MIŁOŚĆ PONAD WSZYSTKO - .MIŁOŚĆ PONAD WSZYSTKO m.: Piotr Pałka ©Utwór do dowolnego kopiowania

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MIŁOŚĆ PONAD WSZYSTKO - .MIŁOŚĆ PONAD WSZYSTKO m.: Piotr Pałka ©Utwór do dowolnego...

&

&

&

&

&

&

?

&

&

B

?

?

# #

# #

# # # #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Flute

Oboe

Clarinet in Bb

Solo

S

A

TB

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

Contrabass

.

.j

q = 501. MODLITWA DO DUCHA WITEGO

f

f

f

f

f

*Solo moe by wykonane przez inne gosy.

. j

f

f

f

.

MIO PONAD WSZYSTKOm.: Piotr Paka

Utwr do dowolnego kopiowania i wykorzystywania, udostpniony na licencji Creative Commons zgodnie z przeznaczeniem utworu

Score MODLITWA PRZEBAGALNA I WYNAGRADZAJCA

s.: Piotr Paka

&

&

&

&

&

&

?

&

&

B

?

?

# #

# #

# # # #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

Fl.

Ob.

Bb Cl.

Solo

S

A

TB

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

8

w8

8

Ve ni San cte Spi ri tus,

F

P

P

P

P

F

1

ve ni San cte Spi ri tus,

j

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus.

Ve ni San cte Spi ri tus,

Ve ni San cte Spi ri tus,

F

P

F

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

2MIO PONAD WSZYSTKO

&

&

&

&

&

&

?

&

&

B

?

?

# #

# #

# # # #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

Fl.

Ob.

Bb Cl.

Solo

S

A

TB

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

15

15

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,

15

ve ni San cte Spi ri tus.

ve ni San cte Spi ri tus.

. 1. Przy bd Du chu wi ty,

p

p

p

p

p

F

2

*Solo lub Soprany + Alty

. Du chu Bo ej Mi o ci,

Przy bd Du chu u wiel bie nia,

n Przy bd Du chu prze ba cze nia.

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

3 MIO PONAD WSZYSTKO

&

&

&

&

&

&

?

&

&

B

?

?

# #

# #

# # # #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

Fl.

Ob.

Bb Cl.

Solo

S

A

TB

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

21

21

21

Ve ni San cte Spi ri tus,

Ve ni San cte Spi ri tus,

Ve ni San cte Spi ri tus,

.

.j

F

F

F

F

F

F

F

F

3

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,

. j

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus.

ve ni San cte Spi ri tus.

ve ni San cte Spi ri tus.

Ve ni San cte Spi ri tus,

Ve ni San cte Spi ri tus,

Ve ni San cte Spi ri tus,

F

F

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

4MIO PONAD WSZYSTKO

&

&

&

&

&

&

?

&

&

B

?

?

# #

# #

# # # #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

Fl.

Ob.

Bb Cl.

Solo

S

A

TB

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

27

27

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,27

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,

.

ve ni San cte Spi ri tus.

ve ni San cte Spi ri tus.

ve ni San cte Spi ri tus.

2. Przy bd Du chu wia to na sze,

p

p

p

p

Fp

4

*Solo lub Tenory + Basy

Przy bd Du chu r do na sze,

.

Przy bd Du chu ra do ci,

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

5 MIO PONAD WSZYSTKO

&

&

&

&

&

&

?

&

&

B

?

?

# #

# #

# # # #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

Fl.

Ob.

Bb Cl.

Solo

S

A

TB

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

33

33

. Przy bd Du chu wi ty.

33

Ve ni San cte Spi ri tus,

Ve ni San cte Spi ri tus,

Ve ni San cte Spi ri tus,

.

.j

f

f

f

f

f

f

f

f

5

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,

. j

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus.

ve ni San cte Spi ri tus.

ve ni San cte Spi ri tus.

- - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

6MIO PONAD WSZYSTKO

&

&

&

&

&

&

?

&

&

B

?

?

# #

# #

# # # #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

Fl.

Ob.

Bb Cl.

Solo

S

A

TB

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

39

39

Ve ni San cte Spi ri tus,

Ve ni San cte Spi ri tus,

Ve ni San cte Spi ri tus,39

f

f

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,

ve ni San cte Spi ri tus,

.

ve ni San cte Spi ri tus.

ve ni San cte Spi ri tus.

ve ni San cte Spi ri tus.

.

3. Daw co m dro ci i ro

.

n

F

F

F

F

F

6

*Cay chr

. zu mu,

F

F

F

.

Daw co ra dy i

.

n

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

7 MIO PONAD WSZYSTKO

&

&

&

&

&

&

?

&

&

B

?

?

# #

# #

# # # #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

# #

Fl.

Ob.

Bb Cl.

Solo

S

A

TB

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

46

46

. m stwa,

46

n

3 3

Daw co u mie j tno ci i po bo

.

n

n

n

. no ci,

n

n

.

Daw co bo ja ni

n

n

p

p

p

p

p

w

. Bo ej,

w

w

w

Daw co wia ry i na

wn

w

n

cresc.

cresc.

cresc.

cresc.

.

w

. dzie i, Daw co mi

w

w

w

w

p

o ci, Daw co mi o

n

n

n

ncresc.

. sier dzia,

w

w

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

8MIO PONAD WSZYSTKO

&

&

&

&

&

&

?

&

&

B

?