Click here to load reader

LJUDSKIH POTENCIJALA

 • View
  221

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of LJUDSKIH POTENCIJALA

 • Program usavravanja

  MENADER U ZDRAVSTVENIM SUSTAVIMA

  I. PODACI ZA POLAZNIKE

  1. Prezime i ime:

  Adresa prebivalita:

  Telefon za kontakt: e-mail:

  2. Prezime i ime:

  Adresa prebivalita:

  Telefon za kontakt: e-mail:

  3. Prezime i ime:

  Adresa prebivalita:

  Telefon za kontakt: e-mail:

  4. Prezime i ime:

  Adresa prebivalita:

  Telefon za kontakt: e-mail:

  II. PODACI O UGOVARATELJU

  Tvrtka/naziv i sjedite:

  Adresa:

  Telefon: Telefax:

  e-mail: OIB:

  potpis ovlatene osobe:M.P.

  Prijava za upis:

  PROGRAM USAVRAVANJA

  LJUDSKIH POTENCIJALA

  ZA LANOVE UPRAVE, DIREKTORE I IZVRNE DIREKTORE

  ZA DJELATNIKE KOJI SU POTPORA MENADERIMA LJUDSKIH POTENCIJALA

  ZA DJELATNIKE ODJELA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA

  ZA OSOBE KOJE SE ELE POSVETITI RADU U UPRAVLJANJU LJUDSKIM POTENCIJALIMA

  VISOKO UILITEEFFECTUS

  STUDIJ FINANCIJE I PRAVOPROGRAM USAVRAVANJA

  Voditelj/ica

  LJUDSKIH POTENCIJALA

 • Voditelji programa: dr. sc. uro Horvat

  Saa Jurkovi

  RAZVOJ I KORITENJE LJUDSKIH POTENCIJALA KAO POSLOVNA FUNKCIJA ORGANIZACIJE

  Predavai: Sandra Lovri, mag. soc. - HRM Saa Jurkovi Damir Deliimunovi Goran Trbojevi, dipl. iur. Ivan Boaji Gordana Frgai Mihaela Smadilo

  4. PRAVNI KONTEKST UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA ugovororadu Radnovrijemeidopusti Plae-sustavplaeinagraivanje Prestanakugovoraoradu Elementiradnogodnosa Zatitanaradu

  5. KOMUNIKACIJSKE VJETINE, ETIKA I POSLOVNA IZVRSNOST Temeljnezakonitostidjelovanjaodnosasjavnou Tehnikeposlovnogpregovaranja Strategijerjeavanjakonflikataiupravljanjeinternomorganizacijskomkomunikacijom Etikauposlovanjuiupravljanju korporativnadrutvenaodgovornost poslovnaizvrsnost(NLP) PrimjenaumjetneinteligencijeiekspertnihsustavauoptimiziranjuULJP Sigurnostpodataka

  Fond sati: 235sati

  Vrijeme odravanja: radnimdanomod17,00-20,00sati

  Cijena: 15.000kuna(ukljuenPDV,radnipriboriliteratura)

  Uplate: PoslovnouiliteEFFECTUS, IBAN:HR1223900011100369207,OIB:21294035591

  Polaznicimoguplatitikolarinujednokratnoiliuobrocima:- zajednokratnuuplatu10%popusta,asvakisljedeipolaznikdobivadodatnipopust- mogunostplaanjaudvijeilitrirate

  Kontakt osoba: Majaimunovi,spec.oec.e-mail:[email protected]:016117777;mob:091/214-8003www.effectus-uciliste.eu

  Nakon zavrenog usavravanja dobiva se Uvjerenje odnosno Certifikat Voditelja/ice ljudskih potencijala, a kompetencije koje se stjeu:- Samostalno voenje odjela ljudskih potencijala- Samostalna izrada plana razvoja ljudskih potencijala- Samostalna izrada sustava plaa i bonusa- Sposobnost davanja konzultantskih usluga na podruju upravljanja ljudskim potencijalima

  Program usavravanja za poslove Voditelja/ice ljudskih potencijala izvodi se uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa: UP/I-602-07/10-03/00058, Ur. br. 533-09-10-05 i Agencije za strukovno obrazovanje odraslih, Klasa: UP/I-602-07/10-02/53, Ur. br. 357-06-10-08.

  Uspjeno zavren program Voditelja/ice ljudskih potencijala omoguuje upis zvanja u E-radnu knjiicu.

  PROGRAM USAVRAVANJAVoditelj/ica

  LJUDSKIH POTENCIJALA

  MENADERSKI STRATEGIJSKI PRISTUP RAZVOJU LJUDSKIH POTENCIJALA

  Predavai: dr. sc. uro Horvat dr. sc. Marinko Jurevi mr. sc. Sabina krti Tomislav Bunjevac, mag. psych. mr. sc. Katarina Soki mr. sc. Marija Kalini Antea Popovi Svjetlana erovi Lonar Kristina Priseker Branimir Blaji Aco Momilovi, mag. psych. Ratka Jurkovi Ivica Vrani Josip Marinkovi Ivor Kova Martina Jurkovi

  1. MENADMENT I SUVREMENI MENADERSKI MODELI U UPRAVLJANJU LJUDSKIM POTENCIJALIMA Promjeneuokruenjuiorganizacijikojeutjeunaupravljanjeljudskimpotencijalima Menaderskefunkcijeuupravljanjuljudskimpotencijalima Definiranjestrategijeupravljanjaljudskimpotencijalima Politikarazvojaljudskihpotencijalauorganizaciji,razvojkarijeraiupravljanjetalentima ULJPkaopartnermenadmentaisvihlanovaorganizacije

  2. UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA Osnove,znaeisadrajupravljanjaljudskimpotencijalima Analizaradnogmjesta Testiranjeiselekcija Planiranjeljudskihpotencijala Metodeivrsteintra-organizacijskihistraivanja Analizaikontrolaljudskihpotencijala Motivacijairadnauinkovitost MogunostmjerenjadoprinosaULJPuostvarivanjuorganizacijskihciljeva

  3. MARKETING I TRITE RADA Tritefunkcije,tipologijaokruenje Ponaanjekupacaipotroaa Triteradaimarketinketehnike KoritenjeITrjeenjazapromocijuioglaavanje Suvremenitrendovi:novapromiljanjaumarketingu,upravljanjeorganizacijskimznanjem (knowledgemanagement),upravljanjeorganizacijskominovativnou(ideamanagement) PrimjenaanalizeinternihorganizacijskihmreauoptimizacijiULJP

  PoslovnouiliteZagreb,Vlaka94

  E F F E C T U S

 • Voditelji programa: dr. sc. uro Horvat

  Saa Jurkovi

  RAZVOJ I KORITENJE LJUDSKIH POTENCIJALA KAO POSLOVNA FUNKCIJA ORGANIZACIJE

  Predavai: Sandra Lovri, mag. soc. - HRM Saa Jurkovi Damir Deliimunovi Goran Trbojevi, dipl. iur. Ivan Boaji Gordana Frgai Mihaela Smadilo

  4. PRAVNI KONTEKST UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA ugovororadu Radnovrijemeidopusti Plae-sustavplaeinagraivanje Prestanakugovoraoradu Elementiradnogodnosa Zatitanaradu

  5. KOMUNIKACIJSKE VJETINE, ETIKA I POSLOVNA IZVRSNOST Temeljnezakonitostidjelovanjaodnosasjavnou Tehnikeposlovnogpregovaranja Strategijerjeavanjakonflikataiupravljanjeinternomorganizacijskomkomunikacijom Etikauposlovanjuiupravljanju korporativnadrutvenaodgovornost poslovnaizvrsnost(NLP) PrimjenaumjetneinteligencijeiekspertnihsustavauoptimiziranjuULJP Sigurnostpodataka

  Fond sati: 235sati

  Vrijeme odravanja: radnimdanomod17,00-20,00sati

  Cijena: 15.000kuna(ukljuenPDV,radnipriboriliteratura)

  Uplate: PoslovnouiliteEFFECTUS, IBAN:HR1223900011100369207,OIB:21294035591

  Polaznicimoguplatitikolarinujednokratnoiliuobrocima:- zajednokratnuuplatu10%popusta,asvakisljedeipolaznikdobivadodatnipopust- mogunostplaanjaudvijeilitrirate

  Kontakt osoba: Majaimunovi,spec.oec.e-mail:[email protected]:016117777;mob:091/214-8003www.effectus-uciliste.eu

  Nakon zavrenog usavravanja dobiva se Uvjerenje odnosno Certifikat Voditelja/ice ljudskih potencijala, a kompetencije koje se stjeu:- Samostalno voenje odjela ljudskih potencijala- Samostalna izrada plana razvoja ljudskih potencijala- Samostalna izrada sustava plaa i bonusa- Sposobnost davanja konzultantskih usluga na podruju upravljanja ljudskim potencijalima

  Program usavravanja za poslove Voditelja/ice ljudskih potencijala izvodi se uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa: UP/I-602-07/10-03/00058, Ur. br. 533-09-10-05 i Agencije za strukovno obrazovanje odraslih, Klasa: UP/I-602-07/10-02/53, Ur. br. 357-06-10-08.

  Uspjeno zavren program Voditelja/ice ljudskih potencijala omoguuje upis zvanja u E-radnu knjiicu.

  PROGRAM USAVRAVANJAVoditelj/ica

  LJUDSKIH POTENCIJALA

  MENADERSKI STRATEGIJSKI PRISTUP RAZVOJU LJUDSKIH POTENCIJALA

  Predavai: dr. sc. uro Horvat dr. sc. Marinko Jurevi mr. sc. Sabina krti Tomislav Bunjevac, mag. psych. mr. sc. Katarina Soki mr. sc. Marija Kalini Antea Popovi Svjetlana erovi Lonar Kristina Priseker Branimir Blaji Aco Momilovi, mag. psych. Ratka Jurkovi Ivica Vrani Josip Marinkovi Ivor Kova Martina Jurkovi

  1. MENADMENT I SUVREMENI MENADERSKI MODELI U UPRAVLJANJU LJUDSKIM POTENCIJALIMA Promjeneuokruenjuiorganizacijikojeutjeunaupravljanjeljudskimpotencijalima Menaderskefunkcijeuupravljanjuljudskimpotencijalima Definiranjestrategijeupravljanjaljudskimpotencijalima Politikarazvojaljudskihpotencijalauorganizaciji,razvojkarijeraiupravljanjetalentima ULJPkaopartnermenadmentaisvihlanovaorganizacije

  2. UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA Osnove,znaeisadrajupravljanjaljudskimpotencijalima Analizaradnogmjesta Testiranjeiselekcija Planiranjeljudskihpotencijala Metodeivrsteintra-organizacijskihistraivanja Analizaikontrolaljudskihpotencijala Motivacijairadnauinkovitost MogunostmjerenjadoprinosaULJPuostvarivanjuorganizacijskihciljeva

  3. MARKETING I TRITE RADA Tritefunkcije,tipologijaokruenje Ponaanjekupacaipotroaa Triteradaimarketinketehnike KoritenjeITrjeenjazapromocijuioglaavanje Suvremenitrendovi:novapromiljanjaumarketingu,upravljanjeorganizacijskimznanjem (knowledgemanagement),upravljanjeorganizacijskominovativnou(ideamanagement) PrimjenaanalizeinternihorganizacijskihmreauoptimizacijiULJP

  PoslovnouiliteZagreb,Vlaka94

  E F F E C T U S

 • Program usavravanja

  MENADER U ZDRAVSTVENIM SUSTAVIMA

  I. PODACI ZA POLAZNIKE

  1. Prezime i ime:

  Adresa prebivalita:

  Telefon za kontakt: e-mail:

  2. Prezime i ime:

  Adresa prebivalita:

  Telefon za kontakt:

Search related