  KR

  OV

  NA

  GR

  ED

  ICA

  RA

  SPO

  NA 10 -12 m

  15

  11 41

  70

  kuke za podizanje kuke za podizanje

  l/5l/5

  PO

  GLE

  D

  KU

  KA

  KU

  KA

  10-12 m

  AA

  TLOC

  RT

  oma O

  12

  55

 • 12

  1640

  59040

  16702

  702

  PO

  GLED

  TLOC

  RT

  76542

  76

  AA76

  54276

  PR

  ESJEK

  A-A

  40

  44

  8 4

  44

  101100

  100100

  100100

  101

  MV

  -3

  KR

  OV

  NA

  TT

  PLO

  A

  RA

  SP

  ON

  A D

  0 9,0 m

  840

  72.295.572.2

  240

  1010

  65.4109.265.4

 • PO

  GLED

  TLOC

  RT

  672

  40 8

  672

  10

  240

  95.5

  1010~109

  4015

  10

  ~109

  72.272.2

  AA

  PRESJEK A-A

  25

  Sidra O8

  2 O8 /10

  2031 O

  8 /2015

  2 O8 /10

  ST

  RO

  PN

  A T

  T P

  LO

  A R

  AS

  PO

  NA

  D0 8,0 m

  TLANA PLOA

  7

 • 110.5110.5

  1147

  111217.5

  17.5

  17.51112

  17.5

  1147

  30 30 5

  60 565

  199.5

  5

  65

  560

  60 5

  65

  44.544.5

  199.544.5

  44.5

  199.5

  44.5 110.5 44.5

  199.5

  5295.5

  52

  5 5

  65

  17.5

  65

  53530

  1.512

  1.5

  5

  ST

  RO

  PN

  A T

  T P

  LO

  A R

  AS

  PO

  NA

  D0 12 m

  uznadvienje od 2,5 cm

  7

  7

  7

  30 30

 • 110

  du5

  64.8 64.8240

  5

  10

  do

  20 20

  ukupna visina ploe do, glavna armatura za 2 rebra, MAG 500/560 MB 40

  110

  du5

  64.8 64.8240

  5

  10

  do

  20 20

  ukupna visina ploe do, glavna armatura za 2 rebra, elik 1570/1770 MB 55

  korisnooptereenje

  5

  10

  15

  p kn/m2

  7,50RASPON l (m)

  10,0 12,0 15,0

  do (cm) As do (cm) As do (cm) As do (cm) As

  45

  45

  55

  55

  55

  65

  65

  65

  75

  75

  85

  95

  8 O 12,5

  12 O 12,5

  12 O 12,5

  12 O 12,5

  20 O 12,5

  20 O 12,5

  16 O 12,5

  28 O 12,5

  30 O 12,5

  22 O 12,5

  30 O 12,5

  30 O 12,5

  korisnooptereenje

  5

  10

  15

  p kn/m2

  7,50RASPON l (m)

  10,0 12,0 15,0

  do (cm) As do (cm) As do (cm) As do (cm) As

  45

  55

  65

  55

  65

  75

  75

  85

  95

  85

  95

  95

  4 O 25

  4 O 28

  4 O 28

  6 O 25

  6 O 28

  6 O 28

  6 O 28

  8 O 28

  6 O 28

  8 O 28

  10 O 28

  14 O 28

  STROPNA TT PLOA VELIKIH RASPONA

  PREDNAPREGNUTE TT PLOE

 • 3000

  750 750750750

  1 2 3 4 5

  AB

  C

  DKN 1

  DKN 2

  DKN 3L

  VG

  2 V

  G1

  VG

  4 V

  G3

  DKN 1

  DKN 2

  DKN 3D

  S5

  S1

  S2

  S5

  S1

  S6

  S3

  S3

  S4

  KTG

  1 K

  TG 2

  KTG

  1 K

  TG 2

  KTG

  1 K

  TG 2

  KTG

  1 K

  TG 2

  KTG

  1 K

  TG 2

  KTG

  1 K

  TG 2

  KTG

  1 K

  TG 2

  KTG

  1 K

  TG 2

  KTG

  1 K

  TG 2

  KTG

  1 K

  TG 2

  KTG

  1 K

  TG 2

  KTG

  1 K

  TG 2

  KTG

  1 K

  TG 2

  KTG

  1 K

  TG 2

  KTG

  1 K

  TG 2

  KTG

  1 K

  TG 2

  K2

  K1

  +/-0.00 +/-0.00

  49 750 750 750 750 493000

  PRESJEK KROZ NADTEMELJNU GREDU PRESJEK KROZ TEMELJ

  a= 5

  ,0-1

  2,0

  ma=

  5,0

  -12,

  0 m

  L= n

  x a

  DKN 2 DKN 2

 • OM

  A

  2x14

  OM

  A

  2x14

  OM

  A

  2x14

  KR

  OV

  NI N

  OS

  A

  T P

  RE

  SJE

  KA

 • 1020 1020 1020102050 50 50 50

  102010201020102050970509705097050

  975

  975

  975

  975

  5092

  550

  925

  5092

  550

  925

  50

  PLAN MONTAE (TLOCRT )

 • KR

  OV

  NI N

  OS

  A

  ZA

  RA

  SP

  ON

  E D

  O 25 m

  KN

  A I PR

  ESJE

  KA

 • AA

  BB

  PR

  ES

  JEK A-A

  PR

  ES

  JEK B-B

  PR

  ESJEK

  C-C

  C

  PR

  ESJEK

  D-D

  20

  DD

  EE

  PR

  ES

  JEK E-E

  PR

  ES

  JEK F-F

  FF50

  18

  40

  50

  12

  50

  18

  40

  50

  12

  62

  62

  AA

  BB

  4040

  4040

  4018

  6262

  62

  6262

  12

  KR

  OV

  NI P

  RE

  DN

  AP

  RE

  GN

  UT

  I NO

  SA

  R

  AS

  PO

  NA

  DO

  30 m I P

  RE

  SJE

  KA

  101

  230

  22182262

  755 21

  101

  2026 163 21230

  2450100

  123100

  23962

  342260

  C

 • AA

  TLOCRT DISPOZICIJA

  5000

  625

  625

  625

  625

  625

  625

  625

  625

  S1

  1277.5 1277.52555

  1277.5 1277.5

  PRESJEK A - A

  200 200 200 200 200 200 101.5

  200200200200200200101.5

  1919

  1320.5 1320.5

  +0,20 +0,00

  8515

  8

  -1,58

  +5,02

  +6,46

  625

  625

  625

  625

  625

  625

  625

  625

  2555

  S4

  S3

  S3

  S2

  S4

  60

  KN - 1

  KN - 1

  KN - 1

  KN - 1

  KN - 1

  KN - 1

  KN - 1

  KN - 1

  KN - 1

  KN - 1

  KV

  G -

  2K

  VG

  - 1

  KV

  G -

  1K

  VG

  - 1

  KV

  G -

  1K

  VG

  - 1

  KV

  G -

  1K

  VG

  - 3

  KV

  G -

  3K

  VG

  - 1

  KV

  G -

  1K

  VG

  - 1

  KV

  G -

  1K

  VG

  - 1

  KV

  G -

  1K

  VG

  - 2

  KN - 1

  KN - 1

  KN - 1

  KN - 1

  KN - 1

  KN - 1

  KN - 1

  KN - 1

  5000

  DE

  TALJ

  A

  DE

  TALJ

  B

  DE

  TALJ

  C

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1

  KTG

  - 1