of 14 /14

Krėvos unija

Embed Size (px)

Text of Krėvos unija

Page 1: Krėvos unija
Page 2: Krėvos unija

Krikštas – 1. Priėmimo į krikščionių religiją sakramentas, jo apeigos (apšlakstymas švęstu vandeniu, vardo suteikimas). 2. Aktas, skelbiantis krikščionybės įvedimą valstybėje

Privilegija – 1. Išimtinė teisė arba lengvata, suteikiama asmeniui, luomui, gyvenvietei ar etninei grupei feodalinėje visuomenėje. 2. Raštas, kuriuo suteikiama išimtinė teisė.

Page 3: Krėvos unija

Jogaila (apie 1351-1434 m.)Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius (1386-1434m.) Spręsdamas krikščionybės įvedimo Lietuvoje problemą, priėmė Lenkijos pasiūlymą vesti karalaitę Jadvygą, apsikrikštyti ir asmenine unija sujungti LDK su Lenkija

Page 4: Krėvos unija
Page 5: Krėvos unija

1.Sustiprėjusi Maskva , jungėsi rusiškas žemes;2.Kryžiuočių puolimai;3.Lietuvos bajorai siekė plėsti prekybinius ryšius.

Reikėjo sąjungininko. Pasirinkta Lenkija.

Lenkai tikėjosi kartu priešintis kryžiuočiams, susigrąžinti prarastas žemes, prisijungti Lietuvą prie Lenkijos.

Page 6: Krėvos unija

1385 m. Krėvos pilyje Jogaila įsipareigojo krikštytis ir pakrikštyti Lietuvą, prijungti LDK prie Lenkijos karalystės.

Page 7: Krėvos unija

1. vesti vienuolikametę mirusio Lenkijos karaliaus Liudviko dukterį Jadvygą;

2. sumokėti Austrijos princui Vilhelmui 200 tūkst. florinų kompensaciją dėl jo nutrauktų sužadėtuvių su Jadvyga;

3. savo jėgomis ir lėšomis atgauti ir sugrąžinti Lenkijai priklausančias žemes;

4. paleisti į nelaisvę paimtus krikščionis – 40 000 ar 45 000 lenkų;

5. krikštytis bei pakrikštyti visus Lietuvos gyventojus;

6. prijungti Lietuvą prie Lenkijos karūnos.

Page 8: Krėvos unija

1386 m. Krokuvoje Jogaila krikštijosi, gavo Vladimiro vardą, vedė Jadvygą ir buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi .Į Krokuvą buvo atvykęs ir Vytautas, kurį pakrikštijo Aleksandro vardu.

Page 9: Krėvos unija

Sutartis sudarė sąlygas abiejų valstybių politiniam, socialiniam ir ekonominiam suartėjimui.

Spartino LDK feodalizaciją. Į Lietuvą per Lenkiją ėmė sklisti Europos

civilizacija. Nors LDK liko atskira nuo Lenkijos, tačiau lenkų

feodalai įgijo teisinį pagrindą laikyti Lietuvą Lenkijos dalimi.

Jogailai tapus Lenkijos karaliumi, LDK nebeliko valstybingumą įkūnijančios didžiojo kunigaikščio institucijos.

Page 10: Krėvos unija
Page 11: Krėvos unija

1.Vilniaus vyskupystės vyskupui;2.Vilniaus miestui( Magdeburgo teisė);3. Apsikrikštijusiems bajorams.

Page 12: Krėvos unija

Per mokyklas ir raštą plito Vakarų Europos kultūra (antikos, viduramžių palikimas).

Europos šalys pripažino Lietuvą; ji, o ne Ordinas tapo katalikybės atrama Rytuose.

Buvo sužlugdyta vokiečių feodalų agresijos prieš lietuvius idėja. Popiežius ir katalikiški Vakarų Europos kraštai jų neberėmė.

Žemaičiai nebuvo krikštijami kartu su lietuviais, nes Žemaitija priklausė Ordinui. Ji buvo apkrikštyta tik 1413 m.

Page 13: Krėvos unija

Perskaitę vadovėlio tekstą parašykite 7 – 10 sakinių samprotavimą tema:

„Krėvos unija – politinė išeitis iš

susidariusios padėties?“

Page 14: Krėvos unija

Personalinė unija ; sudarė sąlygas valstybių

suartėjimui, spartino LDK feodalizaciją; suvienytos jėgos kovai su kryžiuočiais; Europos kultūra; LDK liko atskirta nuo Lenkijos.