22
MLADI PRED IZAZOVOM KORIŠTENJA EU FONDOVA Slavonski Brod, 23.01.2014.

[KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija u Slavonskom Brodu

Citation preview

Page 1: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

MLADI PRED IZAZOVOM KORIŠTENJA EU FONDOVA

Slavonski Brod, 23.01.2014.

Page 2: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

1. Europska politika za mlade2. Stanje u Republici Hrvatskoj3. Mogućnosti financiranja iz EU programa i fondova4. Primjeri dobre prakse5. Preporuke

SADRŽAJ

Page 3: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

1993. Ugovor iz Maastrichta - prvi puta se spominje uključivanje mladih u europsku politiku

2001. Bijela knjiga za mlade 2002. Okvir Europske suradnje u području

mladih 2005. Europski pakt za mlade 2009. Europska strategija za mlade: Ulaganje i

osnaživanje

3 prioriteta: obrazovanje, zapošljavanje i društvena uključenost

KRONOLOGIJA EUROPSKE POLITIKE ZA MLADE

Page 4: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

Strateški dokument Europske unije za razdoblje 2014-2020 je Europe 2020 - strategija za pametan, održiv i uključiv rast

Ciljevi koje EU želi postići u području obrazovanja:

Zaposlenost populacije između 20 i 64 godine na razini od 75%

Postotak ranog napuštanja školovanja ispod 10% Minimalno 40% mladih generacija s diplomom

Page 5: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

Predstavlja jednu od sedam inicijativa Europske komisije kojom će se nastojati postići ciljeve i prioritete u području obrazovanja, znanosti i zapošljavanja

Ciljevi:

Povećati i integrirati EU mobilnost, fakultetske i istraživačke programe i povezati ih s nacionalnim programima

Pojačati kvalitetu visokog obrazovanja standardizirajući kvalitetu i rezultate u globalnim mjerilima.

Promovirati poduzetništvo kroz programe za mlade, promovirati potrebu neformalnog učenja

Pokrenuti program zapošljavanja mladih s ciljem smanjenja broja nezaposlenih među mladima.

MLADI NA POTEZU

Page 6: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

Temeljni strateški dokument u području politika za mlade: Nacionalni program za mlade 2009-2013 (NPM)

Ovaj dokument obuhvaća različite mjere i akcije u okviru tematskih područja koje imaju za cilj unaprijediti položaj i poboljšati kvalitetu života mladih.

U srpnju 2013. postotak mladih nezaposlenih ljudi je dosegao rekordnu brojku od 55,4 posto. Broj nezaposlenih mladih ljudi, u dobi ispod 25 godina, u Hrvatskoj iznosi 51,8 posto.

Stanje u RH

Page 7: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA IZ EU

PROGRAMA I FONDOVA

Page 8: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

ESF diljem Europske unije financira inicijative za poboljšanje obrazovanja i osposobljavanja te omogućuje mladim osobama da dovrše školovanje i steknu vještine koje će ih učiniti konkurentnijima na tržištu

CILJEVI ESF-a u području obrazovanja:◦ Privlačenje i zadržavanje ljudi u zaposlenosti i

modernizacija sustava socijalne zaštite◦ Poboljšanje prilagodljivosti radnika te fleksibilnost

tržišta rada◦ Povećanje investicija u ljudski kapital kroz bolje

obrazovanje

EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Page 9: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

Iznos financiranja: minimalni udio od 25 posto za ESF u proračunu kohezijske politike

ESF podupire aktivnosti vezane za: ◦ Cjeloživotno učenje i prilagodljivost radnika i

poduzeća◦ Integracija nezaposlenih, žena i migranata na

tržište rada◦ Borba protiv diskriminacije◦ Reformiranje obrazovnog sustava i unapređenje

ljudskog kapitala

EUROPSKI SOCIJALNI FOND (2)

Page 10: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

Iznos: 6 mlrd. eura

Namjena: mlade osobe koje nisu u radnom odnosu, ne obrazuju se i nisu pripravnici

Usmjerenost na regije u kojima je stopa nezaposlenosti iznad 25 posto i na mlade osobe (NEET's) između 15 i 24 godine

Inicijativa za zapošljavanje mladih

Page 11: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

IRSKA: financirane su aktivnosti poput instrukcija, knjiga i materijala vezanih uz fakultet, troškova života za vrijeme studiranja (režije i hrana), troškova prijevoza na fakultet, najma stana, posjet liječniku i drugih medicinskih troškova

LUKSEMBURG: službe za zapošljavanje su se koristile kao posrednici za osobe koje su tražile edukaciju, a temeljna kompetentnost tražitelja posla razvijala se kroz socijalno-strukovne radionice

Primjeri korištenja sredstava unutar ESF-a

Page 12: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

BELGIJA – tražiteljima posla se pružalo socijalno-strukovno vodstvo koje je pokrivalo psihološke i strukovne aspekte, što je rezultiralo strukovnim profilom i individiualiziranim planom traženja posla

NJEMAČKA – poboljšanje stambenog prostora, strukovno savjetovanje, traženje posla preko interneta, mjere za smanjenje broja osoba koje prekidaju školovanje, jednokratno polazno financiranje lokalnih inicijativa za zapošljavanje,potpore za časopise i druge informacijske materijale usmjerene na nezaposlene, potpore za aktivnosti lokalnih klubova (sportskih, kulturnih, građanskih)

Page 13: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

ENGLESKA - Udruga Sport4life kroz ESF financira program ,,Osobni rekord’’ koji za cilj ima osposobljavanje mladih osoba s niskom razinom obrazovanja, koje nemaju posao niti su u sustavu obrazovanje. Surađuju s različitim ustanovama za izobrazbu i osposobljavanje u regiji. Jedan od projekata im je OI u Londonu 2012., na koje su slali osobe koje su završile program Osobni rekord.

POLJSKA - Udruga Fuga Mundi vodi agenciju za zapošljavanje osoba s invaliditetom, pruža usluge savjetovanja i posredovanja pri zapošljavanju, nudi programe strukovnog osposobljavanja i prekvalifikacije osobama s invaliditetom. Veliki dio obrazovnih programa je povezan s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom (ECDL). Druga aktivnost je mogućnosti e-učenja s ciljem e-zaposlenja. Oko 2500 tražitelja posla je registrano u udruzi, a financiranje je djelomično kroz ESF.

Page 14: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

FRANCUSKA - Vlada je donijela Nacionalni plan za jačanje volonterskog sektora, kako bi pomogla udrugama da razviju socijalno korisne aktivnosti i povećaju radnu snagu, koji je financiran kroz ESF. Nositelji projekata financiranih kroz plan su udruge. Kroz navedeni program djeluje 108 udruga, koje su pomogle 7200 organizacija te poduprle otvaranju 115 000 radnih mjesta. Tijekom 2009. na otoku La Reunion financijska potpora je pružena više od 280 udruga pri zapošljavanju 1500 osoba.

Page 15: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

Jedinstven program koji bi obuhvatio sadašnji Program za cjeloživotno učenje te programe Mladi na djelu, Erasmus Mundus i Sport

Iznos financiranja: 13 mlrd eura za razdoblje 2014.-2020.

CILJ: stimulirati aktivnosti za jačanje vještina te onih koje pomažu u borbi protiv visokih stopa nezaposlenosti

Erasmus za sve (ERASMUS+)

Page 16: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

1 •Učenje i mobilnost (66% ukupnih sredstava)•Financiranje: mobilnost nastavnog osoblja, studenata, postdiplomata i mladih

2 •Suradnja (26% ukupnih sredstava)•Financiranje: strateška partnerstva, savezi znanja i sektorskih vještina), informatičke platforme i jačanje kapaciteta

3 •Reforme zakonodavstva (5% ukupnih sredstava)•Financiranje: valorizacije i implementacije zakonodavnih ''alata'' Europske unije, poticanje dijaloga sa zemljama trećeg svijeta

ERASMUS + prioriteti

Page 17: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

PRIMJERI DOBRE PRAKSE

Page 18: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

Poboljšanje radne perspektive za mlade, Latvija

CILJ - pomoći 1000 nezaposlenih osoba na način da pohađaju radionice i treninge u svrhu poboljšanja vještina koje su im potrebne za ulazak na tržište rada. U slučaju mladih s invaliditetom, radna mjesta se prilagođavaju kako bi se zadovoljile specifične individualne potrebe. Kroz radionice se omogućuje mladim nezaposlenim osobama da upoznaju tri profesionalna područja interesa

Početak projekta: travanj 2010. Iznos: ukupno financiranje = 1,29 milijuna eura,

EU sufinanciranje = 1,18 milijuna eura.

Page 19: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

Poboljšanje radne perspektive za osobe s invaliditetom

ŠPANJOLSKA: savjetovanje, edukacija, samozapošljavanje, promicanje rada na daljinu, studije za mapiranje mogućnosti na tržištu rada, seminare, širenje najboljih praksi, unapređivanje pružanja usluga osobama s invaliditetom s obzirom na učinkovitije socijalno-strukovno uvrštavanje, rehabilitaciju i javne službe za zapošljavanje

Page 20: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

Financijska pomoć studentima, Irska

CILJ: pružanje financijske pomoći studentima u okviru Fonda za pomoć studentima (SAF). Fond pruža financijsku pomoć studentima za pokrivanje troškova smještaja, knjiga, grijanja i prehrane kako bi im se omogućilo da završe studije. Pojedini korisnici fonda, ne bi uopće mogli završiti školovanje, da ne primaju ovakvu financijsku potporu

Iznos: SAF sufinanciraju Irska vlada i Europski socijalni fond, čiji doprinos iznosi 277.735 eura, te pruža potporu studentima iz različitih institucija za visoko obrazovanje diljem zemlje

Page 21: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

Studentski poduzetnički inkubator, Nizozemska CILJ: poticanje studenata humanističkih i

prirodnih znanosti da vide poduzetništvo kao alternativnu karijeru

IZNOS: ukupna investicija = 871.800 eura EU sufinanciranje = 435.900 eura

Mladi spremni za Europu, Njemačka CILJ: omogućiti mladim ljudima do 34 god

završavanje pripravničkog staža u Austriji i Engleskoj

IZNOS: ukupna investicija = 2,69 milijuna eura EU sufinanciranje = 2,25 milijuna eura

Page 22: [KONFERENCIJA] Tribina: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova - Slavonski Brod

ŠTO DALJE?

PREPORUKE I SAVJETI