of 2 /2
Ledeni breg Gaga 19.10.2008. u Poslastice i kolači, Posne poslastice ● Potreban materijal: 1kg jabuka 6dl vode 30g! "e#e!a 2 kesice pudinga od vanile $alo ci$eta 1%2kg keksa 2 kesice "laga Priprema: &lju"tene i na!endane jabuke kuvajte $inuta u 3dl vode, a 'ati$ dodajte "e#e! i puding  po$e"an sa ostatko$ vode. (asu kuvajte jo" 3 $inuta pa dodajte ci$et po ukusu. (alu tepsiju oblo)ite *olijo$, pa !e+ajte !ed keksa, !ed v!u#eg k!e$a, dok ne pot!o"ite sav $ate!ijal. o !tu  p!e$a)ite "lago$ kada se o-ladi k!e$. Napomena:  ko -o#ete da poslastica bude posna, pot!ebno je staviti posni keks i posni "lag.

Ledeni breg

Embed Size (px)

Text of Ledeni breg

Page 1: Ledeni breg

8/16/2019 Ledeni breg

http://slidepdf.com/reader/full/ledeni-breg 1/2

Ledeni breg

Gaga ● 19.10.2008. u Poslastice i kolači, Posne poslastice ●

Potreban materijal:

1kg jabuka6dl vode

30g! "e#e!a

2 kesice pudinga od vanile$alo ci$eta

1%2kg keksa

2 kesice "laga

Priprema:

&lju"tene i na!endane jabuke kuvajte $inuta u 3dl vode, a 'ati$ dodajte "e#e! i puding po$e"an sa ostatko$ vode. (asu kuvajte jo" 3 $inuta pa dodajte ci$et po ukusu. (alu tepsiju

oblo)ite *olijo$, pa !e+ajte !ed keksa, !ed v!u#eg k!e$a, dok ne pot!o"ite sav $ate!ijal. o!tu

 p!e$a)ite "lago$ kada se o-ladi k!e$.

Napomena: ko -o#ete da poslastica bude posna, pot!ebno je staviti posni keks i posni "lag.

Page 2: Ledeni breg

8/16/2019 Ledeni breg

http://slidepdf.com/reader/full/ledeni-breg 2/2