of 25 /25
Koncentracija & Panja - Check lista koncentracije - Vjebe za treniranje koncentracije - Strategije za poveæanje sposobnosti koncentracije VJEBANJE KROZ IGRU

Koncentracija & Pažnja - Vježbe i igre za djecu · 3 Vjebeiigrezapoboljšanje koncentracije Bilo da je rijeè o nastavi ili domaæim zadaæama: djetetu je èesto te ko usredotoèiti

 • Author
  others

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Koncentracija & Pažnja - Vježbe i igre za djecu · 3 Vjebeiigrezapoboljšanje koncentracije Bilo...

 • Koncentracija & Panja

  - Check lista koncentracije

  - Vjebe za treniranje koncentracije

  - Strategije za poveæanje sposobnostikoncentracije

  VJEBANJE KROZ IGRU

 • Nedostatak panje /Problem s koncentracijom

  Potekoæe s panjom i koncentracijom vrlo su èeste kod djece. Djeca su vrloenergièna i znatieljna - natjerati ih da sjednu i posvete se nekom zadatku a daim pri tom nita ne odvlaèi panju, moe biti stvarno teak zadatak. Njihovapanja je tako kratkog vijeka, da ponekad èak i nove igraèke mogu privuæinjihovu pozornost samo na sat vremena ili manje. Zbog toga je djeci jo teekvalitetno se usredotoèiti na uèenje - da kroz dui period budu fokusirani nazadatak pred njima.

  Koncentracija i panja postaju izuzetno vane kada dijete krene u kolu, akone i prije. S prvim kolskim obvezama djeca se moraju znati usredotoèiti nazadatke bez da im vanjski ometajuæi faktori odvlaèe panju. Problemi s panjomi koncentracijommogu djeci uzrokovati probleme u koli, a i kasnije u ivotu.

  ednostavne aktivnosti i uz stalnumotivaciju. Trik jeu dosljednosti.

  Ali prvo trebate provjeriti ima li vae dijete problem s panjom ikoncentracijom.

  No, kao i svaka vjetina, i koncentracija se moe poboljati i automatizirati.Panja i sposobnost koncentracije na due vrijeme, mogu se trenirati i razvijatiuz odreðene strategije, kroz j

  Koncentracija je sposobnost usmjeravanja pozornosti.

  1artrea.com.hr

 • 2

  Check lista koncentracije

  Da Ne

  Da li vae dijete brzo gubi interes za igru iliaktivnost i odmah trai neto drugo?Je li vaem djetetu teko fokusirati se na zadatke prilagoðenenjegovoj dobi? Gubi li interes prije nego ih zavri?

  Da li vae dijete brzo odustaje od puzzli, igre memorije ili bojanja?

  Da li vaem djetetu manje distrakcije lako odvlaèe panju odzadatka ili aktivnosti kojom se bavi?

  Ima li vae dijete potekoæe kod uèenja i pamæenja?

  Da li se vae dijete teko koncentrira na zadaæui vrlo sporo rjeava zadatke?

  Je li vae dijete èesto nesvjesno dogaðanja u svojoj okolini?Je li èesto izgubljeno u "sanjarenju"?Da li se vae dijete umara kad izvrava svoje obavezei brzo gubi interes?Da li vae dijete èesto pravi pogreke prilikom rjeavanja zadataka?Da li previða detalje ili neispravno prepisuje zadani tekst?Sjedi li vae dijete èesto kao hipnotizirano ispred televizora?Zna li provesti sate u igri na Play-Stationu ili raèunalu?Da li je vae dijete u stanju sluati samo kratko i povrno?Ima li vae dijete potekoæa kad treba ponoviti ono to je reèeno?Imate li èesto osjeæaj da ono to kaete, djetetuulazi na jedno uho i odmah izlazi na drugo?

  Da li vae dijete ima potekoæa u praæenju govornihuputa bez da ih èuje nekoliko puta?Ima li vae dijete lo rukopis u usporedbi s djecomiste dobi?

  Pokazuje li vae dijete loe motorièke vjetine tijekom trèanja ili skakanja?

  Je li vae dijete ponekad agresivno ili æudljivo?

  artrea.com.hr

 • 3

  Vjebe i igre za poboljšanjekoncentracije

  Bilo da je rijeè o nastavi ili domaæim zadaæama: djetetu je èesto teko usredotoèiti se na jednustvar. Struènjaci vjeruju da se dijete obièno moe koncentrirati pune 3-4 minute za svaku godinu svogivota: dakle, petogodinjak se moe koncentrirati oko 15 minuta, dok 10-godinjak moe zadratipanju oko 30minuta.

  Meðutim, mnoga djeca mogu zadrati koncentraciju puno kraæe, pogotovo kada ih ono to radene zanima ili im druge stvari odvlaèe panju. Meðutim, moguæe je poboljati djetetovu panju ikoncentraciju, a da to ne bude naporan posao vama ili vaem djetetu. Koncentracija je poput miiæakoji treba redovito vjebati kako bi ojaèao. Tu moe pomoæi puno drutvenih igara, kao i igre olovkomna papiru.

  Ovdje moete pronaæi izbor igara i aktivnosti za djecu koje mogu utjecati na poveæanje panje ipoboljanje sposobnosti koncentracije kod djece.

  1. Igre koncentracije / Misaone igre & Aktivnosti

  Pregledavanje slikovnica, rjeavanje labirinata, traenje pogreaka na slikama, rjeavanje krialjki,bojanje i crtanje, igre s kartama ili slaganje slagalicapomaeu razvijanjupanje.

  - - Slagalice poboljavaju kratkoroèno pamæenje, koncentraciju i strateko razmiljanje.

  Krialjkepoboljavaju koncentraciju, ire rjeènik i opæe znanjeSpajanje toèakau slikupoveæavakoncentraciju i razvija kreativnost.

  - Rjeavanje l poboljavakoncentraciju i strateko razmiljanje.

  potièe

  - -Memory ili Uno -Mnoge igre s kartamapoveæavaju sposobnost koncentracije i panje,te utjeèu na kratkoroèno pamæenje i strateko razmiljanje.

  - - .- -- abirinata- - Igra traenja razlikapoboljava zapaanje i koncentraciju.- - Igre zapoveæanje koncentracije i panje.- - Bojanke razvijaju finumotoriku, koncentraciju i kreativnost.- - Slaganje graðevina i drugih oblika od drvenih kocki ili Lego-kocaka razvija kod djece

  svjesnukoncentraciju i potièe kreativnost.

  Igre s kartama

  Krialjke sa slikamaToèkalice

  Traenje razlikaZagonetke sa slovimaOboji pobrojevimaSlaganje kockica

  (Online-Memory igre za djecu moetepronaæi na:www.artrea.com.hr/onlineigre.html)

  Puzzle

  Labirint

  (Online-Puzzle zadjecumoetepronaæi na:www.artrea.com.hr/puzzle.html)

  artrea.com.hr

 • 4

  Krialjke za djecu moete pronaæi na: www.artrea.com.hr/krizaljke.html

  Igre koncentracije / Misaone igre & Aktivnosti - Krialjke sa slikama

  J

  A

  H

  T

  A

  E L I K O T E RP

  K

  A

  M

  O

  N

  B

  R

  D

  I C I K L

  R

  A

  K

  T

  O

  R

  V L A

  A V I

  T

  O

  B

  U

  S

  N

  U

  U T O

  U prazna polja upiši nazive prijevoznih sredstava.Neka su slova veæ na mjestu, a slike slue kao pomoæ.

  S RK T E

  Rješenja: jahta, helikopter, kamion, brod, bicikl,

  traktor, auto, vlak, avion, autobus, skuter

  artrea.com.hr

 • 5

  12345

  6

  7

  89

  1011

  1213

  14

  15

  1617

  1819 20

  21 221

  23

  456

  7 8

  910

  1112

  1314

  1516

  171819

  20

  Igre koncentracije / Misaone igre & Aktivnosti - Toèkalica

  Spoji toèke pravilnim redoslijedom i otkrij što je na slici.

  Toèkalice za djecu moete pronaæi na: www.artrea.com.hr/tockalice.html

  artrea.com.hr

 • 6

  Igre koncentracije / Misaone igre & Aktivnosti - Labirint

  Pomogni dinosauru pronaæi put do mladunca.

  Labirinte za djecu moete pronaæi na: www.artrea.com.hr/labirinti.html

  artrea.com.hr

 • 7

  Igre koncentracije / Misaone igre & Aktivnosti - Pronaði razlike

  Pronaði 10 razlika izmeðu dvije slike.

  Predloke 'Pronaði razlike' za djecu moete pronaæi na: www.artrea.com.hr/razlike.html

  artrea.com.hr

 • 8

  Igre koncentracije / Misaone igre & Aktivnosti - Zagonetka sa slovima

  m

  u

  n

  ae

  a

  e

  u

  k m B e

  k z n e

  Napi .ši poslovicu na crtu

  Poèni sa utim poljem i slijedi linije. Putem redom èitaj slova i otkrij koju

  poslovicu je Maja danas nauèila.

  Zagonetke sa slovima za djecu moete pronaæi na: www.artrea.com.hr/ucimoabc.html

  artrea.com.hr

 • ANANASBADEMI KESTEN

  KRUKADUNJAJABUKA

  JAGODA

  TRENJA

  GROZDVINJA

  Pronaði u osmosmjerci ove rijeèi.

  S

  V

  J

  A

  G

  O

  D

  A

  A

  I

  A

  NJ

  [

  E

  R

  T

  N

  Š

  B

  A

  D

  E

  M

  I

  A

  NJ

  U

  D

  Z

  O

  R

  G

  N

  A

  K

  E

  S

  T

  E

  N

  A

  O

  A

  K

  Š

  U

  R

  K

  9

  Igre koncentracije / Misaone igre & Aktivnosti - Zagonetka sa slovima

  Zagonetke sa slovima za djecu moete pronaæi na: www.artrea.com.hr/osmosmjerke.html

  artrea.com.hr

 • 10

  Igre koncentracije / Misaone igre & Aktivnosti - Oboji po brojevima

  21 3 4 5 8 9

  tamnocrvena6 7

  1 1 11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1111

  111

  1 11

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  11

  11

  11

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1 1

  2

  2

  8

  8

  8

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  33

  3

  3

  3

  4

  444

  44

  4

  4 4 4

  44

  44

  4

  44 4

  4 4

  44

  44

  44

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  10

  svijetlozelena

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  55

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5 5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5 5

  5

  5

  5 5

  5

  5

  5

  55

  55

  5

  6

  6

  6

  116

  6

  6 6

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  66

  66666

  66

  66

  67

  77

  7 77 7

  7 7

  7

  7

  77

  7 7

  7

  7

  7

  77

  7

  77

  7

  7

  7

  77

  7

  7

  7 7

  7

  7

  7

  7 7

  7

  7

  7 7

  7

  7 7

  7

  7 7

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  7 77

  7

  7

  77

  7

  77

  7

  9

  9

  9 9

  9

  99

  9

  9

  9

  1

  1

  9

  9

  1

  9

  99

  9999

  10

  1010

  10

  10

  10

  1010

  1010

  101010 1010

  10

  uta crvena naranèasta zelena plava smeðatamnosmeða siva

  Bojanke za djecu moete pronaæi na: www.artrea.com.hr/bojankepdf.html

  artrea.com.hr

 • 11

  2. Kopiranje uzorka / Govorne upute

  Veza izmeðu slijedova i poloaja unutar uzorka te koncentracije je jaka, a kopiranje uzoraka napapiru vano je i za koncentraciju i za razvoj percepcije. Rutinske govorne upute takoðer mogu bitizabavnekada sepretvoreu igru.

  - razvoj zapaanja, koncentracije, panje i finemotorike

  Kako igrati: Napravite slijed uputa, recite na primjer: "Prvo stavi knjigu na policu, zatim stavi cipele uormar i nakon togaoperi ruke."Broj zadatatkamoe poveæavati s vremenom, u skladu s dobi djeteta. Ako imate vie od jednog djeteta,igrumogu igrati zajedno, apobjednikmoebiti onaj tko sve zadatkeobavi najbre.

  Kopiranjeuzoraka

  Govorneupute

  Uzorke za kopiranje moete pronaæi na: www.artrea.com.hr/onlinegrafomotorika.html

  artrea.com.hr

 • 12

  3. Što nije bilo na stolu?

  Ovo je izuzetnodobra igra za razvoj panje,memorije i koncentracije koddjece.Kako igrati: Stavite na stol 5 do 10 stvari (ovisno o dobi i moguænostima djeteta) - olovku, licu, gumicu,kockicu, kutiju ibica i tako dalje. Pustite dijete da promatraminutu ili dvije, zatim ga zamolite da zatvorioèi ili da se okrene.Maknite jednu od stvari i umjesto nje stavite neku drugu. Vae dijete sad otvara oèi imoraotkriti predmetkoji prijenijebiona stolu. (Bonuspitanje: Koja stvarnedostaje?)Ako vae dijete brzo i s lakoæom rjeava zadatak, moete ga zakomplicirati - poveæati broj stvari i / iliskratiti vrijemepromatranja.Umjestopredmetamoetekoristiti i kartice sa slikama,naprimjer karticeod igrememorije.Varijanta 2: to ovdje nedostaje? Umjesto da mijenjate dvije stvari, moete maknuti jednu stvar (ilijednu karatu) i presloiti ostatak predmeta/slika na stolu, kako se ne bi vidjelo prazno mjesto. Vaedijete sada trebaotkriti kojaod stvari nedostaje.

  4. Gdje je novèiæ?

  Uovoj igri, dijete seusredotoèujena alicedok imvi brzomijenjatepoloaj.Kako igrati: Postavite tri okrenute alice na stol. Stavite novèiæ ispod jedne alice dok vae dijete gleda.Zatimbrzo izmjenjujtepoloaj alica, i na krajuupitajtedijetepodkojimse alicomsadanalazi novèiæ.

  5. Lopta u košu

  Ova vrsta "koarke" moe se igrati u stanu / sobi. Postavite ko za papir u kut i pustite dijete da u njegaubacuje malu, mekanu loptu. to je veæa udaljenost, to je tee pogoditi cilj. Igru moete pretvoriti i unatjecanje.

  6. Slike trailice

  Dijete mora otkriti objekte koji se kriju na slici. Za ovu igru moete koristiti slike s puno detalja izèasopisa, novina ili isprintati veæ gotovepredloke.

  artrea.com.hr

 • 13

  Slika trailica

  ði u donjem okviru potpuno istu lokomotivu.

  Slike Trailice moete pronaæi na: www.artrea.com.hr/onlinepercepcija.html

  artrea.com.hr

 • 14

  7. Slike prièalice

  Slikeprièalice semogukoristiti namnogonaèina, aovdje senalazi nekoliko ideja zanjihovokoritenje:Kreativno prièanje: neka dijete izabere nekoliko slièica i isprièa prièu koja ukljuèuje sve izabrane slièiceredom. Na ovaj naèin mlaða djeca koja jo ne znaju pisati, ali uivaju u prièanju prièa razvijajukreativnost,matu i obogaæuju svoj rjeènik.Prièanje u krug: Svatko izabere jednu slièicu. Prvi u krugu poèinje prièu koja se odnosi na njegovu sliku,zatim slijedeæi u krugu nastavlja prièu u koju ukljuèuje temu svoje slièice i tako redom. Slièice se moguizvlaèiti u krug takodugodok svenebudupotroene, aprièa zavrena.

  Slike Prièalice moete pronaæi na: www.artrea.com.hr/idejeigra.html

  artrea.com.hr

 • 15

  8. Memorijske kartice

  Memorijske kartice moete isprintati veæ gotove ili ih sloiti sami od slika iz èasopisa ili novina. Poloitekarticu na stol ispred djeteta, licem prema gore, i ostavite je tako nekoliko minuta dok dijete neprepozna i zapamti sve likove. Zatim karticu okrenite licem prema dolje i zamolite dijete da se pokuaprisjetiti svih predmeta prikazanih na kartici. Mijenjajte kartice i pomalo skraæujte vrijeme koje jepotrebnoda se zapamte likovi s kartice.Memorijske kartice nepomau samouvjebanju pamæenja veæ pomau i u razvijanju rjeènika te razvojuvizualnepercepcije.

  Zapamti ih sve!

  Memorijske kartice moete pronaæi na: www.artrea.com.hr/idejeigra.html

  artrea.com.hr

 • 16

  9. Tangram

  Ova poznata i drevna slagalica potjece iz Kine. Tangram je matematicka slagalica koja se sastoji odsedamgeometrijskih oblika, koji sloeni tvore kvadrat. Tu su dvamala, jedan srednji i dva velika trokuta,jedanparalelogram i jedankvadrat.Cilj je oblikovati odredeni oblik (zadan je samo obris ili silueta) a pravila su: Uvijek se mora upotrijebitisvih sedam dijelova, Dijelovi se postavljaju jedan do drugog, ne smiju preklapati, Dijelovi se po potrebimogupreokrenuti nadrugu stranu.Izreite iz predloka7dijelova tangrama i koristite ih za slaganje zadanihoblika.

  ivotinje

  Deva

  Labud

  Maèka

  Ptica

  Riba Konj

  Predloke Tangrama moete pronaæi na: www.artrea.com.hr/idejeigra.html

  artrea.com.hr

 • 17

  10. Igra Simon kae (engl. Simon says)

  Ova igrapomaedjeci da sekoncentrirajuna izreèeno slijedeæi daneupute.Kako igrati: Igraè koji je prvi na redupreuzimauloguSimona: ondajeuputedrugim igraèima.Ostali igraèimoraju slijediti teupute.Kad prvi igraè zapoène reèenicu: "Simon kae", drugi igraèimoraju uèiniti toèno ono to je rekao. Ako onkae, naprimjer, "Simonkae, skoèi tri putau zrak!", tada svaki igraèmora skoèiti u tri putau zrak.

  11. Jedna minuta

  Nikada ne podcjenjujte vanost kratkih aktivnosti ili igara. Unutar jedneminutemoete postiæimnogo, ito jeonoto elitenauèiti svojedijete.Kako igrati: Razbacajte 20-tak loptica u sobi. Neka vae dijete skupi to vie loptica u jednoj minuti.Pokrenitemjeraè vremena i zaustavite ga nakon jedneminute. Zatim neka dijete izbroji koliko je lopticapokupilo.Varijante: "Koliko rijeèi moe napisati za minutu?", "Koliko ivotinja moe imenovati za minutu?","Koliko slova 'i' moe pronaæi u novinama za minutu?". Postoji vie naèina za igranje ove igre, pamoete razvijati nove ideje.

  12. Jezikolomke

  Ovapopularna igrapomaedjeci dapoboljaju govornu sposobnost, artikulaciju i koncentraciju.Kako igrati: Napiite neke jezikolomke / brzalice na list papira. Dajte ga djetetu i zamolite ga da proèitanaglas. Ili vi proèitajte ako dijete jo ne zna èitati. Zatim neka ponavlja nekoliko puta zaredom sve bre ibre.Moetepokuati i zajedno, to æevas zbogpogreki, obojenasmijati.Ovdje imatenekolikoprimjera:

  'PetarPetrupleopetlju.''Proðepopkrozprokop.''Provri lonac krozpoklopac.''Riba ribi grize rep.''Navrhbrdavrbamrda.'

  'Medo medi ne da meda.''Èièa èvorak èuva èetu èavki.''Pop pokupi popu pepeo. ''Tri tigra, tri tigrice, tri tigriæa.''Pekari pite peku.'

  artrea.com.hr

 • 18

  13. Igre sa slovima

  Dajte svom djetetu kopije stranica s tekstovima (iz udbenika, novina, èasopisa, i sl.) i zatraite da ureditekstove prema odreðenim kriterijima. Na primjer: "Oznaèi sve 'b' plavom bojom". Ili "Koliko èesto sepojavljuje rijeè 'kako'?", "Prebroji koliko èesto sepojavljuje veliko 'D'!" ...Nekavaedijetepokua izgovoriti rijeèi unatrag ili nekabroji natrake.

  14. Dodatne napomene

  ll

  l

  Potièite svojedijetena redovito èitanje, igranje, bojanje.Najvaniji kriterij za sve vjebe koncentracije: djeca se trebaju zabavljati tijekom vjebanja. A tonajbolje funkcionira krozneki oblik igre.Èitajte naglas djetetu - to je vano jer prije svega razvija slunu pozornost. Èinite to redovito,primjericeprije spavanja.

  Pronaði sve rijeèi "PAS" zaokruii ih.

  K L U N G B J I K H U M S H K P U N D M

  R T S V H U M D S L U A N O P A S N D

  F E T P A S V R T G E B N P S U D R E T O

  O S V G J T L K H U B P S I V N B A S N D

  L D A S M C H M D D G O J L B B R E P T

  P S O B J K E P A S D S I E D O J P A S S

  O R T I H U N S A P I M N F G A S T E N I

  S P A G O M B H A N B L E E V A S N G

  K P A S S P O O O O R E N N H U C C

  V L P E U N D O P S S E E M E P H U N B

  S T I L L O E O M B A S V I O V P A S E R

  artrea.com.hr

 • 19

  Roditelji mogu imati velik utjecaj na procese uèenja kod kuæe i mogu mnogo uèiniti za poboljanjekoncentracije kod djeteta. Postoje razlièiti naèini na koje moete pomoæi svom djetetu da poveæasposobnost koncentracije, a dijete tako moe usvojiti odreðene navike i pravila koja mu olakavajuzadrati pozornost tijekom pisanja zadaæe ili obavljanja zadataka.

  Ovdje je nekoliko prijedloga kako pomoæi djetetu da poveæa panju i sposobnost koncentracije.

  1.Stvorite dobro okruenje za uèenje

  Strategije za poboljšanjekoncentracije kod djeteta

  Stvorite uvjete koji odgovaraju vaem djetetu i pomozite mu da se lake koncentrira. Razumjeti kakvuokolinupreferira vaedijete, prvi je korakkpoboljanjunjegovekoncentracije.Potrebanmaterijal - drite pri ruci sve to vam je potrebno za obavljanje zadatka ili pisanje zadaæe, kakovae dijete ne bi moralo ustajati kad mu neto zatreba. Sve potrebne knjige i biljenice, bojice, olovke,pa èak i vodamogu se staviti na ili u blizinu stola. Sve to pomae djeci koncentrirati se na ono to rade iposvetiti panju trenutnomzadatku.Drugi vanjski èimbenici koje treba izbjegavati: svjetlo preslabo / prejako, temperatura previsoka /preniska, vremenski rokovi, napetaatmosfera, obeshrabrujuæe rijeèi ...

  2. Odstranite sve što moe ometati dijete (televizija, razgovor, glazba, telefon)

  Uredno, tihookruenje - djecanemogu filtrirati buku i kretanja oko sebe. Stoga stvorite takvookruenjeza vae dijete da semoe koncentrirati.Maknite iz blizine druge ljude, igraèke, iskljuèite sve izvore buke(nemojte npr. nikad traiti od djeteta da pie zadaæu u blagovaonici u kojoj vi imate goste). Da bi se vaedijetemoglo koncentrirati na odreðenu stvar tijekom dueg vremenskog razdoblja, potrebnomu je tojemoguæemanjeometanja.Morate stvoriti ugodnu atmosferu bez televizora, radija, videa ili sliènog. Ako je vae dijete zauzetozadatkom, nemojte sjediti u blizini i razgovarati s nekim drugim ili gledati televiziju. Znatieljni um

  artrea.com.hr

 • 20

  3. Skratite vrijeme koje dijete provodi ispred televizora, raèunala i raznih gadgeta

  Umjesto da djetetu dajete elektronièke igre, dajte mu tradicionalne, fizièke igre. Kupite mu stvari kojepotièu kreativnost i razmiljanje dok se zabavlja. Nemojte dijete zatrpati velikom kolièinom igraèaka jeræe na taj naèin samo prebacivati svoju panju s jedne stvari u drugu. Bolje je da imamanje igraèaka, alitakvihda ihmoekreativnokoristiti i kombinirati uvijek iznova.Postavite ogranièenje na vrijeme provedeno na internetu i ispred televizora. Odredite u koje vrijeme ikoliko dugo se dijete moe dnevno koristiti internetom ili gledati televiziju. Djeca kopiraju sve to radeodrasli okonjih. Buditeprimjer - gledajtemanje televiziju i koristite telefonkraæe.Studije pokazuju da gadgeti (mobilni telefoni, Play-Station i sl.) smanjuju svjesnu panju imemoriju koddjece tebi ih trebalo koristiti rijetko.Moe li vaedijete sjediti ispred televizora dulje od sat vremena, a sdruge stranemu je teko usredotoèiti se na zadatak iz matematike 15minuta? Vrsta koncentracije kojavee djecu ispred ekrana naziva se "hiperfokus". Ovo je stanje u kojem se moe usredotoèiti samo najednu stvar i potpuno se odvoji od ostatka okoline. Vrsta koncentracije koja je djeci potrebna u nastavi iobavljanju kolskih zadataka naziva se "svjesna usredotoèenost". Istraivanja pokazuju da previevremena pred ekranom oteava djetetu razviti takvu - svjesnu koncentraciju. Zato pokuajte svojedijete to vie ukljuèiti u aktivnosti koje zahtijevaju aktivno sudjelovanje kako bi se razvila njihovasvjesnakoncentracija.

  4. Postavite ciljeve

  Ciljevi koje postavljate djetetu moraju biti ostvarivi. Podijelite vrijeme uèenja u nekoliko kategorija -uèenje, rjeavanje zadaæe i td. Pripremite raspored za sve aktivnosti kao npr.: vrijeme za igru, vrijeme zauèenje, vrijeme za hobije itd. To æe takoðer pomoæi vaem djetetu da razvije svoje organizacijskesposobnosti.Pohvalite dijete ili ga nagradite nekom simboliènom nagradom kada uspije odraditi sve svoje tjednezadatke.

  djetetauvijek æe lakoprivuæi netodrugoublizini - kaonpr. televizor, braæa i sestre koji se igraju, otvoreniprozor koji gleda na igralite, razni gadgeti ili èak mala igraèka koja lei u kutu sobe. Pogotovo kada je upitanju posao koji zahtijeva koncentraciju - poput zadaæe. Stoga se pobrinite da vae dijete radi svojuzadaæubudebezometanja.U idealnom sluèaju, svi bi ureðaji, ukljuèujuæi televizore, iPad-ove, mobitele itd. trebali biti iskljuèeni ilipohranjeni u drugoj prostoriji. Ako dijete treba koristiti raèunalo zauèenje ili zadaæu, pobrinite sedagakoristi samozauèenje i zanitadrugo.

  To vrijedi i za va mobilni telefon.

  artrea.com.hr

 • 21

  6. Dnevne obaveze / odgovornosti

  Dajtedjetetu svakodnevneobaveze.Jednostavni dnevni zadacimogupoboljati koncentraciju.Dajtedjetetu zadatkeu skladu suzrastomkaoto su, na primjer, postavljanje stola, pripremanje sendvièa, sortiranje èaa u ormaru, sortiranje èarapapo boji i slièno. Redovito mijenjajte zadatke kako vae dijete ne bi izgubilo interes. Uvijek govoritedjetetukoliko je vrijednanjegovapomoæ - to èini dijeteponosnim imotiviranim.

  7. Pripremite dijete za sljedeæi zadatak

  Pripremite dijete unaprijed za sljedeæi zadatak. Ako je vae dijete zauzeto nekom svojom aktivnoæu,recitemuto treba sljedeæeuèiniti, alimudajtenekolikominutada zavri zapoèetuaktivnost.

  8. Èinite pauze

  Prepoznajteogranièenja vaegdjeteta s obziromnaduljinu vremenanakoje sedijetemoeusredotoèitina neki zadatak. Radite kratke stanke; vrijeme koncentracije je u prosjeku 20-40 min. Ako dijete imamoguænost kratkog odmora nakon isteka tog vremena, tomupomae da se bolje usredotoèi na sljedeæizadatak! Takoðer moe biti od pomoæi ako dijete u razdoblju odmora radi neto potpuno drugaèije. Naprimjer, pokuajte izmjenjivati aktivnost pisanja domaæe zadaæe s kretanjem (30 minuta èitanja sa 5minuta skakanjana trampolinu).

  5. Rutina i planiranje

  Zadajte rutinu koju treba slijediti. Rutina pomae djeci da se naviknu na plan uèenja. Ne samo da topomaeuupravljanju vremenom, veæpomaeuprogramiranjudjetetovogmozgada znakad trebauèiti.A topomaepoveæanju sposobnosti koncentracijedjeteta koduèenja.

  artrea.com.hr

 • 11. Vjebajte jednostavne vjebe disanja

  Dovoljna kolièina kisika pomae mozgu da ispravno funkcionira. Stoga, neka vae dijete radi nekejednostavne vjebe disanja. Moete ih raditi i zajedno - dijete moe izvoditi vjebe disanja u sobi, blizuprozora, na terasi ili u vrtu.Zamolite dijete da legne na leða i stavite mu plianu ivotinju na trbuh. Zatim ga zamolite da dubokoudahne i podigne igraèku to je vie moguæe bez dodirivanja. Ako se igraèka podie visoko, pluæa suispunjena zrakom.

  22

  12. Igrajte zabavne kreativne igre

  Vae dijete æe uivati ako je tema zabavna. Provedite slobodno vrijeme i vikende uz zabavne igre zakoncentraciju. Ukljuèite svoje dijete u aktivnosti koje zahtijevaju aktivno sudjelovanje kako bi razvilosvjesnukoncentraciju. Tomogubiti i jednostavne igrepoputÈovjeèene ljuti se, igre s kartama,Memory,Puzzle,Monopoly i td.

  9. Podijelite veæe zadatke na manje

  Ponekad je djeci preteko odraditi zadatak u jednomkomadu. Lake je kada se dugotrajni ili teki zadacipodijele namanje, lake ostvarive zadatke, tako da dijete po zavretku svakogmanjeg dijela ima osjeæajuspjeha, a togamotiviradanastavi.

  10. Utvrdite sustav nagraðivanja

  Djeca se moraju osjeæati motivirano za obavljanje svojih zadataka. Moraju se osjeæati uspjeno kadaodrade zadatak. To im pomae da ostanumotivirani i usredotoèeni na veæe i bolje rezultate. Kada viditeda se vae dijete popravilo i da bolje obavlja stvari, nagradite ga neèim jednostavnim - simboliènanagrada koja potièe motivaciju ali ne izaziva potrebu da sljedeæi put bude nagraðeno neèim boljim iliveæim jeru tomsluèajupotièemopogrenumotivaciju koddjeteta.

  13. Drijemanje i odmor

  Adekvatno spavanje i odmor osvjeavaju um i poveæavaju koncentraciju. Drijemanje u trajanju od 20minutanakonkole ili poslijepodnepoveæava sposobnost koncentracije.

  artrea.com.hr

 • 23

  15. Dodatne napomene

  l

  l

  l

  l

  ll

  l

  Budite strpljivi i pokuajte razumjeti svoje dijete. Nikada nemojte pokazivati razdraljivost,ostanitemirni i nemojtepostavljati prevelikaoèekivanja.Manje stresa - Stres smanjuje koncentraciju. Samo zainteresirano i oputeno dijete moe seuèinkovitousredotoèiti.Dajte djetetu vremena za odmor kada mu padne koncentracija. Oputanje izmeðu zadataka jekljuèno.Napomena: to jedijetemlaðe, pauzebi trebalebiti èeæe.Djeca ponekad lake uèe ili rade domaæu zadaæu dok sjede ili èak lee na podu. Iskuajte raznevarijante i drite se verzije kojadajenajbolji rezultat.Najbolje aktivnosti za vjebanje koncentracije koddjece suonekoje zahtijevaju razmiljanje.Èitanje naglas je vano. Redovito èitajte djetetu. Postoji malo boljih naèina da kod djetetarazvijate koncentraciju.Pokuajte sa svojim djetetom uvijek zavriti zapoèetu aktivnost ili igru. Ako zajedno listateslikovnicu, nemojte prekidati sve dok ne doðete do kraja prièe i nemojte dopustiti da vas pri tomometaju vanjski faktori. Buditeprimjer svomdjetetu.

  14. Zdrava prehrana, tjelesna aktivnost i spavanje

  Zdrava prehrana izravno je povezana s djetetovom sposobnoæu koncentracije, a postoje i raznenamirnice koje poveæavaju koncentraciju djeteta. Istraivanja pokazuju da konzumiranje povræa i voæasnabdijeva tijelo antioksidansima, topakpotièemodanu funkciju.Brinite se da vae dijete pije dovoljno tekuæine. Dijete predkolskog uzrasta treba popiti i po litru vode,èaja ili sokadnevno.Akomozakpati odnedostatka tekuæine, toutjeèena sposobnost koncentracije.Fizièke aktivnosti kao to su trèanje, vonja bicikla, igranje nogometa i sl. nisu dobre samo za tijelo, veæ izamozak.Neka vaedijete boravi na svjeemzraku svaki dan. Topomaedjeci da sebolje usredotoèenaonoto rade.Spavanje je vaan dio dnevne rutine svakog djeteta. Kvalitetan noæni odmor moe uèiniti èuda i kododraslih, a kod djece ima posebno znaèenje. Djeci je potrebno 8-10 sati sna dnevno, ovisno o dobi. Akovae dijete ima naviku kasno iæi na spavanje, promijenite ciklus i utvrdite rutinu. Pomozite djetetu dakrene ranije na spavanje kako bimoglo due spavati. Nedostatak sna utjeèe na koncentraciju kod djece iveoma je vano odravanje normalnog ritma i duljine sna. Zato se pobrinite da vae dijete svakog danadovoljno spava i danavrijemeodlazi napoèinak.Redovito zraèitedjeèju sobu.

  Autor: Mirjana Martan Slike preuzete: 123rf.com © 2019 www.artrea.com.hr

 • artrea.com.hr

  Vje be koncentracije za djecu :

  Interaktivne vje be :

  E-vje benice :