Deficitarne Bolesti i Bolesti Metabolizma

 • View
  398

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

veterina

Text of Deficitarne Bolesti i Bolesti Metabolizma

 • DEFICITARNE BOLESTI I BOLESTI METABOLIZMA

 • OSTEOPATIJE- Bolesti kostijuKod domaih ivotinja javljaju se u 3 oblika:

  RAHITIS

  OSTEOMALACIJA

  OSTEOFIBROZA

 • RAHITISEtiologijaJavlja se kod mladih jedinki u fazi rasta kod kojih je kotani sistem u fazi okotavanjaPoremeaj u metabolizmu Ca i P uz uee vit D.Na nedostatak Ca i viak P naroito su osjetljiva prasad i tenad Kod biljojeda uzrok je nedovoljno unoenje P uz poveano unoenje CaVit D ima ulogu u nastajanu rahitisa samo ako doe do poremeaja u metabolizmu Ca i P

 • Do deficita u vit D. dolazi ako se ivotinje dugo dre u zatvorenom prostoru bez svijetla, sunca i zelene traveKlinika slikaPromjene na kostimaSmetnje pri kretanjuPromjene u apetitu (povean, smanje, neprirodan)Poremeaj u probaviBolovi u kostima pri emu ivotinja ispoljava nemir, izbjegava kretanje, kree se ukoeno, zaostaje, epa

 • Oticanje zglobovaDeformacija karpalnih i tarzalnih zglobova Javlja se X stav, medvjei stavMoe doi i do deformacije kime (Skolioza, Kifoza)Na spojevima rebara i rebarne hrskavice mogu da se pojave kvrice (brojanice)Moe da doe i do deformacije kostiju glave Terapija i profilaksaAko nema promjena na kostima bolest moe i spontano da proe uz adekvatnu ishranu (Ca, P i vit D.) Mineralni premxi, zelena trava, dovoljno kretanja po suncu

 • OSTEOMALACIA- Omekavanje kostijuZahvaa ve okotali sistem, te ima za posljedicu omekavanje kostijuEtiologijaNajee se javlja kod krava u vrijeme visokog graviditeta i laktacijeee se javlja u kasnim zimskim mjesecima kod dueg boravka u stajamaDeficit Ca i P soli, usljed ega dolazi do izlaska Ca iz kostiju-omekavanje kostiju

 • Kod preivara se uglavnom radi o deficitu P kod mesojeda deficit CaKlinika slikaPonekad poinje sa probavnim smetnjama, lizavou i nervnim smetnjamaBolovi u kostima Hod je nabadajui, korak skraen, brzo zamaranjeX stav, medvjei stavJaka uznemirenost prilikom akta defekacije i mikcijeesti su lomovi kostijuTetanije, pareze, paraliza, ekscitacije

 • Terapija i profilaksa

  -terapija uspjena ako se radio o poetnom stadiju bolesti-poboljati prehranu -mineralni dodatci u hrani -aplikacija gotovih mineralnih preparata

 • OSTEODISTROFIA FIBROSA-fibrozna degeneracija kostijuKotano tkivo se pretvara u vezivno, pri emu zahvaenidijelovi postaju mekani. Obino se javlja sa rahitisom iosteomalacijom

  Klinika slika- oteano uzimanje hrane i vode, zbog omekavanja kostiju lica i vilice

  Terapija ista kao kod rahitisa i osteomalacije

 • TETANIJE- Tonino klonini grevi skeletne muskulature- Nastaju usljed poremeaja metabolizma nekih mineralnih materija (nedostatak Ca i Mg, viak K), kod nekih nervno-vegetativnih i endokrinih poremeaja.Kod mlijenih krava se javlja: pana tetanija, stajska tetanija, transportna tetanija, te tetanija teladi

 • PANA TETANIJA

  kod krava i ovacau proljee kada ivotinje prelaze sa zimske na proljetnu ishranuKlinika slikapodrhtavanje muskulaturepojaana salivacijakrgutanje zubimagr cjelokupne muskulature, ivotinja padasomnolencija i komatozno stanje

 • Tok Brzo uginue ukoliko se ne poduzme adekvatna ipravovremena terapija

  Dijagnozana osnovu klinike slike i anamneze

 • TALSKA TETANIJA

  kod visoko mlijenih krava u vrijeme maksimalne mljenosti,visoke gravidnosti, kod partusa kada su ivotinje hranjene hranom deficitarnom u mineralima i vitaminu D.simptomi i dijagnoza kao kod pane tetanije

 • TRANSPORTNA TETANIJA

  nepovoljne transportne prilike: transport po vruini, prenatrpanost, dugotrajna vonja, neredovna ishrana i napajanje, nagle promjene vremenan i dr., a naroito transport neposredno nakon paeJavlja se kod visoko gravidnih krava ili krava u laktaciji

 • TETANIJA TELADI

  Telad starija od dva mjeseca koja se preteno hrane mlijekom, ili nakon prelaska sa mlijene hrane na ishranu koncentratomBiohemijski nalaz-hipokalcemija sa iastovremenim smanjenjem serumskog MgNapadi nastaju ili spontano ili usljed spoljanjih nadraaja (nagli ulazak u talu)

 • LIJEENJE TETANIJA

  Pana tetanija -ivotinju vratiti u talu, promijeniti hranu, i.v. aplikacija preparata Ca i Mg (frakcionirana aplikacija)Transportna tetanija u sumnjivim sluajevima aplicirati prvo kardijake, a zatim terapirati kao i prethodnuTetanija teladi terapija ista, i ivotinje smjestiti u mirnu prostoriju

 • PROFILAKSA TETANIJA

  Vie sedmica prije izgona na pau ivotinjama davati riblje brano i kreduPostepeno privikavanje na pau, smanjivanjem suhih obroka u stajiPostepeno uzgojno potiskivanje podlonosti tetanijama nekih rasa i linija goveda

 • Profilaksa transportne tetanije - 24 sata prije transporta ivotinjama ne davati suhu hranu, tokom transporta obezbijediti dovoljnmo hrane i dovoljno napajanje, poslije transporta ne drati ivotinje u prirodi

  Profilaksa tetanije teladi pravilno odbijanje od sise i pravovremeno privikavanje na suhu hranu

 • PUERPERALNA HEMOGLOBINEMIJA I HEMOGLOBINURIJA KRAVAEtiologijaJavlja se nekoliko sedmica poslije telenjaKlinika slikaPoremeeno opte stanje (groznica, crvena boja mokrae, ponekad crvena boja mlijeka, ubrzan puls, srana insuficijencija, dispnea)Terapija- Transfuzija krvi, aplikacija adrenalina, glukoze preparata Fe, kardijaka

 • ALOTRIOPHAGIA- LizavostIzraz je opteg poremeaja u metabolizmu usljed ega sekod goveda, ovaca i kunia javlja prohtijev za uzimanjem ilizanjem stranih predmeta

  EtiologijaReim ishrane (hrana bogata K, siromana NaCl-om)Jaka invazija parazitimaSune, neplodne godine, pjeskovita tlaDeficit alkalnih soli u organizmu

 • Nedovoljno snadbijevanje organizma natrijevim solima (formalna glad za solju)Nedostatak vitaminaGravidnost i anemina stanja pogoduju nastanku bolestiKlinika slikaSmanjen apetit i nagon za lizanjem i glodanjem zidova i okolnih predmetaLizanje vune je ee kod jagnjadi (pilobezoari)Kanibalizam (ovce odmah po jagnjenju janjetu odgrizaju rep, ui ili papke)

 • TerapijaPromjena hrane ili putanje na pauAko je problem u sastavu tla promijeniti mjesto ispaeDodatak kuhinjske soliDodavanje hrani natrij bikarbonata i kalcij karbonataVit D.Kod pojave kanibalizma ovcama davati hranu bogatu bjelanevinama

 • CETOSIS BOVIS- Ketoza, Acetonemija govedaPatoloko stanje preobilja ketonskih tijela u organizmuPoremeaj metabolizma ugljenih hidrata i mastiuvezena grla

  EtiologijaPrimarna ketozaNastaje u poodmaklom graviditetu i puerperijumu, u punoj laktaciji visokomlijenih krava najee u prvim sedmicama nakon telenja

 • Ketoze kod uvezenih krava javljaju se u vezi sa puerperalnim poremeajima (zapaljenje materice, retencija sekundina), u vezi sa bolestima papakaSekundarna ketozaKomplikacije usljed raznih bolesti i patolokih stanja (probavne smetnje, indigestija, mastitis, hronina oboljenja..)

  Ketoze se ee javljaju zimi i to kod onih krava koje se dre u stajiObilna ishrana silaom uz nedostatak ishrane sijenom

 • Klinika slikaSimptomi se najee javljaju etiri sedmice nakon partusa, rijetko u toku laktacije ili neposredno nakon partusaLatentna ili subklinika ketoza- Neuravnoteena mlijenost, sklonost mravljenju uz dobar apetit i normalnu funkciju predeludaca, umjerena ketonurijaManifestna ili klinika ketozaZnatni porast ketonemije, uz pad krvnog eeraSmanjenje mlijenosti za 50%Mravljenje, apatija, alotriofagija

 • Poremeaj preivanja, sadraj buraga je esto kiseoAtonija predeludaca i sklonost opstipacijiIzdahnuti vazduh i mlijeko miriu na trulo voe tj. aceton Mlijeko je gorkog ukusaU teim sluajevima pridruuju se i znaci acidoze i dehidracijeMokraa kiselaElasticitet koe je smanjenU najteim sluajevima javljaju se nervni poremeaji, nekoordinirani pokreti

 • riu, otimaju seGrevi vratnih i lenih miiaivotinja lijee, refleksi se gase, pad tjelesne temperature, usporavaju se puls i disanje, grevi i smrtTokHronian i prognoza je nepovoljna kod upornih indigestijaDijagnozaKlinika slikaPregled mokrae i mlijeka na prisustvo ketonskih tijela

 • Diferencijalna dijagnozaPrimarna atonija predeludaca, alimentarne indigestije od trovanja hranom, puerperalne pareze, zapaljenje crijevaProfilaksa- Naroito bitna kod mlijenih goveda prije i poslije partusa (ishrana kvalitetnim sijenom, koncentratima itarica, repinih rezanaca i silae, zasuenje 60 dana prije partusa, povremena kontrola mokrae nakon 6 i 21 dana postpartum

 • TerapijaNatrij propionatObustava mue 24 sata, nakon toga musti jednom dnevno nekoliko danaGlukokortikoidiGlukozaVit. B1, vit.CPoboljati ishranu i dodavati svjei kvasac

 • CETOSIS OVIS- Graviditetna toksemija ovaca

  Nastaje usljed poremeaja ugljenih hidrata i mastiEtiologijaNajee kod ovaca koje nose 2-3 fetusaJavlja se kratko prije jagnjenja ili u puerperijuHrana siromana ugljenim hidratima, hipovitaminozaDranje ovaca u torovima

 • Klinika slikaivotinje zaostaju iza stadaGube apetitTeko se kreuUdaraju od prepreke i krguu zubimaSpontani pobaajiivotinja lijee, toninoklonini grevi, opistotonus i smrt

 • Profilaksa i terapijaDobro sastavljeni obroci u i nakon graviditetaDavati hranu bogatu ugljenim hidratimai.v glukozaGlukokortikosteroidiNatrijev propionatkretanje

 • DEFICITARNE BOLESTI

  Deficitarne bolesti su bolesti poremeenog metabolizmakod kojih organizam ne prima ili ne koristi potrebnekoliine pojedinih hranjivih materija i drugih materijaneophodnih za normalno odvijanje ivotnih funkcija

 • DEFICIT VITAMINAVITAMIN ALiposolublan, u biljkama u vidu provitamina karotina, katalizator pri oksidacijama i redukcijama, uestvuje u metabolizmu masti i lipida, titi sluzokou i kou, depo vitamina A je jetra A AVITAMINOZA- Promjene na koi, sluznicama, pljuvanim lijezdama i oima (atrofija epitela-bujanje bazalnih elija-stvaranje vieslojnog epitela koji keratinizira)