of 43 /43
LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013

LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Embed Size (px)

Text of LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook...

Page 1: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

LATIHAN PENGGUNAAN ASASOUTLOOK WEB APP (OWA) 2013

Page 2: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Kandungan

• Pengenalan• E-mail• Calendar(Kalendar)• People(Kenalan)• Tasks(Tugasan)• Menukar KataLaluan

2

Page 3: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Pengenalan

• OWAatau namapenuhnyaOutlookWebAppmembolehkan andamenyemake-mel1GovUCanda dalam talian pada bila-bila .OWAkelihatan seperti dan berkongsibeberapa ciri-ciri denganMicrosoftOutlook.Mereka berbeza keranaOutlookWebAppdiaksesmenggunakan pelayar internet,manakalaMicrosoftOutlookdipasangdandijalankan pada komputer.

• OWAboleh diakses bila-bilamasadan dimana-manamenggunakan PC,komputer riba,peranti ataumudahalih selagi andamempunyai sambungan Internetdanpelayarinternetterkini

3

Page 4: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Layari email1GovUCmenggunakan alamat:https://webmail.1govuc.gov.my

Tips:Pengguna digalakkan menggunakanbrowserInternetExplorerv9.0ke atas atauGoogleChromever 40.0ke atas

4

Page 5: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

LogMasuk

Page 5Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

Pengguna boleh melayari email1GovUCdialamathttps://webmail.1govuc.gov.my

Untuk logmasuk,pengguna perlumemasukkan:

1. UserID1GovUCCth:1govuc\ahmad.mampu

2.Katalaluan 1GovUC

3.Klik “SignIn”

Page 6: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

AntaraMuka OWA2013

Mencipta e-mailbaru

SenaraiFolder

ViewPanePilihanMesej Pilihan(highlighted)

NavigationBar

Namapengguna

Settings

Mesej e-mail

Readingpane6

Peringatan

Page 7: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

NavigationBar

7

Mail – untukmenguruskane-mailCalendar – untukmenguruskanKalendarPeople– untukmenguruskankenalan danmembuatkumpulanTasks – untukmenguruskan Todolist

Page 8: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

E-MAIL

8

Page 9: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Membaca E-Mail

Mencipta e-mailbaru

SenaraiFolder

ViewPanePilihanMesej Pilihan(highlighted)

Mesej e-mail

Readingpane9

Page 10: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Paparan Folder

10

Mencipta danNavigasiantara folder

Favorites:menambahfolderyangkerap digunakandiNameFolder

Kaedah:Dragdan Dropfolder

Page 11: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Folders- Inbox

11

Page 12: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Folders- Drafts

12

Page 13: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Folders– SentItems

13

Page 14: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Folders– DeletedItems

14

Page 15: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

PanelPaparan Pilihan

15Panelpaparan pilihan

Page 16: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

PanelPaparan Pilihan

16

Mesej dipaparkan diPanelBacaan dihighlightkan

Barbluemenandakan e-mailyangmasih belumdibaca

Checkmarkmenandakan e-mailsedangdilihat

Klik Red X untukmemadame-mail

Flagmembolehkananda untukmenandakanmesejuntuk susulan

Page 17: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Paparan Pilihan:Contextmenu

17

• Klik kanan pada e-mailpilihan akan memaparkancontextmenu

• Antarapilihan yangdiberikan adalah:• Delete• Move• Flagforfollowup

Page 18: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Paparan Pilihan:MessageStatusBar

Semua e-mail

E-mailtidak dibaca

E-mailyangditanda

Semua e-mailyangditujukankepada pengguna

18

Page 19: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Menghantar E-mail

19

1. Klik pada butangNewmail

2. Borange-mailakandipaparkan

Page 20: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

…Menghantar E-mail

20

3.Taipnama pengguna 4.Klik pada Searchcontactsanddirectory

5.Pilih nama &alamat e-mailpengguna yangdikehendaki

Cariannama /e-mailpengguna 1GovUC

Page 21: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

…Menghantar E-mail

21

6. Namapenggunayangdipilih akandipaparkan

7. Masukkan subjek e-mail

8. Masukkankandungan e-mail

9. Klik butang senduntuk menghantare-mail

Page 22: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Membalas E-mail

22

1. Pilih e-mailyangdikehendaki

2. Klik pada butang “Reply,ReplyAllatau Forward”

3. Klik pada “… “untuk memaparkanContextMenudengan pilihantambahan

Page 23: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

CalendarKalendar

23

Page 24: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Menguruskan Kalendar

• Outlookmempunyai pandangankalendar berikut:• Day• WorkWeek• Week• Month

24

Page 25: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Calendar:Menjadual Mesyurat

25

1. Klik NewEvent

Masukkan maklumat yangdiperlukan:2. Event3. Location4. Attendees(Senarai

hadirin yangingindiundang ke acara)

5. Date&Time6. Reminder(optional)7. Repeat(optional)8. Maklumatlainberkaitan

acara9. Send

Page 26: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

…Calendar:Menjadual Mesyuarat

26

Mencari &menambah hadirin

1. Masukkan nama peserta

2. Klik Searchcontactsanddirectory

3. Pilih nama hadirin yangingin diundang

4. Tetapkan Tarikh danMasa untuk mesyuarat tersebut4

Page 27: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Penerima Undangan:Mengesahkan kedatangan

27

Penerima undangan,bolehmengesahkankehadiran dengan klik padaAccept,Tentativeatau Decline

Page 28: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

PeopleKenalanØ Dikenali sebagai Contacts diOWA2010

28

Page 29: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Paparan People

Menambah Kenalan Baru

Direktori Kenalan Senarai Kenalan MaklumatKenalan

Kategori KenalanMengemaskiniKenalan

MenghapuskanKenalan

29

Page 30: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Menambah Kenalan

• Untuk menambah kenalan,klik• Klik contact

30

Page 31: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

…Menambah Kenalan

• Lengkapkan maklumat yangberkenaan• Klik butang + untukmenambahmaklumat• Klik Save

31

Page 32: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Paparan Kenalan

32

Kenalan berjaya ditambah

Page 33: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Kenalan – AddressBooks

33

AddressBookPeribadi

GlobalAddressBook(GAL)- Senarai semua pengguna1GovUC

1.Klik >> untuk memaparkandirektori kenalan

Page 34: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Menambah KumpulanKenalan

• Untuk menambah kumpulankenalan,klik• Klik group

34

Page 35: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

…Menambah KumpulanKenalan

• Lengkapkan maklumat yangberkenaan• Masukkan nama kumpulan• Buat carian kenalan &tambah• Klik Save

35

Page 36: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Paparan KumpulanKenalan

KumpulanKenalan Berjayaditambah 36

Page 37: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

TasksTugasan

37

Page 38: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Paparan Tugasan

38

Klik NewTasksuntukmenambah tugasan

Kategori tugasanMenuBartugasan

Page 39: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Menambah Tugasan

39

1. Klik NewTask

2. Masukkan Subject

3. Tetapkan DueDate

4. Klik Showmoredetailsuntukmemasukkan tambahan

5. Masukkan perkara berkenaantugasan tersebut

Page 40: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Tugasan +E-mailyangditandakan

40

E-mailyangditandakan

Tugasan yangdiwujudkan

Page 41: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Menukar KataLaluan

41

Page 42: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

Menukar KataLaluan

42

1.Klik pada Options

2.Klik ChangePassword

3.Masukkan katalaluan sekarang &baru4.Klik Save

Page 43: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel ... Pengguna boleh melayari email 1GovUC di alamat

43