L»… Thnh T¢m Cha Gisu Nƒm B

 • View
  128

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B. Bài Ðọc I:  Trích sách Tiên tri Hôsê. Ðây Thiên Chúa phán: "Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó, và Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. "Ta đã dưỡng nuôi Ephraim,. - PowerPoint PPT Presentation

Text of L»… Thnh T¢m Cha Gisu Nƒm B

 • L Thnh Tm Cha Gisu Nm B

 • Bi c I:Trch sch Tin tri Hs.y Thin Cha phn: "Lc Israel cn nin thiu, Ta yu thng n, v Ta gi con Ta ra khi Ai-cp. "Ta dng nui Ephraim,

 • Ta bng chng trn cnh tay Ta m chng khng bit Ta chm sc chng. Ta dng dy m i v mi yu thng m tp (cho) chng i; Ta i x vi chng nh ngi dng nui tr th, Ta p yu chng vo m. Ta nghing mnh trn chng v t cho chng n.

 • Qu tim Ta thn thc trong Ta v rut gan Ta bi hi. Ta s khng bung th theo cn gin ca Ta. Ta s khng hu dit Ephraim, v Ta l Thin Cha ch khng phi ngi phm; Ta l ng Thnh gia ngi, Ta khng thch tiu dit".

  l li Cha.

 • p Ca: Cc ngi s hn hoan mc nc ni sui ng Cu .Xng:

  1) y Thin Cha l ng Cu Chuc ti, ti s tin tng m hnh ng v khng khip s: v Cha l sc mnh, l ng ti ngi khen, Ngi s tr nn cho ti phn ri.

 • p: Cc ngi s hn hoan mc nc ni sui ng Cu

  2) Hy ca tng Cha v ku cu danh Ngi, hy cng b cho cc dn bit k cng ca Cha, hy nh li danh Cha rt cao sang.

  p: Cc ngi s hn hoan mc nc ni sui ng Cu .

 • 3) Hy ca tng, v Ngi lm nn nhng vic k diu, hy cao rao vic trn khp hon cu. Hi ngi c ng ti Sion, hy nhy mng ca ht, v ng cao c l ng Thnh Israel gia ngi.

  p: Cc ngi s hn hoan mc nc ni sui ng Cu .

 • Bi c II:Trch th ca Thnh Phaol Tng gi tn hu phxAnh em thn mn, ti l k hn nht trong cc thnh, nhng c n ny l rao ging cho Dn Ngoi nhng s giu c khng th thu hiu c,

 • v soi sng cho mi ngi bit cch thc phn pht mu nhim c n giu t mun thu trong Thin Cha, ng to thnh vn vt: khin cc ch thn v quyn thn thin quc u phi nh Hi thnh mi bit c s khn ngoan mun hnh vn trng ca Thin Cha, th theo d nh t trc mun i m Ngi

 • thi hnh trong c Gisu Kit, Cha chng ta. Trong Ngi, chng ta c cy trng v nh lng tin vo Ngi, chng ta mnh dn n cng Ngi. Nhn v l y, ti qu gi trc mt Cha c Gisu Kit, Cha chng ta. Ngi l ngun gc mi danh phn lm cha trn tri di t.

 • Xin Ngi chiu theo s giu c vinh quang ca Ngi v nh Thnh Thn ca Ngi, thm sc mnh cho anh em c nn ngi thing ling, v nh c tin, anh em c c Kit ng trong lng anh em, lm cho anh em m r su v lp nn kin c trong c mn,

 • anh em c hip cng cc thnh m hiu bit chiu rng, di, cao, su, v cng c bit lng mn ca c Kit vt qu tr hiu loi ngi, anh em c sung mn trong mi s vin mn ca Thin Cha.

  l li Cha.

 • Alleluia: Alleluia, alleluia! - Cc ngi hy mang ly ch ca Ta, v hy hc cng Ta, v Ta hin lnh v khim nhng trong lng. - Alleluia. Hoc: Alleluia, alleluia! - Thin Cha yu thng chng ta trc, v sai Con Mt Ngi n hy sinh, n thay v ti li chng ta. - Alleluia.

 • Phc m:Tin Mng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.Bi l l Ngy Chun B, v trnh cho cc t thi khng cn treo trn thp gi trong ngy sabbat, v ngy sabbat l mt ngy trng i, nhng ngi Do-thi xin Philat cho h cc t thi xung, sau khi nh gip ng chn

 • By gi nhng ngi lnh n, nh gip ng chn ngi th nht v ngi th hai cng b ng inh vi Cha Gisu. Khi n gn Cha Gisu,chng thy Ngi cht, nn khng nh gip ng chn Ngi; nhng mt tn lnh ly ngn gio m thng cnh sn Ngi,

 • v lp tc mu cng nc chy ra. V k xem thy, th minh chng, m li chng ca ngi chn tht, v ngi bit rng mnh ni tht c ch v cng tin. Nhng iu xy ra ng nghim li Kinh Thnh rng :

 • "Khng mt ci xng no ca Ngi b nh gip". V li c li Kinh Thnh khc rng: "Chng s nhn vo ng chng m thu qua".

  l li Cha.

 • LI NGUYN GIO DN"Tt c nhng ai ang vt v mang gnh nng, hy n cng Ti, Ti s cho ngh ngi bi dng". Chng ta cm t tnh thng bao la ca Cha v tha thit cu nguyn.

 • 1. Khi cht treo trn kh gi, Cha Gisu chu li ng m thu Tri Tim v thng loi ngi. Xin cho mi thnh phn dn Cha bit p li tnh thng ca Cha, ht lng knh mn Cha v thng yu mi ngi.

  Xng: Chng con cu xin Cha! p: Xin Cha nhn li chng con!

 • 2. Hi Thnh cn nhiu linh mc thnh c loan bo Tin Mng cu ri. Xin Cha thng thnh ha cc linh mc, cho cc ngi xng ng lm mn Cha.

  Xng: Chng con cu xin Cha! p: Xin Cha nhn li chng con!

 • 3. Sng gia th gian, ai cng gp phi gian trun th thch. Xin cho mi ngi bit tm n Cha l Thin Cha tnh yu c nng i an.

  Xng: Chng con cu xin Cha! p: Xin Cha nhn li chng con!

 • 4. Cha ku gi mi ngi hc sng hin lnh khim nhng nh Cha. Xin cho cc tn hu h o chng ta vng nghe v sng theo gng Cha.

  Xng: Chng con cu xin Cha! p: Xin Cha nhn li chng con!

 • Ch t: Ly Cha Gisu l ng hin lnh, khim nhng v giu Tnh Thng, xin cho chng con sng theo gng Cha, v chy n Cha mi khi gp gian lao th thch.Chng con cu xin nh danh Cha Gisu Kit, Cha chng con. Amen.