Lời chúa - Đền Thánh Mẹ La Vang Las .mẫu cho những lời Chúa dạy hôm nay bằng tìm nơi chính Chúa Giêsu Kitô, đặc biệt trong bí tích Thánh Thể. B

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Lời chúa - Đền Thánh Mẹ La Vang Las .mẫu cho những lời Chúa dạy hôm nay bằng...

 • CHA NHT XXXI THNG NIN NM A 05-11-2017

  H ni m khng lm.

  Li cha: Mt 23,1-12

  1 Khi

  y, Cha

  Gisu phn

  cng dn

  chng v

  cc mn

  rng: 2"Cc Lut

  s v cc

  ngi bit

  phi ngi

  trn to

  Ms: 3vy nhng g h ni vi cc ngi, cc ngi hy

  lm v tun gi, nhng ng noi theo hnh vi ca h: v h

  ni m khng lm. 4H buc nhng b nng v cht ln vai

  ngi ta, cn chnh h li khng mun gi ngn tay lay th. 5Mi cng vic h lm u c cho ngi ta thy: v th h

  ni rng th kinh, may di tua o. 6H mun c ch nht

  trong m tic v gh u trong hi ng, 7a c bi

  cho ni ng ph v c ngi ta xng h l "Thy". 8Phn cc ngi, cc ngi ng mun c ngi ta gi l

  Thy, v cc ngi ch c mt Thy, cn tt c cc ngi

  u l anh em vi nhau. 9V cc ngi cng ng gi ai

  di t l cha: v cc ngi ch c mt Cha, Ngi ng

  trn tri. 10

  Cc ngi cng ng bt ngi ta gi l ngi

  ch o: v cc ngi c mt ngi ch o, l c Kit. 11

  Trong cc ngi ai quyn th hn s l ngi phc v cc

  ngi. 12

  "H ai t nhc mnh ln, s b h xung, v ai t h

  mnh xung, s c nng ln."

  Suy nim:

  Li Cha hm nay tht mnh m, khin ta bng hong, chi vi. Phi chng Cha mun ph tt c nhng c ch trong x hi v trong Gio Hi? Phi chng tt c chng ta u sai lm? C l khng nn hiu theo ngha en ca mt ch nhng phi hiu theo tinh thn. Qua chn l: Thin thn. Qua chn l: Thi n h a h a l Cha v mi ngi l anh em, Cha mun dy ta phi sng nhng quan h vi x hi theo mt tinh thn mi gm 3 kha cnh sau y. 1. Mi ngi u bnh ng. Mi ngi bnh ng trong x hi v tt c u l ngi. L ngi nh nhau nn phi c knh trng nh

  nhau. ng th, mi ngi bnh ng trc mt Cha. V mi ngi u l hnh nh ca Thin Cha. Cng l hnh nh Thin Cha, nn mi ngi phi knh trng nhau. Mi ngi u l con ca Cha trn tri v u l anh em vi nhau. Nn mi ngi u phi phc Thin Cha v yu thng anh em chung quanh mnh.

  2. Chc v ch l mt phn cng.

  Mt x hi phi c t chc. C t chc nn c nhiu cng vic. Phn cng cng vic chung c tri chy. Hn na phi hiu rng mi quyn lc u n t Thin Cha. Lm cha m l c thng phn vo quyn lm Cha ca Thin Cha. Lm ngi lnh o l c d phn vo quyn cai tr ca Thin Cha. Con ngi khng t mnh chim ot c chc v, nn phi khim nhng nhn bit n Cha ban v li ch ca tp th.

  3. Chc v l phc v.

  Hy nhn vo mt gia nh. Trong gia nh cha m l quan trng nht, l ngi iu khin gia nh. Nhng chnh cha m li phc v nhiu nht. Cha lao ng vt v. M cc nhc chm sc con th. Nhn b ngoi cha m khng khc ngi gip vic. Nhng cha m iu hnh gia nh trong khi phc v con ci th di. Cha m dng quyn yu thng v phc v. ng th, ngi c nhim v trong Gio Hi v trong x hi phi l ngi c lng yu mn anh em. Chu ton nhim v vi tnh yu thng s gip ta bit phc v bng chc v ca mnh. Khng u ta c th tm gng mu cho nhng li Cha dy hm nay bng tm ni chnh Cha Gisu Kit, c bit trong b tch Thnh Th.

  B tch Thnh Th a ta v phng Tic Ly, ni Cha n ba ti cui cng vi cc mn . Trong khi n, Cha ng dy, cm chu nc i ra chn cho tng mn . Ri Cha ni: Thy l Cha, l Thy, m cn ra chn cho anh em, th anh em cng phi ra chn nhau. Thy lm gng cho anh em, anh em cng lm nh Thy lm cho anh em? (Ga 13,12b-15). Quyn bnh phc v. Khng cn minh ha no sinh ng hn. Khng cn gii ngha no sng t hn hnh nh Cha qu xung ra chn cho cc mn . Khng cn lnh truyn no thuyt phc hn, v chnh Cha lm gng trc.

  B tch Thnh Th cho ta thy s hin thn phc v ca Cha Gisu. Tr thnh tm bnh l tr thnh lng thc nui con ngi. Khng tr thnh mt tng i uy nghi

  | Hiep Nhat 201 & 202 | 10 & 11- 2017 | 5

 • mi ngi cung knh. Khng tr thnh mt trang sc qu gi mi ngi trn trng. Nhng tr thnh tm bnh phc v con ngi. Tr thnh lng thc l tr thnh nhng g gn gi nht. Tr thnh lng thc l chp nhn phc v s sng: chu nh b i ngi khc c ln ln, chu au kh cho ngi khc c hnh phc, chu cht i cho ngi khc c sng. B tch Thnh Th l mt mu gng v quyn bnh phc v. Thin Cha phc v con ngi. Ngi Cha hy sinh cho hnh phc ca con ci. Cha t v tr hin thn nui dng loi th to. Nh th, b tch Thnh Th thit lp mt mi quan h mi gia con ngi. Quyn bnh l phc v. Nu hiu v thc hnh Li Cha dy hm nay, ta s bin i b mt th gii. Th gii s tr nn mt gia nh m cng chan cha tnh ngi. X hi s ti p v sng theo nn vn minh mi, nn vn minh ca tnh thng. Mu nhim Thnh Th vn lun tip tc mi mi trong cuc i chng ta. Sng mu nhim Thnh Th l bit quan tm phc v anh ch em. Sng mu nhim Thnh Th l duy tr s hin din ca Cha Gisu gia x hi, gia cuc i chng ta. Hin din l mt tm bnh b ra cho mt th gii pht trin, mt th gii chan ha yu thng, mt th gii hnh phc thc s. Li Nguyn: Ly Cha Gisu, khi n vi Cha, chng con cng thng mang mt n. C nhng hnh vi o c bn ngoi che giu ci trng rng bn trong. C nhng li kinh c trn mi, nhng khng c ch trong tm hn, v ngc hn vi cuc sng thc t. Xin dy con bit noi gng h a, it sng khim nhng v phc v mi ngi trong tnh yu thng. Amen. lc sng: Trc m , o c c o o o?

  ***

  CHA NHT XXXII THNG NIN NM A 12-11-2017

  "Kia chng r n, hy ra n ngi".

  Li Cha: Mt 25,1-13

  1Khi y,

  Cha Gisu phn cng cc mn d ngn ny: "Nc tri ging nh mi trinh n cm n i n chng r. 2Trong s c nm c kh di v nm c

  khn ngoan. 3Nm c kh di mang n m khng em du

  theo. 4Cn nhng c khn ngoan mang n li em du

  y bnh. 5V chng r n chm, n n cc c u thip i v

  ng c. 6"Na m c ting h to: Ka chng r n, hy ra

  n ngi. 7By gi cc trinh n u chi dy, sa son n

  ca mnh. 8Nhng c kh di ni vi cc c khn ngoan

  rng: 'Cc ch cho chng em cht du, v n ca chng em tt c'.

  9 c c khn ngoan p li rng: 'E khng cho

  chng em v cc ch, cc ch ra hng m mua th hn'. 10

  Song khi h ang i mua, th chng r n. Nhng trinh n sn sng th theo chng r cng vo tic ci, v ca ng li.

  11Sau cng cc trinh n kia cng n v ni: 'Tha

  Ngi, xin m ca cho chng ti'. 12Nhng Ngi p li: 'Ta

  bo tht cc ngi, ta khng it cc ngi'. 13

  "Vy hy tnh thc, v cc ngi khng it ngy no, gi no".

  Suy Nim: "Tnh thc" l si ch xuy n sut a i c Phng V Li h a hm nay. tnh thc mi gp c s khn ngoan (Kn.6,13-17). M khn ngoan l iu cn thit c th i ph vi mi nghch cnh (Mt.25,1-13). Tuy nhin, ng nn lng trong vic tnh thc ch n s khn ngoan ri sao lng ngy h a Quang Lm (1Tx.4,12-17). Tnh thc l trng thi tm hn lun lun m ra sn sng tip nhn nhng in c xy ti, l thc nhng nguy c tim n, hay ni ng hn: Tnh thc l s khn ngoan.

  Trong d ngn mi c trinh n, nm c khn ngoan l nhng c it sn sng trong t c tnh hung no. Nh vy khn ngoan li c ngha l thi hnh Thi n h a, l th khn ngoan m h a Gi su v nh ngi khn xy nh tr n , chnh l nghe Li h a m thi hnh v h a Gi su tng dn d cc mn " Hy khn ngoan nh con rn v chn tht nh chim cu"(Mt10, 16). Ngi cng khen ngi ngi y t tn trung v khn ngoan m ng ch t l n coi sc gia nhn mnh ng gii phn pht l a thc cho h (x.Mt.24,45). Thnh ra vn khng ch it kho xoay s hay it chp ng thi c, m l s khn ngoan thc s trong li sng, mt s nhn xt ng v thc t mnh gp v km theo ch cng quyt linh ng sau .

  Trong khi nm c kh, h i ri v n h tt, h phi tr gi t cho thi cu th ca h v v qu cp ch h tm cch nh v "xin cho ch ng em ch t du ca cc ch... n l c cp ch khng ai c d c th gi p ngi khc, v mi ngi n ch khng th ly ca ngi ny cho ngi kia c, nm c kh khng tin tng v khng ch i nhit tnh n n mi khng chun . S chun hay tnh thc y khng c ni ti th xc. V nm c khn cng thip i v h c th y n tm m ng, i h cn thn chun chu o, l lo sn du n t. Ngc li cc c di d c tnh thc th chng r n h vn tnh trng khng tnh thc, v h khng sn sng, khng iu kin.

  Nm c kh v nm c khn u nm trong thnh phn m rc, i n chng r, v l iu tng cho ton th cng on Kit hu. Nh th vo Nc Thi n h a khng ch gia nhp Hi Thnh l m phi c c Ai l du n v s sn sng. Ngy phn xt Thi n h a ch xt

  6 | Hiep Nhat 201 & 202 | 10 & 11 - 2017 |

 • n c Ai v thi chun . Phi it chun cho nhng ci khng ng n m i ph kp thi, phi liu ly cho mnh v khng ai c th lm th cho ta hay cho ta vay mn c, khng sn sng ca ng li l vy. Sn sng l thi khn ngoan, m khn ngoan l sng theo h a, l thi hnh iu h a Gi su dy trong Hin hng Nc Tri, lun lun sng theo iu h a Gi su dy chnh l sn sng v l tnh thc. Li Nguyn: Ly h a, ch ng con l nhng ngi ang ch i Cha n, xin cho ch ng con it ki n tr trong tin y u, d c phi gp th thch vn lun khn ngoan d phng n c Tin v du c Ai c cng hn phu Kit vo tic ci i.Amen

  Lc Sng: T o r o r o i.

  ***

  CHA NHT XXXIII THNG NIN NM A 19-11-2017

  V ngi trung tn trong vic nh, ngi hy vo hng s vui mng ca ch ngi

  Li Cha: Mt 25,14-30

  14Khi y, Cha

  Gisu phn cng cc mn d ngn ny rng: "C mt ngi kia sp i xa, lin gi cc y t n m giao ph ti sn ca ng.

  15ng trao

  cho ngi ny nm nn bc, ngi kia hai nn, ngi khc na mt nn, tu theo kh nng

  ca mi ngi, on ng ra i. 16"Ngi lnh nm

  nn bc, ra i v dng tin y bun bn lm li c nm nn khc.

  17Ngi lnh hai nn cng i lm li c hai nn

  khc. 18 n ngi lnh mt nn, th i o l chn giu tin

  ca ch mnh. 19

  "Sau mt thi gian lu di, ng ch cc y t y tr v v i h tnh s.

  20Vy ngi lnh nm nn c

  n, mang theo nm nn khc m ni rng: 'Tha ng, ng trao cho ti nm nn c, y ti lm li c nm nn khc'.

  21ng ch bo ngi y rng: 'Hi y t tt lnh v

  trung tn, v ngi trung tn trong vic nh, ta s t ngi lm nhng vic ln, ngi hy vo hng s vui mng ca ch ngi'.

  22Ngi lnh hai nn c cng n

  v ni: 'Tha ng, ng trao cho ti hai nn c; y ti lm li c hai nn khc'.

  23ng ch bo ngi y rng:

  Hi y t tt lnh v trung tn, v ngi trung tn trong

  vic nh, ta s t ngi lm nhng vic ln, ngi hy vo hng s vui mng ca ch ngi."

  24 n ngi lnh mt

  nn bc n v ni: 'Tha ng, ti it ng l ngi keo kit, gt ni khng gieo v thu ni ng khng pht:

  25nn ti

  khip s m i chn giu nn bc ca ng di t. y ca ng, xin tr li cho ng.

  26ng ch tr li ngi y rng:

  'Hi y t h thn v ing nhc, ngi it ta gt ch khng gieo, thu ni khng pht:

  27vy l ra ngi phi giao