Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  1/24

  Medicină judiciară i leziunile prin agen i fiziciș ț

  Cuprins :

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  2/24

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  3/24

  În condiţii o i!nuite de mediu"temperatura corporală" parte a #omeostaziei" estemenţinută în limite normale $în jur de %&°C ' prin mecanisme comple(e de termoreglare$ec#ili ru între producerea de căldură prin procese meta olice !i pierderea de căldură prinmecanisme fizice ) radiaţie" conducţie" convecţie !i evaporare'. Temperaturile înalte pot aveaasupra organismului o acţiune generală ) #ipertermie !i o acţiune locală ) arsuri.

  1. Traumatisme prin temperaturi înalte

  În func ie de suprafa a e(pusă temperaturilor înalte" traumatismele pot fi locale $arsuri' sauț țgenerale $#ipertermie'.

  a) Hipertermia ) totalitatea manifestărilor patologice consecutive e(puneriiîntregului organism la temperaturi ridicate.

  Creşterea temperaturii în mediul ambiant evoluează in două etape:

  ) in prima etapă organismul se adaptează prin*) intensificarea termolizei prin vasodilataţie cutanată !i #ipersecreţie sudorală+

  ) reducerea termogenezei prin scăderea proceselor meta olice.) in a doua etapă mecanismele de adaptare sunt depă!ite !i apare o acumulare treptată

  de căldură numită sindrom #ipertermic. Factori care influen ează schimburile termice dintre organism i mediuț ș

  ) grosimea stratului adipos) raportul dintre volumul corporal i suprafa a cutanată.ș ț) flu(ul sangvin din piele i esutul su cutanat $vasodilatat a poate creste de , ori rata deș ț ț

  transfer a căldurii între organism i mediu'șManifestarile patologice ale #ipertermiei*) apar la depă irea limitelor de adaptare" la persoane care muncesc în mediiș

  supraîncălzite" în condi ii de temperatură ridicată a mediului am iantț) manifestările patologice depind de caracterele individuale si de durata e(punerii.

  -linic apare *

  a. sincopa calorica) se asociază" eventual" cu gre uri si vărsăturiț

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  4/24

  b. crampa calorică) apare dacă se continuă e(punerea la caldură iș se caracterizează princontrac ii musculare tetaniforme.țc. ocul hipertermic ș ) din puct de vedere fiziopatologic* vasodilatatie transpiratie /0#emoconcentratie /0#emoliza $Distrugere patologică a globulelor ro ii din sânge i trecereaș șlor în plasmă) /0 into(icatie endogena) poate apărea i direct" fără a mai trece prin fazele de sincopă $încetarea func iei inimii' iș ț șcrampa calorică.) se produce coma i rezolu ie musculara $dispar contracturile'ș ț) tul urări vegetative*

  ) respira ie -#e ne) to3es $ț 4espiratiile -#e ne) to3es sunt respira ii care treptatțdevin mai rapide i mai profunde dec5t normal" iar apoi mai lente" in decurs de %6)1&6șsecunde" i alternează cu perioade de 26)76 secunde de apnee)oprire temporară a respira iei.'ș ț

  ) convulsii) aritmii cardiace

  ) Moartea se poate produce prin*) aritmii cardiace) aritmii respiratorii) cre terea temperaturii interne peste 8%)889- cu producerea paraliziei centrilor cardio)ș

  respiratori din trunc#iul cere ral.

  d. insolatia) este o variantă particulară a #ipertermiei" caracterizată prin e(punerea maiaccentuată la caldură a e(tremită ii cefaliceț) se manifesta prin sindrom pseudomeningeal) pot apărea sec#ele sau e(itus prin congestie meningeală intensăe. hipertermia maligna(de natură gravă )*) apare in cazul administrării unor anestezice

  generale) temperatura corporala creste rapid $cu 19-:; minute'" ta#icardie" ta#ipnee"acidoza) se presupune că e(istă o predispozi ie genetică $nivel crescut al creatin3inazei'ț) acela i individ nu manifestă sindromul la orice interven ie c#irurgicală cu anestezie generalăș țCauza musculară ) anestezicele alterează controlul -a de către mem rana sarcoplasmică*acumulare de -a intracelular care declan ează meta olismul aero si anaero .ș

  b). Arsurile * sunt leziuni determinate de acţiunea locală a temperaturii crescute.

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  5/24

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  6/24

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  7/24

  • Vasodilata ia i pierderile lic#idiene conduc la #emoconcentra ie cu apari ie deț ș ț ț

  trom oze si trom em olii.• apar fenomene endoto(ice datorită eli erării din focarul de arsura a H iș

  #emoglo inei si a resor iei de produ i to(ici rezulta i prin degradarea lipidelor siț ț ț proteinelor din piele i esut su cutanat $#istamina" acroleina'ș ț

  • oc septic prin suprainfec ia zonelor arse.ș ț

  Cutopsie*

  ) e(amenul e(tern eviden iază arsuriț

  ) e(amenul intern eviden iază modificări nespecifice la nivelul tuturor organelor*ț) #iperemie $Aflux de sânge într-un organ sau într-o anumită regiune a corpului ') edem interstitial) microfocare #emoragice si microtrom oze

  !xpertiza medico"le#ală

  a. Stabilirea gradului de arsură – leziuni caracteristice b. Stabilirea naturii agentului termic

  ) solidele incandescente produc arsuri cu contur regulat" de forma asemanatoare cu cea ao iectului) lichidele fierbinti produc arsurile cu aspect de d5re care se scurg spre zonele declive+ pemasură ce lic#idul se răce te în contact cu corpul" arsurile devin mai putin grave+ dacășindividul a fost im răcat" #ainele se im i ă cu lic#id iar arsurile sunt mai profunde $cre teș

  timpul de contact cu lic#idul fier inte' i au o forma ce sugerează forma im răcămin ii+dacăș țarsura a fost produsă prin scufundare în lic#idul fier inte" arsurile indică nivelul lic#idului+ nusunt afectate firele de par - vapori fierbinti ) arsurile sunt dispuse pe zonele descoperite+ nu este afectat parul- flacăra ) dacă #ainele nu au luat foc" arsurile afectează mai ales zonele descoperite+ dacă#ainele ard" arsurile rezultate sunt mai grave- !flash-burns! ) sint cauzate de arderea e(plozivă a unui amestec gazos sau a unei suspensii

  de pul eri $faina'+ ) sint afectate toate păr ile descoperite iar arsurile au acela i gradț ș- arsuri chimice:

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  8/24

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  9/24

  Hipotermia &refri#era'ia) ) reprezintă toate modificările patologice survenite datorităe(punerii intregului organism la temperaturi scăzute. Baţă de acţiunea frigului" organismul seapără reducand pierderile de căldură prin vasoconstricţie cutanată !i intensificand producereade căldură prin frisoane !i prin stimularea proceselor meta olice. Depă!irea acestor mecanisme adaptative duce la scăderea progresivă a temperaturii corpului" care su anumitelimite este incompati ilă cu viaţa.&i!iopatologia re#rigeratiei%

  ) celulele mor c5nd temperatura cre te cu 0;9- peste normal sau scade cu 1;9- su normal.ș) efectul principal al scaderii temperaturii este scaderea eficientei diferitelor sistemeenzimatice $mai ales enzimele o(idoreducatoare din lantul respirator celular /0 scade

  meta olismul celular'*) la %%9-" activitatea enzimelor o(idoreducatoare scade cu ;6=) la [email protected]" activitatea enzimelor o(idoreducatoare scade cu &;=) la su 289-" viata organismului nu mai este posi ila $cu toate ca la aceasta

  temperatura celulele izolate nu mor si ca" c#iar unele organe sint inca functionale" fiecareavind un Kzero iologic * cordul isi inceteaza activitatea la 219-" centrii cardio)respiratori ul ari isi inceteaza activitatea la 1,9-') su actiunea temperaturilor scazute" apar pertur ari functionale*) la temperaturi interne su %29-" dispare frisonul) la temperaturi su %69- se produc tul urari respiratarii" apar tul urari de ritm cardiac $initial adicardie" ulterior aritmii ventriculare') se modifica starea psi#ica* dispare senzatia de frig" apare o stare de ine $senzatie decaldura" euforie" pierderea senzatiei corporale" senzatie de plutire in afara corpului') la temperaturi su %19-" individul devine inconstien&actori #avori!anti%

  ) factori de mediu) ventilatie crescuta) umiditate crescuta $1)2 ore in apa la 8)@o- /0 deces') vestimenta ie inadecvatăț) factori interni*) v5rste e(treme) grosime mică a stratului adipos) to(ice

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  10/24

  ) alcool ) produce vasodilata ie cutanată si accelerează pierderile de caldură" dar țare efecte protectoare asupra F- $scade meta olismul celular' si miocard ) previnefi rila ia ventriculară'.ț 'utopsie%) e"amen e"tern:) lividităţi cadaverice ro!ii)vii+) rigiditate pronunţată ) cadavru dur" lemnos+) după dezg#eţare rigiditatea dispare rapid !i putrefacţia este rapidă.e"amen intern

  ) nu se evidentiaza leziuni caracteristice $refrigerarea este diagnostic de e(cludere') raportul adrenalina*noradrenalina este de 28 ori mai mare decit normalul

  ) la nivelul mucoasei gastrice se o serva pete mici $1)2 mm diametru'" maronii)negricioase$micro#emoragii care prin actiunea I-l /0 #ematina' / Kpete Visnievs3i

  (e#erăturile sunt leziuni determinate de acţiunea locală a temperaturii scăzute !i au gravitatevaria ilă interesand mai ales e(tremităţile* degete" nas" pavilionul urec#ii.

  se descriu 8 grade de gravitate a degeraturilor*- gradul I )eritem" edem" cristale de g#eata superficiale

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  11/24

  - gradul II )flictene cu continut limpede gradul III )flictene cu continut sangvinolent gradul IV )leziuni profunde $necroza umeda sau uscata' cu afectarea tesuturilor

  su cutanate $musc#i') racirea foarte rapida si intensa determina o isc#emiere foarte rapida" astfel ca leziunile numai sint vizi ile pe cadavru+ leziunile pot fi o servate la supravietuitori" dupa decongelare) in cazul autopsiei" e(istenta degeraturilor este argument pentru moarte prin refrigeratie

  II . Leziunile produse de curentul electric

  u influenţa energiei electrice" leziunile !i moartea sunt produse de curentul electricindustrial $electrocutare' sau natural $fulgeraţie'.

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  12/24

  1. e!iuni produse de energia electrică naturală .(&ulgera ia)ț

  e#ini"ie%este acţiunea curentului electric atmosferic asupra organismului" produc5nd leziunisau moartea. Tensiunea este foarte mare $milioane de volţi'" temperatura ajung5nd pană la

  26.666 o-. #ecteleasupra organismului sunt*

  a# mecanice *) plăgi profunde" penetrante asemănătoare celor produse prin arme de foc" arme

  despicătoare+) rupturi musculare grave"rupturi viscerale" fracturi" dezarticulaţii.) proiectarea victimei la distanţe mari cu leziuni de cădere:proiecţie

  b# termice) arsuri pană la car onizare+) aprinderea #ainelor+) topirea o iectelor de metal.

  c# biochimice:

  ) edem electrogen.d#$figura de trăsnet$:

  -este un desen tegumentar cu aspect caracteristic asemănător unei ramuri de rad care dispare insă la cateva ore după moarte.e# efect electromagnetic * ) magnetizarea o iectelor metalice.

  Din punct de vederemedico legaleste vor a de moarte accidentală.

  +. e!iuni produse de energia electricitatea industriala

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  13/24

  %lectrocutarea ) comple( morfofuncţional datorat trecerii curentului electric industrial$te#nic" casnic' prin organism avand ca urmare moartea $imediată sau tardivă' sau leziunilespecifice evidenţiate la persoanele supravieţuitoare. ,odul de producere:

  ) contact direct ) sursa de curent vine in contact nemijlocit cu o zonă a corpuluiomenesc+ poate fi unipolar $cu o singură parte a corpului' sau irespectiv multipolar $cu douăsau mai multe zone corporale'+

  ) contact indirect ) corpul vine in contact cu o sursă de curent prin interpunerea unuialt element $aer" apă" alte su stanţe une conducătoare de electricitate'. &rcul voltaic este uncontact unipolar indirect prin intermediul stratului de aer ce separă sursa de curent de corprealizanduse o descărcare electrică su formă de scanteie+ sursa este foarte puternică !idistanţa ce o separă de corp este foarte mică.

  !fectele biolo#ice depind de:

  a. parametri curentului electric' tensiunea ( unitate de masura voltul ) poate fi*

  ) joasă tensiune su ;66 V) tensiune medie $;66);666 V') inaltă tensiune $peste ;666 V') cele mai periculoase pentru via ă sunt tensiunile joase $cele mari produc oț

  convulsie puternica" indepărt5nd victima de conductor') tensiunile mari produc necroza de coagulare pe traiectul intern urmat de curent+

  se poate produce edem masiv datorită coagularii venulelor+ convulsiile musculareintense pot produce lu(a ii" fracturi i eli erare masiva de mioglo ina care poateț țdetermina o insuficien ă renalăț

  '' intensitatea (* unitate de masaura amperul &)

  )1)16 mC)senzatie de furnicaturi

  )16)1; mC)contractii musculare intense

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  14/24

  )1;)2; mC)contractia cuprinde si musc#ii respiratori$cu asfi(ie')2;),6 mC)aritmii cardiace $fi rilatie ventriculara')peste ; C)moarte instantanee prin stop cardiac

  ''' frecventa $n" unitate de masura #ertz" Iz') la aceeasi si >" curentul alternativ este mai periculos decit curentul continuu

  '''' rezistenta cutanata (+ unitate de masura ohm Ω '

  ) prezintă mari varia ii individuale $2)% 666 666 N planta" 26 666 ) %6 666țN piele uscata" cornoasa+ ;66 N piele su tire" umeda" 2)%66 N mucoase sau rana

  a pielii'. Daca pielea e groasa" curentul poate produce arsuri pe suprafete mari$cantitatea de caldura / amperajul2 ( rezistanta'" in cadă $pielea uda si suprafatade contact mare' nu se produc arsuri sau mărci electrice.

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  15/24

  ) in jurul unui conductor cu energie inalta se formeaza o zona de aer ionizat in interiorulcareia se produc descarcari electrice $zona de siguranta e 1 m pentru %;666 V+ %"& m pentru 866 666 V') arsurile au margini reliefate" este de culoare mai inc#isa $coagulare'" lipsesc #emoragiile

  b) marca electrica

  ) apare 1a locul de contact intre tegument si conductorul electric si la locul de iesire alcurentului electric) are aspect caracteristic*) macroscopic* leziune cu forma care sugereaza forma suprafetei de contact" de culoareal cenusie" indurata" cu margini reliefate si centru mai om ilicat" car onizat sicu depuneri metalice $Cl" -u' care insa lipsesc in cazul marcii electrice de iesire) microscopic" se o serva* tumefierea stratului epidermic" alungirea foarte intensa a celulelor azale din stratul Malpig#i si prezenta de vacuole in epiderm si derm $aspect defagure'" tecile foliculilor pilosi sint ondulate" mansoane #emoragice perivasculare" descuamariendoteliu capilar.) poate" uneori" lipsi $daca suprafata de contact este foarte mare') daca nu este decelata 1a autopsie" este posi il ca diagnosticul sa nu fie cel corectc) edem electrogen

  ) edem dur" palid dureros" trenant" ev. la distanta

  Mecanisme tanatogenetice*

  ? paralizia musculaturii respiratorii?? paralizia centrilor respiratori ul ari

  ??? fi rilatie ventriculara???? stop cardiac

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  16/24

  i#ura % . *arca electrica la nivelul eminenteitenare) consistentă dură" u or deprimatO" delimitatO de unș urelet $margini reliefate" centru om ilicat' mascatOde pliurile de fle(ie ale m5inii') poate lipsi c5nd rezistenta este scOzutO si suprafatade contact este mare $cadO'

  i#. + *arca electrica atipica " leziune cutanatae(tinsa determinata de o suprafata de contact mare cuun conductor electric

  Fig 3. *arca electrica punctiforma lanivelul pulpei de#etului

  i#. , *oarte prin electrocutie in cada de baiei#. + Arsura electrica de #radul - produsa devolta/ mare. Ppidermul a fost separat de derm"datorita caldurii generate" si a fost impins in lateral

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  17/24

  -perti!a medico legalăare ca o iective*

  a. e(pertiza corpului $cadavrului' electrocutatului* poziţie" distanţă de sursa de curent electric"aspectul #ainelor+ . e(pertiza mediului inconjurător sursei de curent electric+c. e(pertiza corpurilor delicte" urmelor iologice $eventual'. Din punct de vedere juridic"e(istă moarte accidentală $accidente casnice" profesionale !i de tip particular* autoerotice'"moarte prin sinucidere $rar' !i omor $foarte rar'.

  III. Leziuni produse prin varia ii ale presiunii atmosferice .ț

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  18/24

  1.Varia ii naturaleț

  Variatiile naturale $meteorologice' nu determină efecte patologice dec5t la un procentmic din popula ie $indivizi meteorosensi ili" cu afec iuni cardiace cronice'ț ț

  Bactorii care influen eaza manifestările meteorosensi ilită ii*ț ț) cre terea sau scădereaș temperaturii$scaderea temp. /0 vasoconstric ie coronariană'ț) cre terea sau scădereaș presiunii atmos#erice) modificări aleumidită iiț atmosferice) modificări aleioni!ăriiatmosferice) in#rasunete) manifestări ale meteorosensi ilită ii*ț

  ) irita ilitate) astenie) scădere a capacită ii de concentrare i a eficien ei intelectualeț ș ț

  n rol important in manifestările clinice ale meteorosensi ilită ii il au concentra iileț ționilor din atmosfera $mai ales font negativi'+ efectul lipsei totale de ioni este moartearapida+ in statiunile alneoclimaterice 1666)8666 ioni:cm% $cu predominanta a ionilor negativi'+ in orase G ,6 ioni:cm% $predomina ionii pozitivi' /0 o oseala" nervozitate" scaderea

  eficientei intelectuale" cresterea agresivitatii" scadere apetit si li ido

  +. varia ii accentuate ale presiunii atmos#erice.ț

  Varia ii accentuate ale presiunii atmosfericeț * organismul tolereaza mai ine cre tereașdec5t scăderea presiunii atmosferice $cre terea presiunii atmosferice faciliteaza trecerea E2șaer in singe'

  *Scăderea presiunii atmos#erice%ituaţiile apar la profesiuni de tip aviatori sau la sportivii alpini!ti.

  Cccidentele sunt condiţionate de*, - factorii de mediu:

  ) paralel cu scăderea presiunii atmosferice" scade presiunea parţială a o(igenului+) scăderea temperaturii aerului+) cre!terea vitezei curenţilor de aer+

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  19/24

  - factori individuali:) antrenamentul) afecţiuni care scad rezistenţa* oli cardiace" pulmonare" anemii" endocrine.

  0oala de altitudine: primele simptome sunt cianoză" dispnee" o oseală musculară"somnolenţă. rmează" in cazul accidenteleor grave* colaps" torpoare" vărsături" anurie !irespiraţii tip -#e ne) to3es. În cazul ascensiunilor ru!te $aviatori' #ipo(ia duce la impotenţămusculară totală" slă ire:pierdere a auzului !i văzului $la revenirea la altitudini scăzute cusomnolenţă" comă'. De aceea la ascensiuni !i co or5ri ru!te apar rupturi de timpan" colaps"vertij" #emoragii pulmonare. Moartea se produce datorită unui comple( de factori* lipsao(igenului $prin scăderea presiunii parţiale a lui'+ consecinţe mecanice ale decompresiei+ frig.

  Cnatomopatologic se evidenţiează* #emoragii mici in organele interne !i cavităţi $timpanică"nazală'" semnele generale ale asfi(iilor $interne !i e(terne'.

  11Leziuni produse de cresterea presiunii atmosferice:

  imptomele apar la profesiuni de tip muncitori in c#esoane $2 atm.'"scafandri $8 atm. !i -E2crescut'.Cccidentele survin prin*Compresia bruscă $cre!terea presiunii atmosferice'* simptomele sunt otalgii" dureri sinusale"dentare" ameţeli+ cazurile grave duc la ruptura timpanului" epista(is" deplasarea sangelui inorganele interne" consecutiv comprimării vaselor periferice+ supravieţuirea un timp mai lungla presiuni crescute duce la apariţia fenomenelor de insuficienţă cardiopulmonară.

  (ecompresia :,# lentă * azotul este eli erat incet !i se elimină prin e(piraţie $un litru in 16 minute' !i aspectuleste fiziologic"

  # rapidă * duce la dispnee intensă $comprimarea inimii !i a plămanilor de gazele intestinaledilatate'" dureri intense musculare !i osoase $care durează ore)zile datorită degajării azotuluiin mu!c#i !i ţesutul spongios epifizar'" epista(is" ruptură de timpan" diplopie !i nistagmus"vertij $azotul se dizolvă in lipide !i se fi(ează pe traiectul nervilor'.

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  20/24

  imptomele de em olie gazoasă cere rală" coronariană" pulmonară" cu moartea consecutivăapar datorită faptului că azotul eli erat dilacerează ţesuturile !i formează in capilare ule carestanjenesc:opresc circulaţia. Cnatomopatologic la necropsie sangele apare spumos" inimadreaptă conţine o cantitate crescută de sange cu ule de gaz $se desc#ide după umplereasacului pericardic cu apă'" la plămani apar leziuni de tip asfi(ic" in plus in alveole #emoragii"rupturi de sept" emfizem compensator. Microscopic se constată necroze la nivelul sistemuluinervos central" in miocard apar fragmentări ale fi relor" degenerescenţă #idropică.

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  21/24

  IV. Leziuni produse de Razele ROENTGEN ( razele 2)

  Din punct de vedere fzic radiaţiile ionizate se caracterizează printr-olungime de undă electromagnetică in erioară. Dacă lungimea lor este mare, elese numesc raze X sau Roentgen. Ast el de cazuri se nregistrează n timpulavariilor la reactoarele !centralele" nucleare, la ncălcarea regulilor de securitatea muncii, n manipulările cu sursele de iradiaţie ionizantă, n cadrul defcienţelorale radioterapiei #i radioizotopoterapiei n instituţiile medicale etc. Radiaţiileionizante pot avea caracter accidental !tragedia de la $erno% l", pe timpulacţiunilor militare !cazul &iros'ima #i (agasa)i" sau voluntare !asasinarea unorpersoane prin intermediul plutonului". *n urma acţiunii radiaţiilor ionizate asupra

  organismului se dezvoltă %oala actinică. +a se poate instala at t la o iradieree ternă a organismului, c t #i prin pătrunderea di eritelor su%stanţe radioactive n organism. După caracterul de evoluare %oala actinică decurge acut sau cronic,ceea ce depinde de doza #i supra aţa iradiată. a cercetarea cadavrelor sesta%ilesc modifcări ale sistemului circulator sangvin, ale organelor'ematopoietice, apar ulceraţii #i ocare necrotice n di erite organe. /e

  nregistrează căderea părului, se in'i%ă activitatea glandelor se uale. *n ormeleacute ale %olii actinice moartea este condiţionată de tul%urări grave ale

  ţesuturilor 'ematopoietice. *n practica medico-legală, la e aminarea persoanelora ectate, se pot nt lni di erite consecinţe ale %olii actinice. /e va ţine cont deposi%ilitatea de contactare a cadavrelor cu su%stanţele radioactive #i necesitateade respectare a securităţii personale. 0entru cazurile de acţiuni mortale produseprin radiaţii, necropsia tre%uie e ectuată n condiţii speciale, dacă este posi%il, nsăli speciale amena1ate. 0ersonalul care e ec- 2 4 tuează autopsia tre%uieprote1at mpotriva radiaţiilor #i controlat con orm normelor de protecţie, iar apade spălare urmează să fe ndepărtată ca apă radioactivă. *n special cere

  evidenţiat că cercetarea medico-legală n ast el de situaţii se e ectuează numaidupă un control dozimetric al 'ainelor #i cadavrului. Dacă %oala actinică s-ainstalat n urma radiaţiei interne, e necesară e tragerea organelor #i ţesuturilorcu su%stanţe radioactive ncorporate pentru depistarea acestora. 5fţerul deurmărire penală !procurorul", n aceste cazuri va adresa e pertizei medico-legale

  ntre%ări, care au o importanţă pentru cercetare6 dacă la victimă e istă dereglăriale să- nătăţii cauzate anume prin acţiunea radiaţiilor ionizate7 ce consecinţe potavea loc pe viitor la victimă n urma radiaţiei e cesive, etc

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  22/24

  #ecteleacestora sunt*

  .ocale:

  ,# %ritemul roentgenian * apare după iradiere cu doză prea mare sau e(punere prelungită" dupăun interval de latenţă de 16)1; zile.

  imptomatologie* pielea devine aspră" uscată" se descuamează" apare o pigmentaţie trecătoare!i o epilaţie temporară pe suprafeţele păroase.

  # +adiodermita apare după latenţă de 12)1; zile" simptomatologiafiind* eritem accentuat" foarte pruriginos" apoi epidermul se e(ulcerează" dermul denudat estedureros.Pvoluţia este spre vindecare fără cicatrizare sau spre radiodermită cronică cu atrofie cutanată"ulcerare" uneori malignizare./# +adionecroza apare de o icei după interval li er de 1; zile cu simptomatologie varia ilă*forme u!oare cu sfacelarea pielii !i forme grave) părţile moi interesate pană in profunzime.

  Durerile sunt foarte intense intruc5t elementele nervoase răman intacte in ţesuturilesfacelate.0#.eziunile osoase * determină oprirea in cre!tere a osului" intrucat cartilajele de conjugaresunt foarte sensi ile la acţiunea razelor Q

  1enerale ) apar in iradierea de durată sau masivă*1. forme u!oare* apar la cateva ore de la iradiere prin* vărsături" cefalee" ameţeli" #ipotensiune"#ipertermie. >n sange se evidenţiază cre!terea al umuninelor plasmatice+ prindistrugerile tisulare masive" razele Q determină eli erarea al uminelor dezintegrate.2. formele grave care duc la*

  ) moarte după cateva ore+

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  23/24

  ) anemie gravă" care nu reacţionează intotdeauna la tratament+) panmieloftizia radiologică* este scăderea #ematiilor !i leucocitelor su limite

  compati ile cu viaţa+) accidente de #ipertensiune intracraniană $consecutive edemului ce insoţe!te liza

  formaţiunilor tumorale intracraniene'.

  Corpii radioactivi acţionează prin iradiaţii" e(istand accidente profesionale sau terapeutice.

  #ecte) locale* dermite" necroze osoase $după o perioadă de latenţă de peste ; ani'" neoplasm pulmonar $prin in#alare de emanaţii' !i generale* leucopenie $cu neutropenie !i eozinopenie'"leucemii $limfoidă" mieloidă'" anemii.Din punct de vederemedico legaleste implicată responsa ilitatea medicală" avandu)se invedere*

  1. Dacă oala pacientului necesită un astfel de tratament.2. Dacă tratamentul a fost corect aplicat $e(istă !i cazuri de sensi ilitate neo i!nuită"

  anormală a olnavului care inlătură responsa ilitatea medicului'.

 • 8/17/2019 Medicină Judiciară Și Leziunile Prin Agenți Fizici

  24/24

  Ri liografie *

  MPD>->FS LP CLS ) FETP DP - 4 .nstitutului Faţional de Medicină Legală KMina Minovici " Rucure!ti.MPD>->FS LP CLS-234% 5% C +6#Conf# 5r# alentin 1heorghiu ( 778- 779)

  #ttps*:: ru.scri d.com:doc:17&762%[email protected]:Medicina)Legala)-ursuri)Bacultatea)de)Drept

  #eorg#e RC-> . 261%/0S , I I 2 3' 2 . -#i!inău.

  https://ru.scribd.com/doc/167602329/Medicina-Legala-Cursuri-Facultatea-de-Drepthttps://ru.scribd.com/doc/167602329/Medicina-Legala-Cursuri-Facultatea-de-Drepthttps://ru.scribd.com/doc/167602329/Medicina-Legala-Cursuri-Facultatea-de-Drept