of 75 /75
EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Bruselj, 4. april 2014 (OR. en) 2014/0090 (COD) PE-CONS 73/14 ADD 8 WTO 99 COEST 80 NIS 9 UD 85 CODEC 778 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: PRILOGA I k uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o znižanju ali odpravi dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine PE-CONS 73/14 ADD 8 kok DGC 1A SL

EVROPSKA UNIJA - Europa

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EVROPSKA UNIJA - Europa

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET

Bruselj, 4. april 2014 (OR. en)

2014/0090 (COD)

PE-CONS 73/14 ADD 8

WTO 99 COEST 80 NIS 9 UD 85 CODEC 778

ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: PRILOGA I k uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o znižanju ali odpravi

dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok DGC 1A SL

Page 2: EVROPSKA UNIJA - Europa

Tarifni seznami EU

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

73 POGLAVJE 73 – IZDELKI IZ ŽELEZA IN JEKLA

7301 Piloti iz železa ali jekla, vključno vrtani, prebiti ali izdelani iz sestavljenih elementov; zvarjeni profili in kotniki iz železa ali jekla

7301 10 00 - Piloti prosto 0

7301 20 00 - Zvarjeni profili in kotniki prosto 0

7302 Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla; tirnice, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne vezice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče, pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic

7302 10 - Tirnice

7302 10 10 -- elektroprevodne, z deli iz neželeznih kovin prosto 0

-- druge

--- nove

---- Vignole tirnice

7302 10 21 ----- z maso 46 kg ali več na meter prosto 0

7302 10 23 ----- z maso 27 kg ali več, vendar manj kot 46 kg na meter prosto 0

7302 10 29 ----- z maso manj kot 27 kg na meter prosto 0

7302 10 40 ---- žlebljene tirnice prosto 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 1 DGC 1A SL

Page 3: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7302 10 50 ---- druge prosto 0

7302 10 90 --- rabljene prosto 0

7302 30 00 - Kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic 2,7 0

7302 40 00 - Tirne vezice in podložne plošče prosto 0

7302 90 00 - Drugo prosto 0

7303 00 Cevi in votli profili iz litega železa

7303 00 10 - Cevi in votli profili, ki se uporabljajo v tlačnih sistemih 3,2 0

7303 00 90 - Drugi 3,2 0

7304 Cevi in votli profili, brezšivni, iz železa (razen litega železa) ali jekla

- Cevi za naftovode ali plinovode

7304 11 00 -- iz nerjavnega jekla prosto 0

7304 19 -- drugi

7304 19 10 --- z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm prosto 0

7304 19 30 --- z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm prosto 0

7304 19 90 --- z zunanjim premerom več kot 406,4 mm prosto 0

- Zaščitne cevi („casing“), proizvodne cevi („tubing“) in vrtalne cevi, ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina

7304 22 00 -- vrtalne cevi iz nerjavnega jekla prosto 0

7304 23 00 -- druge vrtalne cevi prosto 0

7304 24 00 -- druge, iz nerjavnega jekla prosto 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 2 DGC 1A SL

Page 4: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7304 29 -- drugo

7304 29 10 --- z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm prosto 0

7304 29 30 --- z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm prosto 0

7304 29 90 --- z zunanjim premerom več kot 406,4 mm prosto 0

- Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz železa in nelegiranega jekla

7304 31 -- hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno deformirani)

7304 31 20 --- precizne cevi prosto 0

7304 31 80 --- drugi prosto 0

7304 39 -- drugo

7304 39 10 --- neobdelani, ravni in z enakomerno debelino sten, za uporabo zgolj pri proizvodnji cevi in votlih profilov z drugimi prečnimi prerezi in debelinami sten

prosto 0

--- drugi

7304 39 30 ---- z zunanjim premerom več kot 421 mm in z debelino sten več kot 10,5 mm prosto 0

---- drugi

----- navojne cevi (za plinovode)

7304 39 52 ------ platirane ali prevlečene s cinkom prosto 0

7304 39 58 ------ druge prosto 0

----- drugi, z zunanjim premerom

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 3 DGC 1A SL

Page 5: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7304 39 92 ------ do vključno 168,3 mm prosto 0

7304 39 93 ------ več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm prosto 0

7304 39 99 ------ več kot 406,4 mm prosto 0

- Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz nerjavnega jekla

7304 41 00 -- hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno deformirani) prosto 0

7304 49 -- drugo

7304 49 10 --- neobdelani, ravni in z enakomerno debelino sten, za uporabo zgolj pri proizvodnji cevi in votlih profilov z drugimi prečnimi prerezi in debelinami sten

prosto 0

--- drugi

7304 49 93 ---- z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm prosto 0

7304 49 95 ---- z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm prosto 0

7304 49 99 ---- z zunanjim premerom več kot 406,4 mm prosto 0

- Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz drugega legiranega jekla

7304 51 -- hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno deformirani)

--- ravni in z enakomerno debelino sten, iz legiranega jekla, ki vsebuje najmanj 0,9 mas. %, vendar ne več kot 1,15 mas. % ogljika, najmanj 0,5 mas. %, vendar največ 2 mas. % kroma in največ do 0,5 mas. % molibdena, če ga vsebujejo, dolžine

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 4 DGC 1A SL

Page 6: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7304 51 12 ---- do vključno 0,5 m prosto 0

7304 51 18 ---- več kot 0,5 m prosto 0

--- drugi

7304 51 81 ---- precizne cevi prosto 0

7304 51 89 ---- drugi prosto 0

7304 59 -- drugi

7304 59 10 --- neobdelani, ravni in z enakomerno debelino sten, za uporabo zgolj pri izdelavi cevi z drugačnimi prečnimi prerezi in debelinami sten

prosto 0

--- drugi, ravni, z enakomerno debelino sten, iz legiranega jekla, ki vsebuje najmanj 0,9 mas. %, vendar največ 1,15 mas. % ogljika, najmanj 0,5 mas. %, vendar največ 2 mas. % kroma in največ do 0,5 mas. % molibdena, če ga vsebujejo, dolžine

7304 59 32 ---- do vključno 0,5 m prosto 0

7304 59 38 ---- več kot 0,5 m prosto 0

--- drugi

7304 59 92 ---- z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm prosto 0

7304 59 93 ---- z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm prosto 0

7304 59 99 ---- z zunanjim premerom več kot 406,4 mm prosto 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 5 DGC 1A SL

Page 7: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7304 90 00 - Drugi prosto 0

7305 Druge cevi (npr. varjene, kovičene ali zaprte na podoben način), s krožnim prečnim prerezom, katerega zunanji premer presega 406,4 mm, iz železa ali jekla

- Cevi za naftovode ali plinovode

7305 11 00 -- vzdolžno varjene, električno obločno prosto 0

7305 12 00 -- druge, vzdolžno varjene prosto 0

7305 19 00 -- druge prosto 0

7305 20 00 - Zaščitne cevi („casing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina prosto 0

- Druge, varjene

7305 31 00 -- vzdolžno varjene prosto 0

7305 39 00 -- druge prosto 0

7305 90 00 - Druge prosto 0

7306 Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben način), iz železa ali jekla

- Cevi za naftovode ali plinovode

7306 11 -- varjene, iz nerjavnega jekla

7306 11 10 --- vzdolžno varjene prosto 0

7306 11 90 --- spiralno varjene prosto 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 6 DGC 1A SL

Page 8: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7306 19 -- drugi

7306 19 10 --- vzdolžno varjene prosto 0

7306 19 90 --- spiralno varjene prosto 0

- Zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina

7306 21 00 -- varjene, iz nerjavnega jekla prosto 0

7306 29 00 -- drugi prosto 0

7306 30 - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz železa ali nelegiranega jekla

-- precizne cevi, z debelino sten

7306 30 11 --- do vključno 2 mm prosto 0

7306 30 19 --- več kot 2 mm prosto 0

-- drugi

--- navojne cevi (za plinovode)

7306 30 41 ---- platirane ali prevlečene s cinkom prosto 0

7306 30 49 ---- druge prosto 0

--- drugi, z zunanjim premerom

---- do vključno 168,3 mm

7306 30 72 ----- platirani ali prevlečeni s cinkom prosto 0

7306 30 77 ----- drugi prosto 0

7306 30 80 ---- več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm prosto 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 7 DGC 1A SL

Page 9: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7306 40 - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz nerjavnega jekla

7306 40 20 -- hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno deformirani) prosto 0

7306 40 80 -- drugi prosto 0

7306 50 - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz drugih legiranih jekel

7306 50 20 -- precizne cevi prosto 0

7306 50 80 -- drugi prosto 0

- Drugi, varjeni, ki nimajo krožnega prečnega prereza

7306 61 -- s kvadratnim ali pravokotnim prerezom

7306 61 10 --- iz nerjavnega jekla prosto 0

--- drugi

7306 61 92 ---- z debelino sten do vključno 2 mm prosto 0

7306 61 99 ---- z debelino sten več kot 2 mm prosto 0

7306 69 -- z nekrožnim prečnim prerezom, razen kvadratnega ali pravokotnega

7306 69 10 --- iz nerjavnega jekla prosto 0

7306 69 90 --- drugi prosto 0

7306 90 00 - Drugi prosto 0

7307 Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki) iz železa ali jekla

- Liti pribor (fitingi)

7307 11 -- iz netempranega litega železa

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 8 DGC 1A SL

Page 10: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7307 11 10 --- ki se uporablja v tlačnih sistemih 3,7 0

7307 11 90 --- drug 3,7 0

7307 19 -- drug

7307 19 10 --- iz tempranega litega železa 3,7 0

7307 19 90 --- drug 3,7 0

- Drug, iz nerjavnega jekla

7307 21 00 -- prirobnice 3,7 0

7307 22 -- kolena, loki in oglavki z navojem

7307 22 10 --- oglavki prosto 0

7307 22 90 --- spojnice in kolena 3,7 0

7307 23 -- pribor (fitingi) za varjenje

7307 23 10 --- kolena in loki 3,7 0

7307 23 90 --- drugo 3,7 0

7307 29 -- drug

7307 29 10 --- navojni 3,7 0

7307 29 30 --- za varjenje 3,7 0

7307 29 90 --- drug 3,7 0

- Drugo

7307 91 00 -- prirobnice 3,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 9 DGC 1A SL

Page 11: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7307 92 -- kolena, loki in oglavki z navojem

7307 92 10 --- oglavki prosto 0

7307 92 90 --- spojnice in kolena 3,7 0

7307 93 -- pribor (fitingi) za varjenje

--- z največjim zunanjim premerom do vključno 609,6 mm

7307 93 11 ---- kolena in loki 3,7 0

7307 93 19 ---- drugo 3,7 0

--- z največjim zunanjim premerom več kot 609,6 mm

7307 93 91 ---- kolena in loki 3,7 0

7307 93 99 ---- drugo 3,7 0

7307 99 -- drug

7307 99 10 --- navojni 3,7 0

7307 99 30 --- za varjenje 3,7 0

7307 99 90 --- drug 3,7 0

7308 Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tarifne številke 9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 10 DGC 1A SL

Page 12: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7308 10 00 - Mostovi in deli mostne konstrukcije prosto 0

7308 20 00 - Stolpi in predalčni stebri prosto 0

7308 30 00 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragovi za vrata prosto 0

7308 40 - Podporniki in drugi elementi za gradbene odre in opaže in podporniki za rudniške jaške

7308 40 10 -- jamsko podporje prosto 0

7308 40 90 -- drugo prosto 0

7308 90 - Drugo

7308 90 10 -- zapornice, deli za jezove, pristaniški odri, trdni doki in druge pomorske in rečne konstrukcije prosto 0

-- drugo

--- zgolj ali predvsem iz pločevine

7308 90 51 ---- plošče iz dveh slojev profilirane (rebraste) pločevine z izolacijskim jedrom prosto 0

7308 90 59 ---- drugo prosto 0

7308 90 99 --- drugo prosto 0

7309 00 Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni kontejnerji za kakršen koli material (razen komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz železa ali jekla, s prostornino več kot 300 litrov, z oblogo ali brez nje, s toplotno izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih naprav

7309 00 10 - Za pline (razen komprimiranega ali utekočinjenega plina) 2,2 0

- Za tekočine

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 11 DGC 1A SL

Page 13: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7309 00 30 -- obloženi ali toplotno izolirani 2,2 0

-- drugi, s prostornino

7309 00 51 --- več kot 100 000 litrov 2,2 0

7309 00 59 --- do vključno 100 000 litrov 2,2 0

7309 00 90 - Za trdne snovi 2,2 0

7310 Cisterne, sodi, pločevinaste škatle in podobni kontejnerji, za kakršen koli material (razen komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz železa ali jekla, s prostornino do 300 litrov, z oblogo ali brez obloge, s toplotno izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih naprav

7310 10 00 - S prostornino 50 litrov in več 2,7 0

- S prostornino manj kot 50 litrov

7310 21 -- pločevinke, ki se zaprejo s spajkanjem ali robljenjem

7310 21 11 --- pločevinke za shranjevanje hrane 2,7 0

7310 21 19 --- pločevinke za shranjevanje pijače 2,7 0

--- drugo, z debelino stene

7310 21 91 ---- manj kot 0,5 mm 2,7 0

7310 21 99 ---- 0,5 mm ali več 2,7 0

7310 29 -- drugo

7310 29 10 --- z debelino stene manj kot 0,5 mm 2,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 12 DGC 1A SL

Page 14: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7310 29 90 --- z debelino stene 0,5 mm ali več 2,7 0

7311 00 Kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene pline, iz železa ali jekla

7311 00 10 - Brezšivni 2,7 0

- Drugi, s prostornino

7311 00 91 -- manj kot 1 000 litrov 2,7 0

7311 00 99 -- 1 000 litrov ali več 2,7 0

7312 Vpredena žica, vrvi in kabli, pleteni trakovi ipd., iz železa ali jekla, ki niso električno izolirani

7312 10 - Vpredena žica, vrvi in kabli

7312 10 20 -- iz nerjavnega jekla prosto 0

-- drugi, z največjim prečnim prerezom

--- do vključno 3 mm

7312 10 41 ---- platirani ali prevlečeni z zlitinami bakra in cinka (medenina) prosto 0

7312 10 49 ---- drugi prosto 0

--- več kot 3 mm

---- vpredena žica

7312 10 61 ----- neprevlečena prosto 0

----- prevlečena

7312 10 65 ------ platirana ali prevlečena s cinkom prosto 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 13 DGC 1A SL

Page 15: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7312 10 69 ------ druga prosto 0

---- vrvi in kabli (vključno z zaporo spiralno zavitih)

----- neprevlečeni ali samo prekriti ali prevlečeni s cinkom, z največjim prečnim prerezom

7312 10 81 ------ več kot 3 mm vendar ne več kot 12 mm prosto 0

7312 10 83 ------ več kot 12 mm vendar ne več kot 24 mm prosto 0

7312 10 85 ------ več kot 24 mm vendar ne več kot 48 mm prosto 0

7312 10 89 ------ več kot 48 mm prosto 0

7312 10 98 ----- drugi prosto 0

7312 90 00 - Drugo prosto 0

7313 00 00 Bodeča žica iz železa ali jekla; torzijsko zaviti (vpredeni) trakovi ali enojna ploščata žica, z bodicami ali brez njih, in rahlo torzijsko zavita (vpredena) dvojna žica, ki se uporablja za ograje, iz železa ali jekla

prosto 0

7314 Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi), rešetke, mreže in ograje iz železne ali jeklene žice; rešetke, dobljene z razrezovanjem ali raztegovanjem enega kosa pločevine ali traku, iz železa ali jekla

- Tkani izdelki

7314 12 00 -- neskončni trakovi za stroje iz nerjavnega jekla prosto 0

7314 14 00 -- drugi tkani izdelki iz nerjavnega jekla prosto 0

7314 19 00 -- drugi prosto 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 14 DGC 1A SL

Page 16: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7314 20 - Rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih točkah, iz žice z največjo dimenzijo prečnega prereza 3 mm in več in z velikostjo odprtine 100 cm² ali več

7314 20 10 -- iz rebraste žice prosto 0

7314 20 90 -- druge prosto 0

- Druge rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih točkah

7314 31 00 -- platirane ali prevlečene s cinkom prosto 0

7314 39 00 -- druge prosto 0

- Druge rešetke, mreže in ograje

7314 41 -- platirane ali prevlečene s cinkom

7314 41 10 --- šesterokotne mreže prosto 0

7314 41 90 --- druge prosto 0

7314 42 -- prevlečene s plastično maso

7314 42 10 --- šesterokotne mreže prosto 0

7314 42 90 --- druge prosto 0

7314 49 00 -- druge prosto 0

7314 50 00 - Rešetke, dobljene z razrezovanjem in raztegovanjem kosa pločevine ali traku prosto 0

7315 Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla

- Členaste verige in njihovi deli

7315 11 -- valjaste verige

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 15 DGC 1A SL

Page 17: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7315 11 10 --- ki se uporabljajo za kolesa in motorna kolesa 2,7 0

7315 11 90 --- druge 2,7 0

7315 12 00 -- druge verige 2,7 0

7315 19 00 -- deli 2,7 0

7315 20 00 - Verige zoper drsenje 2,7 0

- Druge verige

7315 81 00 -- z ojačanimi členki (razponske) 2,7 0

7315 82 -- druge, z varjenimi členki

7315 82 10 --- katerih sestavni členi imajo največji prečni prerez do vključno 16 mm 2,7 0

7315 82 90 --- katerih sestavni členi imajo največji prečni prerez več kot 16 mm 2,7 0

7315 89 00 -- druge 2,7 0

7315 90 00 - Drugi deli 2,7 0

7316 00 00 Ladijski kavlji (sidra), kljuke in njihovi deli, iz železa ali jekla 2,7 0

7317 00 Žičniki, žeblji, risalni žebljički, spiralno zaviti žeblji, prešivne spojke (razen tistih iz tarifne številke 8305) in podobni predmeti, iz železa in jekla, z glavo iz drugega materiala ali brez nje, razen takih izdelkov z bakreno glavo

7317 00 10 - Risalni žebljički prosto 0

- Drugi

-- hladno stisnjeni, iz žice

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 16 DGC 1A SL

Page 18: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7317 00 20 --- žeblji v trakovih ali kolutih prosto 0

7317 00 40 --- jekleni žeblji, ki vsebujejo 0,5 mas. % ali več ogljika, utrjeni prosto 0

--- drugi

7317 00 61 ---- platirani ali prevlečeni a cinkom prosto 0

7317 00 69 ---- drugi prosto 0

7317 00 90 -- Drugi prosto 0

7318 Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s kavljem, kovice, klini za natezanje, razcepke, podložke (vključno vzmetne podložke) in podobni izdelki, iz železa ali jekla

- Izdelki z navojem

7318 11 00 -- tirni vijaki (tirfoni) 3,7 0

7318 12 -- drugi lesni vijaki

7318 12 10 --- iz nerjavnega jekla 3,7 0

7318 12 90 --- drugi 3,7 0

7318 13 00 -- vijaki s kavljem in vijaki z obročem 3,7 0

7318 14 -- samovrezni vijaki

7318 14 10 --- iz nerjavnega jekla 3,7 0

--- drugi

7318 14 91 ---- za pločevino, z navoji in koničnim deblom po celi dolžini 3,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 17 DGC 1A SL

Page 19: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7318 14 99 ---- drugi 3,7 0

7318 15 -- drugi vijaki, sorniki, s svojimi maticami ali podložkami ali brez njih

7318 15 10 --- vijaki, izdelani s struženjem iz palic, profilov ali žice, s polnim prerezom debeline do vključno 6 mm 3,7 0

--- drugi

7318 15 20 ---- za pritrjevanje sestavnega materiala na železniške tire 3,7 0

---- drugi

----- brez glave

7318 15 30 ------ iz nerjavnega jekla 3,7 0

------ drugi, z natezno trdnostjo

7318 15 41 ------- manj kot 800 MPa 3,7 0

7318 15 49 ------- 800 MPa ali več 3,7 0

----- z glavo

------ z ravno ali križno zarezo

7318 15 51 ------- iz nerjavnega jekla 3,7 0

7318 15 59 ------- drugi 3,7 0

------ vijaki s šesterokotno glavo brez zareze

7318 15 61 ------- iz nerjavnega jekla 3,7 0

7318 15 69 ------- drugi 3,7 0

------ šesterokotni sorniki

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 18 DGC 1A SL

Page 20: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7318 15 70 ------- iz nerjavnega jekla 3,7 0

------- drugi, z natezno trdnostjo

7318 15 81 -------- manj kot 800 MPa 3,7 0

7318 15 89 -------- 800 MPa ali več 3,7 0

7318 15 90 ------ drugi 3,7 0

7318 16 -- matice

7318 16 10 --- izdelane s struženjem iz palic, profilov ali žice, polnega prereza, s premerom odprtine do vključno 6 mm

3,7 0

--- druge

7318 16 30 ---- iz nerjavnega jekla 3,7 0

---- druge

7318 16 50 ----- samozaporne matice 3,7 0

----- druge, z notranjim premerom

7318 16 91 ------ do vključno 12 mm 3,7 0

7318 16 99 ------ več kot 12 mm 3,7 0

7318 19 00 -- drugo 3,7 0

- Izdelki brez navoja

7318 21 00 -- vzmetne podložke in druge varnostne podložke 3,7 0

7318 22 00 -- druge podložke 3,7 0

7318 23 00 -- kovice 3,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 19 DGC 1A SL

Page 21: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7318 24 00 -- zatiči in razcepke 3,7 0

7318 29 00 -- drugo 3,7 0

7319 Šivalne igle, pletilne igle, tope igle, kvačke, igle za vezenje in podobni izdelki za ročno delo, iz železa ali jekla; varnostne zaponke in druge igle iz železa ali jekla, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu

7319 20 00 - Varnostne zaponke 2,7 0

7319 30 00 - Druge igle 2,7 0

7319 90 - Drugo

7319 90 10 -- igle za šivanje, krpanje nogavic ali vezenje 2,7 0

7319 90 90 -- drugo 2,7 0

7320 Vzmeti in peresa, iz železa ali jekla

7320 10 - Listnate vzmeti in peresa zanje

-- toplo oblikovani

7320 10 11 --- ploščate (laminirane) vzmeti in peresa zanje 2,7 0

7320 10 19 --- drugi 2,7 0

7320 10 90 -- drugi 2,7 0

7320 20 - Spiralaste vzmeti

7320 20 20 -- toplo oblikovane 2,7 0

-- druge

7320 20 81 --- tlačne navite vzmeti 2,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 20 DGC 1A SL

Page 22: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7320 20 85 --- natezne navite vzmeti 2,7 0

7320 20 89 --- druge 2,7 0

7320 90 - Druge

7320 90 10 -- ploščate spiralne vzmeti 2,7 0

7320 90 30 -- krožnikaste (obročne) vzmeti 2,7 0

7320 90 90 -- druge 2,7 0

7321 Peči za ogrevanje prostorov, štedilniki, rešetkasta ognjišča, kuhinjske peči (vključno s pomožnim kotlom za centralno ogrevanje), ražnji, prenosne pločevinaste posode z žerjavico, plinski kuhalniki, grelniki krožnikov in podobni neelektrični gospodinjski aparati in njihovi deli, iz železa ali jekla

- Aparati za kuhanje in grelniki krožnikov

7321 11 -- na plinsko gorivo ali kombinirani na plinsko gorivo in na druga goriva

7321 11 10 --- s pečico, vključno z ločenimi pečicami 2,7 0

7321 11 90 --- drugi 2,7 0

7321 12 00 -- na tekoča goriva 2,7 0

7321 19 00 -- drugi, vključno aparati na trda goriva 2,7 0

- Drugi aparati

7321 81 -- na plin ali kombinirani na plin in na druga goriva

7321 81 10 --- z odvodom v dimnik 2,7 0

7321 81 90 --- drugi 2,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 21 DGC 1A SL

Page 23: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7321 82 -- na tekoča goriva

7321 82 10 --- z odvodom v dimnik 2,7 0

7321 82 90 --- drugi 2,7 0

7321 89 00 -- drugi, vključno aparati na trda goriva 2,7 0

7321 90 00 - Deli 2,7 0

7322 Radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne ogrevajo z električno energijo, in njihovi deli iz železa ali jekla; grelniki na topli zrak in distributerji toplega zraka (vključno z razdelilci, ki lahko oddajajo tudi svež ali obnovljen zrak), ki se ne ogrevajo z električno energijo, z vgrajenim električnim ventilatorjem, in njihovi deli iz železa ali jekla

- Radiatorji in njihovi deli

7322 11 00 -- iz litega železa 3,2 0

7322 19 00 -- drugi 3,2 0

7322 90 00 - Drugo 3,2 0

7323 Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli, iz železa ali jekla; železna ali jeklena volna; gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje in poliranje, rokavice ipd., iz železa ali jekla

7323 10 00 - Železna ali jeklena volna; gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje in poliranje, rokavice ipd. 3,2 0

- Drugo

7323 91 00 -- iz litega železa, neemajlirano 3,2 0

7323 92 00 -- iz litega železa, emajlirano 3,2 0

7323 93 -- iz nerjavnega jekla

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 22 DGC 1A SL

Page 24: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7323 93 10 --- namizni izdelki 3,2 0

7323 93 90 --- drugo 3,2 0

7323 94 -- iz železa (razen iz litega železa) ali jekla, emajlirano

7323 94 10 --- namizni izdelki 3,2 0

7323 94 90 --- drugo 3,2 0

7323 99 -- drugi

7323 99 10 --- namizni izdelki 3,2 0

--- drugo

7323 99 91 ---- lakirano ali poslikano 3,2 0

7323 99 99 ---- drugo 3,2 0

7324 Sanitarni predmeti in njihovi deli, iz železa ali jekla

7324 10 00 - Pomivalna korita in umivalniki, iz nerjavnega jekla 2,7 0

- Kadi

7324 21 00 -- iz litega železa, emajlirane ali neemajlirane 3,2 0

7324 29 00 -- druge 3,2 0

7324 90 00 - Drugo, vključno z deli 3,2 0

7325 Drugi liti izdelki iz železa ali jekla

7325 10 - Iz netempranega litega železa

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 23 DGC 1A SL

Page 25: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7325 10 50 -- pokrovi in ohišja za vgradnjo 1,7 0

-- drugo

7325 10 92 --- za kanalizacijo, vodovodne sisteme ipd. 1,7 0

7325 10 99 --- drugo 1,7 0

- Drugi

7325 91 00 -- krogle in podobni izdelki za mletje 2,7 0

7325 99 -- drugi

7325 99 10 --- iz tempranega litega železa 2,7 0

7325 99 90 --- drugi 2,7 0

7326 Drugi železni ali jekleni izdelki

- Odkovki in stiskanci, brez nadaljnje obdelave

7326 11 00 -- krogle in podobni izdelki za mletje 2,7 0

7326 19 -- drugi

7326 19 10 --- kovani v odprti matrici 2,7 0

7326 19 90 --- drugo 2,7 0

7326 20 - Izdelki iz železne ali jeklene žice

7326 20 30 -- majhne kletke in velike kletke za ptice (aviariji) 2,7 0

7326 20 50 -- žične košare 2,7 0

7326 20 80 -- drugo 2,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 24 DGC 1A SL

Page 26: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7326 90 - Drugi

7326 90 10 -- škatlice za njuhanec, cigaretnice, kozmetične škatlice in pudrnice in podobni žepni artikli 2,7 0

7326 90 30 -- lestve in stopnice 2,7 0

7326 90 40 -- palete in podobni podesti za prekladanje blaga 2,7 0

7326 90 50 -- koluti za kable, cevi in podobno 2,7 0

7326 90 60 -- nemehanični ventilatorji, žlebovi, strešniki, kljuke in podobni izdelki, ki se uporabljajo v gradbeništvu

2,7 0

7326 90 70 -- perforirana vedra in podobni izdelki iz pločevine, ki se uporabljajo za filtriranje vode pri vstopu v drenažo

2,7 0

-- drugi izdelki iz železa in jekla

7326 90 91 --- kovani v odprti matrici 2,7 0

7326 90 93 --- utopno kovani 2,7 0

7326 90 95 --- sintrani 2,7 0

7326 90 98 --- drugi 2,7 0

74 POGLAVJE 74 – BAKER IN BAKRENI IZDELKI

7401 00 00 Bakrov kamen; cementni baker (precipitat-oborina bakra) prosto 0

7402 00 00 Nerafiniran baker; bakrene anode za elektrolitsko rafinacijo prosto 0

7403 Rafiniran baker in bakrove zlitine, surovi

- Rafiniran baker

7403 11 00 -- katode (negativne elektrode) in katodni profili prosto 0

7403 12 00 -- valjarniške gredice prosto 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 25 DGC 1A SL

Page 27: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7403 13 00 -- valjarniški drogovi prosto 0

7403 19 00 -- drugo prosto 0

- Bakrove zlitine

7403 21 00 -- zlitine bakra in cinka (medenina) prosto 0

7403 22 00 -- zlitine bakra in kositra (bron) prosto 0

7403 29 00 -- druge bakrove zlitine (razen predzlitin bakra iz tarifne številke 7405) prosto 0

7404 00 Bakrovi odpadki in ostanki

7404 00 10 - Iz rafiniranega bakra prosto 0

- Iz bakrenih zlitin

7404 00 91 -- iz bakreno-cinkovih zlitin (medenine) prosto 0

7404 00 99 -- drugi prosto 0

7405 00 00 Predzlitine bakra prosto 0

7406 Prah in luskine, iz bakra

7406 10 00 - Prah nelamelarne strukture prosto 0

7406 20 00 - Prah lamelarne strukture; luskine prosto 0

7407 Bakrene palice in profili

7407 10 00 - Iz rafiniranega bakra 4,8 5

- Iz bakrovih zlitin

7407 21 -- iz zlitine bakra in cinka (medenina)

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 26 DGC 1A SL

Page 28: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7407 21 10 --- palice 4,8 5

7407 21 90 --- profili 4,8 5

7407 29 -- drugo

7407 29 10 --- iz zlitine bakra in niklja (baker-nikelj) iz zlitine bakra in niklja in cinka (novo srebro) 4,8 5

7407 29 90 --- drugo 4,8 5

7408 Bakrena žica

- Iz rafiniranega bakra

7408 11 00 -- s prečnim prerezom, katerega največja dimenzija presega 6 mm 4,8 5

7408 19 -- druga

7408 19 10 --- s prečnim prerezom, katerega največja dimenzija presega 0,5 mm 4,8 5

7408 19 90 --- s prečnim prerezom, katerega največja dimenzija je največ 0,5 mm 4,8 5

- Iz bakrovih zlitin

7408 21 00 -- iz zlitine bakra in cinka (medenina) 4,8 5

7408 22 00 -- iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja in cinka (novo srebro) 4,8 5

7408 29 00 -- druga 4,8 5

7409 Plošče, pločevine in trakovi iz bakra, debeline več kot 0,15 mm

- Iz rafiniranega bakra

7409 11 00 -- v kolobarjih 4,8 5

7409 19 00 -- drugo 4,8 5

- Iz zlitine bakra in cinka (medenina)

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 27 DGC 1A SL

Page 29: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7409 21 00 -- v kolobarjih 4,8 5

7409 29 00 -- drugo 4,8 5

- Iz zlitine bakra in kositra (brona)

7409 31 00 -- v kolobarjih 4,8 5

7409 39 00 -- drugo 4,8 5

7409 40 - Iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja in cinka (novo srebro)

7409 40 10 -- iz zlitine bakra in niklja (bakrov nikelj) 4,8 5

7409 40 90 -- iz zlitine bakra in niklja in cinka (novo srebro) 4,8 5

7409 90 00 - Iz drugih bakrovih zlitin 4,8 5

7410 Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih podložnih materialov), debeline do vključno 0,15 mm (brez vštete podlage)

- Brez podlage

7410 11 00 -- iz rafiniranega bakra 5,2 5

7410 12 00 -- iz bakrovih zlitin 5,2 5

- S podlago

7410 21 00 -- iz rafiniranega bakra 5,2 5

7410 22 00 -- iz bakrovih zlitin 5,2 5

7411 Bakrene cevi

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 28 DGC 1A SL

Page 30: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7411 10 - Iz rafiniranega bakra

-- ravne, z debelino sten

7411 10 11 --- več kot 0,6 mm 4,8 5

7411 10 19 --- do vključno 0,6 mm 4,8 5

7411 10 90 -- drugo 4,8 5

- Iz bakrovih zlitin

7411 21 -- iz zlitine bakra in cinka (medenina)

7411 21 10 --- ravne 4,8 5

7411 21 90 --- drugo 4,8 5

7411 22 00 -- iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja in cinka (novo srebro) 4,8 5

7411 29 00 -- druge 4,8 5

7412 Pribor (fitingi) za cevi, iz bakra (npr. spojnice, kolena, oglavki)

7412 10 00 - Iz rafiniranega bakra 5,2 5

7412 20 00 - Iz bakrovih zlitin 5,2 5

7413 00 Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd., iz bakra, električno neizolirani

7413 00 20 - iz rafiniranega bakra 5,2 5

7413 00 80 - iz bakrovih zlitin 5,2 5

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 29 DGC 1A SL

Page 31: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7415 Žičniki, žeblji, risalni žebljički, posamične sponke (razen iz tarifne številke 8305) in podobni izdelki iz bakra ali železa ali iz jekla z bakreno glavo; vijaki, sorniki, zatiči, matice, vijaki s kavljem, kovice, klini, razcepke, podložke (vključno vzmetne podložke) in podobni izdelki, iz bakra

7415 10 00 - Žičniki in žeblji, risalni žebljički, posamične žične sponke in podobni izdelki 4 0

- Drugi izdelki, brez navoja

7415 21 00 -- podložke (vključno vzmetne podložke) 3 0

7415 29 00 -- drugo 3 0

- Drugi izdelki, z navojem

7415 33 00 -- vijaki; zatiči in matice 3 0

7415 39 00 -- drugo 3 0

7418 Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli iz bakra; gobe za čiščenje posede in blazinice za čiščenje ali poliranje, rokavice ipd. iz bakra; sanitarni izdelki in njihovi deli iz bakra

- Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli; gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali poliranje, rokavice ipd

7418 11 00 -- gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali poliranje, rokavice ipd. 3 0

7418 19 -- drugo

7418 19 10 --- Neelektrični aparati za kuhanje ali gretje, ki se uporabljajo v gospodinjstvu, in njihovi deli, iz bakra 4 0

7418 19 90 --- drugo 3 0

7418 20 00 - Sanitarni izdelki; njihovi deli 3 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 30 DGC 1A SL

Page 32: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7419 Drugi izdelki iz bakra

7419 10 00 - Verige in njihovi deli 3 0

- Drugo

7419 91 00 -- odlitki, stiskanci in odkovki, brez nadaljnje obdelave 3 0

7419 99 -- drugo

7419 99 10 --- Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi), rešetke in mreže iz bakrene žice, katerih nobena dimenzija prečnega prereza ne presega 6 mm; ekspandirana kovina, iz bakra

4,3 0

7419 99 30 --- Bakrene vzmeti 4 0

7419 99 90 --- drugo 3 0

75 POGLAVJE 75 – NIKELJ IN NIKLJEVI IZDELKI

7501 Nikljev kamen („matte“), sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja

7501 10 00 - Nikljev kamen („matte“) prosto 0

7501 20 00 - Sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja prosto 0

7502 Surovi nikelj

7502 10 00 - Nelegirani nikelj prosto 0

7502 20 00 - Nikljeve zlitine prosto 0

7503 00 Nikljasti odpadki in ostanki

7503 00 10 - Iz nelegiranega niklja prosto 0

7503 00 90 - Iz nikljevih zlitin prosto 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 31 DGC 1A SL

Page 33: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7504 00 00 Nikljasti prah in luskine prosto 0

7505 Nikljaste palice, profili in žica

- Palice in profili

7505 11 00 -- iz nelegiranega niklja prosto 0

7505 12 00 -- iz nikljevih zlitin 2,9 0

- Žica

7505 21 00 -- iz nelegiranega niklja prosto 0

7505 22 00 -- iz nikljevih zlitin 2,9 0

7506 Plošče, pločevine, trakovi in folije, iz niklja

7506 10 00 - Iz nelegiranega niklja prosto 0

7506 20 00 - Iz nikljevih zlitin 3,3 0

7507 Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki), iz niklja

- Cevi

7507 11 00 -- iz nelegiranega niklja prosto 0

7507 12 00 -- iz nikljevih zlitin prosto 0

7507 20 00 - Pribor za cevi 2,5 0

7508 Drugi nikljevi izdelki

7508 10 00 - Tkanine, rešetke in mreže, iz nikljeve žice prosto 0

7508 90 00 - Drugo prosto 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 32 DGC 1A SL

Page 34: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

76 POGLAVJE 76 – ALUMINIJ IN ALUMINIJASTI IZDELKI

7601 Aluminij, surov

7601 10 00 - Aluminij, nelegiran 3 3

7601 20 - Aluminijeve zlitine

7601 20 10 -- primarne 6 5

-- sekundarne

7601 20 91 --- v ingotih ali v tekočem stanju 6 5

7601 20 99 --- drugi 6 5

7602 00 Aluminijasti odpadki in ostanki

- Odpadki

7602 00 11 -- ostružki, opilki, odkruški, mlevni odpadki ipd.; odpadki barvanih, prevlečenih ali podloženih pločevin in folij, debeline (brez podlage) do vključno 0,2 mm

prosto 0

7602 00 19 -- drugo (vključno s tovarniškim izmetom) prosto 0

7602 00 90 - Neuporabni, iztrošeni in podobni izdelki prosto 0

7603 Aluminijasti prah in luskine

7603 10 00 - Prah nelamelarne strukture 5 0

7603 20 00 - Prah lamelarne strukture; luskine 5 0

7604 Aluminijaste palice in profili

7604 10 - Iz nelegiranega aluminija

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 33 DGC 1A SL

Page 35: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7604 10 10 -- palice 7,5 7

7604 10 90 -- profili 7,5 7

- Iz aluminijevih zlitin

7604 21 00 -- votli profili 7,5 7

7604 29 -- drugo

7604 29 10 --- palice 7,5 7

7604 29 90 --- profili 7,5 7

7605 Aluminijasta žica

- Iz nelegiranega aluminija

7605 11 00 -- z največjo dimenzijo prečnega prereza več kot 7 mm 7,5 7

7605 19 00 -- druga 7,5 7

- Iz aluminijevih zlitin

7605 21 00 -- z največjo dimenzijo prečnega prereza več kot 7 mm 7,5 7

7605 29 00 -- druga 7,5 7

7606 Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija, debeline več kot 0,20 mm

- Pravokotni (tudi kvadratni)

7606 11 -- iz nelegiranega aluminija

7606 11 10 --- pobarvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso 7,5 7

--- drugi, debeline

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 34 DGC 1A SL

Page 36: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7606 11 91 ---- manj kot 3 mm

7606 11 93 ---- 3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm 7,5 7

7606 11 99 ---- 6 mm in več 7,5 7

7606 12 -- iz aluminijevih zlitin 7,5 7

7606 12 10 --- trakovi za žaluzije

--- drugi 7,5 7

7606 12 50 ---- pobarvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso

---- drugi, debeline 7,5 7

7606 12 91 ----- manj kot 3 mm

7606 12 93 ----- 3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm 7,5 7

7606 12 99 ----- 6 mm ali več 7,5 7

- Drugi 7,5 7

7606 91 00 -- iz nelegiranega aluminija

7606 92 00 -- iz aluminijevih zlitin 7,5 7

7607 Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija, debeline več kot 0,20 mm 7,5 7

Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih materialov), debeline do vključno 0,20 mm (merjeno brez podlage)

- Brez podlage

7607 11 -- samo valjane, vendar dalje ne obdelane

7607 11 10 --- debeline manj kot 0,021 mm 7,5 7

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 35 DGC 1A SL

Page 37: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7607 11 90 --- debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2 mm 7,5 7

7607 19 -- druge

7607 19 10 --- debeline manj kot 0,021 mm 7,5 7

--- debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2 mm

7607 19 91 ---- samolepilne 7,5 7

7607 19 99 ---- druge 7,5 7

7607 20 - S podlago

7607 20 10 -- debeline (brez vsakršne podlage) manj kot 0,021 mm 10 7

-- debeline (brez vsakršne podlage) najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2 mm

7607 20 91 --- samolepilne 7,5 7

7607 20 99 --- druge 7,5 7

7608 Aluminijaste cevi

7608 10 00 - Iz nelegiranega aluminija 7,5 7

7608 20 - Iz aluminijevih zlitin

7608 20 20 -- varjene 7,5 7

-- druge

7608 20 81 --- samo iztiskane 7,5 7

7608 20 89 --- druge 7,5 7

7609 00 00 Aluminijasti pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki) 5,9 5

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 36 DGC 1A SL

Page 38: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7610 Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tarifne številke 9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in deli mostov, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okvirji zanje, vratni pragi, ograje in stebri) iz aluminija; pločevine, palice, profili, cevi in podobno, iz aluminija, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah

7610 10 00 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragi za vrata 6 5

7610 90 - Drugo

7610 90 10 -- mostovi in deli mostov, stolpi in predalčni stebri 7 3

7610 90 90 -- drugo 6 5

7611 00 00 Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni kontejnerji, iz aluminija, za kakršen koli material (razen komprimiranih ali utekočinjenih plinov), s prostornino več kot 300 litrov, z oblogo ali brez nje ali s toplotno izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih naprav

6 0

7612 Sodi, bobni, pločevinke, škatle in podobni kontejnerji (tudi togi in upogljivi cevasti kontejnerji) za kakršen koli material (razen komprimiranih ali utekočinjenih plinov), s prostornino največ 300 litrov, z oblogo ali brez nje, s toplotno izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih naprav

7612 10 00 - Upogljive cevaste posode (tube) 6 5

7612 90 - Drugo

7612 90 10 -- togi cevasti kontejnerji 6 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 37 DGC 1A SL

Page 39: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7612 90 20 -- pločevinke, ki se uporabljajo za pršila (aerosole) 6 0

-- drugi, s prostornino

7612 90 91 --- 50 litrov ali več 6 0

7612 90 98 --- manj kot 50 litrov 6 0

7613 00 00 Aluminijasti kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene pline 6 5

7614 Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd. iz aluminija, električno neizolirani

7614 10 00 - Z jeklenim jedrom 6 5

7614 90 00 - Drugo 6 5

7615 Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli iz aluminija; gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali poliranje, rokavice ipd., iz aluminija; sanitarni izdelki in njihovi deli, iz aluminija

- Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli; gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali poliranje, rokavice ipd.

7615 11 00 -- gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali poliranje, rokavice ipd. 6 5

7615 19 -- drugo

7615 19 10 --- vliti 6 5

7615 19 90 --- drugo 6 5

7615 20 00 - Sanitarni izdelki in njihovi deli 6 5

7616 Drugi izdelki iz aluminija

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 38 DGC 1A SL

Page 40: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7616 10 00 - Žičniki, žeblji, žične sponke (razen tistih iz tarifne številke 8305), vijaki, sorniki, zatiči, matice, vijaki s kavljem, kovice, klini, razcepke, podložke in podobni izdelki

6 5

- Drugo

7616 91 00 -- tkanine, rešetke, mreže in žične ograje 6 5

7616 99 -- drugo

7616 99 10 --- vliti 6 5

7616 99 90 --- drugo 6 5

78 POGLAVJE 78 – SVINEC IN SVINČENI IZDELKI

7801 Surovi svinec

7801 10 00 - Rafiniran svinec 2,5 0

- Drugo

7801 91 00 -- ki vsebuje antimon, ki po masi prevladuje nad drugimi elementi 2,5 0

7801 99 -- drugo

7801 99 10 --- za rafiniranje, ki vsebuje 0,02 mas. % ali več srebra (surovi svinec) prosto 0

--- drugo

7801 99 91 ---- svinčeve zlitine 2,5 0

7801 99 99 ---- drugo 2,5 0

7802 00 00 Svinčeni odpadki in ostanki prosto 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 39 DGC 1A SL

Page 41: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7804 Plošče, pločevine, trakovi in folije, iz svinca; prah in luskine iz svinca

- Plošče, pločevine, trakovi in folije

7804 11 00 -- pločevine, trakovi in folije, debeline do vključno 0,20 mm (brez kakršne koli podlage) 5 0

7804 19 00 -- drugo 5 0

7804 20 00 - Prah in luskine prosto 0

7806 00 Drugi svinčeni izdelki

7806 00 10 - Kontejnerji s svinčeno prevleko proti radiacijam, za transport ali shranjevanje radioaktivnih snovi prosto 0

7806 00 30 - Svinčene palice, profili in žica 5 0

7806 00 50 - Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki), iz svinca 5 0

7806 00 90 - Drugo 5 0

79 POGLAVJE 79 – CINK IN CINKOVI IZDELKI

7901 Cink, surov

- Nelegiran cink

7901 11 00 -- ki vsebuje 99,99 mas. % cinka ali več 2,5 0

7901 12 -- ki vsebuje manj kot 99,99 mas. % cinka

7901 12 10 --- ki vsebuje 99,95 mas. % ali več, vendar manj kot 99,99 mas. % cinka 2,5 0

7901 12 30 --- ki vsebuje 98,5 mas. % ali več, vendar manj kot 99,95 mas. % cinka 2,5 0

7901 12 90 --- ki vsebujejo 97,5 mas. % ali več, vendar manj kot 98,5 mas. % cinka 2,5 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 40 DGC 1A SL

Page 42: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

7901 20 00 - Cinkove zlitine 2,5 0

7902 00 00 Cinkovi odpadki in ostanki prosto 0

7903 Cinkov prah in luskine

7903 10 00 - Cinkov prah 2,5 0

7903 90 00 - Drugo 2,5 0

7904 00 00 Cinkove palice, profili in žica 5 0

7905 00 00 Cinkove plošče, pločevine, trakovi in folije 5 0

7907 00 Drugi cinkovi izdelki

7907 00 10 - Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki) 5 0

7907 00 90 - Drugo 5 0

80 POGLAVJE 80 – KOSITER IN KOSITRNI IZDELKI

8001 Kositer, surov

8001 10 00 - Kositer, nelegiran prosto 0

8001 20 00 - Kositrove zlitine prosto 0

8002 00 00 Kositrni odpadki in ostanki prosto 0

8003 00 00 Kositrne palice, profili in žica prosto 0

8007 00 Drugi kositrni izdelki

8007 00 10 - Plošče, pločevine in trakovi, debeline več kot 0,20 mm prosto 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 41 DGC 1A SL

Page 43: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8007 00 30 - Folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih materialov), debeline do 0,20 mm (brez podlage); kositrni prah in luskine

prosto 0

8007 00 50 - Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki) prosto 0

8007 00 90 - Drugi prosto 0

81 POGLAVJE 81 – DRUGE NAVADNE KOVINE; KERMETI; NJIHOVI IZDELKI

8101 Volfram in volframovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

8101 10 00 - Prah 5 5

- Drugo

8101 94 00 -- volfram, surov, vključno palice, dobljene samo s sintranjem 5 5

8101 96 00 -- žica 6 5

8101 97 00 -- odpadki in ostanki prosto 0

8101 99 -- drugo

8101 99 10 --- palice, razen tistih, ki so dobljene samo s sintranjem, profili, plošče, trakovi, pločevine in folije 6 0

8101 99 90 --- drugo 7 0

8102 Molibden in molibdenovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

8102 10 00 - Prah 4 3

- Drugo

8102 94 00 -- molibden, surov, vključno palice, dobljene samo s sintranjem 3 3

8102 95 00 -- palice, razen tistih, ki so dobljene samo s sintranjem, profili, plošče, trakovi, pločevine in folije 5 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 42 DGC 1A SL

Page 44: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8102 96 00 -- žica 6,1 3

8102 97 00 -- odpadki in ostanki prosto 0

8102 99 00 -- drugo 7 0

8103 Tantal in tantalovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

8103 20 00 - Tantal, surov, vključno palice, dobljene samo s sintranjem; prah prosto 0

8103 30 00 - Odpadki in ostanki prosto 0

8103 90 - Drugo

8103 90 10 -- palice, razen tistih, dobljenih samo s sintranjem, profili, žica, plošče, pločevina, trakovi in folije 3 0

8103 90 90 -- drugo 4 0

8104 Magnezij in magnezijevi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

- Magnezij, surov

8104 11 00 -- če vsebuje najmanj 99,8 mas. % magnezija 5,3 5

8104 19 00 -- drug 4 3

8104 20 00 - Odpadki in ostanki prosto 0

8104 30 00 - Opilki, ostružki in zrna, sortirani po velikosti; prah 4 0

8104 90 00 - Drugo 4 0

8105 Kobaltni mate in drugi vmesni izdelki metalurgije kobalta, kobalt in kobaltovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 43 DGC 1A SL

Page 45: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8105 20 00 - Kobaltni mate in drugi vmesni izdelki metalurgije kobalta; kobalt, surov; prah prosto 0

8105 30 00 - Odpadki in ostanki prosto 0

8105 90 00 - Drugo 3 0

8106 00 Bismut in bismutovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

8106 00 10 - Bismut, surov ter odpadki in ostanki; prah prosto 0

8106 00 90 - Drugo 2 0

8107 Kadmij in kadmijevi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

8107 20 00 - Kadmij, surov; prah 3 3

8107 30 00 - Odpadki in ostanki prosto 0

8107 90 00 - Drugo 4 0

8108 Titan in titanovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

8108 20 00 - Titan, surov; prah 5 5

8108 30 00 - Odpadki in ostanki 5 3

8108 90 - Drugo

8108 90 30 -- palice, profili in žica 7 3

8108 90 50 -- plošče, pločevina, trakovi in folije 7 3

8108 90 60 -- cevi in votli profili 7 3

8108 90 90 -- drugo 7 3

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 44 DGC 1A SL

Page 46: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8109 Cirkonij in cirkonijevi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

8109 20 00 - Cirkonij, surov; prah 5 3

8109 30 00 - Odpadki in ostanki prosto 0

8109 90 00 - Drugo 9 5

8110 Antimon in antimonovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

8110 10 00 - Antimon, surov; prah 7 5

8110 20 00 - Odpadki in ostanki prosto 0

8110 90 00 - Drugo 7 0

8111 00 Mangan in manganovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

- Mangan, surov; odpadki in ostanki; prah

8111 00 11 -- mangan, surov; prah prosto 0

8111 00 19 -- odpadki in ostanki prosto 0

8111 00 90 - Drugo 5 0

8112 Berilij, krom, germanij, vanadij, galij, hafnij, indij, niobij (kolumbij), renij in talij ter izdelki iz teh kovin, vključno z odpadki in ostanki

- Berilij

8112 12 00 -- surov; prah prosto 0

8112 13 00 -- odpadki in ostanki prosto 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 45 DGC 1A SL

Page 47: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8112 19 00 -- drugo 3 0

- Krom

8112 21 -- surov; prah

8112 21 10 --- zlitine, ki vsebujejo več kot 10 mas. % niklja prosto 0

8112 21 90 --- drugo 3 3

8112 22 00 -- odpadki in ostanki prosto 0

8112 29 00 -- drugo 5 0

- Talij

8112 51 00 -- surov; prah 1,5 0

8112 52 00 -- odpadki in ostanki prosto 0

8112 59 00 -- drugo 3 3

- Drugo

8112 92 -- surovi; odpadki in ostanki; prah

8112 92 10 --- hafnij 3 3

--- niobij; renij; galij; indij; vanadij; germanij

8112 92 21 ---- odpadki in ostanki prosto 0

---- drugo

8112 92 31 ----- niobij; renij 3 3

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 46 DGC 1A SL

Page 48: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8112 92 81 ----- indij 2 0

8112 92 89 ----- galij 1,5 0

8112 92 91 ----- Vanadij prosto 0

8112 92 95 ----- Germanij 4,5 3

8112 99 -- drugo

8112 99 20 --- hafnij; germanij 7 3

8112 99 30 --- niobij; renij 9 5

8112 99 70 --- galij; indij; vanadij 3 0

8113 00 Kermeti in izdelki iz kermetov; vključno z odpadki in ostanki

8113 00 20 - Surovi 4 3

8113 00 40 - Odpadki in ostanki prosto 0

8113 00 90 - Drugo 5 0

82 POGLAVJE 82 – ORODJE, NOŽARSKI IZDELKI, ŽLICE IN VILICE IZ NAVADNIH KOVIN; NJIHOVI DELI IZ NAVADNIH KOVIN

8201 Ročno orodje; rezače, lopate, krampi, kopače, motike, vile, grablje; sekire, vinjeki in podobno rezilno orodje; škarje vseh vrst (razen škarij z ušesi za prste); kose, srpi, kline za travo, škarje za živo mejo, klini za klanje debel in drugo orodje, ki se uporablja v kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 47 DGC 1A SL

Page 49: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8201 10 00 - Rezače in lopate 1,7 0

8201 20 00 - Vile 1,7 0

8201 30 00 - Krampi, kopače, motike in grablje 1,7 0

8201 40 00 - Sekire, vinjeki in podobno rezilno orodje 1,7 0

8201 50 00 - Škarje, ki se uporabljajo z eno roko (vključno škarje za žico) 1,7 0

8201 60 00 - Škarje za živo mejo, škarje za obrezovanje vej in podobne škarje, ki se uporabljajo z obema rokama 1,7 0

8201 90 00 - Drugo ročno orodje, ki se uporablja v kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu 1,7 0

8202 Ročne žage; listi za žage vseh vrst (vključno z listi za žage za vrezovanje, prerezovanje ter listi žag brez zob)

8202 10 00 - Ročne žage 1,7 0

8202 20 00 - Listi za tračne žage 1,7 0

- Krožni listi za žage, vključno žagasta rezkala

8202 31 00 -- z delovnim delom iz jekla 2,7 0

8202 39 00 -- drugo, vključno z deli 2,7 0

8202 40 00 - Rezilne verige za žage 1,7 0

- Drugi listi za žage

8202 91 00 -- ravni listi za žage, za obdelavo kovin 2,7 0

8202 99 -- drugi

--- z jekleno delovno površino

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 48 DGC 1A SL

Page 50: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8202 99 11 ---- za obdelavo kovin 2,7 0

8202 99 19 ---- za obdelavo drugih materialov 2,7 0

8202 99 90 --- z delovno površino iz drugih materialov 2,7 0

8203 Pile, rašple, klešče (vključno klešče za rezanje); pincete, škarje za rezanje kovin, sekala za cevi, sekala za svornike, klešče za vrtanje in podobno ročno orodje

8203 10 00 - Pile, rašple in podobno orodje 1,7 0

8203 20 - Klešče (vključno klešče za rezanje), pincete in podobno orodje

8203 20 10 -- pincete 1,7 0

8203 20 90 -- drugo 1,7 0

8203 30 00 - Škarje za rezanje kovin in podobno orodje 1,7 0

8203 40 00 - Sekala za cevi, sekala za svornike, klešče za vrtanje in podobno orodje 1,7 0

8204 Navadni in francoski ključi za vijake, ročni (vključno z momentnimi ključi); izmenljivi vložki za ključe, z držajem ali brez njega

- Navadni in francoski ključi za vijake, ročni

8204 11 00 -- nenastavljivi 1,7 0

8204 12 00 -- nastavljivi 1,7 0

8204 20 00 - Izmenljivi vložki za ključe z držajem ali brez njega 1,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 49 DGC 1A SL

Page 51: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8205 Ročno orodje (vključno s stekloreškimi diamanti), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; spajkalne plamenke; primeži, vpenjala in podobno, razen dodatkov in delov za obdelovalne stroje; nakovala; prenosne kovačnice; brusi s stojali na ročni ali nožni pogon

8205 10 00 - Orodje za vrtanje, narezovanje in vrezovanje navojev 1,7 0

8205 20 00 - Kladiva in kovaška kladiva 3,7 0

8205 30 00 - Obliči, dleta (ravna in polkrožna) in podobno orodje za obdelavo lesa 3,7 0

8205 40 00 - Izvijači 3,7 0

- Drugo ročno orodje (vključno s stekloreškimi diamanti)

8205 51 00 -- orodje za gospodinjstvo 3,7 0

8205 59 -- drugo

8205 59 10 --- orodje za zidarje, cementarje, gipsarje in pleskarje 3,7 0

8205 59 30 --- orodje za zakovičenje in spenjanje (s kartušami) itd. 2,7 0

8205 59 90 --- drugo 2,7 0

8205 60 00 - Spajkalne plamenke 2,7 0

8205 70 00 - Primeži, vpenjala in podobno 3,7 0

8205 80 00 - Nakovala; prenosne kovačnice; brusi s stojali na ročni ali nožni pogon 2,7 0

8205 90 00 - Garniture predmetov iz dveh ali več prej navedenih podštevilk 3,7 0

8206 00 00 Orodje iz dveh ali več tarifnih številk 8202 do 8205, v garniturah za prodajo na drobno 3,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 50 DGC 1A SL

Page 52: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8207 Izmenljiva orodja za ročne obdelovalne priprave na mehanični pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje, vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje), vključno z matricami za izvlačenje ali iztiskanje kovine, in orodja za vrtanje kamna in zemlje

- Orodje za vrtanje kamna in zemlje

8207 13 00 -- z delovnim delom iz sintranih kovinskih karbidov 2,7 0

8207 19 -- drugo, vključno z deli

8207 19 10 --- z delovnim delom iz diamanta ali aglomeriranega diamanta 2,7 0

8207 19 90 --- drugo 2,7 0

8207 20 - Matrice za vlečenje ali iztiskanje kovin

8207 20 10 -- z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta 2,7 0

8207 20 90 -- z delovno površino iz drugih materialov 2,7 0

8207 30 - Orodje za stiskanje, kovanje ali prebijanje (štancanje)

8207 30 10 -- za obdelavo kovin 2,7 0

8207 30 90 -- drugo 2,7 0

8207 40 - Orodje za izdelavo notranjih in zunanjih navojev

-- za obdelavo kovin

8207 40 10 --- orodje za izdelavo notranjih navojev 2,7 0

8207 40 30 --- orodje za izdelavo zunanjih navojev 2,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 51 DGC 1A SL

Page 53: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8207 40 90 -- drugo 2,7 0

8207 50 - Orodje za vrtanje, razen za vrtanje kamna in zemlje

8207 50 10 -- z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta 2,7 0

-- z delovno površino iz drugih materialov

8207 50 30 --- zidarski svedri 2,7 0

--- drugo

---- za obdelavo kovin, z delovno površino

8207 50 50 ----- iz sintranih kovinskih karbidov 2,7 0

8207 50 60 ----- iz hitroreznega jekla 2,7 0

8207 50 70 ----- iz drugih materialov 2,7 0

8207 50 90 ---- drugo 2,7 0

8207 60 - Orodje za razširjanje odprtin s povrtanjem (rajbla), grezenjem (razvrtala), s posnemanjem

8207 60 10 -- z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta 2,7 0

-- z delovno površino iz drugih materialov

--- vrtalna grezila

8207 60 30 ---- za obdelavo kovin 2,7 0

8207 60 50 ---- druga 2,7 0

--- posnemalna

8207 60 70 ---- za obdelavo kovin 2,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 52 DGC 1A SL

Page 54: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8207 60 90 ---- druga 2,7 0

8207 70 - Orodje za rezkanje

-- za obdelavo kovin, z delovno površino

8207 70 10 --- iz sintranih kovinskih karbidov 2,7 0

--- iz drugih materialov

8207 70 31 ---- steblastega tipa 2,7 0

8207 70 35 ---- valjasto 2,7 0

8207 70 38 ---- drugo 2,7 0

8207 70 90 -- drugo 2,7 0

8207 80 - Orodje za struženje

-- za obdelavo kovin, z delovno površino

8207 80 11 --- iz sintranih kovinskih karbidov 2,7 0

8207 80 19 --- iz drugih materialov 2,7 0

8207 80 90 -- drugo 2,7 0

8207 90 - Drugo izmenljivo orodje

8207 90 10 -- z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta 2,7 0

-- z delovno površino iz drugih materialov

8207 90 30 --- izvijači 2,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 53 DGC 1A SL

Page 55: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8207 90 50 --- orodje za rezkanje zobnikov 2,7 0

--- drugo, z delovno površino

---- iz sintranih kovinskih karbidov

8207 90 71 ----- za obdelavo kovin 2,7 0

8207 90 78 ----- drugo 2,7 0

---- iz drugih materialov

8207 90 91 ----- za obdelavo kovin 2,7 0

8207 90 99 ----- drugo 2,7 0

8208 Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave

8208 10 00 - Za obdelavo kovin 1,7 0

8208 20 00 - Za obdelavo lesa 1,7 0

8208 30 - Za kuhinjske priprave ali za stroje, ki se uporabljajo v živilski industriji

8208 30 10 -- krožni noži 1,7 0

8208 30 90 -- drugi 1,7 0

8208 40 00 - Za stroje v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu 1,7 0

8208 90 00 - Drugi 1,7 0

8209 00 Ploščice, paličice, vrhovi in podobno za orodje, nemontirani, iz sintranih kovinskih karbidov ali kermetov

8209 00 20 - Nastavljivi vstavki, ki se ne privarijo 2,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 54 DGC 1A SL

Page 56: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8209 00 80 - Drugo, ki se privarij 2,7 0

8210 00 00 Ročne mehanične priprave, mase do 10 kg ali manj, ki se uporabljajo za pripravljanje ali strežbo hrane ali pijač

2,7 0

8211 Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vključno z vrtnarskimi noži), razen nožev iz tarifne številke 8208 in rezil zanje

8211 10 00 - Garniture 8,5 3

- Drugo

8211 91 -- namizni noži z nezložljivimi rezili

8211 91 30 --- namizni noži z ročajem in rezilom iz nerjavnega jekla 8,5 3

8211 91 80 --- drugo 8,5 3

8211 92 00 -- drugi noži z nezložljivimi rezili 8,5 3

8211 93 00 -- noži z zložljivimi rezili 8,5 3

8211 94 00 -- rezila 6,7 0

8211 95 00 -- ročaji iz navadne kovine 2,7 0

8212 Brivski aparati, britve in rezila za britje, britvice idr. (vključno nedokončana rezila v trakovih)

8212 10 - Brivski aparati in britve

8212 10 10 -- britvice z nezamenljivim rezilom 2,7 0

8212 10 90 -- drugo 2,7 0

8212 20 00 - Rezila za britje (britvice in drugo, vključno nedokončana rezila v trakovih) 2,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 55 DGC 1A SL

Page 57: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8212 90 00 - Drugi deli 2,7 0

8213 00 00 Škarje (vključno krojaške in podobne škarje) in rezila zanje 4,2 0

8214 Drugi nožarski izdelki (npr.: stroji za striženje, mesarske ali kuhinjske sekače, mesarske sekire in noži za sekljanje mesa, noži za papir); garniture in priprave za manikiranje in pedikiranje (vključno pilice za nohte)

8214 10 00 - Noži za papir, odpiranje pisem, brisanje (strganje - radiranje), šiljenje svinčnikov in rezila zanje 2,7 0

8214 20 00 - Garniture in priprave za manikiranje ali pedikiranje (vključno pilice za nohte) 2,7 0

8214 90 00 - Drugo 2,7 0

8215 Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski in namizni pribor

8215 10 - Garniture, ki imajo najmanj en izdelek, prevlečen s plemenito kovino

8215 10 20 -- ki vsebujejo le predmete, prevlečene s plemenitimi kovinami 4,7 0

-- drugo

8215 10 30 --- iz nerjavnega jekla 8,5 3

8215 10 80 --- drugo 4,7 0

8215 20 - Druge garniture

8215 20 10 -- iz nerjavnega jekla 8,5 3

8215 20 90 -- drugo 4,7 0

- Drugo

8215 91 00 -- prevlečeno s plemenito kovino 4,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 56 DGC 1A SL

Page 58: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8215 99 -- drugo

8215 99 10 --- iz nerjavnega jekla 8,5 3

8215 99 90 --- drugo 4,7 0

83 POGLAVJE 83 – RAZNI IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN

8301 Žabice in ključavnice (na ključ, šifro ali električne) iz navadnih kovin; zapirala in okovje z zapirali, ki imajo vgrajene ključavnice, iz navadnih kovin; ključi katerega koli navedenih izdelkov iz navadnih kovin

8301 10 00 - Žabice 2,7 0

8301 20 00 - Ključavnice za motorna vozila 2,7 0

8301 30 00 - Ključavnice za pohištvo 2,7 0

8301 40 - Druge ključavnice

-- ključavnice za vrata (za stavbe)

8301 40 11 --- cilindrične 2,7 0

8301 40 19 --- druge 2,7 0

8301 40 90 -- druge ključavnice 2,7 0

8301 50 00 - Zapirala in okovje z zapirali, ki imajo vgrajene ključavnice 2,7 0

8301 60 00 - Deli 2,7 0

8301 70 00 - Ključi, predloženi posebej 2,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 57 DGC 1A SL

Page 59: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8302 Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz navadnih kovin, za pohištvo, vrata, stopnišča, okna, rolete, karoserije, sedlarsko blago, kovčke, skrinje, škatle in podobno; obešalniki za klobuke, konzole ipd.; koleščki (za pohištvo ipd.), s pritrdilnimi elementi iz navadnih kovin; avtomatična zapirala za vrata, iz navadnih kovin

8302 10 00 - Tečaji 2,7 0

8302 20 00 - Koleščki (za pohištvo ipd.) 2,7 0

8302 30 00 - Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki za motorna vozila 2,7 0

- Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki

8302 41 00 -- stavbno okovje 2,7 0

8302 42 00 -- drugi, za pohištvo 2,7 0

8302 49 00 -- drugi 2,7 0

8302 50 00 - Obešalniki za klobuke, konzole in podobno 2,7 0

8302 60 00 - Avtomatična zapirala za vrata 2,7 0

8303 00 Blagajne, sefi, vrata in pregraje za trezorje, prenosne varnostne kasete za denar ali dokumente in podobno, iz navadnih kovin

8303 00 10 - Prenosne varnostne kasete 2,7 0

8303 00 30 - Varnostna in ojačana vrata in ključavnice za sefe in podobne prostore 2,7 0

8303 00 90 - Blagajne za denar, dokumente itd. 2,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 58 DGC 1A SL

Page 60: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8304 00 00 Arhivske omare, kartotečne omare, škatle za sortiranje dokumentov, regali za papir, stojala za peresa, stojala za žige in podobna pisarniška ali namizna oprema iz navadnih kovin, razen pisarniškega pohištva iz tarifne številke 9403

2,7 0

8305 Mehanizmi za mape z nepovezanimi listi ali za fascikle, sponke za spise in pisma, kartotečni jezdeci in podobni pisarniški predmeti, iz navadnih kovin; sponke v „trakovih“ (npr. za pisarne, tapetništvo, pakiranje) iz navadnih kovin

8305 10 00 - Mehanizmi za mape z nepovezanimi listi ali za fascikle 2,7 0

8305 20 00 - Sponke v „trakovih“ 2,7 0

8305 90 00 - Drugo, vključno z deli 2,7 0

8306 Zvonci, gongi in podobno, neelektrični, iz navadnih kovin; kipci in drugi okraski iz navadnih kovin; okviri za fotografije, slike ipd. iz navadnih kovin; ogledala iz navadnih kovin

8306 10 00 - Zvonci, gongi in podobno prosto 0

- Kipci in drugi okraski

8306 21 00 -- galvansko ali kemično prekriti s plemenito kovino prosto 0

8306 29 -- drugi

8306 29 10 --- bakreni prosto 0

8306 29 90 --- iz drugih navadnih kovin prosto 0

8306 30 00 - Okviri za fotografije, slike in podobno; ogledala 2,7 0

8307 Upogljive cevi iz navadnih kovin, s priborom ali brez njega

8307 10 00 - Iz železa ali jekla 2,7 0

8307 90 00 - Iz drugih navadnih kovin 2,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 59 DGC 1A SL

Page 61: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8308 Zapirala, okovje z zapirali, zaponke, zapirala z zaponkami, kljukice, očesca in podobno, za obleko, obutev, ročne torbe, potovalne predmete in druge gotove izdelke; cevaste ali razcepne kovice iz navadnih kovin; biseri in bleščice iz navadnih kovin

8308 10 00 - Kljukice in očesca 2,7 0

8308 20 00 - Cevaste ali razcepne kovice 2,7 0

8308 90 00 - Drugo, vključno z deli 2,7 0

8309 Zamaški (vključno kronski zamaški, navojni zamaški in zamaški, skozi katere se izliva), poklopci, pokrovčki za steklenice, pokrovčki iz pločevine z navojem ali brez, zalivke in drug pribor za pakiranje, iz navadnih kovin

8309 10 00 - Kronska zapirala 2,7 0

8309 90 - Drugo

8309 90 10 -- svinčene zalivke; aluminijaste kapsule s premerom več kot 21 mm 3,7 0

8309 90 90 -- drugo 2,7 0

8310 00 00 Plošče z napisi, oznakami, naslovi in podobne plošče, številke, črke in drugi znaki iz navadnih kovin, razen tistih iz tarifne številke 9405

2,7 0

8311 Žice, palice, cevi, plošče, elektrode in podobni izdelki, iz navadnih kovin ali kovinskih karbidov, obloženi ali izpolnjeni s talili, ki se uporabljajo za mehko spajkanje, trdo spajkanje, varjenje ali nanašanje kovine ali kovinskega karbida; žice in palice, aglomerirane iz prahu navadnih kovin, za metalizacijo z brizganjem

8311 10 - Oplaščene elektrode iz navadnih kovin za obločno varjenje

8311 10 10 -- varilne elektrode z železnim ali jeklenim jedrom, prevlečene s težkotaljivim materialom 2,7 0

8311 10 90 -- druge 2,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 60 DGC 1A SL

Page 62: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8311 20 00 - Žica iz navadne kovine z jedrom, za obločno elektrovarjenje 2,7 0

8311 30 00 - Oplaščene palice in žica z jedrom, iz navadnih kovin, za mehko spajkanje, trdo spajkanje in plamensko varjenje

2,7 0

8311 90 00 - Drugi 2,7 0

XVI ODDELEK XVI – STROJI IN MEHANSKE NAPRAVE; ELEKTROTEHNIŠKA OPREMA; NJIHOVI DELI; APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA, APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO TELEVIZIJSKE SLIKE IN ZVOKA, DELI IN PRIBOR ZA TE PROIZVODE

84 POGLAVJE 84 – JEDRSKI REAKTORJI, KOTLI, STROJI IN MEHANSKE NAPRAVE; NJIHOVI DELI

8401 Jedrski reaktorji; gorilni elementi (polnjenja), neobsevani, za jedrske reaktorje; stroji in aparati za separacijo izotopov

8401 10 00 - Jedrski reaktorji 5,7 0

8401 20 00 - Stroji in aparati za separacijo izotopov in njihovi deli 3,7 0

8401 30 00 - Gorilni elementi (polnjenja), neobsevani 3,7 0

8401 40 00 - Deli jedrskih reaktorjev 3,7 0

8402 Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom), kotli za pregreto paro

- Kotli za pridobivanje vodne in druge pare

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 61 DGC 1A SL

Page 63: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8402 11 00 -- vodocevni kotli s pridobivanjem pare nad 45 t/h 2,7 0

8402 12 00 -- vodocevni kotli s pridobivanjem pare do vključno 45 t/h 2,7 0

8402 19 -- drugi kotli za pridobivanje pare, vključno s hibridnimi kotli

8402 19 10 --- plamenocevni kotli 2,7 0

8402 19 90 --- drugi 2,7 0

8402 20 00 - Kotli za pregreto vodo 2,7 0

8402 90 00 - Deli 2,7 0

8403 Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tarifne številke 8402

8403 10 - Kotli

8403 10 10 -- litoželezni 2,7 0

8403 10 90 -- drugi 2,7 0

8403 90 - Deli

8403 90 10 -- litoželezni 2,7 0

8403 90 90 -- drugi 2,7 0

8404 Pomožne naprave za kotle iz tarifne številke 8402 ali 8403 (npr. ekonomizerji, odstranjevalniki saj in lovilniki plina, kondenzatorji za energetske enote na vodno ali drugo paro)

8404 10 00 - Pomožne naprave za uporabo s kotli iz tarifne številke 8402 ali 8403 2,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 62 DGC 1A SL

Page 64: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8404 20 00 - Kondenzatorji za energetske enote na vodno ali drugo paro 2,7 0

8404 90 00 - Deli 2,7 0

8405 Generatorji za generatorski ali vodni plin, s svojimi čistilniki ali brez njih; acetilenski generatorji in podobni generatorji na moker postopek, s svojimi čistilniki ali brez njih

8405 10 00 - Generatorji za generatorski ali vodni plin, s svojimi čistilniki ali brez njih; acetilenski generatorji in podobni generatorji na moker postopek, s svojimi čistilniki ali brez njih

1,7 0

8405 90 00 - Deli 1,7 0

8406 Turbine na vodno in drugo paro

8406 10 00 - Turbine za pogon plovil 2,7 0

- Druge turbine

8406 81 -- z izhodno močjo nad 40 MW

8406 81 10 --- parne turbine za proizvodnjo elektrike 2,7 0

8406 81 90 --- druge 2,7 0

8406 82 -- z izhodno močjo, ki ne presega 40 MW

--- parne turbine za proizvodnjo elektrike, moči

8406 82 11 ---- do vključno 10 MW 2,7 0

8406 82 19 ---- nad 10 MW 2,7 0

8406 82 90 --- druge 2,7 0

8406 90 - Deli

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 63 DGC 1A SL

Page 65: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8406 90 10 -- statorske lopatice, rotorji in njihove lopatice 2,7 0

8406 90 90 -- drugi 2,7 0

8407 Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata

8407 10 00 - Letalski motorji 1,7 0

- Pogonski motorji za plovila

8407 21 -- izvenkrmni motorji

8407 21 10 --- s prostornino do vključno 325 cm³ 6,2 0

--- s prostornino nad 325 cm³

8407 21 91 ---- z močjo do vključno 30 kW 4,2 0

8407 21 99 ---- z močjo nad 30 kW 4,2 0

8407 29 -- drugi

8407 29 20 --- z močjo do vključno 200 KW 4,2 0

8407 29 80 --- z močjo nad 200 KW 4,2 0

- Batni motorji z izmeničnim gibanjem bata, za pogon vozil iz Poglavja 87

8407 31 00 -- s prostornino do vključno 50 cm³ 2,7 0

8407 32 -- s prostornino nad 50 do vključno 250 cm³

8407 32 10 --- s prostornino nad 50 cm³, do vključno 125 cm³ 2,7 0

8407 32 90 --- s prostornino nad 125 cm³, do vključno 250 cm³ 2,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 64 DGC 1A SL

Page 66: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8407 33 -- s prostornino nad 250 do vključno 1 000 cm³

8407 33 10 --- za industrijsko sestavljanje: traktorjev s pedalnim vodenjem iz tarifne številke 8701 10; motornih vozil iz tarifnih številk 8703, 8704 in 8705

2,7 0

8407 33 90 --- drugi 2,7 0

8407 34 -- s prostornino nad 1 000 cm³

8407 34 10 --- za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih traktorjev iz tarifne podštevilke 8701 10 ; motornih vozil iz tarifne številke 8703; motornih vozil iz tarifne številke 8704 z motorji s prostornino do vključno 2 800 cm³; motornih vozil iz tarifne številke 8705

2,7 0

--- drugi

8407 34 30 ---- rabljeni 4,2 0

---- novi, s prostornino

8407 34 91 ----- do vključno 1 500 cm³ 4,2 0

8407 34 99 ----- nad 1 500 cm³ 4,2 0

8407 90 - Drugi motorji

8407 90 10 -- s prostornino do vključno 250 cm³ 2,7 0

-- s prostornino nad 250 cm³

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 65 DGC 1A SL

Page 67: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8407 90 50 --- za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih traktorjev iz tarifne podštevilke 8701 10; motornih vozil iz tarifne številke 8703; motornih vozil iz tarifne številke 8704 z motorjem prostornine do vključno 2 800 cm³; motornih vozil iz tarifne številke 8705

2,7 0

--- drugi

8407 90 80 ---- z močjo do vključno 10 KW 4,2 0

8407 90 90 ---- z močjo nad 10 KW 4,2 0

8408 Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji)

8408 10 - Pogonski motorji za plovila

-- rabljeni

8408 10 11 --- za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00

prosto 0

8408 10 19 --- drugi 2,7 0

-- novi, z močjo

--- do vključno 15 KW

8408 10 22 ---- za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00

prosto 0

8408 10 24 ---- drugi 2,7 0

--- nad 15 KW do vključno 50 KW

8408 10 26 ---- za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00

prosto 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 66 DGC 1A SL

Page 68: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8408 10 28 ---- drugi 2,7 0

--- nad 50 KW do vključno 100 KW

8408 10 31 ---- za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00

prosto 0

8408 10 39 ---- drugi 2,7 0

--- nad 100 KW do vključno 200 KW

8408 10 41 ---- za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 10 00

prosto 0

8408 10 49 ---- drugi 2,7 0

--- nad 200 KW do vključno 300 KW

8408 10 51 ---- za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00

prosto 0

8408 10 59 ---- drugi 2,7 0

--- nad 300 KW do vključno 500 KW

8408 10 61 ---- za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00

prosto 0

8408 10 69 ---- drugi 2,7 0

--- nad 500 KW do vključno 1 000 KW

8408 10 71 ---- za morska plovila iz tarifnih številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00

prosto 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 67 DGC 1A SL

Page 69: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8408 10 79 ---- drugi 2,7 0

--- nad 1 000 KW do vključno 5 000 KW

8408 10 81 ---- za morska plovila iz tarifnih številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00

prosto 0

8408 10 89 ---- drugi 2,7 0

--- nad 5 000 KW

8408 10 91 ---- za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00

prosto 0

8408 10 99 ---- drugi 2,7 0

8408 20 - Motorji za pogon vozil iz Poglavja 87

8408 20 10 -- za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih traktorjev iz tarifne podštevilke 8701 10; motornih vozil iz tarifne številke 8703; motornih vozil iz tarifne številke 8704 z motorjem s prostornino do 2 500 cm³; motornih vozil iz tarifne številke 8705

2,7 0

-- drugi

--- za kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih, z močjo

8408 20 31 ---- do vključno 50 kW 4,2 0

8408 20 35 ---- od 50 kW do vključno 100 kW 4,2 0

8408 20 37 ---- nad 100 kW 4,2 0

--- za druga vozila iz Poglavja 87, z močjo

8408 20 51 ---- do vključno 50 kW 4,2 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 68 DGC 1A SL

Page 70: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8408 20 55 ---- od 50 kW do vključno 100 kW 4,2 0

8408 20 57 ---- od 100 kW do vključno 200 kW 4,2 0

8408 20 99 ---- nad 200 kW 4,2 0

8408 90 - Drugi motorji

8408 90 21 -- za tirno vleko 4,2 0

-- drugi

8408 90 27 --- rabljeni 4,2 0

--- novi, z močjo

8408 90 41 ---- do vključno 15 kW 4,2 0

8408 90 43 ---- nad 15 kW do vključno 30 kW 4,2 0

8408 90 45 ---- nad 30 kW do vključno 50 kW 4,2 0

8408 90 47 ---- nad 50 kW do vključno 100 kW 4,2 0

8408 90 61 ---- nad 100 kW do vključno 200 kW 4,2 0

8408 90 65 ---- nad 200 kW do vključno 300 kW 4,2 0

8408 90 67 ---- nad 300 kW do vključno 500 kW 4,2 0

8408 90 81 ---- nad 500 kW do vključno 1 000 kW 4,2 0

8408 90 85 ---- nad 1 000 kW do vključno 5 000 kW 4,2 0

8408 90 89 ---- nad 5 000 kW 4,2 0

8409 Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tarifne številke 8407 ali 8408

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 69 DGC 1A SL

Page 71: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8409 10 00 - Za letalske motorje 1,7 0

- Drugi

8409 91 00 -- primerni izključno ali pretežno za batne motorje z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko 2,7 0

8409 99 00 -- drugi 2,7 0

8410 Hidravlične turbine, vodna kolesa in njihovi regulatorji

- Hidravlične turbine in vodna kolesa

8410 11 00 -- z močjo do vključno 1 000 kW 4,5 0

8410 12 00 -- z močjo nad 1 000 kW do vključno 10 000 kW 4,5 0

8410 13 00 -- z močjo nad 10 000 kW 4,5 0

8410 90 - Deli, vključno z regulatorji

8410 90 10 -- iz litega železa ali litega jekla 4,5 0

8410 90 90 -- drugi 4,5 0

8411 Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske turbine

- Turboreaktivni motorji

8411 11 00 -- s potisno silo do vključno 25 kN 3,2 0

8411 12 -- s potisno silo nad 25 kN

8411 12 10 --- s potisno silo nad 25 kN do vključno 44 kN 2,7 0

8411 12 30 --- s potisno silo nad 44 kN do vključno 132 kN 2,7 0

8411 12 80 --- s potisno silo nad 132 kN 2,7 0

- Turbopropelerski motorji

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 70 DGC 1A SL

Page 72: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8411 21 00 -- z močjo do vključno 1 100 kW 3,6 0

8411 22 -- z močjo nad 1 100 kW

8411 22 20 --- z močjo nad 1 100 kW do vključno 3 730 kW 2,7 0

8411 22 80 --- z močjo nad 3 730 kW 2,7 0

- Druge plinske turbine

8411 81 00 -- z močjo do vključno 5 000 kW 4,1 0

8411 82 -- z močjo nad 5 000 kW

8411 82 20 --- z močjo nad 5 000 kW do vključno 20 000 kW 4,1 0

8411 82 60 --- z močjo nad 20 000 kW do vključno 50 000 kW 4,1 0

8411 82 80 --- z močjo nad 50 000 kW 4,1 0

- Deli

8411 91 00 -- turboreaktivnih ali turbopropelerskih motorjev 2,7 0

8411 99 00 -- drugi 4,1 0

8412 Drugi pogonski stroji in motorji

8412 10 00 - Reaktivni motorji, razen turboreaktivnih motorjev 2,2 0

- Hidravlično gnani stroji in motorji

8412 21 -- z linearnim gibanjem (cilindri)

8412 21 20 --- hidravlični sistemi 2,7 0

8412 21 80 --- drugi 2,7 0

8412 29 -- drugi

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 71 DGC 1A SL

Page 73: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8412 29 20 --- hidravlični sistemi 4,2 0

--- drugi

8412 29 81 ---- hidravlični motorji na tekočine 4,2 0

8412 29 89 ---- drugi 4,2 0

- Pnevmatično gnani stroji in motorji

8412 31 00 -- z linearnim gibanjem (cilindri) 4,2 0

8412 39 00 -- drugi 4,2 0

8412 80 - Drugi

8412 80 10 -- parni stroji ali drugi stroji na parni pogon 2,7 0

8412 80 80 -- drugi 4,2 0

8412 90 - Deli

8412 90 20 -- reaktivnih motorjev, razen turboreaktivnih motorjev 1,7 0

8412 90 40 -- hidravličnih strojev in motorjev 2,7 0

8412 90 80 -- drugi 2,7 0

8413 Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali brez njih, dvigala za tekočine

- Črpalke z merilnimi napravami ali predvidene za delovanje z merilnimi napravami

8413 11 00 -- črpalke za gorivo ali mazivo, ki se uporabljajo na bencinskih postajah ali v garažah 1,7 0

8413 19 00 -- druge 1,7 0

8413 20 00 - Ročne črpalke, razen črpalk iz tar. podšt. 8413 11 ali 8413 19 1,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 72 DGC 1A SL

Page 74: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8413 30 - Črpalke za gorivo, mazalne in hladilne medije batnih motorjev z notranjim zgorevanjem

8413 30 20 -- črpalke za vbrizgavanje goriva 1,7 0

8413 30 80 -- druge 1,7 0

8413 40 00 - Črpalke za beton 1,7 0

8413 50 - Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem

8413 50 20 -- hidravlične enote 1,7 0

8413 50 40 -- dozirne in proporcionalne črpalke 1,7 0

-- druge

--- batne črpalke

8413 50 61 ---- hidravlično gnane črpalke 1,7 0

8413 50 69 ---- druge 1,7 0

8413 50 80 --- druge 1,7 0

8413 60 - Druge tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem

8413 60 20 -- hidravlične enote 1,7 0

-- druge

--- zobniške črpalke

8413 60 31 ---- hidravlično gnane 1,7 0

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 73 DGC 1A SL

Page 75: EVROPSKA UNIJA - Europa

KN 2008 POIMENOVANJE Osnovna stopnja Kategorija

8413 60 39 ---- druge 1,7 0

--- krilne črpalke

8413 60 61 ---- hidravlično gnane 1,7 0

8413 60 69 ---- druge 1,7 0

8413 60 70 --- vijačne črpalke 1,7 0

8413 60 80 --- druge 1,7 0

8413 70 - Druge centrifugalne črpalke

-- potopne črpalke

8413 70 21 --- enostopenjske 1,7 0

8413 70 29 --- večstopenjske 1,7 0

8413 70 30 -- obtočne črpalke za ogrevalne sisteme in toplo vodo 1,7 0

-- druge, z izhodnim premerom

8413 70 35 --- do vključno 15 mm 1,7 0

--- nad 15 mm

8413 70 45 ---- kanalno lopataste črpalke in bočno kanalne črpalke 1,7 0

---- črpalke z lopatastim kolesom radialnega toka

----- enostopenjske

------ z enojnim vhodnim pogonskim kolesom (rotorjem)

PE-CONS 73/14 ADD 8 kok 74 DGC 1A SL