21
Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Kajian geografi tempatan Bentuk muka bumi Bandar Country Homes, Rawang,Selangor dan potensinya berbanding Pulau Jawa,Indonesia

kerja khusus geografi PMR

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: kerja khusus geografi PMR

Sekolah Menengah Kebangsaan

Taman Desa

Kajian geografi tempatan

Bentuk muka bumi Bandar Country Homes,

Rawang,Selangor dan potensinya berbanding

Pulau Jawa,Indonesia

Nama:Muhammad Jeffry Bin Buyung

No K.P:940320-14-5509

Tingkatan:3 Gigih

Tarikh Hantar:30.6.2009

Page 2: kerja khusus geografi PMR

Markah:

Isi kandunganBIL ISI KANDUNGAN HALAMAN

1 Penghargaan

2 Pendahuluan

3 Objektif Kajian

4 Kawasan Kajian

5 Kaedah Kajian

6 Dapatan Kajian

1.BMB dan cirinya.

2.Potensi BMB kepada kegiatan manusia dan

pembangunan Bandar Country Homes.

3.Halangan BMB terhadap kegiatan manusia.

4.Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.

5.Langakh mengurangkan kesan kegiatan manusia

terhadap alam sekitar

7 Rumusan

8 Lampiran

Page 3: kerja khusus geografi PMR

Penghargaan

Alhamdulillah,syukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat juga

saya menyiapkan folio sejarah ini.Tanpa izinnya tidak mungkin saya dapat menyiapkan tugasan

ini.

Saya Muhammad Jeffry Bin Buyung ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu

dan bapa saya yang telah membantu saya dari segi sokongan dan kewangan.Bapa saya

juga banyak memberikan maklumat-maklumat.tambahan.Tugasan saya mungkin

bertambah sukar jika mereka berdua bantuan daripada beliau.Sekalung penghargaan juga

ditujukan kepada pihak sekolah,terutama kepada pengetua S.M.K Taman Desa Puan Zakiah

Binti Isa dan Puan Zaliah guru geografi saya yang telah memberi tunjuk ajar kepada saya untuk

menyiapkan tugasan yang agak sukar ini.Jutaan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah

membantu saya dari segi pengetahuan dan berkongsi bahan semasa membuat kajian folio

sejarah ini.Akhir sekali,saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara

tidak langsung dalam menyiapkan folio bangunan berserjarah ini.JASAMU DIKENANG

Page 4: kerja khusus geografi PMR

Pendahuluan Bagi memenuhi kehendak sukatan pelajaran Peperiksaan Penilaian Rendah (PMR) yang diberi oleh

Kementerian Pelajaran Malaysia, saya Muhammad Jeffry Bin Buyung telah memilih tajuk bentuk muka

bumi Bandar Country Homes dan potensinya berbanding Pulau Jawa.

Tujuan saya memilih kawasan ini sebagai kawasan kajian adalah kerana kawasan ini berhampiran

dengan tempat saya tinggal dan memudahkan lagi kerja-kerja kajian yang perlu saya lakukan. Selain itu,

kos kajian adalah murah kerana saya tidak perlu menaiki bas atau teksi untuk pergi ke kawasan kajian.

Tambahan pula, sambutan dan sokongan penduduk tempatan di sini agak baik, ramah dan mudah

mesra. Mereka memberi galakan dan perhatian kepada saya dalam menghasilkan kajian ini.

Tempoh untuk menjalankan kajian ini memakan masa selama lebih kurang enam bulan bermula

daripada bulan Februari hingga Julai.

Objektif kajian Objektif kajian dalam melaksanakan kajian ini adalah untuk:

Page 5: kerja khusus geografi PMR

1. Mengenalpasti jenis dan pola petempatan di Bandar Country

Homes dan Pulau Jawa,Indonesia.

2. Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi di Bandar Country

Homes dan Pulau Jawa, Indonesia.

3. Mengenalpasti bentuk muka bumi ,potensi Bandar Country

Homes dan Pulau Jawa,Indonesia.

4. Mengenal pasti pekerjaan penduduk Bandar Country Homes dan

Pulau Jawa.

5. Mencadangkan langkah mengurangkan masalah petempatan di

Bandar Country Homes danPulau Jawa,Indonesia

6. Memupuk perasaan bangga terhadap tempat tinggal yang selesa

dan mempunyai pelbagai kemudahan.

Kawasan kajianBandar Country Homes,Rawang,Selangor.

Page 6: kerja khusus geografi PMR

Kawasan kajian saya ialah Bandar Country Homes yang terletak di

utara dari Pekan Rawang. Jarak Bandar Country Homes dari Pekan

Rawang adalah kira-kira 10 kilometer dan 32 kilometer dari pusat

bandar Kuala Lumpur. Kawasan ini adalah di bawah pentadbiran Majlis

Perbandaran Selayang.

Pandang darat fizikal ialah dari kawasan perladangan kepada

pembinaan sekolah,kawasan perumahan, pasar berbangunan,masjid

dan banyak lagi.Keluasan Bandar Country Homes seluas 730 hektar.

KAEDAH KAJIAN

Semasa menjalankan kajian ini, saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mendapatkan

maklumat:

Page 7: kerja khusus geografi PMR

1. PEMERHATIAN

Kaedah ini penting untuk melihat apa yang ada di kawasan kajian seperti bentuk muka bumi dan lain-

lain yang berkaitan dengan kajian saya. Semua yang dilihat akan dicatat dalam buku catatan untuk

digunakan semasa membuat laporan kajian nanti.

2. RUJUKAN

Kaedah rujukan yang dilakukan ialah dengan merujuk kepada buku teks dan melayari internet selain

merujuk kepada orang sumber seperti ibu bapa dan jiran yang telah lama tinggal di kawasan kajian.

3. TEMU BUAL

Saya telah menemu bual beberapa orang responden yang merupakan penduduk di kawasan kajian.

Dapatan kajian8.1.bentuk muka bumi Bandar Country Homes dan Pulau Jawa

Bentuk muka Bandar country homes terdiri daripada kawasan yang

beralun.Disamping itu terdapat juga kawasan tanah pamah.Ketinggian

Page 8: kerja khusus geografi PMR

kawasan Bandar Country Homes secara umumnya adalah lebih kurang

300 meter dari aras laut.Bahagian utara Bandar Country Homes lebih

beralun berbanding kawasan yang lain.

Manakala Pulau Jawa merupakan sebuah pulau yang terletak di

tengah-tengah Indonesia.Pulau ini dikelilingi oleh Lautan Hindi

disebelah barat dan Lautan China Selatan di sebelah timur.Di Pulau

Jawa terdapat gunung berapi yang masih aktif seperti Gunung Merapi

dan Mahameru.

Oleh itu kita perlu bersyukur kerana kawasan kediaman

kita tidak mempunyai dugaan alam yang dasyat.Selain itu juga kita perlu

mempunyai semangat cinta akan negara kerana mempunyai sebuah

negara yang kurang berlaku bencana alam.

8.2potensi BMB kepada kegiatan manusia dan pembangunan di BCH.

Bandar Country Homes mempunyai tanah yang rata.selain itu juga lebuh raya yang

berdekatan(hanya 3 kilometer dari Bandar Country Homes)mengambil masa selama 10 minit

jika menaiki kenderaan.Oleh yang demikian purata penduduk Bandar Country Homes bekerja di

kawasan-kawasan bandar besar seperti Kuala Lumpur,Petaling Jaya,Shah Alam dan banyak

lagi.

Di Bandar Country Homes terdapat beberapa perniagaan yang dijalankan oleh penduduk

Page 9: kerja khusus geografi PMR

dan orang luar. contoh perniagaan yang dijalankan ialah membuka restoran kedai runcit dan

banyak lagi.Selain itu juga kegiatan perniagaan di Bandar Country Homes boleh dibuktikan

dengan adanya kilang lampin bayi yang terdapat di Bandar Country Homes.

Pulau Jawa juga mempunyai potensi dari segi bentuk muka buminya.Bentuk muka bumi

Pulau Jawa yang sesuai untuk dijadikan kawasan pertanian.Selain itu jugaPulau Jawa

mempunyai tanah yang subur ini disebabkan kerana tanah di Pulau Jawa adalah bekas tanah

gunung berapi.Pulau Jawa juga menjadi tumpuan pelancong kerana mempunyai banyak tempat

menarik seperti gunung merapi

Penduduk yang menetap di Bandar Country Homes amat bersyukur kepada Tuhan kerana

kawasan Bandar Country Homes adalah kawasan tanah pamah yang rata . Begitu juga dengan penduduk

Pulau Jawa yang bersyukur dan berterima kasih kerana Pulau Jawa mempunyai tanah aluvium

yang subur untuk kegiatan menanam padi.

8.3Halangan Bentuk muka bumi Kepada Manusia

Bandar Country Homes mempunyai beberapa halangan diantaranya

kesesakan jalan raya yang hanya berlaku di satu kawasan diwaktu

tengahhari kerana purata pelajar pulang sekolahdiwaktu tengahhari ini

disebabkan oleh lokasi empat sekolah yang bersebelahan iaitu S.M.K

Taman Desa,S.K Taman Desa,S.K Taman Desa,dan SRA Al-Furqan.

Page 10: kerja khusus geografi PMR

Pulau Jawa juga mempunyai beberapa halangan diantaranya ialah

bentuk muka bumi yang berbukit dan mempunyai risiko yang amat

besar terjadinya tanah runtuh. Selain itu juga Pulau Jawa terdapat

gunung berapi yang masih aktif.

Melalui daripada kajian yang telah saya jalankan, saya berbangga dan

bersyukur menjadi rakyatMalaysia kerana dapat hidup dengan aman

dan selesa.

8.4 kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar

Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar yang berlaku di Bandar Country Homes,Rawang

ialah pencemaran udara yang disebabkan oleh jumlah penduduk memakai kenderaan

bertambah.Selain itu juga,asap kilang yang terletak berhampiran Bandar Country Homes.

Tambahan pula, saya juga mendapati sesetengah kawasan kajian saya mengalami masalah sistem

saluran perparitan yang tidak diselenggara dengan baik. Ketika hujan, air tidak dapat mengalir dengan

Page 11: kerja khusus geografi PMR

lancer disebabkan sikap segelintir penduduk yang selalu membuang sampah ke dalam longkang dan

menyebabkannya tersumbat.

Manakala di Pulau Jawa,masalah yang di hadapi ialah pengunaan racun serangga yang

berleluasa untuk kegunaan pertanian.pengunaan racun serangga yang berleluasa boleh

menyebabkan pencemaran tanih seterusnya tanih tidak menjadfi subur.

Pulau Jawa juga mempunyai penduduk yang terlalu ramai dan menyebabkan kegunaan tanah

yang terhad.Selain itu juga penduduk Pulau Jawa terpaksa tinggal di pinggiran bukit kerana tidak

mempunyai tanah yang lain.

Walau bagaimanapun, saya sebagai penduduk tetap bersyukur dan bangga kerana pihak penduduk di Walau

bagaimanapun, saya sebagai penduduk tetap bersyukur dan bangga kerana pihak penduduk di Bandar Country Homes

berusaha untuk mengurangkan masalah-masalah petempatan. Sehubungan dengan itu, penduduk Pulau Jawa juga

bersyukur kerana kurang berlaku pencemaran di kawasan mereka

8.5 Langkah mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar

Masalah pencemaran udara yang dihadapi dapat ditangani dengan mengadakan kempen kesedaran

kepada penduduk mengenai masalah jerebu yang semakin serius. Kempen ini juga dapat memberi

kesedaran kepada penduduk agar menjaga alam sekitar seperti berkongsi kereta ketempat kerja selain

untuk menjamin kesegaran udara bagi penduduk.

Page 12: kerja khusus geografi PMR

Kedua, masalah sistem parparitan dapat diatasi dengan menyebarkan poster kepada penduduk agar

tidak terus membuang sampah kedalam longkang.Penyebaran poster tentang akibat atau kesedaran

yang berlaku akibat dari pembuangan sampah-sarap ke dalam parit juga akan dapat mengurangkan

masalah perparitan daripada terus teruk.

Manakala di Pulau Jawa pula harus di beri kesedaran kepada petani-petani agar idak menggunakan

racun serangga dan baja kimia secara berleluasa dan menghadkan penggunaan racun serangga.Selain

itu, kerajaan Indonesia perlu mengambil tindakan kepada petani yang menggunakan racun serangga

dan baja kimia yang berlebihan

Selain itu juga,kerajaan Indonesia juga perlu membuka kawasan petempatan yang baru agar dapat

mengurangkan masalah kepadatan penduduk yang serius.

Penduduk di Bandar Country Homes sangat bersyukur kerana terdapat pelbagai kemudahan asas yang

disediakan oleh pihak kerajaan bagi memudahkan kehidupan mereka.Penduduk Pulau Jawa pula

bersyukur kerana tinggal di negara yang aman .

rumusan Jenis petempatan di Bandar Country Homes adalah merupakan sebuah petempatan bandar dan

mempunyai pola petempatan berpusat. Hal ini kerana rumah penduduk dibina dalam keadaan rapat.

Terdapat juga pelbagai infrastruktur dan kemudahan asas dibina berdekatan dengan kawasan kajian.

petempatan berpusat.

Fungsi Bandar Country Homes dibangunkan adalah untuk kawasan petempatan. Selain itu, terdapat

Page 13: kerja khusus geografi PMR

juga sistem kemudahan asas dan sistem pengangkutan dan perhubungan yang disediakan bagi

kemudahan penduduk.

Di kawasan kajian juga mempunyai beberapa masalah seperti masalah pencemaran udara. Ekoran itu,

saya telah membuat kajian cara untuk mengatasi masalah tersebut, iaitu, dengan mengadakan kempen

dan menyebarkan poster kesedaran.

Melalui daripada kajian yang telah saya jalankan, saya berbangga dan bersyukur menjadi rakyat Malaysia

kerana dapat hidup dengan aman dan selesa.

Taburan tempat pekerjaan

Tempat berkerja Bilangan penduduk Kuala Lumpur 43 Bandar Country Homes 4 Rawang 4 Damansara 6 Shah Alam 1 Lain-lain 8

Page 14: kerja khusus geografi PMR

Rujukana)Buku Teks

-Abdul Rahim Mohammad Nor,2008,Geografi tingkatan3,Cerdik Publications Sdn.Bhd,muka surat 196-221

b)Ensiklopedia.

-The New Encyclopedia Britannica volume 21,fifteen edition,2002,Encyclopedia Britannica Inc,Muka surat 216-217

Page 15: kerja khusus geografi PMR

c)Internet

-www.vmgo.com/vu/peta+pulau+jawa.html

- en.wikipedia.org/wiki/Bandar_Country_Homes