14
Kolegij: MONETARNA POLITIKA Zadaci za vježbu 1 KOLOKVIJ SVEUČILIŠTE U ZAGREBU SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ekonomski fakultet Zagreb Ekonomski fakultet Zagreb Zagreb, 2012. Zagreb, 2012.

Kolegij: MONETARNA POLITIKA

  • Upload
    bree

  • View
    149

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ekonomski fakultet Zagreb. Kolegij: MONETARNA POLITIKA. Zadaci za vježbu 1 KOLOKVIJ. Zagreb, 2012. Zadatak 1. Popunite danu tablicu za razdoblje t = 0 i t = 1 uz sljedeće pretpostavke: banka je dobila kredit od druge banke u iznosu 8 n.j. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Kolegij: MONETARNA POLITIKA

Kolegij:MONETARNA POLITIKA

Zadaci za vježbu1 KOLOKVIJ

SVEUČILIŠTE U ZAGREBUSVEUČILIŠTE U ZAGREBUEkonomski fakultet ZagrebEkonomski fakultet Zagreb

Zagreb, 2012.Zagreb, 2012.

Page 2: Kolegij: MONETARNA POLITIKA

Zadatak 1.

• Popunite danu tablicu za razdoblje t = 0 i t = 1 uz sljedeće pretpostavke:

– banka je dobila kredit od druge banke u iznosu 8 n.j.– stopa obvezne rezerve iznosi 20%. a rezerve likvidnosti

10%, h = 40%

Page 3: Kolegij: MONETARNA POLITIKA

t = (-1) t = 0 t = 1

AKTIVA

1. Račun za namiru kod središnje banke

4.4

1.1. Rezerve likvidnosti 4.4

1.2. Višak likvidnosti 0

2. Izdvojena obvezna pričuva 13.2

3. Odobreni krediti 78.4

UKUPNO AKTIVA 96

PASIVA

1. Depoziti 66

1.1. Depoziti po viđenju 44

1.2. Oročeni depoziti 22

2. Primljeni krediti 26

3. Kapital 4

UKUPNO PASIVA 96

Page 4: Kolegij: MONETARNA POLITIKA

t = (-1) t = 0 t = 1

AKTIVA

1. Račun za namiru kod središnje banke

4.4 12.4 6.96

1.1. Rezerve likvidnosti 4.4 4.4 4.72

1.2. Višak likvidnosti 0 8 2.24

2. Izdvojena obvezna pričuva 13.2 13.2 13.84

3. Odobreni krediti 78.4 78.4 86.4

UKUPNO AKTIVA 96 104 107.2

PASIVA

1. Depoziti 66 66 69.2

1.1. Depoziti po viđenju 44 44 47.2

1.2. Oročeni depoziti 22 22 22

2. Primljeni krediti 26 34 34

3. Kapital 4 4 4

UKUPNO PASIVA 96 104 107.2

Page 5: Kolegij: MONETARNA POLITIKA

Zadatak 2.

• Popunite danu tablicu za razdoblje t = 0 i t = 1 uz sljedeće pretpostavke:

– banka je prodala trezorske zapise u iznosu 8 n.j.– stopa obvezne rezerve iznosi 20%, a rezerve likvidnosti

10%, h = 40%

Page 6: Kolegij: MONETARNA POLITIKA

t = (-1) t = 0 t = 1

AKTIVA

1. Račun za namiru kod središnje banke 4.4

1.1. Rezerve likvidnosti 4.4

1.2. Višak likvidnosti 0

2. Izdvojena obvezna pričuva 13.2

3. Odobreni krediti 70.4

4. Trezorski zapisi 8

UKUPNO AKTIVA 96

PASIVA

1. Depoziti 66

1.1. Depoziti po viđenju 44

1.2. Oročeni depoziti 22

2. Primljeni krediti 26

3. Kapital 4

UKUPNO PASIVA 96

Page 7: Kolegij: MONETARNA POLITIKA

t = (-1) t = 0 t = 1

AKTIVA

1. Račun za namiru kod središnje banke 4.4 12.4 6,96

1.1. Rezerve likvidnosti 4.4 4.4 4,72

1.2. Višak likvidnosti 0 8 2,24

2. Izdvojena obvezna pričuva 13.2 13.2 13,84

3. Odobreni krediti 70.4 70,4 78,4

4. Trezorski zapisi 8 0 0

UKUPNO AKTIVA 96 96 99,2

PASIVA

1. Depoziti 66 66 69,2

1.1. Depoziti po viđenju 44 44 47,2

1.2. Oročeni depoziti 22 22 22

2. Primljeni krediti 26 26 26

3. Kapital 4 4 4

UKUPNO PASIVA 96 96 99,2

Page 8: Kolegij: MONETARNA POLITIKA

• Popunite danu tablicu za razdoblje t = 0 i t = 1 uz sljedeće pretpostavke:

– banka je primila nove depozite po viđenju u iznosu 15 n.j.– stopa obvezne rezerve iznosi 20%, a rezerve likvidnosti

10%, h = 40%

Zadatak 3.

Page 9: Kolegij: MONETARNA POLITIKA

t = (-1) t = 0 t = 1

AKTIVA

1. Račun za namiru kod središnje banke 4.4

1.1. Rezerve likvidnosti 4.4

1.2. Višak likvidnosti 0

2. Izdvojena obvezna pričuva 13.2

3. Odobreni krediti 70.4

4. Trezorski zapisi 8

UKUPNO AKTIVA 96

PASIVA

1. Depoziti 66

1.1. Depoziti po viđenju 44

1.2. Oročeni depoziti 22

2. Primljeni krediti 26

3. Kapital 4

UKUPNO PASIVA 96

Page 10: Kolegij: MONETARNA POLITIKA

t = (-1) t = 0 t = 1

AKTIVA

1. Račun za namiru kod središnje banke 4.4 16,4 9,26

1.1. Rezerve likvidnosti 4.4 5,9 6,32

1.2. Višak likvidnosti 0 10,5 2,94

2. Izdvojena obvezna pričuva 13.2 16,2 17,04

3. Odobreni krediti 70.4 70,4 80,9

4. Trezorski zapisi 8 8 8

UKUPNO AKTIVA 96 111 115,2

PASIVA

1. Depoziti 66 81 85,2

1.1. Depoziti po viđenju 44 59 63,2

1.2. Oročeni depoziti 22 22 22

2. Primljeni krediti 26 26 26

3. Kapital 4 4 4

UKUPNO PASIVA 96 111 115,2

Page 11: Kolegij: MONETARNA POLITIKA

• Popunite danu tablicu za razdoblje t = 0 i t = 1 uz sljedeće pretpostavke:

– banka je primila nove oročene depozite u iznosu 10 n.j.– stopa obvezne rezerve iznosi 20%, a rezerve likvidnosti

10%, h = 40%

Zadatak 4.

Page 12: Kolegij: MONETARNA POLITIKA

t = (-1) t = 0 t = 1

AKTIVA

1. Račun za namiru kod središnje banke 4.4

1.1. Rezerve likvidnosti 4.4

1.2. Višak likvidnosti 0

2. Izdvojena obvezna pričuva 13.2

3. Odobreni krediti 70.4

4. Trezorski zapisi 8

UKUPNO AKTIVA 96

PASIVA

1. Depoziti 66

1.1. Depoziti po viđenju 44

1.2. Oročeni depoziti 22

2. Primljeni krediti 26

3. Kapital 4

UKUPNO PASIVA 96

Page 13: Kolegij: MONETARNA POLITIKA

t = (-1) t = 0 t = 1

AKTIVA

1. Račun za namiru kod središnje banke 4.4 12,4 6,96

1.1. Rezerve likvidnosti 4.4 4,4 4,72

1.2. Višak likvidnosti 0 8 2,24

2. Izdvojena obvezna pričuva 13.2 15,2 15,84

3. Odobreni krediti 70.4 70,4 78,4

4. Trezorski zapisi 8 8 8

UKUPNO AKTIVA 96 106 109,2

PASIVA

1. Depoziti 66 76 79,2

1.1. Depoziti po viđenju 44 44 47,2

1.2. Oročeni depoziti 22 32 32

2. Primljeni krediti 26 26 26

3. Kapital 4 4 4

UKUPNO PASIVA 96 106 109,2

Page 14: Kolegij: MONETARNA POLITIKA

SRETNO NA KOLOKVIJU