Patologija- Bolesti i Uzorci Bolesti

  • View
    232

  • Download
    30

Embed Size (px)

Text of Patologija- Bolesti i Uzorci Bolesti

Bolesti i uzorci bolesti

BOLEST Subjektivni neprijatni osjeaj praen bolom Bolest je proizvod djelovanja patogenog agensa, posljedica oteenja organizma koje je tetni agens izazvao Reakcija organizma na dejstvo raznih patogenih faktora

Medicinski modeli/teorije bolesti Germinativna teorija Mehanicistika teorija

Epidemiologijske teorije Stanina teorija Genska teorija itd.

Koje su teorije bolesti pratile razvoj medicine?Hipokratova teorija bolest je tumaila kao poremeaj usklaenog odnosa etiri telesna soka: krvi, sluzi, ute i crne ui, odnosno kao poremeaj telesnih vlakana.

Galenov sintetiko-etioloki model bolesti vladao je hiljadu godina. U 17. veku javljaju se takozvane jatrohemijske i jatrofizike koncepcije koje bolest objanjavaju kao hemijsku ili fiziku promenu u organizmu.Mikrobioloka koncepcija smatra da svaku bolest izaziva odreena bakterija, odnosno svaka bakterija izaziva jednu i samo jednu bolest

Germinativna koncepcija je skoro sto godina odreivala pravac razvoja naune i praktine medicine, presudno je uticala na medicinsko obrazovanje Snaan razvoj eksperimentalne medicine i medicine zasnovane na dokazima uspostavlja vladavinu biomedicinskog modela. Prirodnonaune teorije bolest shvataju iskljuivo kao prirodni fenomen, kao objektivni proces promena u organizmu, iskljuujui sve druge mogue uzroke.

PATOGENEZA Prouava nastanak bolesti odnosno dinamiku patolokog procesa Objanjava smjernice razvijanja patolokih procesa Ukazuje na zakonitosti koje su karakteristine za jednu bolest

Inkubacija - vrijeme koje proe od momenta djelovanja etiolokog faktora (ulaska) do pojave prvih simptoma bolesti;

Simptomi - znakovi bolesti kliniko manifestovanje bolesnog stanja (temperatura, glavobolja...);

UZROCI BOLESTI: Spoljani Poremeaji izazvani ishranom Fiziki faktori Hemijsko-toksini faktori bioloki faktori Socijalni faktori

unutranji

Uzronici bolesti - spoljanji Poremeaji ishrane: nedovoljno unoenje hrane; pretjerano unoenje hrane; neadekvatna ishrana (kvalitativno);

Fiziki faktori: Opeenost (oparenost); Oteenja hladnoom; Oteenja uzrokovana elektricitetom; Oteenja izazvana rendgenskim zracima; Oteenja nastala promjena u atmosferskom pritisku; Mehaniki- traumatski uticaji.

Poremeaji ishrane Anoreksija, bulimija, ortoreksija Malabsorbcija Gojaznost

marasmus

Marazam je oblik teke proteinske malnutritije karakterizira nedostatak energije. ( prije 1 god.)

Dijete s marazam izgleda mravo. Tjelesna teina smanjena ( < 80% od normalne teine za tu visinu ). Kwashiorkor - 18 mjeseci.Prognoza je bolja nego u kwashiorkor

Vitamin A skupina vitamina A pripada retinoidima tj. derivatima retinoine kiseline (esteri, eteri ili alkoholni derivati).Vitamin A u uem smislu nazva se retinol ili vitamin A1. Retinol je naranasto viskozno ulje, otapa se u alkoholu i biljnim uljima dok u vodi i glicerolu ne. Toplina mu moe smanjiti aktivnost, a relativno se brzo razgrauje djelovanjem dnevne i ultraljubiaste svjetlosti. Vaan je za kontrolu rasta i razvoja epitelnog tkiva tj. za diferencijaciju te sudjeluje u stvaranju vidnog pigmenta. Pa tako njegovi nedostaci nose razne poremeaje, od nonog sljepila do odreenih dermatolokih problema.

Vitamin B1 (tiamin, aneurin) je vitamin koji se otapa u vodi i ima vanu ulogu u metabolizmu ugljikohidrata. Vrlo je vaan i za normalno funkcioniranje ivanog sustava, a pomanjkanje tog vitamina uzrokuje bolest poznatu pod nazivom beri-beri. Periferna polineuropatija Srane mana ( dilatacija srca i edem noga) Wernicke encefalopatija (je sindrom karakteriziran ataksijom, ophthalmoplegiom, zbunjenodu, i umanjenjem kratkotrajne memorije. Patoloke promjene se vide u medijalnioj thalamic jezgri, mammillarnom tijelu, periaqueductal i Periventrikularna Brainstem jezgri, a superior cerebellar vermis)

Vitamin B2 dio B kompleksa koji se primjenjuje u obliku soli topljivih u vodi. esto ga nazivaju i faktorom rasta odnosno disanja stanica. Ukljuen je u metabolike procese cijeloga tijela te je neophodan u iskoritavanju energije iz hrane. Hipovitaminoza nastaje najede nedovoljnim unosom hrane pa moe dodi do problema sa vezivnim tkivom, noktima i vidom.

Vitamin B6 ili piridoksin je vitamin B-kompleksa topljiv u vodi. Osim piridoksina vitaminsku aktivnost pokazuju, pirodoksal i piridoksamin.

Slabo se razgrauje, ali je osjetljiv na sunevu svjetlost. Piridoksina ima u biljnom i ivotinjskom tkivu, osobito u jetri i bubrezima, zatim u kvascu, ribi, soji, jajima, mlijeku te vou (osobito suho voe, banane, avokado) i povru (pinat, penine klice) . Nedostatak vitamina B6 je vrlo rijedak. Javlja se kod primjene nekih lijekova ili vezan za nedostatak nekih drugih vitamina B-kompleksa. Simptomi nedostatka se oituju na koi i u sredinjem ivanom sustavu. Uz to ovaj vitamin ima i relativno nisku toksinost.

Vitamin B12 je u vodi topljivi vitamin s vrlo vanom ulogom u razliitim metabolikim i sintetskim putevima.Naziv "vitamin B12" openito se koristi za skupinu slinih spojeva koji sadre kobalt. Nedostatak moe dovesti do megaloblastne anemije i nekih neurolokih oteenja. Bogati izvori vitamina B12 su riba, plodovi mora, mlijeko, jetra, srce i fermentirani sirevi. Preporuene dnevne koliine (RDA) za zdravu odraslu osobu su 2 g, a to je koliina prisutna u normalnoj prehrani.

Vitamin B3 se inae nalazi u dva oblika: kao nikotinska kiselina (niacin, vitamin B3) i kao amid te kiseline nikotinamid (niacinamid, vitamin PP). Topljivi su u vodi. Nikotinska se kiselina najede upotrebljava u profilaksi i u lijeenju pelagre. ( dermatitis, dijareja, demencija) Vitamin C ili askorbinska kiselina je vitamin topljiv u vodi, a prisutan je u svjeem vou i povru. Sudjeluje kao reducens u brojnim biolokim procesima. Vaan je za sintezu kolagana i karnitina te za metabolizam masnih kiselina. Najjai je antioksidans meu vitaminima topljivim u vodi.

Nedostatak vitamina C dovodi do skorbuta, poremedaja u razvoju kosti i kolagena,

Vitamin D Zajedno sa paratireoidnim hormonom regulira koncentraciju kalcijevih iona u plazmi. Vitamin D se u tijelu moe sintetizirati u koi pod utjecajem ultraljubiastih zraka iz provitamina, ali se moe unositi i hranom. Najvie ga ima u ribljem ulju i mesu, mlijeku i mlijenim prozvodima i umanjku. Nedostatak vitamina D oituje se hipokalcijemijom, hipofosfatemijom ili opom demineralizacijom kosti, bolovima u kostima, spontanim frakturama i slabou miia. To je uzrokovano nedovoljnom resorpcijom kalcija i fosfata.

Vitamin E predstavljaju u mastima topljivi tokoferoli koji u organizmu djeluju kao jako dobri antioksidansi. Nedostatak vitamina E vrlo je rijedak jer je taj vitamin vrlo iroko zastupljen u hrani. Nalazi se u svim tkivima u organizmu, a najvie ga je u jetri, masnom tkivu i miidima. Nedostatak ovog vitamina je vrlo rijedak, a moe se pojaviti jedino nakon iscrpljenosti i neadekvatne prehrane koja traje mjesecima. djeluje na krvotok i prokrvljenost tkiva, Kod dugotrajnog uzimanja veih koliina mogu nastupiti potekoe sa vidom. Vitamin K je prijeko potreban za sintezu bjelanevina koje sudjeluju u procesu koagulacije krvi. Sinteza tih bjelanevina odvija se u jetri. Hipovitaminoza je kod ovog vitamina rijetka jer je prisutan u razliitim vrstama hrane, a ako ona postoji, potrebno je uzimati vede koliine vitamina K zbog raznih hemoragija. Moe dodi ak i do hipoprotrombinemije (kad otedene jetrene stanice ne mogu iskoristiti vitamin K).

Koa i povrede mekih tkiva su najee u traumi Abrazija Kontuzija Laceracija Incizija

Akutna povreda mekih tkiva i kosti Hronina povreda ( npr. Osteoartritis )

Oteenje toplotom Sunanica (insolatio) Toplotni udarOteenja hladnoom Promrzline Smrznutost Prehlaenost

Djelovanje visoke temperature na kou ovisno je od duine djelovanja i stepena toploteOpekotine ekstravazati tekuine Gubitak proteina Udisanje ugljen monoksida Sekundarne infekcije (psseudomonas, Staphylococcus, Candida)

opekline prvog stupnja ( samo epidermis) cjele brzo bez oiljka

Uzronici bolesti - spoljanjiHemijsko - toksini faktori: Bioloki agensi; ivotinjski Minerali Socijalni faktori

Toplotni grevi-th nadomjestak soli Toplotno iscrpljenje- bljedilo, vrtoglavica, munina, povraanje, nesvjestica, umjereno poviena temperaturua Toplotni udar temperatura tijela vea od 41 C

Hypothermia je stanje u kojem se temperatura tijela sputa ispod one koja je potrebna za normalan metabolizam Hypothyreoidisam

Dermatitis actinica je akutna inflamatorna reakcija koe na opekotine nastale usled prevelikog izlaganja sunevim zracima ili drugim izvorima zraenja (hladan ili topao kvare), zatim fotosenzitivnost koe na izvesne lijekove ili preosetljivost na svijetlo to nastaje u nekim konstitucionalnim oboljenjima. Kontaktna fotosenzitivnost se javlja u kontaktu koe sa parfemom, antisepticima i drugim hemikalijama.

Melanoma malignum Basal cell carcinoma Xerodermia pigmentosum

Wilhelm Conrad Roentgen, otkrio X-zrake 1895

Jonizirajue zraenje X, , alfa estice, beta estice, i neutroni Lagano, kumulirajue Neoekivano, cijelo tijelo Visoka doza lokalno

Promjene na krvnim ilama ( proliferacija intime, hijalinizacija, fibrinoidna nekroza)

< 0,5 Gy 0,5-2 Gy 2-6 Gy 3-10 Gy 10-Gy

Mutacija Radiaciona bolest Hematopoetski sindrom Gastrointestinalni sindrom Cerebralni sindrom

Hemijski: Alkohol, nikotin (20%, ), Policiklini karbonat, Nikotin Respiratorni, digestivni, urogenitalni rak Kardiovaskularne, respiratorne, digestivne bolesti, CNS Sedativi, stimulansi, halucinogeni, MDMA- DIC, takasta krvarenja, koma, i smrt

Uzronici bolesti - unutranji Nasljedni (genetski) faktori; Hormonalne disfunkcije