LIEŒBA BOLESTI

 • View
  79

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE a INTENZÍVNEJ MEDICÍNY UPJŠ LF a UNLP KOŠICE. LIEČBA BOLESTI. Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice. DEFINÍCIA BOLESTI. = nepríjemný emocionálny a zmyslový zážitok, - PowerPoint PPT Presentation

Text of LIEŒBA BOLESTI

 • LIEBA BOLESTIDoc. MUDr. Jozef Firment, PhD.Klinika anestziolgie a intenzvnej medicny UPJ LF a UNLP Koice

  lieba bolestiFirment

  DEFINCIA BOLESTI= neprjemn emocionlny a zmyslov zitok, ktor je spojen spotencilnym alebo skutonm pokodenm tkaniva alebo sa ako tak opisuje. Boles je vdy subjektvna.International association for the Study of Pain ( IASP)

  lieba bolestiFirment

  NEGATVNE VPLYVY BOLESTINEUROHUMORLNEzvenie katabolickch hormnov (ACTH, kortizol, katecholamny, ADH, aldosteron, renin, cAMP)

  znenie anabolickch hormnov (inzuln, testosteron)

  RESPIRANKles FRC, VC, compliance hrudnka, FEV1, expektorcia

  Hypoxmia, atelektzy, bronchopneumnia

  lieba bolestiFirment

  NEGATVNE VPLYVY BOLESTI pokra.CIRKULANSympatikotniaRiziko pri ICHSImobilizciou hroz TECHGITPONVParalytick ileus

  UROGENITLNENegatvne na motilitu mo. mechra a kinetiku mikcie

  lieba bolestiFirment

  CESTA PRENOSU BOLESTI

  lieba bolestiFirment

  Aktna boles pri poranen tkaniva (raz) alebo zpale. M rchlu (fzick) zloku - bezprostredn vnem bolesti, na ktor navzuje pomalia (tonick) zloka bolesti, ktor skr alebo neskr zmizne. Vznamn lohu pri prenose aktnej bolesti hraj perifrne nervov vlkna vedce vnem bolesti do mozgu a miechy. Krtko trvajca boles vedie k mimovonmu pohybu (zklbu) konatinou alebo telom, k bolestivej grimase a nhlemu pocitu zkosti a strachu. Jej loha je ochrann - brni pokodeniu tkaniva.

  Chronick boles sa vyznauje pretrvvanm tonickej zloky bolesti i po zhojen pokodenho tkaniva. Me sa objavi po dlhej dobe od pokodenia tkaniva (tdne alebo mesiace).Vznamn lohu v prpade chronickej bolesti zohrva psychika (nava, nevyspanie sa, osobn sksenos s bolesou, individulna tolerancia bolesti). Niekedy nemus by jej prina zjavn a lieba je omnoho zloitejia a obtiana. Zsadn lohu pri vnman chronickej bolesti zohrva CNS a niektor chemick ltky v mozgu (neuromeditory a hormny). Me by sprevdzan tzv. vegetatvnymi prznakmi napr. servenanie, presiaknutie a opuch, ktor sa spontnne objavuj a op mizn kauzalgia.

  lieba bolestiFirment

  Neuropatick bolesVznik po pokoden perifrnej asti (napr. nervy na rukch a nohch) alebo centrlnej asti (mozog, miecha) nervovho systmu alebo oboch. Pri nerovnovhe procesu podrdenia a tlmu v nervovom systme. Nevyaduje podrdenie nociceptorov. Vznam neuropatickej bolesti nie je ochrann a prina nebva ihne jasn. Ak bolestiv impulzy prdia do mozgu dlhiu dobu, vznik v niektorch truktrach nervovho systmu stav trvalho podrdenia. Dsledkom je skreslen vnmanie podnetov, kedy s dosia nebolestiv podnety napr. dotyk vatovm tampnom vnman ako bolestiv (alodynia), inokedy je podnet neprimerane bolestiv (hyperalgzia).Perifrna neuropatick boles m zdroj bolesti v perifrnom nerve, centrlna boles m svoju prinu v mieche alebo mozgu. Neuropatick boles - centrlna alebo perifrna - m vlastnosti chronickej bolesti, tj. vznamn je loha psychiky, navy, stresu, nzkej tolerancie bolesti a je spojen s pocitmi zkosti a utrpenia

  lieba bolestiFirment

  Analgetick rebrk WHOIII. stupe siln bolessiln opioidy +/- neopioidn analgetikum II. stupe - stredne siln bolesslab opioidy + neopiodn analgetikum I. stupe mierna boles neopiodn analgetikum +/- koanalgetik

  lieba bolestiFirment

  Forma podania paracetamolu1 = i.v.2 = Effervescens p. os3 = Tablety p. os4 = Suppositorium

  lieba bolestiFirment

  INTENZITA A TRVANIE POOPERANEJ BOLESTIMIESTO OP. POTREBA OPITOV (h)VASTorakotmia72-9610Brucho - horn48-727-8Brucho - doln