Click here to load reader

Kertas Soalan Asg Ishak

  • View
    243

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

f

Text of Kertas Soalan Asg Ishak

Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan MizanPentafsiran Kerja Kursus Projek(Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan)Kursus: PJPJM 3152Tempoh : 6 mingguTarikh Mula: 15 Julai 2015

Tarikh Serahan : 28 Sept 2015

Program: PISMPSemester/Tahun:

6/2015

Ambilan Jan2013

Kumpulan

Disediakan Oleh:

Che Ishak bin Ismail

Disahkan oleh:

Penyelaras KursusKetua jabatan

Nama & Tandatangan

Tarikh:

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN BESUTJADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK

JABATAN :PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATANKOD DAN NAMA KURSUS :PJM 3152 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKANKUMPULAN :PISMP PENDIDIKAN JASMANISEMESTER :KEENAM

Tarikh Mula15 Julai 2015Tarikh Hantar28 September 2015

Hasil Pembelajaran kursus:1. Menjelaskan konsep ujian, pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani dan sukan; 2. Memilih, merancang dan mengurus ujian, pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani dan sukan; 3. Mempamerkan amalan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran.4. Menginterpretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan mengenai ujian, pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani dan sukan; 5. Menganalisis data data dan maklumat yang dikumpul dengan statistik deskriptif dan penggunaan perisian SPSS.

Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2, 4 dan 5

Objektif Projek:

1. Dapat mengaplikasikan teknik mengukur dan mengumpul data.2. Mengenalpasti bateri ujian yang dipilih berdasarkan komponen kecergasan.3. Melakukan rujukan dan riview bagaimana dapatan dari kajian lepas4. Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan tugasan.

Spesifikasi Tugasan

TopikTUGASANWAJARANCATATAN

Setiap Kumpulan (3 orang) Pilih salah satu tajuk:1. Mengukur kecergasan aerobik:2. Mengukur komposisi badan3. Mengukur kecergasan kanak-kanak dan aktiviti fizikal (SEGAK)4. Mengukur kemahiran sukan5. Mengukur pengetahuan sukan/psokologi sukan6. Mengukur kecergasan anaerobik7. Mengukur fleksibiliti/kelenturan.8. Mengukur ketangkasan9. Mengukur Kelajuan10. Mengukur Kuasa.

A. Anda dikehendaki menyelidik dan membuat rujukan sejarah dan review kaedah pengukuran yang dipilih. Bincangkan bagaimana ujian tersebut dijalankan dan akhirnya menjadi ujian yang sah. Mantapkan kerja anda dengan senarai rujukan ( Sekurangnya 5 rujukan)

B. Mengelolakan Pentadbiran ujian dan penilaian garis panduan ujian dan pengukuran yang dipilih prosedur pengujian yang berkesan jenis ujian psikomotor isu pengukuran kemahiran kelasifikasi ujian kemahiran pengujian keupayaan motor Bagaimana data diproses. Rujukan norma. Menyatakan tujuan penilaian dan analisis prestasi fizikal, aplikasi pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani dan sukan (amali) .Laporan hendaklah: Saiz A4 Jumlah muka surat 8 12.Font Arial saiz 11 dengan langkauan 1.5.

C. Penulisan Refleksi Kebolehan menganalisis pengalaman yang dilalui semasa penulisan esei dan pembinaan.

40%

50%

10%

Kriteria penilaian keseluruhan:Kandungan.

Perbincangan Kritikal dan reflektifPersembahanOrganisasiBahasaRujukan dan bahan sokongan dari tahun 2005 terkini.

Komitmen: Menunjukkan kesungguhan dengan ciri ciri laporan dan bantuan gambarajah yang sesuai. Berusaha mendapatkan rujukan yang relevan dan terkini.

Menyediakan borang rekod, prosidur bagi kegunaan amali secara lengkap agar data ynag diperolehi dapat dianalisis bagi membantu menterjemahkan pengkuran dan penilaian bateri ujian yang dipilih.

Refleksi:Menunjukan keupayaan pemikiran reflektif dan mencatat refleksi dengan kaedah penulisan refleksi yang kritikal.

Search related