DALAM MAHKAMAH TINGGI DI KUALA LUMPUR ... DALAM MAHKAMAH TINGGI DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DALAM MAHKAMAH TINGGI DI KUALA LUMPUR ... DALAM MAHKAMAH TINGGI DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH...

 • DALAM MAHKAMAH TINGGI DI KUALA LUMPUR

  DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

  (BAHAGIAN SIVIL) GUAMAN NO. WA- 22NCVC -341 -07 / 2017

  ANTARA

  1. A. SANTAMIL SELVI A/P ALAU MALAY @ ANNA MALAY [Wakil Administratrix Harta Pusaka Balasubramaniam 
 A/L Perumal (Simati)]

  2. A. SANTAMIL SELVI A/P ALAU MALAY @ ANNA MALAY [Balu Kepada Balasubramaniam A/L Perumal (Simati)]

  3. KISHEN A/L BALASUBRAMANIAM

  4. MENAGA A/P BALASUBRAMANIAM

  5. REESHI A/L BALASUBRAMANIAM [Seorang budak yang mendakwa melalui ibu dan sahabat 
 wakil beliau A. Santamil Selvi A/P Alau Malay @ Anna Malay]

  ….PLAINTIF-

  PLANTIF

  DAN

  1. DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK

  2. DATIN PADUKA SERI ROSMAH MANSOR

  3. DATO’ AHMAD JOHARI BIN TUN ABDUL RAZAK

  4. DATO’ MOHD NAZIM BIN TUN ABDUL RAZAK

  5. TAN SRI CECIL WILBERT MOHANARAJ ABRAHAM

  6. SUNIL ABRAHAM

  7. ZAINAL ABIDIN BIN MUHAYAT

  8. DEEPAK JAIKISHAN A/L JAIKISHAN REWACHAND

  ! 1

 • 9. ARULAMPALAM A/L S. MARIAMPILLAI ...DEFENDAN- DEFENDAN

  PERNYATAAN PEMBELAAN DEFENDAN KE-8

  1. Defendan ke-8 tidak berpengetahuan terhadap kandungan Perenggan

  1 Pernyataan Tuntutan Plaintif-Plaintif bertarikh 13.7.2017. Defendan

  ke-8 seterusnya menyatakan bahawa Defendan ke-8 hanya pernah

  mengenali si mati, iaitu Balasubramanian a/l Perumal.

  2. Defendan ke-8 tidak berpengetahuan terhadap kandungan Perenggan

  2 Pernyataan Tuntutan Plaintif-Plaintif.

  3. Defendan ke-8 tidak berpengetahuan terhadap kandungan Perenggan

  3 Pernyataan Tuntutan Plaintif-Plaintif. Defendan ke-8 seterusnya

  menyatakan bahawa Defendan ke-8 tidak berpengetahuan terhadap

  kapasiti peribadi Plaintif ke-3, ke-4 dan ke-5.

  4. Defendan ke-8 mengakui kandungan perenggan 4 Pernyataan

  Tuntutan Plaintif-Plaintif.

  ! 2

 • 5. Defendan ke-8 mengakui kandungan Perenggan 5 Pernyataan

  Tuntutan Plaintif-Plaintif. Defendan ke-8 seterusnya menyatakan

  bahawa Defendan ke-2 merupakan rakan perniagaannya juga.

  6. Defendan ke-8 mengakui kandungan perenggan 6 Pernyataan

  Tuntutan Plaintif-Plaintif.

  7. Defendan ke-8 mengakui kandungan Perenggan 7 Pernyataan

  Tuntutan Plaintif-Plaintif. Defendan ke-8 seterusnya menyatakan

  bahawa Defendan ke-4 merupakan rakan perniagaannya juga.

  8. Defendan ke-8 mengakui kandungan perenggan-perenggan 8 hingga

  12 Pernyataan Tuntutan Plaintif-Plaintif.

  9. Defendan ke-8 tidak berpengetahuan mendalam terhadap kandungan

  Perenggan 13 Pernyataan Tuntutan Plaintif-Plaintif. Defendan ke-8

  hanya mempunyai pengetahuan am seperti mana yang dilaporkan oleh

  media semasa dan apa yang telah dinyatakan oleh simati kepadanya.

  ! 3

 • 10.Defendan ke-8 tidak berpengetahuan terhadap kandungan Perenggan

  14 Pernyataan Tuntutan Plaintif-Plaintif. Defendan ke-8 hanya

  mempunyai pengetahuan am seperti mana yang dilaporkan oleh media

  semasa dan apa yang telah dinyatakan oleh si mati kepadanya.

  11. Defendan ke-8 mengakui kandungan Perenggan 15 Pernyataan

  Tuntutan Plaintif-Plaintif. Defendan ke-8 akan mengemukakan segala

  bukti-bukti yang relevan pada peringkat bicara penuh nanti.

  12.Defendan ke-8 mempunyai pengetahuan terhad kandungan

  Perenggan 16 setakat mana konsipirasi ini telah dirancang oleh

  Defendan Pertama, dan ke-2 Seterusnya Defendan ke-8 menyatakan

  bahawa Defendan ke-8 , Defendan ke-4 dan Defendan ke-6, telah

  diarah untuk memastikan kejayaan konspirasi ini yang diarahkan

  secara terperinci DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK

  (‘Defendan Pertama’) dan DATIN PADUKA SERI ROSMAH MANSOR

  (‘Defendan Kedua’). Bagi perenggan – perenggan Butir-Butir

  Kecederaan dan Kerugian dalam Pernyataan Tuntutan Plaintif di mana

  merupakan perenggan-perenggan 16 (i) , 16 (ii) (a), 16 (ii)(b), 16(ii)(c),

  16(iii) (a), 16 (iii)(b) , 16 (iii)(c), 16 (iv) , 16 (v) , 16 (vi) dan 16(vii) ;

  Defendan ke-8 menyatakan seperti yang berikut:-

  a. Defendan ke-8 merujuk kepada Perenggan 16 (i) di mukasurat 5

  Pernyataan Tuntutan dan menyatakan bahawa nilai RM

  840,000.00 adalah dipertikaikan. Plaintif-Plaintif diletakkan di

  ! 4

 • bawah beban bukti yang kukuh. Nilai tuntutan oleh Plaintif-

  Plaintif ini harus dibuktikan di Mahkamah dahulu dengan segala

  bukti-bukti yang relevan. Defendan ke-8 sesungguhnya percaya

  bahawa tuntutan Plaintif-Plaintif terhadap Defendan ke-8 adalah

  salah, tidak berasaskan fakta yang betul dan mendatangkan

  ketidakadilan serta prejudis kepada Defendan ke-8, dan

  sesungguhnya Defendan ke-8 mempunyai pembelaan ke atas

  tuntutan Plaintif dan sepatutnya tuntutan ini dibuat hanya

  kepada Defendan Pertama dan Defendan ke-2 yang menjadi

  dalang ( ‘mastermind’) dan benefisiari konspirasi ini.

  b. Defendan ke-8 merujuk kepada Perenggan 16 (i) (a) di

  mukasurat 5 Pernyataan Tuntutan dan menyatakan bahawa nilai

  RM 162,000.00 adalah dipertikaikan. Plaintif-Plaintif diletakkan

  di bawah beban bukti yang kukuh. Nilai tuntutan oleh Plaintif-

  Plaintif ini harus dibuktikan di Mahkamah dahulu dengan segala

  bukti-bukti yang relevan. Defendan ke-8 sesungguhnya percaya

  bahawa tuntutan Plaintif-Plaintif terhadap Defendan ke-8 adalah

  salah, tidak berasaskan fakta yang betul dan mendatangkan

  ketidakadilan serta prejudis kepada Defendan ke-8, dan

  sesungguhnya Defendan ke-8 mempunyai pembelaan ke atas

  tuntutan Plaintif dan sepatutnya tuntutan ini dibuat hanya

  kepada Defendan Pertama dan Defendan ke-2 yang menjadi

  dalang ( ‘mastermind’) dan benefisiari konspirasi ini.

  ! 5

 • c. Defendan ke-8 merujuk kepada Perenggan 16 (ii) (b) di

  mukasurat 5 Pernyataan Tuntutan dan menyatakan bahawa nilai

  RM 90,000.00 adalah dipertikaikan. Plaintif-Plaintif diletakkan di

  bawah beban bukti yang kukuh. Nilai tuntutan oleh Plaintif-

  Plaintif ini harus dibuktikan di Mahkamah dahulu dengan segala

  bukti-bukti yang relevan. Defendan ke-8 sesungguhnya percaya

  bahawa tuntutan Plaintif-Plaintif terhadap Defendan ke-8 adalah

  salah, tidak berasaskan fakta yang betul dan mendatangkan

  ketidakadilan serta prejudis kepada Defendan ke-8, dan

  sesungguhnya Defendan ke-8 mempunyai pembelaan ke atas

  tuntutan Plaintif dan sepatutnya tuntutan ini dibuat hanya

  kepada Defendan Pertama dan Defendan ke-2 yang menjadi

  dalang ( ‘mastermind’) dan benefisiari konspirasi ini.

  d. Defendan ke-8 merujuk kepada Perenggan 16 (ii) (c) di

  mukasurat 6 Pernyataan Tuntutan dan menyatakan bahawa nilai

  RM 42,000.00 adalah dipertikaikan. Plaintif-Plaintif diletakkan di

  bawah beban bukti yang kukuh. Nilai tuntutan oleh Plaintif-

  Plaintif ini harus dibuktikan di Mahkamah dahulu dengan segala

  bukti-bukti yang relevan. Defendan ke-8 sesungguhnya percaya

  bahawa tuntutan Plaintif-Plaintif terhadap Defendan ke-8 adalah

  salah, tidak berasaskan fakta yang betul dan mendatangkan

  ! 6

 • ketidakadilan serta prejudis kepada Defendan ke-8, dan

  sesungguhnya Defendan ke-8 mempunyai pembelaan ke atas

  tuntutan Plaintif dan sepatutnya tuntutan ini dibuat hanya

  kepada Defendan Pertama dan Defendan ke-2 yang menjadi

  dalang ( ‘mastermind’) dan benefisiari konspirasi ini.

  e. Defendan ke-8 merujuk kepada Perenggan 16 (iii) di mukasurat

  6 Pernyataan Tuntutan dan menyatakan bahawa kandungannya

  adalah dipertikaikan. Plaintif-Plaintif diletakkan di bawah beban

  bukti yang kukuh. Nilai tuntutan oleh Plaintif-Plaintif ini harus

  dibuktikan di Mahkamah dahulu dengan segala bukti-bukti yang

  relevan. Defendan ke-8 sesungguhnya percaya bahawa

  tuntutan Plaintif-Plaintif terhadap Defendan ke-8 adalah salah,

  tidak berasaskan fakta yang betul dan mendatangkan

  ketidakadilan serta prejudis kepada Defendan ke-8, dan

  sesungguhnya Defendan ke-8 mempunyai pembelaan ke atas

  tuntutan Plaintif dan sepatutnya tuntutan ini dibuat hanya

  kepada Defendan Pertama dan Defendan ke-2 yang menjadi

  dalang ( ‘mastermind’) dan benefisiari konspirasi ini.

  f. Defendan ke-8 merujuk kepada Perenggan 16 (iii) (a) di

  mukasurat 6 Pernyataan Tuntutan dan menyatakan bahawa nilai

  RM 60,000.00 adalah dipertikaikan. Plaintif-Plaintif diletakkan di

  ! 7

 • bawah beban bukti yang kukuh. Nilai tuntutan oleh Plaintif-

  Plaintif ini harus dibuktikan di Mahkamah dahulu dengan segala

  bukti-bukti yang relevan. Defendan ke-8 sesungguhnya percaya

  bahawa tuntutan Plaintif-Plaintif terhadap Defendan ke-8 adalah

  salah, tidak berasaskan fakta yang betul dan mendatangkan

  ketidakadilan serta prejudis kepada Defendan ke-8, dan

  sesungguhnya Defendan ke-8 mempunyai pembelaan ke atas

  tuntutan Plaintif dan sepatutnya tuntutan ini dibuat hanya

  kepada Defendan Pertama dan Defendan ke-2 yang menjadi

  dalang ( ‘mastermind’) dan benefisiari konspirasi ini.

  g. Defendan ke-8 merujuk kepada Perenggan 16 (iii) (b) di