Click here to load reader

MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH -WILAYAH PERSEKUTUAN - · PDF fileMahkamah Syariah Wilayah Persekutuan PENGERTIAN ... mendapat peruntukan tambahan atau tidak. 16. Jika mencukupi, kenal pasti

  • View
    238

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH -WILAYAH PERSEKUTUAN - · PDF fileMahkamah Syariah Wilayah...

MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH

PKPS 07

No. Keluaran 3

Tarikh Keluaran29.12.2009

PENGURUSAN LATIHAN

WAKIL PENGURUSAN

..........................................

MOHAMAD ZAKIAN BIN DIO

Ketua Pendaftar

Mahkamah Syariah Wilayah-

Persekutuan

Tarikh :

NO SALINAN TERKAWAL:

JAWATAN:

MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH

PERSEKUTUAN

MS 9001:2008

Tarikh Keluaran 29.12.2009

No. Pindaan

Tarikh Pindaan

PENGURUSAN LATIHAN

WAKIL PENGURUSAN

..........................................

MOHAMAD ZAKIAN BIN DIO

-Wilayah

KETUA HAKIM SYARIE

.

HJ. MOHAMAD BIN HJ ABDULLAH

Ketua Hakim Syarie

Mahkamah Syariah Wilayah

Persekutuan

Tarikh :

NO SALINAN TERKAWAL:

Tarikh Pindaan

1

KETUA HAKIM SYARIE

.

HJ. MOHAMAD BIN HJ ABDULLAH

Ketua Hakim Syarie

Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah

MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH

PKPS 07

No. Keluaran 3

Tarikh Keluaran29.12.2009

1. OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk menggariskan tatacara menguruskan

dilaksanakan dengan berkesan di semua

2. SKOP

Prosedur ini digunakan di Bahagian Pengurusan dan Sumber Manusia Mahkamah Syariah

Wilayah Persekutuan untuk merancang, mengendali dan menilai perlaksanaan program latihan

sama ada dijalankan secara dalaman atau anjuran institusi latihan.

3. DEFINISI

BIL ISTILAH

3.1 Institusi Latihan

3.2 Latihan

4. SINGKATAN

BIL SINGKATAN

4.1 PT(P/O)

4.2 JPM

4.3 JKSM

5. RUJUKAN

5.1 MK-MSWP-01

MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH

PERSEKUTUAN

MS 9001:2008

Tarikh Keluaran 29.12.2009

No. Pindaan

Tarikh Pindaan

Prosedur ini bertujuan untuk menggariskan tatacara menguruskan latihan

dilaksanakan dengan berkesan di semua Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan

Prosedur ini digunakan di Bahagian Pengurusan dan Sumber Manusia Mahkamah Syariah

Wilayah Persekutuan untuk merancang, mengendali dan menilai perlaksanaan program latihan

sama ada dijalankan secara dalaman atau anjuran institusi latihan.

PENGERTIAN

Syarikat perunding latihan atau institusi latihan

Kerajaan yang menawarkan program

latihan/kursus/seminar/bengkel.

Termasuk kursus, seminar, muzakarah,

tazkirah,ceramah, bengkel dan program-

yang memberi maklumat dan ilmu pengetahuan

kepada pegawai dan kakitangan.

PENGERTIAN

Pembantu Tadbir (Perkhidmatan/Operasi)

Jabatan Perdana Menteri

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

Tarikh Pindaan

2

latihan supaya dapat

Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan.

Prosedur ini digunakan di Bahagian Pengurusan dan Sumber Manusia Mahkamah Syariah

Wilayah Persekutuan untuk merancang, mengendali dan menilai perlaksanaan program latihan

institusi latihan

Kerajaan yang menawarkan program

-program

yang memberi maklumat dan ilmu pengetahuan

Pembantu Tadbir (Perkhidmatan/Operasi)

MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH

PKPS 07

No. Keluaran 3

Tarikh Keluaran29.12.2009

1. PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

Ketua Hakim /

Pendaftar/Pen.Pengarah/

Jawatankuasa Latihan

Pendaftar / Pen.Pengarah

MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH

PERSEKUTUAN

MS 9001:2008

Tarikh Keluaran 29.12.2009

No. Pindaan

Tarikh Pindaan

TINDAKAN

Ketua Hakim /

A. PERANCANGAN LATIHAN

1. Mengenalpasti, merancang dan menyediakan

perancangan keperluan latihan bagi setiap

kakitangan berdasarkan antaranya:-

a) Laporan Prestasi Tahunan

b) Borang Maklumat Keperluan

Latihan/Kursus

c) Peruntukan Kewangan

d) Permohonan latihan secara individu

kepada institusi latihan

e) Tawaran daripada agensi kerajaan/swasta

B. PENGURUSAN LATIHAN ANJURAN JABATAN

2. Menyediakan kertas permohonan

latihan yang mengandungi maklumat berikut:

a) Objektif Latihan

b) Kumpulan Sasar

c) Kandungan program

d) Tarikh, masa, dan tempat kursus dicadangkan

e) Penceramah

f) Anggaran kos

3. Menghantar kertas permohonan kelulusan

latihan untuk sokongan JKSM dan kelulus

4. Menerima jawapan daripada JPM/JKSM sama ada

lulus/ tidak atau lulus dengan pindaan.

5. Jika tidak lulus dapatkan arahan daripada KHS

sama ada membuat rayuan atau latihan dibatalka

Tarikh Pindaan

3

Mengenalpasti, merancang dan menyediakan

perancangan keperluan latihan bagi setiap

Permohonan latihan secara individu

Tawaran daripada agensi kerajaan/swasta

PENGURUSAN LATIHAN ANJURAN JABATAN

Menyediakan kertas permohonan kelulusan

latihan yang mengandungi maklumat berikut:-

Tarikh, masa, dan tempat kursus dicadangkan

Menghantar kertas permohonan kelulusan

latihan untuk sokongan JKSM dan kelulusan JPM.

Menerima jawapan daripada JPM/JKSM sama ada

Jika tidak lulus dapatkan arahan daripada KHS

sama ada membuat rayuan atau latihan dibatalkan

MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH

PKPS 07

No. Keluaran 3

Tarikh Keluaran29.12.2009

TANGGUNGJAWAB

Urusetia

Peserta

Jawatankuasa Latihan

MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH

PERSEKUTUAN

MS 9001:2008

Tarikh Keluaran 29.12.2009

No. Pindaan

Tarikh Pindaan

TINDAKAN

6. Jika lulus dengan pindaan, buat tindakan

berdasarkan kehendak JKSM/JPM

7. Jika lulus, edarkan memo perhubungan

arahan hadir latihan dan lampirkan Borang

Penilaian Prestasi Peserta (Lampiran 1)

kepada pegawai/kakitangan yang dipilih.

8 Memastikan perjalanan latihan sempurna

berdasarkan tugas-tugas berikut:-

a) Menguruskan penginapan jika diadakan diluar

pejabat

b) Menguruskan pengangkutan

c) keperluan dokumen-dokumen latihan, alat tulis

dan sijil.

d) Peralatan teknikal mencukupi.

e) Memastikan tempat latihan sedia digunakan.

f) Menguruskan kehadiran penceramah.

g) Mengurus perlantikan pengacara majlis.

h) Merekodkan kehadiran peserta.

i) Mengedarkan dan mendapat semula Borang

Penilaian Kursus (Lampiran 2)

peserta.

9. Menghadiri latihan pada tarikh dan tempat

yang telah ditentukan.

10. Menghantar Borang Penilaian Prestasi Peserta

(Lampiran 1) kepada Bahagian Perkhidmatan

dalam tempoh sebulan selepas tarikh latihan.

11. Membuat penilaian keberkesanan latihan :

a. Berdasarkan kepada Proses Penilaian Prestasi

peserta selepas menjalani latihan. (Lampiran 1)

Tarikh Pindaan

4

Jika lulus dengan pindaan, buat tindakan

Jika lulus, edarkan memo perhubungan

arahan hadir latihan dan lampirkan Borang

Lampiran 1)

yang dipilih.

Memastikan perjalanan latihan sempurna

Menguruskan penginapan jika diadakan diluar

dokumen latihan, alat tulis

Memastikan tempat latihan sedia digunakan.

Menguruskan kehadiran penceramah.

Mengurus perlantikan pengacara majlis.

Mengedarkan dan mendapat semula Borang

(Lampiran 2) kepada

Menghadiri latihan pada tarikh dan tempat

Menghantar Borang Penilaian Prestasi Peserta

(Lampiran 1) kepada Bahagian Perkhidmatan

dalam tempoh sebulan selepas tarikh latihan.

Membuat penilaian keberkesanan latihan :

kepada Proses Penilaian Prestasi

(Lampiran 1)

MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH

PKPS 07

No. Keluaran 3

Tarikh Keluaran29.12.2009

TANGGUNGJAWAB

Pendaftar/Pen. Pengarah

Ketua Pendaftar/Pendaftar/

Jawatankuasa Latihan

MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH

PERSEKUTUAN

MS 9001:2008

Tarikh Keluaran 29.12.2009

No. Pindaan

Tarikh Pindaan

TINDAKAN

b. Berdasarkan Borang Penilaian Kursus

(Lampiran 2)

c. Berdasarkan Laporan Prestasi Tahunan

Peserta

12. Menyimpan dan menyelenggara rekod

mengenai latihan/kursus

a) Nota Kursus (jika ada)

b) Borang Penilaian Kursus.

c) Borang Penilaian Prestasi Peserta

d) Rekod berkaitan Kursus/Latihan

C. LATIHAN OLEH AGENSI LUAR

13. Menerima tawaran program latihan dari

institusi latihan.

14. Menyemak program yang ditawarkan untuk

menentukan keperluan latihan berdasarkan

kepada perancangan tahunan dan keperluan

latihan.

15. Menyemak peruntukan, sama ada mencukup

atau tidak. Jika tidak mencukupi, dapatkan

keputusan Ketua Hakim sama ada boleh

mendapat peruntukan tambahan atau tidak.

16. Jika mencukupi, kenal pasti kakitangan

yang akan dicalonkan.

17. Maklumkan persetujuan awal terimaan

tawaran kepada pengendali institusi latihan

dengan menyatakan:-

Tarikh Pindaan

5

Borang Penilaian Kursus

Be

Search related