of 7 /7
Kwiaty polne Sara Krzysteczko Karmen Oleksy Kl. II b

Kwiaty polnekwiatywokolnas.weebly.com/.../6/17969131/kwiaty20polne1.pdfKwiaty polne Sara Krzysteczko Karmen Oleksy Kl. II b Nawłoć późna (olbrzymia)/ Late goldenrod (giant) Gatunek

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kwiaty polnekwiatywokolnas.weebly.com/.../6/17969131/kwiaty20polne1.pdfKwiaty polne Sara Krzysteczko...

 • Kwiaty polne Sara Krzysteczko

  Karmen Oleksy

  Kl. II b

 • Nawłoć późna (olbrzymia)/ Late goldenrod (giant)

  Gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny astrowatych.Nawłoć późna, nawłoć olbrzymia (Solidago gigantea Aiton) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny astrowatych. Łodyga:Wzniesiona, sztywna, w dole całkowicie naga, w górze owłosiona,Łodyga o barwie od jasnozielonej do ciemnopurpurowej. Liście:o zaostrzonych końcach, owłosione Kwiaty:Kwiaty, żółte, bardzo małe,kwitnie późno w sierpniu i wrześniu, roślina miododajna Owoc:Niełupki z puchem kielichowym, rozsiewane przez wiatr. Kłącze: Silnierozgałęzione

  Years of plant species belonging to the Asteraceae family. goldenrod late, giant goldenrod (Solidago gigantea Aiton) - plant species many years of belonging to the Asteraceae family. stem: Erected, rigid, totally naked below the top of the hairy, stem-colored bright green todark purple. Leaves: a sharpened tip, hairy flowers:Flowers, yellow, very small, blooms late in August and September , Honey plant fruit: Achenes with kielichowym down, shed by the wind. rhizome: highly branched

 • Rumianek pospolity /Chamomile

  Gatunek rośliny z rodziny astrowatych. W polskiej florze archeofit. W Polsce pospolity, uprawiany także jako roślina lecznicza Łodyga: Naga, silnie rozgałęziona, na końcach poszczególnych rozgałęzień zawiązują się koszyczki, wewnątrz pusta. Cała roślina wydziela silny, aromatyczny zapach. Liście: Skrętoległe, siedzące. Łatki w kształcie nitkowatym, równowąskie, ostro zakończone. Korzeń: Palowy, cienki, mocno rozgałęziony. Kwiaty: Zebrane w koszyczek, o białej barwie, w miarę przekwitania odginające się w dół Owoc: Malutka podłużna niełupka, na szczycie lekko wygięta Biologia i ekologia: Roślina jednoroczna. Roślina długiego dnia, światłolubna. W uprawach rolnych jest chwastem.

  Plant species of the Asteraceae family. In the Polish flora archeofit. In Poland, thecommon, cultivated as a medicinal plant stem: Naga, highly branched, branching at the ends of the individual baskets are formed, inside empty. The whole plant emits a strong, aromatic scent. Letter: Skrętoległe, sitting. Patches in the shape of filamentous, lineal and pointed. Root: pile, a thin, heavily branched. Flowers: Jewels in the basket, with white color, as far as menopause, bending down Fruit: tiny achenes oblong, slightly curved at the top Biology and Ecology: An annual plant. Plant a long day, the sun lovers. The crops areweed.

 • Jastrzębiec kosmaczek

  Gatunek rośliny z rodziny astrowatych. Rodzimy obszar jego występowania to Europa i część terytorium Azji.W Polsce występuje na całym terenie kraju.

  Łodyga: Nierozgałęziona,bezlistna,wyprostowana,o wysokości od 5cm do 30cm z pojedyńczym kwiatostanem.Z jednego korzenia może wyrastać kilka łodyżek. Liście: Niebieskawozielone,podłużne, u nasady zwężone,pod spodem z gęstymi białymi włoskami. Na wierzchu nagi. Kwiaty: Zebrane w okrągłe koszyczki ,kwiaty i słupki żółte. Owoce: Niełupka,po przekwitnięciu zawiera nasiona z puchem ,zebrane w owocostanie (dmuchawcu)

  Plant species of the Asteraceae family. His native area of occurrence is part of the territory of Europe and Asia. It occurs throughout the country. Stem: unbranched, leafless, erect, with a height of 5cm to 30cm with singlekwiatostanem.Z one of the root can grow a few stalks. Letter: Niebieskawozielone, oblong, narrowed at the base, underneath the dense whitehairs. On top naked. Flowers: Jewels in the round baskets, flowers and yellow bars. Fruits: achenes, and contains the seeds of flowering down, gathered in fruit (dmuchawcu)

 • Chaber łąkowy / Cornflower meadow

  Gatunek rośliny należącydo rodziny astrowatych. Rodzimy obszar jego występowania to Europa i Azja zachodnia. W Polsce pospolity na całym obszarze. Pokrój:Roślina wysokości do 20–80 (nawet 100) cm. Łodyga:Pojedyncza lub rozgałęziona Liście :pojedyncze, o zwężonej nasadzie Kwiaty:Zebrane w koszyczki osadzone pojedynczo na szczycie łodyg, Kwiaty rurkowate, fioletowo purpurowe, Owoce:Błyszcząca niełupka, odwrotnie jajowata

  Plant species belonging to the Asteraceae family. His native area of occurrence iswestern Europe and Asia. In Poland, common throughout the area. Cut: Plant up to 20-80 (even 100) cm. Stem: Single or branched Leaves: Single, the tapered base of Flowers: Jewels in baskets placed one on top of stems, flowers tubular, violet purple, Fruits: achenes glossy, inversely egg-shaped

 • Krwawnik pospolity / Yarrow

  Gatunek rośliny zrodziny astrowatych. W Polsce pospolity na całym obszarze. Pokrój:Osiąga wysokość 50–80 cm. Czasem tworzy niewielkie kępy. Cała roślina jest miękko, wełnisto owłosiona. Łodyga:Prosta, słabo rozgałęziona, o silnym zapachu. Liście:Ciemnozielone, podwójnie lub potrójnie pierzaste, Kwiaty: Płaskie kwiatostany, Kolor naturalny kwiatów to biały lub różowy z żółtawym środkiem. Owoc: Spłaszczona niełupka, srebrzystoszara

  Plant species of the Asteraceae family. In Poland, common throughout the area. Cut: It reaches the height of 50-80 cm. Sometimes forms small clumps. The whole plant is softly hairy wełnisto. Stem: Simple, sparsely branched, with a strong odor. Foliage: Dark green, feathery double or triple, Flowers: Flat inflorescences, flowers natural color is white or pink with yellow center. Fruit: achenes flattened, silverygray

 • Wrotycz pospolity / Tansy

  Gatunek rośliny należącydo rodziny astrowatych. w Polsce jest gatunkiem pospolitym. Pokrój:Rozrasta się w duże kępy przy pomocy krótkich kłączy. Całaroślina wydziela silną woń. Łodyga: Sztywna, do 1.5 m wysokości Liście: Duże, pierzastosieczne, dolne pierzastowcinane Kwiaty: Baldachokształtny (podbaldach), składający się ze spłaszczonych koszyczków, w których znajdują się wyłącznie kwiaty żeńskie.

  Plant species belonging to the Asteraceae family. Poland is a common species. Cut: It grows in large clumps with short rhizomes. The whole plant emits a strong odor. Stem: Rigid, to 1.5 m high Foliage: Large, pierzastosieczne, lower pierzastowcinane Flowers: Baldachokształtny (podbaldach), consisting of flattened baskets, in which there are only flowers female.