of 20 /20
Seite 1 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 12.05.2015 Implemented by: Local subsidies / RDA Zlatibor / Center for Development Leskovac DKTI - Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji Mala biogas postojenja za farme srednje veličine u Srbiji kao izvor dodatnog prihoda

Mala biogas postojenja za farme srednje veli čine u Srbiji ... · PDF fileLPG (tečni naftni gas) ... Tečni stočni stajnjak 9.445 26 7,0% 75% 55% 95.458,15 350,0 173.560 Čvrsti

Embed Size (px)

Text of Mala biogas postojenja za farme srednje veli čine u Srbiji ... · PDF fileLPG (tečni naftni...

 • Seite 1Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme12.05.2015

  Implemented by:

  Local subsidies / RDA Zlatibor / Center for Development Leskovac

  DKTI - Razvoj odrivog trita bioenergije u Srbiji

  Mala biogas postojenja za farme srednje veliine u Srbiji kao izvor dodatnog prihoda

 • Seite 2Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme

  Implemented by :

  12.05.2015

  Bilateralni Program: Izmeu Republike Srbije i Savezne Republike Nemake

  Finansiran od: Nemako federalno Ministarstvo za Meunarodnu saradnju i razvoj(BMZ)

  Implementacija: Zajedniki GIZ (tehniki deo saradnje) iKfW (finansijski deo saradnje)

  Trajanje: 03/2013 12/2017

  Politiki partneri: - Ministarstvo poljoprivrede i zatite ivotne sredine

  - Ministarstvo energetike i rudarstva

  DKTI injenice o Programu

 • Seite 3Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme

  Efik. korienje drva za ogrev u domainstvima

  Politiko savetovanje

  Razvoj projekata

  Daljinsko grejanje

  KfW:

  - Savetovanje za investiranje u preduzea za daljinsko grejanje.

  GIZ:

  - Podrka razvoju odrivog snabdevanja biomasom

  Struktura programa:

  GIZ:

  - Podrkaharmonizaciji zakona i regulativa sa EU standardima

  - Podrka za definisanje politika i implementaciju strategije

  GIZ:

  - Podrka promovisanju efikasnih pei i poreta / suenje drva za ogrev

  - Savetovanje u pogledu implementacije standarda energetske efikasnosti i standarda emisije gasova

  GIZ:- Savetovanje u

  pogledu implementacije ekonomski isplativih i inovativnih bioenergetskih projekata

  - Transfer tehnologije i znanja

  Multidisciplinarno tematsko podruje: Odrivost

  BioRES

  GIZ:

  - Podrka kreiranju regionalnih logistikih i centara za trgovinu biomasom.

  - Podrka lokalnom snabdevanju biomasom.

  12.05.2015

 • Seite 4Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme

  Cilj: Implementacija inovativnih projekata bioenergije

  Aktivnosti:

  Identifikacija projekata i potencijalnih investitora za sisteme grejanja na bioenergiju u javnim zgradama,biogas postrojenja, postrojenja za proizvodnju toplotne energije za industrijske potrebe

  Savetovanje u domenu projektovanja postrojenja i projektnog koncepta, elaboracija bankabilnih studijaizvodljivosti, projektne dokumentacije i sl.

  Podrka/posredovanje u vezi sa finansijskim mogunostima i subvencijama za investicije

  Logistiki koncepti za agrobiomasu

  Tehnika podrka za prijavljivanje radi dobijanja dozvola i podrka za poveanje efikasnosti procesa uvezi sa dobijanjem dozvola i licenci za projekte u oblasti bioenergije

  Primeri dobre prakse kad je u pitanju dokumentacija, podrka nauno-istraivakom radu usaradnji sa univerzitetima, izgradnja kapaciteta

  Dijalog-platforma u okviru koje srpske i meunarodne kompanije i institucionalne zainteresovane stranemogu da razmenjuju ideje, informacije i iskustva u vezi sa projektima

  Razvoj projekata

  Implemented by :

  12.05.2015

 • Seite 5Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme12.05.2015

  Vrsta postrojenjaPodsticajna otkupna cena (feed-in tarifa)

  Elektrana na biomasu do 1 MWel 13,26 c/kWh

  Elektrana na biomasu od 1 do 10 MWel 13,82-0,56 x Pel c/kWh

  Elektrana na biomasu preko 10 MWel 8,22 c/kWh

  Elektrana na biogas do 0,2 MWel 15,66 c/kWh

  Elektrana na biogas od 0,2 do 1 MWel 16,498-4,188 x Pel c/kWh

  Elektrana na biogas preko 1 MWel 12,31 c/kWhElektrana na biogas od otpada ivotinjskog porekla

  12,31 c/kWh

  Podsticajne otkupne cene (feed-in tarife) za biomasu i biogas (Srbija)

  Izvor: UREDBA O MERAMA PODSTICAJA ZA POVLAENE PROIZVOAE ELEKTRINE ENERGIJE i na osnovu lana 59. stava 6. Zakona o energetici (Slubeni glasnik RS, br. 57/11, 80/11 ispravka, 93/12 i 124/12)

  Izmene regulative se oekuju u 2015

 • Seite 6

  Cene grejanja u Srbiji

  Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme

  Cene se mogu razlikovati u zavisnosti od koliine, kvaliteta i regiona

  12.05.2015

  Aktuelne cene goriva za grejanje u Srbiji bez PDVa - Izvor: GIZ istraivanje i izraunavanje

  GORIVA

  Agro pelet 3,9 kWh/kg 100 /t 26 /MWh 30,2 /MWh

  Mrki ugalj 4,5 kWh/kg 100 /t 22 /MWh 29,6 /MWh

  Elektrina energija 1,0 kWh/kWh 60 /MWhel 60 /MWh 70,6 /MWh

  Lako lo ulje 12,6 kWh/kg 1,05 /l 98 /MWh 115,3 /MWh

  LPG (teni naftni gas) 12,9 kWh/kg 1,00 /kg 78 /MWh 86,3 /MWh

  Mazut 11,2 kWh/kg 550 /t 49 /MWh 61,3 /MWh

  Prirodni gas 10,0 kWh/m 0,41 /m 41 /MWh 43,2 /MWh

  Drveni pelet 3,9 kWh/kg 160 /t 41 /MWh 45,6 /MWh

  Drvna seka 3,1 kWh/Kg 55 /t 18 /MWh 20,9 /MWh

  Slama u balama 3,9 kWh/kg 45 /t 12 /MWh 14,4 /MWh

  Ogrevno drvo (45% vlage) 2,5 kWh/kg 60 /t 24 /MWh 36,9 /MWh

  80%

  65%

  Toplotna vrednost Cena po JM (net)Cena toplotne

  energije

  85%

  90%

  80%

  95%

  90%

  Efikasnost

  kotla

  Cena toplotne

  energije

  85%

  75%

  85%

  85%

 • Seite 7Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme12.05.2015

  Biogas potencijal iz stajnjaka kao sirovine u Srbiji

  Velvet Farm postojenje, urug, Srbija - Foto: GIZ 2014

  vrsti stoni stajnjak, Srbija - Foto: GIZ 2014

  Teni stoni stajnjak, Srbija - Foto: GIZ 2014 Teni svinjski stajnjak, Srbija - Foto: GIZ 2014

  Vrsta biomaseTeoretski

  potencijal u PJ u Srbiji

  Efikasnost u %Potencijalna elektrina

  energija u GWh/a

  Potencijalni

  elektrini kapacitet

  u MW

  Stajnjak 3.4 34 322.2 45

  Izvor: DBFZ studija 2015

 • Seite 8Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme12.05.2015

  Predlog projekta farmi srednje veliine50 kWel biogas postrojenja u Srbiji

  Poetne pretpostavke:Vrednovani scenariji:

  1. Digestija/degradacija dostupnog tenog svinjskog stajnjaka za proizvodnju elektrine energije od 50 kW el

  2. Digestija/degradacija dostupnog tenog i vrstog stonog stajnjaka za proizvodnju elektrine energije od 50 kW el

  100 % generisane elektrine energije bie prodato po trenutnim povlaenim cenama (feed-in tarifa), 25% generisane toplotne energije bie korieno za interne potrebe grejanja (30 /MWh -> uporedivo sa trenutnom cenom uglja)

  Institut za stoarstvo, Srbija - Foto: GIZ 2015

 • Seite 9Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme12.05.2015

  Predlog projekta 50 kWel biogas postrojenja uSrbiji: Potrebna koliina i kvalitet stajnjaka kao sirovine

  Farma svinja od 5.000 grla ili farma krava od 1.000 grla moe obezbediti dovoljno sirovine za predloenu veliinu postrojenja

  Analiza organskog suvog ostatka i stvarne vrednosti su neophodne za svaku pojedinanu farmu ili projekat

  Farma krava u Srbiji, Foto: GIZ 2015

  Sirovina DMS oDMS COD

  t/god m/danu % FM % DMS mg/l % m/god l/kg oDMS m/god

  Teni svinjski stajnjak 31.928 87 2,0% 75% 60% 120.687 420,0 201.145

  total 31.928 87 0% 0 120.687 201.145

  Proizvodnja CH4Svei materijal

  Proizvodnja biogasa iz sirovine

  Proizvodnja biogasa

  Sirovina DMS oDMS

  t/god m/danu % FM % DMS % m/god l/kg oDMS m/god

  Teni stoni stajnjak 9.445 26 7,0% 75% 55% 95.458,15 350,0 173.560

  vrsti stoni stajnjak 730 2 18,0% 80% 60% 25.229 400,0 42.048

  total 10.175 28 120.687 215.608

  Proizvodnja CH4Svei materijal

  Proizvodnja biogasa iz sirovine

  Proizvodnja biogasa

 • Seite 10

  Energetska upotreba biogasa

  Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme12.05.2015

  1 m sa 60 % CH4/metana = 6 kWh

  Izlaz: 2 kWh el. en

  2 kWh toplote

  Kogeneracija elektrine energije i

  toplote

  Parni kotlovi i gorionici

  Transportno gorivo

  Zamena lo ulje/dizel: 1 m biogasa 0.6 l dizela Zamena CNG:

  1 m CH4 1 m CNG (normalni pritisak)

  Modifikacija opreme

  Modifikacija goriva:Dodatni

  trokovi i gubici

 • Seite 11

  Proizvodnja CH4 120.687 m/a

  Kalorijska vrednost CH4 9,968 kWh/m

  Gubici 5,0%

  Energetski potencijal 1.142.857 kWh/a

  Kapacitet energetskog potencijala 143 kW

  Korienje energije

  Energetski potencijal 1.142.857 kWh/a 0 kWh/a

  Kalorijski kapacitet 143 kW 0 kW

  Elektrini kapacitet 50 kW 0 kW

  Elektrina efikasnost 35% 0%

  Toplotna efiksnost 40% 0%

  Toplotni kapacitet 57 kW 0 kW

  Ukupni kapacitet 143 kW 0 kW

  Puno vreme operativnosti 8000 hours/a 0 hours/a

  Proizvodnja elektrine energije 400.000 kWh/a 0 kWh/a

  Proizvodnja toplotne energije 457.143 kWh/a 0 kWh/a

  Energetska potreba 1.142.857 kWh/a 1.142.857 kWh/a

  Kalorina vrednost pr. gasa 8,5 kWh/m

  Zamena prirodnog gasa 134.454 m / god

  CHP Proizvodnja pare (24/7)

  Korienje energije

  Izlaz 50 kWel biogas postrojenja

  Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme12.05.2015

  2 upotrebe energije

  30-40 % e biti korieno za potrebe procesa proizvodnje biogasa

  Izvor: Sopstvena kalkulacija GIZ, 2015

 • Seite 12Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme12.05.2015

  Proseni trokovi investicije Pojedinani dizajn

  Veliina projekta:

  Smanjanje investicionih trokova mogue upotrebom postojee opreme kao to su tankovi za stajnjak

  Standardizovana tehnologija sa ve postojeeg nemakog trita za mala postrojenja za proizvodnju gasa iz stajnjaka je dostupna

  Izvor: FNR, 2014

  Specifini trokovi investicije biogas postrojenja 75 kWel ca. 9.000 /kWel.samo CHP i sagorevanje ca. 1.700 /kW el.

  Specifini trokovi investicije biogas postrojenja 150 kWel ca. 6.500 /kWel.only CHP and Flare ca. 1.800 /kW el.

  Specifini trokovi investicije biogas postrojenja 250 kWel ca. 6.000 /kWel.samo CHP i sagorevanje ca. 1.300 /kW el.

  Specifini trokovi investicije biogas postrojenja 500 kWel ca. 4.600 /kWel.samo CHP i sagorevanje c