L»œI CHA H”M NAY - .L»‌i Cha H´m Nay 11/2017 78 Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Cc ng°i h£y theo Ta; Ta s½ l m cho cc ng°i

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of L»œI CHA H”M NAY - .L»‌i Cha H´m Nay 11/2017 78 Alleluia,...

 • LICHAHMNAYTHNG11/2017

  Bn dch ca U Ban Phng T, HGMVN NS Tri Tim c M nh my vi tnh.

  Lu : Sch dng pdf sp sn in 2 mt, gp i li lm thnh sch nh.

  THANHLINH.NET

 • LiChaHmNay11/2017 2

 • LiChaHmNay11/2017 78

  Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Cc ngi hy theo Ta; Ta s lm cho cc ngi tr thnh nhng ng ph li ngi ta". - Alleluia.

  PHC M: Mt 4, 18-22

  "Cc ng b li m i theo Ngi".

  Tin Mng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

  Khi y, nhn lc Cha Gisu i dc theo b bin Galila, Ngi thy hai anh em l Simon, cng gi l Phr, v Anr, em ng, c hai ang th li di bin, v hai ng l ng ph. Ngi bo hai ng rng: "Cc ngi hy theo Ta, Ta s lm cho cc ngi tr thnh nhng ng ph li ngi ta". Lp tc hai ng b li m theo Ngi. i xa hn mt i, Ngi li thy hai anh em khc l Giacb con ng Gib, v Gioan em ng ang v li trong thuyn vi cha l Gib. Ngi cng gi hai ng. Lp tc hai ng b li v cha mnh m i theo Ngi. l li Cha.

  Li Hay p:

  * C th gian c ng m, trong khi Thin Cha v cng nhn lnh, v cng cao sang, v cng xng ng vi mi li ngi khen, th m chng ai tng ngh n Ngi! Hy xem, thin nhin ngi khen Ngi, cn nhn loi nhng k phi chc tng Ngi th li ng m! Vy chng ta hy i nh thc v tr dy v ht ln nhng khc ca tn tng Ngi. (Chn phc Mariam Baoudardy)

  LiChaHmNay11/2017 3

  THNG 11/2017

  Th Hai

  Th Ba

  Th T

  Th Nm

  Th Su

  Th By

  Cha Nht

  1 Cc

  Thnh

  2 Cc Linh Hn

  3 4 5 XXXI

  Thng Nin

  6

  7

  8

  9 Cung

  Hin n Th

  Laterano

  10 11

  12 XXXII

  Thng Nin

  13 14 15 16 17

  18 19 XXXIII Thng

  Nin

  20 21 22

  23 L T

  n

  24 Cc

  Thnh T o

  VN

  25 26 Cha

  KiT Vua

  27 28 29 30 Thnh Anr

 • LiChaHmNay11/2017 4

  01/11/2017 Th T Ma Thng Nin Nm L

  L Cc Thnh

  BI C I: Kh 7, 2-4, 9-14

  "Ti nhn thy on ngi ng o khng th m c, h thuc mi nc, mi chi h, mi dn tc v mi th ting".

  Trch sch Khi Huyn ca Thnh Gioan.

  Ti l Gioan nhn thy mt thin thn khc t pha mt tri mc i ln, tay cm n Thin Cha hng sng, v ln ting ku gi bn thin thn c lnh tn ph t v bin m rng: "Ch c tn ph t, bin v cy ci trc khi ta ng n trn trn nhng ti t ca Thin Cha chng ta". V ti nghe bit s ngi c ng n l mt trm bn mi bn ngn ngi, thuc mi chi tc Israel.

  Sau , ti nhn thy on ngi ng o khng th m c, h thuc mi nc, mi chi h, mi dn tc v mi th ting. H ng trc ngai vng v trc mt Con Chin, mnh mc o trng tinh, tay cm nhnh l thin tu. H ln ting tung h rng: "Knh ly Thin Cha chng ti, ng ng trn ngai vng, v Con Chin".

  Ri tt c cc thin thn n ng chung quanh ngai vng, v cc trng lo cng bn con vt sp mnh xung trc ngai m th ly Thin Cha rng: "Amen! Chc tng, vinh hin, khn ngoan, cm t, vinh d, uy quyn v dng lc cho Thin Cha chng ti mun i. Amen". Ri mt trong cc trng lo ln ting hi rng: "Nhng ngi mc o trng ny l ai vy? V h t u m n?" Ti p li rng: "Tha ngi, hn ngi r". V ngi bo ti rng: "H l nhng ngi t au kh ln lao m n, h git o v ty o trng trong mu Con Chin". l li Cha.

  P CA: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

  p: Ly Cha, ny l dng di ca nhng k tm Cha (c. 6a).

  LiChaHmNay11/2017 77

  30/11/2017 Th Nm Tun XXXIV Ma Thng Nin Nm chn

  L knh Thnh Anr, Tng

  BI C I: Rm 10, 9-18

  "Lng tin c l nh nghe, cn nghe th da vo li c Kit".

  Trch th Thnh Phaol Tng gi tn hu Rma.

  Nu ming ngi tuyn xng c Gisu l Cha v lng ngi tin rng Thin Cha cho Ngi t ci cht sng li, th ngi s c ri. Qu th, tin trong lng th s c cng chnh, tuyn xng ngoi ming s c cu ri.

  Nhng ngi ta ku cu th no c vi ng m h khng tin? Hoc lm sao h tin c ng h khng nghe ni ti? Nhng nghe th no c, nu khng c ngi rao ging? M rao ging th no c, nu khng c ai sai i? Nh c li chp rng: "Cao qu thay chn nhng ngi rao ging s bnh an, rao ging tin lnh!" Nhng khng phi mi ngi u suy phc Tin Mng c u. V Isaia ni rng: "Ly Cha, no c ai tin li chng con rao ging?"

  Vy lng tin c l nh nghe, cn nghe th da vo li c Kit. Nhng ti xin hi: Phi chng h khng c nghe n? Qu tht, ting ca nhng v vang di ra khp a cu, v li ca nhng ng y c truyn n tn cng th gii. l li Cha.

  P CA: Tv 18, 2-3. 4-5

  p: Ting chng vang cng tri t (c. 5a).

  1) Tri xanh tng thut vinh quang Thin Cha, thanh khng k ra s nghip ca Ngi. Ngy ny nhc nh cho ngy khc, m ny truyn tng cho m kia. - p.

  2) y khng phi li cng khng phi ting, m m thanh chng khng th lt tai. Nhng ting chng vang cng tri t, v li chng truyn ra khp ci a cu. - p.

  ALLELUIA: Ga 9, 19

 • LiChaHmNay11/2017 76

  Khi y, Cha Gisu phn cng cc mn rng: "Ngi ta s tra tay bt b, c hip v np cc con n cc hi ng v ngc t, iu cc con n trc mt vua cha quan quyn v danh Thy: cc con s c dp lm chng. Vy cc con hy ghi nh iu ny trong lng l ch lo trc cc con s phi tha li th no. V chnh Thy s ban cho cc con ming li v s khn ngoan, mi k th nghch cc con khng th chng li v bt b cc con.

  "Cha m, anh em, b con, bn hu s np cc con, v c k trong cc con s b git cht. Cc con s b mi ngi ght b v danh Thy. Nhng d mt si tc trn u cc con cng s chng h mt. Cc con c bn , cc con cng s gi c linh hn cc con". l li Cha.

  Li Hay p:

  * Ly Cha con, con ngi khen Cha, V Cha dng nn mun loi, Cch ring l Anh Mt Tri, Anh phn ngy m, Anh cho nh sng, Anh xinh p v rng ngi nh quang chi li. Ly Cha con, con ngi khen Cha, V Cha dng nn Ch Trng v cc tinh t, Tuyt p, trong sng v lp lnh trn bu tri. Ly Cha con, con ngi khen Cha, V Cha dng nn Ch Nc, Tht hu ch, khim tn, cao qu v thanh sch. Ly Cha con, con ngi khen Cha, V Cha dng nn Anh La, Nh Anh, Cha soi sng m en Anh xinh p, vui v, mnh m, hng say. Ly Cha con, con ngi khen Cha, V Cha dng nn Ch Cht, Khng ai c th chy thot khi tay ch. (Thnh Francis Assisi)

  LiChaHmNay11/2017 5

  1) Tri t v mun loi trn mt t l ca Cha, hon cu v mun vt trn a cu. V chng Cha xy dng nn mng tri t trn bin c, v Ngi to dng n trn cc sng ngi. - p.

  2) Ai s c tro ln ni Cha? Ai s c dng bc trong thnh in? l ngi c bn tay v ti v tm hn trong sch, khng lng xui theo s gi tr. - p.

  3) Ngi s hng phc lnh ca Cha v lng t bi ca Cha, ng gii thot h. y l dng di ca nhng k tm Ngi, nhng k tm tn nhan Thin Cha ca Giacp. - p.

  BI C II: 1 Ga 3, 1-3

  "Ngi th no, chng ta s thy Ngi nh vy".

  Trch th th nht ca Thnh Gioan Tng .

  Cc con thn mn, cc con hy coi: Tnh yu ca Thin Cha Cha i vi chng ta th no, khin chng ta c gi l con Thin Cha v thc s l th. V m th gian khng nhn bit chng ta, v th gian khng bit Ngi. Cc con thn mn, hin nay, chng ta l con Thin Cha, cn chng ta s ra sao th vn cha c t ra. Chng ta bit rng: khi c t ra, th chng ta s ging nh Ngi, v Ngi th no, chng ta s thy nh vy. V bt c ai t hy vng ni Ngi, th t thnh ho mnh cng nh Ngi l ng Thnh. l li Cha.

  ALLELUIA: Mc 11, 28

  Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Tt c hy n vi Ta, hi nhng ai kh nhc v gnh nng, Ta s nng b sc cho cc con". - Alleluia.

  PHC M: Mt 5, 1-12a

  "Phc cho nhng ai c tinh thn ngho kh".

  Tin Mng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

  Khi y, Cha Gisu thy on l ng o, Ngi i ln ni, v lc Ngi ngi xung, cc mn n gn Ngi. By gi Ngi m ming dy h rng:

 • LiChaHmNay11/2017 6

  "Phc cho nhng ai c tinh thn ngho kh, v Nc Tri l ca h. - Phc cho nhng ai hin lnh, v h s c t Nc lm c nghip. - Phc cho nhng ai au bun, v h s c i an. - Phc cho nhng ai i kht iu cng chnh, v h s c no tho. - Phc cho nhng ai hay thng xt ngi, v h s c xt thng. - Phc cho nhng ai c lng trong sch, v h s c nhn xem Thin Cha. - Phc cho nhng ai n thun ho, v h s c gi l con Thin Cha. - Phc cho nhng ai b bch hi v l cng chnh, v Nc Tri l ca h.

  "Phc cho cc con khi ngi ta ghen ght, bch hi cc con, v bi ght Thy, h vu khng cho cc con mi iu gian c. Cc con hy vui mng hn hoan, v phn thng ca cc con s trng i trn tri". l li Cha.

  Li Hay p:

  * Mt ngi khng ngi cu nguyn s bit ngay nguyn do mi khi h t c iu g, v h khng th kiu ngo v iu y c. Bi v h khng th gn iu y cho nhng kh nng bn thn, nhng qui tt c thnh cng ca mnh cho Thin Cha. Lc no h cng cm t v thng xuyn ku cu Thin Cha, lo s b rt li s tr gip. (Thnh Abba Dorotheus)

  LiChaHmNay11/2017 75

  vua khng tn vinh Thin Cha, ng cm trong tay vn mnh v ng li ca c vua. Bi , Cha khin ngn tay hin ra vit hng ch .

  "y nhng ch vit nh sau: MAN, THQEL, PHARES. Xin gii ngha nhng ch nh sau: Man: l Thin Cha m s triu i nh vua ri. Thqel: l cn vua trn cn cn, v thy vua ht cn. Phares: l vng quc ca vua b phn chia v trao cho dn Mia v Bat". l li Cha.

  P CA: n 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67

  Hy ngi khen v tn t Cha ti mun i (c. 57b).

  A)Chc tng Cha i, mt tri cng vi mt trng. Hy ngi khen v tn t Cha ti mun i

  B)Chc tng Cha i, trn tri cao, mun tinh t. Hy ngi khen v tn t Cha ti mun i

  A)Chc tng Cha i, ma mc vi sng sa. Hy ngi khen v tn t Cha ti mun i

  B)Chc tng Cha i, mun ngn ngn gi. Hy ngi khen v tn t Cha ti mun i

  A)Chc tng Cha i, la vi than hng. Hy ngi khen v tn t Cha ti mun i

  B)Chc tng Cha i, rt mt v lnh lo. Hy ngi khen v tn t Cha ti mun i

  ALLELUIA:

  Mt 24, 41a v 44- Cc con hy tnh thc v sn sng, v lc cc con khng ng, Con Ngi s n. - Alleluia.

  PHC M: Lc 21, 12-19

  "Cc con s b mi ngi ght b v danh Thy, nhng d mt si tc trn u cc con cng s chng h mt".

  Tin Mng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

 • LiChaHmNay11/2017 74

  29/11/2017 Th T Tun XXXIV Ma Thng Nin Nm l

  BI C I: n 5, 1-6, 13-14, 16-17, 23-28

  "C nhng ngn tay hin ra nh bn tay mt ngi".

  Trch sch Tin tri aniel.

  Trong nhng ngy y, vua Baltassar dn tic linh nh i mt ngn triu thn: ai ny c theo tui mnh m ung ru. Khi vua say ru, lin truyn em cc bnh, chn, bt bng vng bc m Nabuknsor, ph vng ng, ly trong n th Girusalem em v, cho vua, cc triu thn, hong hu v cung phi dng ung ru. By gi, ngi ta mang ra cc bnh, chn, bt bng vng bc ly trong n th Girusalem em v. Vua, cc triu thn, hong hu v cung phi dng m ung ru. H va ung ru va ca tng cc thn minh bng vng, bc, ng, st, g, ca h.

  Chnh lc y, c nhng ngn tay hin ra nh