Konkurentnost turistiؤچkog gospodarstva - Srediإ،nja prezentacija Pazin 0320.pdfآ  Konkurentnost turistiؤچkog

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Konkurentnost turistiؤچkog gospodarstva - Srediإ،nja prezentacija Pazin 0320.pdfآ ...

 • Konkurentnost turističkog

  gospodarstva

  Mogućnosti financiranja projekata

  Natječaj Ministarstva turizma

  Pazin, 20. 3. 2017.

  Andrea Vugrinović

  Superna d.o.o.

  andrea.vugrinovic@superna.hr

  098-395-120

  mailto:Andrea.vugrinovic@superna.hr

 • Ciljevi programa

   Razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda

   Proširenje ponude

   Povećanje zauzetosti kapaciteta

   Produljenje sezone

   Povećanje prosječne potrošnje

   Unapređenje međunarodne prepoznatljivosti

   Povećanje razine zaposlenosti

 • Dostupna sredstva

   Ukupno na raspolaganju

  21.900.000 kn

  Ukupno samo 200 – 300 projekata!

 • Mjera A1 - Hoteli

   Postojeći kategorizirani objekti ◦ Hotel

  ◦ Hotel baština (heritage)

  ◦ Difuzni hotel

  ◦ Aparthotel

  ◦ Turističko naselje

  ◦ Turistički apartmani

  ◦ Pansion

  ◦ Integralni (udruženi) hotel  Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima

  ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16)

 • A1 - Hoteli

   Prihvatljivi prijavitelji:

  ◦ Trgovačka društva (privatna)

  ◦ Obrti

  ◦ Zadruge

   Dostupni iznosi potpore:

  ◦ 50.000 – 350.000 kn

 • A1 - Hoteli

   Obnova i opremanje (smještajne jedinice i prateći sadržaji) uz dostizanje više zvjezdice ili zadržavanje min. 3 zvjezdice

   Razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja (bazeni, wellness, sportski, rekreacijski, zabavni ili tematski sadržaji)

   Tematsko definiranje hotela (lječilište, casino, family, business, congress....)

   Podizanje kvalitete za dobivanje oznake „Kvaliteta/Quality”

   Ulaganja potrebna za znak „Prijatelj okoliša” ili „EU Ecolabel”

   Već ostvarena ulaganja (2016. i 2017. za objekte koji se uključuju u Hotel baština, Difuzni ili Integralni hotel

 • Mjera A2 - Kampovi

   Postojeći ili novi objekti:

  ◦ Kamp

  ◦ Kamp odmorište

   Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji

  ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN

  54/16)

 • A2 - Kampovi

   Prihvatljivi prijavitelji:

  ◦ Trgovačka društva (privatna)

  ◦ Obrti

  ◦ Zadruge

   Dostupni iznosi potpore:

  ◦ 50.000 – 250.000 kn

 • A2 - Kampovi

   Obnva, proširenje, uređenje postojećeg kampa/kamp odmorišta uz dostizanje više zvjezdice ili zadržavanje min. 3 zvjezdice

   Izgradnja NOVOG kampa/kamp odmorišta u jadranskom zaleđu

   Dodatni sadržaji – bazen, animacija, sport, rekreacija, ciklo-turizam, dječji sadržaji, zabavni/tematski parkovi u obuhvatu kampa

   Poboljšanje uvjeta za osobe s invaliditetom

   Ulaganja potrebna za znak „Prijatelj okoliša” ili „EU Ecolabel”

 • Mjera A3 – Ostali objekti za smještaj

   Postojeći objekti ◦ Hostel

  ◦ Planinarski dom (aktiviranje postojećeg)

  ◦ Lovački dom (aktiviranje postojećeg)

  ◦ Učenički dom/Studentski dom/Akademis

  ◦ Soba

  ◦ Apartman

  ◦ Studio apartman

  ◦ Kuća za odmor

  ◦ Prenoćište

  ◦ Odmaralište za djecu

  ◦ Objekt za robinzonski smještaj (postojeći ili novi)  Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih

  objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16)

 • A3 – Ostali objekti za smještaj

   Prihvatljivi prijavitelji:

  ◦ Trgovačka društva (privatna)

  ◦ Obrti

  ◦ Zadruge

   Dostupni iznosi potpore:

  ◦ 50.000 – 200.000 kn

 • A3 – Ostali objekti za smještaj

   Prenamjena iz skupine Ostali objekti u skupinu Hoteli

   Aktiviranje planinarskih/lovačkih domova, izgradnja ili uređenje objekata za robinzonski smještaj – za potrebe posebnih oblika turizma

   Dodatni sadržaji – bazen, uvjeti za oznaku Bike&Bed, izgradnja/opremanje infrastrukture za rekreacijske, sportske, zabavne ili tematske sadržaje

   Poboljšanje uvjeta za osobe s invaliditetom

 • Kriteriji za Bike&Bed  INFORMACIJE - općenite informacije o uslugama u okolici, biciklističkim stazama,

  dostupnost informativnih materijala, savjeti zaplaniranje vožnji

   BICIKLISTIČKA PONUDA OKOLICE, PROGRAMI I PAKETI U OBJEKTU - ponuda biciklističkih paketa, detaljni opisi i razrađene biciklističke ture, SOS telefon, digitalna karta za planiranje izleta

   STRUČNO ZNANJE OSOBLJA, USLUGE BICIKLISTIČKIH VODIČA - biciklističko znanje osoblja u objektu, biciklistički vodiči na raspolaganju, organiziranje trodnevnih tura

   PROSTOR ZA BICIKLE I OPREMU - izdvojene, dobro osigurane i lako dostupne prostorije za čuvanje bicikala, punjenje baterija za e-bicikle

   SERVIS I POPRAVAK BICIKALA - opremljenost alatom, priborom i sredstvima za održavanje, mogućnost prijevoza bicikla do obližnjeg servisa

   MOGUĆNOST PRANJA I SUŠENJA ODJEĆE

   NAJAM BICIKALA I KACIGA

   PRIJEVOZ BICIKLISTA, BICIKALA I OPREME - prijevoz opreme između iznajmljivača, prijevoz do smještajnog objekta u slučaju kvara bicikla

   PREHRANA PRILAGOĐENA BICIKLISTIMA - pojačani obroci, putna hrana, energetski napici, specifične dijetalne prehrane

   DODATNA PONUDA ZA BICIKLISTE - mogućnost dogovora oko posljednjeg dana boravka (tuš, čuvanje prtljage)

 • Mjera A4 – OPG koji pruža ugostiteljske

  i/ili turističke usluge

   Postojeći ili novi objekti/OPG vrste: ◦ Vinotočje/kušaonica

  ◦ Izletište

  ◦ Soba

  ◦ Apartman

  ◦ Ruralna kuća za odmor

  ◦ Kamp

  ◦ Kamp odmorište  Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u

  kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16)

 • A4 - OPG

   Prihvatljivi prijavitelji za sve aktivnosti:

  ◦ Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

   Prihvatljivi prijavitelji isključivo za kušaonice:

  ◦ OPG

  ◦ Trgovačka društva (privatna)

  ◦ Obrti

  ◦ Zadruge

   Dostupni iznosi potpore:

  ◦ 30.000 – 150.000 kn

 • A4 – OPG (1)

   Obnova, proširenje i uređenje postojećeg OPG koji pruža ugostiteljske/turističke usluge uz dostizanje više ili zadržavanje postojeće kategorije (min. 3 sunca) ili oznake kvalitete Q

   Ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica i vinotočja

   Osnivanje novog OPG za ugostiteljstvo/turizam (dodatna djelatnost uz poljoprivredu) ili objekt kušaonice

 • A4 – OPG (2)

   Investicije u objekt „kušaonica” u okviru postojećeg poljoprivrednog gospodarstva (PG) – za obrte, trgovačka društva i zadruge

   Dodatni sadržaji – bazeni, sportsko- rekreativni, konjički, cikloturistički, kreativno-edukativni sadržaji, etno zbirke, tradicijski zanati, poljoprivredne aktivnosti za turiste, tematski/zabavni parkovi

   Poboljšanje uvjeta za osobe s invaliditetom

 • Mjera A5 – Objekti u domaćinstvu

   Postojeći objekti (registracija „Objekta u domaćinstvu do dana podnošenja prijave, min 3 zvjezdice i podmirene obaveze): ◦ Soba ◦ Apartman ◦ Studio apartman ◦ Kuća za odmor ◦ Kamp/kamp odmorište u domaćinstvu

   Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16, NN 54/16, NN 61/16)

 • A5 – Objekti u domaćinstvu

   Prihvatljivi prijavitelji:

  ◦ Fizičke osobe – privatni iznajmljivači

   Dostupni iznosi potpore:

  ◦ Maksimalno 40.000 kn

 • A5 – Objekti u domaćinstvu

   Izgradnja i opremanje NOVOG

  bazena

   Minimalna vodena tlocrtna površina 30

  m2 (vanjski) ili 20 m2 (unutarnji bazen

  u čvrstom objektu)

   Minimalno registrirane 3 sobe (6

  stalnih kreveta) ili 4 smještajne

  jedinice (12 gostiju) u kampu

 • Mjera B – Razvoj posebnih oblika turizma

   Cikloturizam: ◦ Infrastruktura i oprema servisa, odmorišta,

  vidikovca, elektro punjača i drugog – prednost lokacije vezane uz EuroVelo ili transeuropske/međužupanijske rute

   Sport/rekreacija i pustolovni turizam: ◦ Infrastruktura, oprema i sadržaji terena i

  prostora, igrališta, špilja, vidikovaca, adrenalin parkova, vježbališta, odmorišta (poboljšanje pristupačnosti i sigurnosti, promocija) – uz ViaDinarica i druge označene rute

 • B – Razvoj posebnih oblika turizma

   Uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih i tematskih parkova i umjetnih atrakcija

   Mali ploveći hoteli – dovršetak izradnje/obnova tradicionalno građenih turističkih brodova za krstarenje

   Uređenje, obnova i održavanje tradicionalno građenih izletničkih brodova

   Kreir