Click here to load reader

Komunikacja międzykulturowa

 • View
  45

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Komunikacja międzykulturowa. dr Anna Zajenkowska 2011. Komunikacja międzykulturowa. Barnga – gra symulacyjna Proces komunikacyjny Filtry w procesie komunikacji międzykulturowej Kultury wysokiego kontekstu versus kultury niskiego kontekstu Zależność od pola versus niezależnośc od pola - PowerPoint PPT Presentation

Text of Komunikacja międzykulturowa

 • dr Anna Zajenkowska2011

 • Barnga gra symulacyjnaProces komunikacyjnyFiltry w procesie komunikacji midzykulturowejKultury wysokiego kontekstu versus kultury niskiego kontekstuZaleno od pola versus niezalenoc od pola Ja niezalene versus Ja zaleneWymiary kulturowe wedug:Hofstede Schwartza Hampdena-Turnera i Trompenarsa

 • Barnga gra symulacyjnaBrak informacji rne zasady w kadej grupieKonflikt gracze przechodz do innej grupy Midzykulturowe dowiadczenie ludzie myl/wierz, e maj takie same normyMini szok kulturowy odkrycie, e normy s rneZrozumienie i pogodzenie si z rnicami = efektywna graBarnga pozwala na stworzenie sytuacji, w ktrej uczestnicy dowiadczaj mini szoku kulturowego wynikajcego z nowego sposobu komunikacji.Thiagarajan, S., Thiagarajan, R. (2006). Barnga: A Simulation Game on Cultural Clashes. London and Boston: Intercultural Press

 • ALBOOsoba AOsoba Bsprzenie zwrotnekomunikatFILTRYFILTRYZROZUMIEProces komunikacyjnyW procesie komunikacji midzykulturowej istnieje szereg filtrw, ktre wpywaj na znaczenie wypowiadanych sw i na ich rozumienie.

 • Filtry w procesie komunikacji midzykulturowejKultury wysokiego kontekstu versus kultury niskiego kontekstu

  Kultury wysokiego kontekstu, np.: Japonia, Chiny czy kraje muzumaskie cise kontakty midzyludzkie, wiele znacze komunikowane jest w sposb niedosowny. Sowa stanowi tylko niewielk cze komunikatu, bardzo istotny jest take sposb przekazu.

  Kultury niskiego kontekstu, np.: kraje Europy Zachodniej, czy Ameryki Pnocnej - kontakty bezporednie s rzadsze i zazwyczaj maj jaki konkretny powd, informacja jest przekazywana wprost. Znaczenie ma gwnie komunikat werbalny, brak podtekstw, mowa ciaa i kontekst wypowiedzi nie wpywaj istotnie na tre komunikatu, a take go nie zmieniaj.

  Hall, E. T. (1976). Beyond Culture. New York: Doubleday

 • Filtry w procesie komunikacji midzykulturowejZaleno od pola versus niezaleno od pola

  Styl poznawczy np.: lepsze zapamitywania i kojarzenie przedmiotw czy zdarze w konkretnym kontekcie.

  Masuda, T. i Nisbett, R. E. (2001). Attending holistically vs. analytically: Comparing the context Sensitivity of Japanese and Americans. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 922-934. Matsumoto, D., Juang, L. (2007). Psychologia midzykulturowa. Gdansk: GWP

 • Ja niezalenePrzedstawiciele kultur Zachodnich w przewaajcej mierze prezentuj ja niezalene - jednostki skupiaj si na swoich indywidualnych zdolnociach, cechach, celach, preferencjach i nie maj oporw przed mwieniem o nich publicznie przed innymi ludmi.

  Ja zaleneW przypadku wikszoci mieszkacw Azji, ja jest poczone i zalene od innych oraz od kontekstu. W przypadku ja zalenego - gwnym celem bdzie dopasowanie si do innych i zachowanie wspzalenoci.

  Markus, H., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224-253. Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991a). Cultural variation in the self-concept. In G. R. Goethals & J. Strauss (Eds.), Multidisciplinary perspectives on the self. (pp. 18-48). New York: Springer-Verlag.

  Filtry w procesie komunikacji midzykulturowej

 • Mowa CiaaKontakt wzrokowyProksemika (dystans spoeczny) Dotyk

  Zachowania ludzi w danej kulturze zwizane s z obowizujcymi w nich normami i zasadami. W celu ich lepszego zrozumienia mona odwoa si do wymiarw kulturowych, np. wedug: Hofstede Schwartza Hampdena-Turnera i TrompenarsaFiltry w procesie komunikacji midzykulturowej

 • Hofstede

  Dystans Wadzy - Power Distance (PDI) Indywidualizm/Kolektywizm - Individualism (IDV) Msko/Kobieco - Masculinity (MAS) Unikanie Niepewnoci - Uncertainty Avoidance (UAI) Orientacja Czasowa Odlega - Long-Term Orientation (LTO) Hofstede, G. (1996). Cultures and Organizations: Software of the Mind. New York: McGraw-Hill

  Wymiary kultury

 • Zakorzenienie - EmbeddednessChierarchia - HierarchyMistrzostwo - MasteryAutonomia intelektualna - Intelecuall AutonomyAutonomia Afektywna - Affective AutonomyEgalitaryzm - EgalitarianismHarmonia - Harmony

  Schwartz, S. H. (2006). As transnational education programmes continue to proliferate, A Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications. Comparative Sociology, 5/ 2-3, 138-180

  Wymiary kulturySchwartz

 • Hampden-Turner i Trompenars

  Uniwersalizm a Partykularyzm (Universalism versus Particularism) Indywidualizm a Kolektywizm (Communitarianism versus Individualism) Powcigliwo a Emocjonalno (Neutral versus Emotional) Wycinkowo a Caociowo (Defuse versus Specific Cultures) Osiganie a Przypisywanie statusu (Achievement versus Ascription) Stosunek do czasu (Human-Time relationship) Stosunek do natury (Human-Nature relationship)

  Hampden-Turner, Ch., Trompenaars, F. (1997). Riding the Waves of Culture. New York: McGraw-Hill

  Wymiary kultury

 • Dzikuj

  ******Independent versus intradepended construal of self****