Membincangkan Faktor-faktor Yang Menyebabkan Termeterainya Perjanjian Yandabo 1826

Embed Size (px)

Text of Membincangkan Faktor-faktor Yang Menyebabkan Termeterainya Perjanjian Yandabo 1826

DIHBDIRMRQ )BH :RRHRH EIQI F.RR)BBQ FUR I-~.~,,~~O Campur tangan kuasa Barat di negara Mynmar dan negara China akhirnya telahmembawa kepada meletusnya Perang Inggeris-China Pertama atau Perang CanduPertama serta Perang Inggeris-Myanmar Pertama. Kedua-dua peperangan ini tamatdengan termeterainya Perjanjian Yandabo di Myanmar pada tahun 1826 danPerjanjian Nanking di negara China pada tahun 1842 yang ternyata mendatangkankerugian besar bagi kedua-dua negara tersebut. Perjanjian yang telah ditandatanganiini jelas menyaksikan dua negara iaitu Myanmar dan China yang terpaksa akurdengan kedatangan British dan terpaksa menerima syarat-syarat perjanjian yang berat sebelah. Perjanjian ini bukan sahaja merugikan, malah memalukan kedua-duanegara. Apa yang menarik, perjanjian ini melibatkan sebuah kuasa penjajah yang sama iaitu British. Yang berbeza cuma negara dan tarikh perjanjian yang telahdilakukan. Akibat daripada perjanjian tersebut, negara Myanmar dan China terpaksamelaksanakan dasar buka pintu di negara masing-masing.ISIISI It1ICa_ Kegagalan hubungan diplomatik atasprinsip persamaan tarafKaItan Hiram Cox dihantar ke Myanmar untuk mengadakanrundingan diplomatik.Mencetuskan kebencian pihak Istana Ava dan masyarakattempatan.Menghantar John Canning untuk berunding tetapi tidakmendapat layanan yang baik.Merenggangkan hubungan antara Inggeris denganMyanmar.b_ Masalah perundanganBerhubung dengan masalah perdagangan antaraInggeris dengan Myanmar dan negara China.Negara China tidak berminat menjalinkan hubunganperdagangan dengan kuasa barat kerana dasarKerajaan Manchu ketiki itu antiperdagangan.._ Perbezaan sistem kehakimanilayah Arakan yang bersempadan dgn India ditawanoleh Raja Bodawpaya.Pemerintah Myanmar bertindak kejam dgnmembunuh pendduk Arakan.Di China, seseorang melakukan jenayah dianggapbersalah sehinggalah terbukti kebenarannya.d_ Faktor serta-mertaMyanmarpenawanan Pulau ShahpuriChinamasalah candu-,~~OKesimpulannya, di Myanmar Perang Inggeris-Myanmar Pertama tamatsetelah kedua-dua kuasa iaitu Inggeris dan Myanmar bersetujumenandatangani Perjanjian Yandabo pada 24 Feb 1826.Sementara PerangInggerisChina pertama pula tamat setelah termeterainya perjanjianNanking pada 29 Ogos 1842. Perjanjian Yandabo dan Perjanjian Nanking sememangnya memberikan kesan negatiI ke atas negara myanmar dannegara China. Akan tetapi menguntungkan pihak Inggeris. PerjanjianYandabo telah menjatuhkan maruah dan kemegahan masyarakat Myanmar. Ini kerana, Myanmar kehilangan wilayah-wilayah penting seperti Arakandan Tenasserim. Perdagangan Myanmar juga turut dikuasai oleh Inggeris. Perjanjian Nanking pula telah menjejaskan maruah China sebagai Middle Kingdom dan bertamadun tinggi. Keadaan ini jelas membuktikankelemahan negara China, sekali gus menjadi menandakan bermulanyaproses penyebaran pengaruh barat di negara China secara meluas.