Lebka jako celek - Univerzita 2015-09-30¢  II. n. opticus ¢â‚¬â€œcanalis opticus III. n. oculomotorius ¢â‚¬â€œfissura

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lebka jako celek - Univerzita 2015-09-30¢  II. n. opticus...

 • Lebka II

  Jitka Riedlová

  David Kachlík

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Basis cranii

  interna

  lebeční jáma

  • přední

  • střední

  • zadní

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Basis cranii

  interna

  průchody

  • mícha

  • nervy

  • tepny

  • žíly

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Výstupy hlavových nervů I

  I. n. olfactorius – lamina cribrosa ossis ethmoidalis

  II. n. opticus – canalis opticus

  III. n. oculomotorius – fissura orbitalis sup.

  IV. n. trochlearis – fissura orbitalis sup.

  V. n. trigeminus I. n. ophthalmicus – fissura

  orbitalis sup.

  II. n. maxillaris – foramen rotundum

  III. n. mandibularis – foramen ovale

  VI. n. abducens – fissura orbitalis sup.

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Výstupy hlavových nervů II

  VII. n. facialis – foramen stylomastoideum

  VIII. n. vestibulocochlearis – porus acusticus internus

  IX. n. glossopharyngeus – foramen jugulare

  X. n. vagus – foramen jugulare

  XI. n. accessorius – foramen jugulare

  XII. n. hypoglossus – canalis hypoglossi

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Basis

  cranii

  externa

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Cavitas nasi ossea

  • apertura piriformis

  • choanae

  • septum nasi osseum

  • conachae nasales

  • 5 nosních průduchů +

  vyústění

  – meatus nasi sup., med.,

  inf., comm., nasophar.

  • sinus paranasales

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Cavitas nasi ossea dno

  • maxilla

  • os palatinum

  stěny

  • os nasale

  • maxilla

  • os ethmoidale

  • os lacrimale

  • os palatinum

  • os sphenoidale

  strop

  • os frontale

  • os ethmoidale

  • os sphenoidale

  přepážka

  • os ethmoidale

  • vomer

  concha nasalis inferior

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Vedlejší nosní dutiny

  sinus

  • frontalis

  • sphenoidalis

  • maxillaris

  cellulae ethmoidales

  • anteriores

  • posteriores

  canalis nasolacrimalis

  meatus nasi superior, medius, inferior, communis, nasopharyngeus

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Orbita os frontale

  os sphenoidale

  os zygomaticum

  maxilla

  os palatinum

  os ethmoidale

  os lacrimale

  fissura orbitalis superior et inferior

  canalis opticus

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • fossa temporalis:

  žvýkací svaly – m. temporalis

  cévy – vasa temporalia superficialia, profunda

  nervy – nn. temporales, n. zygomaticoorbitalis

  fossa infratemporalis:

  žvýkací svaly – m. pterygoideus medialis, lateralis

  cévy – a. maxillaris a její větve

  nervy – větve n. mandibularis (V3)

  Temporální a

  infratemporální jáma

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Fossa pterygopalatina

  v hloubce fossa infratemporalis

  průchod

  • do očnice

  • do nosní dutiny

  • do lebeční dutiny

  • na tvrdé patro

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • • fissura orbitalis inferior – n. infraorbitalis

  – n. zygomaticus

  – a. infraorbitalis

  – v. ophthalmica inferior

  – m. orbitalis

  • foramen sphenopalatinum – a. sphenopalatina

  – rr. nasales posteriores sup. lat. et

  med. (větve n. V2)

  • foramen rotundum – n. maxillaris

  • canalis pterygoideus - n. canalis pterygoidei

  - a. canalis pterygoidei (a. maxillaris)

  - v. canalis pterygoidei

  • canalis palatovaginalis – n. pharyngeus (větev z n. V2)

  – r. pharyngeus (větev a. maxillaris)

  • canalis palatinus major – n. palatinus major

  – a. palatina major

  – v. palatina major

  foramen sphenopalatinum

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Tvrdé patro

  foramen incisivum – n. nasopalatinus

  foramen palatinum majus – n. palatinus major,

  – vasa palatina majora

  rozštěp rtu + čelisti: porucha splývání

  maxilárního + nazomediálního výběžku

  ret (s/bez patra) – 1:1000, patro 1:1500

  os incisivum

  maxilla

  os palatinum

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Středoušní dutina

  http://spina.pro/anatomy/kosti/kosti-golovy/visochnaja-kost.php© Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Canalis facialis

  tři části dle průběhu

  geniculum nervi facialis

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Lebka novorozence

  • velké neurocranium

  • malé splanchnocranium

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Lebka novorozence

  • fonticuli

  • symphysis menti

  • párové os frontale

  • oddělená

  premaxila

  • vazivové švy

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Fontanely

  1 fonticulus major

  2 fonticulus sphenoidalis

  3 fonticulus minor

  6 fonticulus mastoideus

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Lebka

  novorozence

  • délka 11,5 cm

  • šířka 9 cm

  • obvod 34 cm

  http://www.wikiskripta.eu/index.php/Lebka_novorozence

  tvarové změny dolní čelisti

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Sutura metopica

  dítě

  dospělý

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Pohlavní znaky

  Čihák Radomír, Anatomie 1, Druhé, upravené a doplněné vydání, Grada Publishing 2001© Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Fylogenetický vývoj

  objem mozkovny

  • evoluční změny

  • bipedie

  • zvětšování mozkovny

  • změny tvaru lebky

  • abstraktní myšlení

  • komunikace

  • nástroje

  • oheň

  http://www.brain-in-mind.cz/2010/05/mozek-funguje-trochu-jako-nas-podnik.html

  Pan troglodytes

  400 cm2

  Homo habilis

  550 cm2

  Australopithecus

  africanus 440 cm2

  Homo erectus

  1000 cm2

  Homo sapiens

  neandertalensis 1500 cm2 Homo sapiens

  sapiens 1350 cm2

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Žirafa, kočka, člověk

  zalomení lebeční baze

  foramen magnum

  kapacita mozkovny

  nosní dutina

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Antropometrie

  frankfurtská horizontála

  normy pohledu lateralis

  verticalis

  frontalis

  basalis

  occipitalis

  body

  Bláha P., Vignerová J., Paulová M., Riedlová J., Kobzová J., Krejčovský L.: Vývoj tělesných parametrů českých dětí a mládeže se zaměřením na rozměry hlavy (0 - 16 let), I. díl, Státní zdravotní ústav Praha, Univerzita Karlova Praha, 1999

  © Jitka Riedlová a David Kachlík

  30.9.2015

 • Antropometrické body na lebce

  http://leccos.com/index.php/clanky/lebka

  glabella (g) – bod na čelní kosti nad nosním kořenem nejvíce vepředu v mediánní rovině

  opisthokranion (op) – v mediánní rovině nejvíce dozadu položený bod lebky, obvykle na horní části šupiny kosti týlní, dá se zjistit jen měřením největší délky lebky od bodu glabella

  euryon (eu) – nejvíce laterálně položený bod mozkovny, dá se zjistit pouze měřením největší šířky mozkovny

  zygion (zy) – nejvíce laterálně položený bod na jařmovém oblouku, dá se zjistit jen při měření největší šířky obličeje

  nasion (n) – průsečík sutura frontonasalis s mediánní rovinou basion (ba) – bod, kde mediánní rovina protíná přední okraj foramen magnum

  gonion (go) – bod na úhlu dolní čelisti, nejvíce kaudálně a laterálně gnathion (gn) – nejnižší bod mandibuly v mediánní rovině bregma (b) – průsečík sutura sagitalis a sutur