of 20 /20
1 Sedna - Ledeni Sedna - Ledeni svijet svijet Sveučilište u Zagrebu - FER Metodika i prikazivanje rezultata znanstvenog rada Zoran Novaković 8. lipnja, 2004.

Sedna - Ledeni svijet

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sedna - Ledeni svijet. Sveučilište u Zagrebu - FER Metodika i prikazivanje rezultata znanstvenog rada Zoran Novaković 8. lipnja, 2004. Kako je sve počelo?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Sedna - Ledeni svijet

Page 1: Sedna - Ledeni svijet

1

Sedna - Ledeni Sedna - Ledeni svijetsvijet

Sveučilište u Zagrebu - FERMetodika i prikazivanje rezultata

znanstvenog radaZoran Novaković

8. lipnja, 2004.

Page 2: Sedna - Ledeni svijet

2

Kako je sve počelo?

"It's now only a matter of time before something is "It's now only a matter of time before something is going to be discovered out there that will change going to be discovered out there that will change

our entire view of the outer solar systemour entire view of the outer solar system..""

"It's now only a matter of time before something is "It's now only a matter of time before something is going to be discovered out there that will change going to be discovered out there that will change

our entire view of the outer solar systemour entire view of the outer solar system..""

Dr. Michael E. BrownVođa tima zaslužnog za otkriće SedneKalifornijski tehnološki institutMjesec dana prije otkrića

Dr. Michael E. BrownVođa tima zaslužnog za otkriće SedneKalifornijski tehnološki institutMjesec dana prije otkrića

“Samo je pitanje vremena prije nego ćemo tamo otkriti nešto što će promijeniti naše cjelokupno poimanje vanjskog Sunčeva sustava.”“Samo je pitanje vremena prije nego ćemo tamo otkriti nešto što će promijeniti naše cjelokupno poimanje vanjskog Sunčeva sustava.”

Page 3: Sedna - Ledeni svijet

3

Upoznajte Sednu• aamerički astronomimerički astronomi

– dr. Michael Brown dr. Michael Brown - - CaltechCaltech - - na čelu projekta na čelu projekta

– dr. Chad Trujillo dr. Chad Trujillo -- oopservatorij Gemini na Havajimapservatorij Gemini na Havajima

– David Rabinowitz sa Sveučilišta YaleDavid Rabinowitz sa Sveučilišta Yale

otkrili otkrili su su najudaljeniji objekt najudaljeniji objekt SSunčevog sustavaunčevog sustava tijekom tijekom istraživačke analize područja iza Plutona, istraživačke analize područja iza Plutona, pomoćupomoću 48-inčn 48-inčnogog teleskopteleskopaa Samuel Oschin na Caltechovom opservatoriju Samuel Oschin na Caltechovom opservatoriju PalomarPalomar

• PLANETOID je PLANETOID je tri puta tri puta udaljenijudaljenijii od od ZZemlje nego deveti planet emlje nego deveti planet PlutonPluton i i velik otprilike kao pola Mjesecavelik otprilike kao pola Mjeseca

• otkriven još u studenom prošle godineotkriven još u studenom prošle godine

• postojanje potvrđeno i službeno objavljeno 15. ožujka uz postojanje potvrđeno i službeno objavljeno 15. ožujka uz pomoć svemirskog teleskopa Spitzerapomoć svemirskog teleskopa Spitzera

• aamerički astronomimerički astronomi

– dr. Michael Brown dr. Michael Brown - - CaltechCaltech - - na čelu projekta na čelu projekta

– dr. Chad Trujillo dr. Chad Trujillo -- oopservatorij Gemini na Havajimapservatorij Gemini na Havajima

– David Rabinowitz sa Sveučilišta YaleDavid Rabinowitz sa Sveučilišta Yale

otkrili otkrili su su najudaljeniji objekt najudaljeniji objekt SSunčevog sustavaunčevog sustava tijekom tijekom istraživačke analize područja iza Plutona, istraživačke analize područja iza Plutona, pomoćupomoću 48-inčn 48-inčnogog teleskopteleskopaa Samuel Oschin na Caltechovom opservatoriju Samuel Oschin na Caltechovom opservatoriju PalomarPalomar

• PLANETOID je PLANETOID je tri puta tri puta udaljenijudaljenijii od od ZZemlje nego deveti planet emlje nego deveti planet PlutonPluton i i velik otprilike kao pola Mjesecavelik otprilike kao pola Mjeseca

• otkriven još u studenom prošle godineotkriven još u studenom prošle godine

• postojanje potvrđeno i službeno objavljeno 15. ožujka uz postojanje potvrđeno i službeno objavljeno 15. ožujka uz pomoć svemirskog teleskopa Spitzerapomoć svemirskog teleskopa Spitzera

Page 4: Sedna - Ledeni svijet

4

Lokacija, veličina i druge značajke– promjer od 1promjer od 15500 kilometara00 kilometara

– ttrenutno na udaljenosti od oko 13 milijardi kilometara od renutno na udaljenosti od oko 13 milijardi kilometara od Zemlje - na krajnjoj granici Sunčevog sustavaZemlje - na krajnjoj granici Sunčevog sustava

– za za jedan obilazak oko Sunca treba 10.5 tisuća godinajedan obilazak oko Sunca treba 10.5 tisuća godina

– Sedna obilazi oko sunca po elipsastoj putanjiSedna obilazi oko sunca po elipsastoj putanji

– nana najudaljenij najudaljenijojoj točk točki putanje - i putanje - od od SSunca je udaljena 130 unca je udaljena 130 milijardi milijardi kmkm

– drugi najcrveniji objekt u Sunčevu sustavu izdrugi najcrveniji objekt u Sunčevu sustavu izaa Marsa Marsa

– temperatura izuzetno niska – 240°C ispod nuletemperatura izuzetno niska – 240°C ispod nule

– masa otprilike tisućiti dio Zemljine mase masa otprilike tisućiti dio Zemljine mase

– promjer od 1promjer od 15500 kilometara00 kilometara

– ttrenutno na udaljenosti od oko 13 milijardi kilometara od renutno na udaljenosti od oko 13 milijardi kilometara od Zemlje - na krajnjoj granici Sunčevog sustavaZemlje - na krajnjoj granici Sunčevog sustava

– za za jedan obilazak oko Sunca treba 10.5 tisuća godinajedan obilazak oko Sunca treba 10.5 tisuća godina

– Sedna obilazi oko sunca po elipsastoj putanjiSedna obilazi oko sunca po elipsastoj putanji

– nana najudaljenij najudaljenijojoj točk točki putanje - i putanje - od od SSunca je udaljena 130 unca je udaljena 130 milijardi milijardi kmkm

– drugi najcrveniji objekt u Sunčevu sustavu izdrugi najcrveniji objekt u Sunčevu sustavu izaa Marsa Marsa

– temperatura izuzetno niska – 240°C ispod nuletemperatura izuzetno niska – 240°C ispod nule

– masa otprilike tisućiti dio Zemljine mase masa otprilike tisućiti dio Zemljine mase

Page 5: Sedna - Ledeni svijet

5

Kako je Hubble tražio Sednu• uubrzo nakon objavljivanjabrzo nakon objavljivanja, , Hubble jeHubble je p potraotražžioio Sednu i njen Sednu i njen mjesecmjesec

• iiznenaznenađđujuujuććee, , na Hubbleovim slikama nema nina Hubbleovim slikama nema niččeg osim eg osim usamljene Sedne usamljene Sedne

• ččak je i Hubbleovo moak je i Hubbleovo moććno oko jedva uono oko jedva uoččilo Sednin diskilo Sednin disk

• HubbleovHubbleov ‘‘napornapor’ bio je jednak ’ bio je jednak pokupokuššajajuu da se nogometna lopta da se nogometna lopta vidi navidi na 1400 1400 kilometarakilometara

• Hubbleova slika potvrdila je proraHubbleova slika potvrdila je proraččunatu veliunatu veliččinu Sedneinu Sedne

– tijeltijeloo veliko kao tri veliko kao tri č četvrtine Plutonaetvrtine Plutona ( (okooko 1500 1500 km u km u promjerupromjeru))

• uubrzo nakon objavljivanjabrzo nakon objavljivanja, , Hubble jeHubble je p potraotražžioio Sednu i njen Sednu i njen mjesecmjesec

• iiznenaznenađđujuujuććee, , na Hubbleovim slikama nema nina Hubbleovim slikama nema niččeg osim eg osim usamljene Sedne usamljene Sedne

• ččak je i Hubbleovo moak je i Hubbleovo moććno oko jedva uono oko jedva uoččilo Sednin diskilo Sednin disk

• HubbleovHubbleov ‘‘napornapor’ bio je jednak ’ bio je jednak pokupokuššajajuu da se nogometna lopta da se nogometna lopta vidi navidi na 1400 1400 kilometarakilometara

• Hubbleova slika potvrdila je proraHubbleova slika potvrdila je proraččunatu veliunatu veliččinu Sedneinu Sedne

– tijeltijeloo veliko kao tri veliko kao tri č četvrtine Plutonaetvrtine Plutona ( (okooko 1500 1500 km u km u promjerupromjeru))

Page 6: Sedna - Ledeni svijet

6

Zašto Sedna?• zbog njenih ledenih temperatura,

tim je predložio da se objekt nazove u čast Sedne - inuitsko-eskimske božice mora, majke morskih životinja na Arktiku

• službeno je zasad objekt poznat kao 2003 VB12, prema danu otkrića

• kada orbita 2003 VB12 bude dovoljno dobro znana, predložit će Odboru za imenovanje svemirskih tijela da bude trajno nazvana Sedna

• zbog njenih ledenih temperatura, tim je predložio da se objekt nazove u čast Sedne - inuitsko-eskimske božice mora, majke morskih životinja na Arktiku

• službeno je zasad objekt poznat kao 2003 VB12, prema danu otkrića

• kada orbita 2003 VB12 bude dovoljno dobro znana, predložit će Odboru za imenovanje svemirskih tijela da bude trajno nazvana Sedna

Page 7: Sedna - Ledeni svijet

7

Zašto je zanimljiva? – jedno od tijela u Sunčevom sustavu koje najsporije rotira

– najveći nebeski objekt otkriven nakon Plutona, 1930. godine

– najhladniji i najudaljeniji objekt Sunčeva sustava

– jedno od tijela u Sunčevom sustavu koje najsporije rotira

– najveći nebeski objekt otkriven nakon Plutona, 1930. godine

– najhladniji i najudaljeniji objekt Sunčeva sustava

– zalazi i u unutarnji dio tzv. Oortovog oblaka, odakle je možda i potekla

– iz takve daljine, Sunce izgleda tako malo da ga se može zakloniti vrhom igle

– iznimno eliptična orbita u suprotnosti sa svim mnogo bližim planetima

– zalazi i u unutarnji dio tzv. Oortovog oblaka, odakle je možda i potekla

– iz takve daljine, Sunce izgleda tako malo da ga se može zakloniti vrhom igle

– iznimno eliptična orbita u suprotnosti sa svim mnogo bližim planetima

Page 8: Sedna - Ledeni svijet

Unutrašnji Sunčev sustav

Vanjski Sunčev sustav

Orbita Sedne

Unutrašnji rub Oortovog oblaka

Gdje se nalazii kamo zalazi?

Page 9: Sedna - Ledeni svijet

Unutrašnji Sunčev sustav

Page 10: Sedna - Ledeni svijet

Vanjski Sunčev sustav

Page 11: Sedna - Ledeni svijet

Orbita Sedne

Page 12: Sedna - Ledeni svijet

Unutrašnji rub Oortovog oblaka

Page 13: Sedna - Ledeni svijet

13

Je li Sedna planet?• otkriće Sedne ponovo je aktualiziralo raspravu o definiciji

planeta

• planeti - neužarena svemirska tijela koja se oko Sunca kreću na elipsastoj putanji

• neki znanstvenici ni Pluton ne smatraju planetom

• definicija planeta nije strogo određena pa ako se Pluton naziva planetom, isto može vrijediti i za novootkrivenu Sednu

• potrebno je napraviti niz dodatnih mjerenja i procjena da bi se Sedna sa sigurnošću mogla proglasiti planetom

• novootkriveni objekt pokazao je kako je Sunčev sustav daleko veći nego mislimo

• otkriće Sedne ponovo je aktualiziralo raspravu o definiciji planeta

• planeti - neužarena svemirska tijela koja se oko Sunca kreću na elipsastoj putanji

• neki znanstvenici ni Pluton ne smatraju planetom

• definicija planeta nije strogo određena pa ako se Pluton naziva planetom, isto može vrijediti i za novootkrivenu Sednu

• potrebno je napraviti niz dodatnih mjerenja i procjena da bi se Sedna sa sigurnošću mogla proglasiti planetom

• novootkriveni objekt pokazao je kako je Sunčev sustav daleko veći nego mislimo

Page 14: Sedna - Ledeni svijet

2900

5900

4500

1400

778

228

150

108

58

Srednja udaljenost od Sunca

PlutonNeptun

UranSaturnJupiter

MarsZemljaVeneraMerkur

milijuna kilometara

Ponovimo što znamo o planetima 1

Sedna..........Sedna.......... 70 000 milijuna kilometara70 000 milijuna kilometaraSedna..........Sedna.......... 70 000 milijuna kilometara70 000 milijuna kilometara

Page 15: Sedna - Ledeni svijet

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000

Jupiter Saturn Uran Neptun Zemlja Venera Mars Merkur Pluton

Promjer [km]

Ponovimo što znamo o planetima 2

Page 16: Sedna - Ledeni svijet

16

Ima li Sedna mjesec?Ima li Sedna mjesec?• zzašto je vladalo mišljenje da ćemo ugledati mjesec kraj ašto je vladalo mišljenje da ćemo ugledati mjesec kraj

Sedne?Sedne?

– ppostoje samo indicije o postojanju mjeseca u Sedninoj ostoje samo indicije o postojanju mjeseca u Sedninoj orbiti, no čini se da bi tako moralo biti orbiti, no čini se da bi tako moralo biti

• ssmatra se da Sedna ima period rotacije otprilike 20 danamatra se da Sedna ima period rotacije otprilike 20 dana

– vvećina planeta i asteroida rotira puno bržeećina planeta i asteroida rotira puno brže

• Pluton također ima neobično sporu rotaciju – oko 6 dana Pluton također ima neobično sporu rotaciju – oko 6 dana

– ustanovljeno ustanovljeno je je da Pluton ima velik mjesec – Charon, koji se da Pluton ima velik mjesec – Charon, koji se oko njega okreće svakih 6 dana oko njega okreće svakih 6 dana

• ppretpostavka je bila da je ista pojava i kod Sedne i stoga je retpostavka je bila da je ista pojava i kod Sedne i stoga je nedostatak mjeseca veliko i neobjašnjivo iznenađenje nedostatak mjeseca veliko i neobjašnjivo iznenađenje

Page 17: Sedna - Ledeni svijet

17

Zašto ne vidimo mjesec?Zašto ne vidimo mjesec?• mmožda je mjesec u trenutku promatranja bio ravno ispred ili ožda je mjesec u trenutku promatranja bio ravno ispred ili

iza planetoidaiza planetoida

– vrlo nevjerojatnovrlo nevjerojatno

• mmožda mjesec nije dovoljno svijetao da ga se uočiožda mjesec nije dovoljno svijetao da ga se uoči

– morao morao bi bi biti vrlo velik da uspori njenu rotaciju, no možda biti vrlo velik da uspori njenu rotaciju, no možda mu je unatoč veličini površina iznimno tamnamu je unatoč veličini površina iznimno tamna

• mmožda je nekad postojao, no više ga nema ožda je nekad postojao, no više ga nema

– nestao u sudaru sa drugim velikim objektomnestao u sudaru sa drugim velikim objektom??

• aa možda se Sedna uopće ne okreće s periodom od 20 dana, možda se Sedna uopće ne okreće s periodom od 20 dana, nego su izvršena mjerenja pogrešnanego su izvršena mjerenja pogrešna

– što nije nemoguće s obzirom na malu razinu zračenja što nije nemoguće s obzirom na malu razinu zračenja koja uspije prevaliti put od Sedne do Zemljekoja uspije prevaliti put od Sedne do Zemlje

Page 18: Sedna - Ledeni svijet

18

I što dalje?• znanstvenici planiraju pomnije promatranje Sedne i njezinog

još nepotvrđenog pratioca

• slijedeće godine će Sedna biti u povoljnijem položaju za promatranje

– izvršit će se cijelonoćno promatranje da se otklone nedoumice oko perioda rotacije

• osim toga, planira se i novi set slika sa teleskopom Hubble

– bio bi specijalno podešen za traženje mjeseca

• vrlo je vjerojatno da postoji još objekata “inner Oort-a” poput Sedne

– samo 15 % neba pretraženo s obzirom na objekte koji svijetle ovako slabo

• znanstvenici planiraju pomnije promatranje Sedne i njezinog još nepotvrđenog pratioca

• slijedeće godine će Sedna biti u povoljnijem položaju za promatranje

– izvršit će se cijelonoćno promatranje da se otklone nedoumice oko perioda rotacije

• osim toga, planira se i novi set slika sa teleskopom Hubble

– bio bi specijalno podešen za traženje mjeseca

• vrlo je vjerojatno da postoji još objekata “inner Oort-a” poput Sedne

– samo 15 % neba pretraženo s obzirom na objekte koji svijetle ovako slabo

Page 19: Sedna - Ledeni svijet

19

"Posljednji put kad je Sedna bila ovako blizu Suncu,"Posljednji put kad je Sedna bila ovako blizu Suncu, Zemlja je Zemlja je upravo upravo iizlazila iz posljednjeg ledenog doba.zlazila iz posljednjeg ledenog doba. K Kada dođe sljedeći ada dođe sljedeći put, put, svijet bi ponovno mogao biti potpuno drugačiji. svijet bi ponovno mogao biti potpuno drugačiji. ""

"Posljednji put kad je Sedna bila ovako blizu Suncu,"Posljednji put kad je Sedna bila ovako blizu Suncu, Zemlja je Zemlja je upravo upravo iizlazila iz posljednjeg ledenog doba.zlazila iz posljednjeg ledenog doba. K Kada dođe sljedeći ada dođe sljedeći put, put, svijet bi ponovno mogao biti potpuno drugačiji. svijet bi ponovno mogao biti potpuno drugačiji. ""

"The last time Sedna was this close to the Sun, "The last time Sedna was this close to the Sun, Earth was just coming out of the last ice age. Earth was just coming out of the last ice age. The next time it comes back, the world might The next time it comes back, the world might

again be a completely different placeagain be a completely different place..""

"The last time Sedna was this close to the Sun, "The last time Sedna was this close to the Sun, Earth was just coming out of the last ice age. Earth was just coming out of the last ice age. The next time it comes back, the world might The next time it comes back, the world might

again be a completely different placeagain be a completely different place..""

Dr. Michael E. Brown

Page 20: Sedna - Ledeni svijet

20

WWW izvori• Micheael E. Brown, Chadwick Trujillo, David Rabinowitz:

Discovery of a candidate inner Oort cloud planetoid

• http://www.gps.caltech.edu/~mbrown/sedna/

• http://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem

• http://www.space.com/scienceastronomy

• http://www.universetoday.com

• http://www.spitzer.caltech.edu

• http://www.ifa.hawaii.edu

• http://www.darkstar1.co.uk

• http://www.dwelle.de

• http://www.iskon.hr/znanost

• Micheael E. Brown, Chadwick Trujillo, David Rabinowitz:

Discovery of a candidate inner Oort cloud planetoid

• http://www.gps.caltech.edu/~mbrown/sedna/

• http://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem

• http://www.space.com/scienceastronomy

• http://www.universetoday.com

• http://www.spitzer.caltech.edu

• http://www.ifa.hawaii.edu

• http://www.darkstar1.co.uk

• http://www.dwelle.de

• http://www.iskon.hr/znanost