51

Click here to load reader

Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

SULIT 1511/1 Sains Kertas 1 Ogos 2013 1 ¼ jam

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013

ANJURAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

SAINS

Kertas 1

Satu jam lima belas minit  

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

MAKLUMAT UNTUK CALON

1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan objektif. 4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap jawapan. 5. Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.

Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. 7. Satu senarai rumus disediakan di bawah. 8. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan.

Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 2: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

2

1 Rajah 1 menunjukkan carta alir sebahagian sistem saraf periferi. Rajah 1 Namakan sistem saraf X?

A

Pusat

B Spina C Kranium D Autonomi

2 Rajah 2 menunjukkan sejenis neuron.

Rajah 2

Nyatakan fungsi neuron tersebut.

A Menerima dan menghantar impuls dari organ deria ke sistem saraf pusat B Menyambungkan impuls dari neuron deria dengan neuron motor C Membenarkan impuls bergerak dalam satu arah sahaja D Membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor

Sistem saraf periferi

Sistem saraf soma Sistem saraf X

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 3: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

3

3 Rajah 3 menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh dua ahli gimnastik.

Rajah 3 Antara A, B, C dan D, bahagian manakah pada otak yang terlibat dalam aktiviti pada Rajah 3?

4 Ali terserempak dengan seekor ular tedung. Degupan jantungnya tiba-tiba

bertambah, kadar pernafasannya meningkat dan bergegas lari meninggalkan tempat tersebut. Kelenjar endokrin yang manakah terlibat dengan situasi ini?

A

B

C

D

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 4: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

4

5 Proses untuk menghasilkan gamet ialah

A mutasi B mitosis C meiosis D persenyawaan 6 Rajah 4 menunjukkan kacuk silang bagi dua ekor kucing.

Rajah 4

B mewakili gen dominan untuk warna bulu hitam b mewakili gen resesif untuk warna bulu putih Apakah genotip bagi kedua-dua induk itu?

Jantan Betina A BB BB B BB bb C Bb Bb D Bb bb

Jantan Betina

Induk

Generasi pertama

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 5: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

5

7 Rajah 5 menunjukkan graf bar yang mewakili sejenis variasi. Rajah 5

Sifat manakah yang diwakili oleh graf bar tersebut?

A Ketinggian B Berat badan C Kumpulan darah D Kebolehan menggulung lidah 8 Nukleus mengandungi

A proton sahaja B neutron sahaja C proton dan neutron D proton dan elektron 9 Rajah 6 menunjukkan Jadual Berkala yang tidak lengkap.

Rajah 6 Nombor proton bagi unsur X ialah

A 2 B 3 C 4 D 5

Bilangan murid

Sifat

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 6: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

6

10 Maklumat berikut menunjukkan ciri dan kegunaan bahan Y.

Ciri Kegunaan

Penebat haba Digunakan sebagai pemegang alatan memasak

Apakah bahan Y?

A Zink B Karbon C Bakelit D Aluminium 11 Rajah 7 menunjukkan proses penulenan air laut.

Rajah 7 Apakah perubahan keadaan jirim yang berlaku di dalam kondenser Liebig?

A Gas Cecair B Cecair Gas C Pepejal Cecair D Cecair Pepejal

Termometer

Air laut

KondenserLiebig

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 7: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

7

12 Antara A, B, C dan D, yang manakah merupakan perubahan fizik?

A

Ais lebur menjadi air

B

Pengaratan paku

C

Memasak nasi

D

Lilin menyala

13 Persamaan perkataan berikut menunjukkan satu tindak balas kimia dalam

pengekstrakan logam. Apakah logam X?

A Magnesium B Aluminium C Plumbum D Kalsium 14 Rajah 8 menunjukkan satu alat yang menggunakan sejenis sel.

Rajah 8

Karbon + Oksida logam X Karbon dioksida + Logam X

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 8: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

8

Apakah sel yang digunakan dalam alat tersebut?

A Sel alkali B Sel kering C Bateri nikel-kadmium D Sel argentum zink-oksida 15 Rajah 9 menunjukkan satu botol legap yang menyimpan cecair peluntur.

Rajah 9

Mengapakah cecair peluntur disimpan di dalam botol tersebut?

A Mengelakkan bahan peluntur terkena pancaran cahaya B Mengelakkan bahan peluntur tersejat C Menjimatkan kos D Mudah dipegang 16 Rajah 10 menunjukkan kuasa penembusan bagi sinaran alfa yang dihalang

oleh bahan X.

Rajah 10 Namakan bahan X.

A Kepingan aluminium B Bongkah plumbum C Dinding konkrit D Sehelai kertas

Botol legap

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 9: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

9

17 Rajah 11 menunjukkan proses pelakuran nuklear.

Rajah 11 Antara berikut yang manakah menerangkan proses tersebut?

A Melibatkan pemecahan satu nukleus berjisim besar B Helium yang dihasilkan mempunyai nukleus yang tidak stabil C Dua nukleus ringan bercantum menjadi satu nukleus yang lebih berat D Hanya berlaku apabila nukleus-nukleus mempunyai tenaga kinetik yang

tinggi 18 Rajah 12 menunjukkan perubahan tenaga yang berlaku dalam satu reaktor

nuklear. Rajah 12 Apakah tenaga X?

A Keupayaan B Cahaya C Kimia D Haba

Neutron

Deuterium

Helium

Tritium

Tenaga nuklear

Tenaga X Tenaga kinetik

Tenaga elektrik

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 10: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

10

19 Rajah 13 menunjukkan satu struktur mata manusia. Antara A, B, C dan D, yang manakah berperanan seperti filem dalam sebuah kamera? Rajah 13

20 Rajah 14 menunjukkan sehelai baju kuning di bawah sinaran cahaya sian.

Rajah 14

Apakah warna yang dilihat pada baju tersebut?

A Biru B Hijau C Merah D Kuning 21 Alatan optik yang manakah menggunakan prisma? A Kamera B Periskop C Teleskop D Mikroskop

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 11: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

11

22 Rajah 15 menunjukkan fenomena penyerakan cahaya. Rajah 15 Apakah warna langit yang dilihat oleh seorang pemerhati di P?

A Biru B Indigo C Merah D Kuning 23 Antara berikut yang manakah merupakan aloi? A Aluminium B Kuprum C Gangsa D Zink 24 Persamaan perkataan berikut menunjukkan satu tindak balas kimia yang

menghasilkan ammonia.

Nitrogen + Hidrogen

Ammonia Apakah Y?

A Besi B Nikel C Mangan D Kromium

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 12: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

12

25 Rajah 16 menunjukkan pembuangan bahan sisa industri daripada kilang kimia.

Rajah 16

Manakah antara berikut merupakan kaedah bagi mengawal pencemaran bahan sisa industri daripada kilang tersebut?

A Kawalan biologi B Penggunaan penapis udara C Rawatan kolam pengoksidaan D Penggunaan pemendak elektrostatik 26 Mikroorganisma yang manakah boleh dikelaskan sebagai tumbuhan ringkas? A Alga B Kulat C Bakteria D Protozoa 27 Rajah 17 menunjukkan satu struktur bakteria.

Rajah 17

Namakan struktur P.

A Flagelum B Dinding sel C Membran sel D Bahan nukleus

P

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 13: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

13

28 Apakah jenis keimunan yang diperolehi apabila seseorang disuntik dengan vaksin?

A Keimunan pasif buatan B Keimunan aktif buatan C Keimunan pasif semulajadi D Keimunan aktif semulajadi 29 Antara berikut yang manakah digunakan untuk menghasilkan cuka dan keju? A Alga B Kulat C Bakteria D Protozoa 30 Pekerjaan manakah memerlukan nilai kalori yang paling rendah?

A

Ahli bomba

B

Pesawah

C

Penoreh getah

D

Juru taip

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 14: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

14

31 Jadual 1 menunjukkan nilai kalori beberapa jenis bahan untuk membuat mee hoon goreng.

Bahan masakan Nilai kalori (kJ per 100 g )

Mee hoon 1 504.0

Minyak masak 3 767.0

Daging lembu 1 311.0

Cili merah 99.0 Jadual 1

Aminah ingin menyediakan 400 g mee hoon goreng untuk sarapan pagi. Dia menumis 50 g cili merah dan 100 g daging lembu dengan menggunakan 100 g minyak masak. Hitung nilai kalori mee hoon goreng itu.

A 3 340.50 kJ B 6 717.00 kJ C 11 143.50 kJ D 11 193.00 kJ 32 Seorang pemilik ladang jagung mendapati pokok jagungnya tidak berbunga dan

tidak berbuah. Apakah jenis nutrien yang perlu ditambahkan kepada ladang jagung itu?

A Mangan B Nitrogen C Fosforus D Molibdenum 33 Rajah 18 menunjukkan sebahagian daripada kitar karbon.

Rajah 18

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 15: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

15

Apakah proses X?

A Respirasi B Transpirasi C Fotosintesis D Pembakaran 34 Rajah 19 menunjukkan satu siratan makanan di ladang kelapa sawit.

Rajah 19

Apakah kesan kepada penghasilan buah kelapa sawit dan populasi ular jika tikus dihapuskan?

Penghasilan buah kelapa sawit Populasi ular A Bertambah Bertambah B Berkurang Bertambah C Bertambah Berkurang D Berkurang Berkurang 35 Sistem badan yang manakah akan terganggu apabila terdedah kepada sinar

ultraungu yang berlebihan?

A Sistem saraf B Sistem pencernaan C Sistem pengimunan D Sistem perkumuhan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 16: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

16

36 Persamaan perkataan berikut menunjukkan persamaan bagi penghasilan ester. Antara berikut yang manakah kegunaan bahan X?

A Pelarut bahan kosmetik B Perisa makanan C Minyak pelincir D Baja organik 37 Proses pengekstrakan minyak kelapa sawit melibatkan beberapa peringkat.

Pada peringkat manakah sabut dan biji buah kelapa sawit diasingkan?

A Penurasan B Pencernaan C Penanggalan D Pengekstrakan 38 Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah dalam proses pembuatan

sabun. Urutan manakah yang betul?

A K J L M B M J K L C K J M L D J K L M

J – Tambah air kepada campuran natrium hidroksida dan minyak kelapa sawit K – Didihkan campuran natrium hidroksida dan minyak kelapa sawit L – Turaskan campuran M – Tambahkan garam biasa kepada campuran natrium hidroksida dan minyak kelapa sawit

asid sulfurik Alkohol + asid organik X + air

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 17: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

17

39 Rajah 20 menunjukkan satu proses. Rajah 20 Apakah proses X?

A Penguraian B Pempolimeran C Penggabungan D Penyahpolimeran 40 Rajah 21 menunjukkan satu bahagian pita detik bagi sebuah troli yang

bergerak.

Rajah 21 Kira laju troli tersebut jika jangka masa detik membuat 50 detik per saat.

[Laju = ]

A 50 cm s-1 B 70 cm s-1 C 80 cm s-1 D 100 cm s-1 41 Pernyataan yang manakah menerangkan tentang sistem hidraulik?

A Cecair yang bergerak mempunyai tekanan yang rendah B Molekul-molekul gas mengenakan tekanan pada dinding bekas C Molekul-molekul cecair mengekalkan jarak antara satu sama lain D Tekanan dipindahkan menerusi cecair dengan nilai yang sama ke semua

arah

Polimer Monomer

Proses X

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 18: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

18

42 Rajah 22 menunjukkan sebuah kapal terbang yang sedang bergerak di udara.

Rajah 22

Apakah daya X?

A Berat B Tujah C Angkat D Seretan 43 Rajah 23 menunjukkan satu teknologi yang digunakan dalam pemprosesan

makanan.

Rajah 23 Apakah keburukan pemprosesan makanan yang ditunjukkan di atas?

A Makanan tidak tahan lama B Meningkatkan harga makanan C Tidak membunuh mikroorganisma D Memusnahkan vitamin dalam makanan

X

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 19: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

19

44 Maklumat yang diberikan di bawah menunjukkan dua contoh bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan.

Apakah fungsi bahan kimia tersebut?

A Perisa B Pewarna C Pemanis D Bahan awet 45 Rajah 24 menunjukkan dua jenis makanan yang belum diproses.

Rajah 24 Kaedah yang manakah sesuai digunakan untuk memproses makanan tersebut?

A Penyinaran B Pempasteuran C Penyejukbekuan D Pembungkusan vakum 46 Cermin kereta dibuat daripada A politena B perspeks C melamina D polistirena

Monosodium glutamat Vanila

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 20: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

20

47 Rajah 25 menunjukkan struktur bagi sejenis plastik.

Rajah 25

Antara berikut yang manakah ciri plastik tersebut?

A Keras dan kuat B Takat lebur tinggi C Boleh dikitar semula D Tahan terhadap haba 48 Rajah 26 menunjukkan satu bentuk gelombang.

Rajah 26 Berapakah panjang gelombang?

A 1 B 20 C 40 D 60

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 21: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

21

49 Rajah 27 menunjukkan satu komponen elektronik di dalam radio.

Rajah 27 Apakah fungsi komponen elektronik tersebut?

A Menyimpan cas dan tenaga elektrik B Mengawal magnitud arus di dalam litar C Sebagai suis automatik dengan tiga terminal D Membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja 50 Rajah 28 menunjukkan satu satelit komunikasi.

Rajah 28

Gelombang elektromagnet yang manakah digunakan oleh satelit tersebut?

A Radio B Mikro C Ultraungu D Inframerah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 22: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

SULIT 1511/2 Sains           Nama  : ...............................................................             Tingkatan : .............. Kertas 2 Ogos 2013   

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013 ANJURAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

SAINS

Kertas 2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU  1.  Tulis nama dan tingkatan di ruangan yang        disediakan  di bahagian atas muka surat  ini.          2.  Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan        Bahagian B. Bagi Bahagian C, jawab Soalan 10       dan mana‐mana satu daripada  Soalan 11  atau         Soalan 12.                                3.  Tulis jawapan pada ruangan jawapan yang       disediakan pada kertas soalan.  Kertas tulis tambahan      sekiranya  digunakan, perlu diikat bersama dengan       buku soalan  ini.                    4.  Langkah mengira hendaklah ditunjukkan. 5.  Markah bagi setiap ceraian soalan ditunjukkan       di dalam kurungan [   ]. 6.  Rajah tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 7.  Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh      diprogramkan adalah dibenarkan      

 Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak 

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Bahagian Soalan Markah

A

1

2

3

4

B

5

6

7

8

9

C

10

11

12

Jumlah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 23: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

2

Bahagian A

[20 markah]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1 Seorang pelajar telah menjalankan eksperimen untuk menentukan takat lebur ais dan takat didih air.

Suhu perubahan ais kepada cecair dan gas dicatatkan setiap satu minit. Jadual 1 menunjukkan bacaan termometer untuk eksperimen ini.

Masa/minit 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Suhu/ ºC 0 0 0 20 40 60 80 100

100

Jadual 1

(a) Berdasarkan Jadual 1, lukis graf suhu melawan masa.

[2 markah]

Masa/Minit Masa/ Minit

Suhu/ ºC

Masa/Minit

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 24: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

3

(b) Berdasarkan graf dalam 1(a), nyatakan hubungan antara suhu dengan masa antara minit ke-3 hingga minit ke-6.

………………………………………………………………….………………….……….…

................................................................................................................... [1 markah]

(c) Tandakan takat didih air pada graf dalam 1(a). [1 markah]

(d) Ramalkan suhu air pada minit ke-9.

................................................................................................................ [1markah]

2 Rajah1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan kehadiran

antibiotik ke atas pertumbuhan bakteria. Rajah 1

Selepas dua hari, keadaan campuran dalam setiap tabung uji diperhatikan. Jadual 2 menunjukkan keputusan eksperimen ini.

Tabung uji Kekeruhan campuran

P Jernih

Q Keruh

Jadual 2 (a) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini. (i) Pembolehubah dimanipulasikan ………………………………………………………………………………….

(ii) Pembolehubah dimalarkan ………………………………………………………………………………….

[2 markah ]

Bubur nutrien + Kultur bakteria

+ Antibiotik

Bubur nutrien + Kultur bakteria

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 25: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

4

(b) Nyatakan inferens yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian pada tabung uji P.

……………………………………………………………………………..…………… …………………………………………………………………………..……………… [1 markah ]

(c) Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi antibiotik. ……………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………..…………………… [1 markah]

(d) Tandakan (√) mikroorganisma yang manakah dapat dimusnahkan oleh antibiotik.

[1 markah]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 26: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

5

3 Rajah 2.1 dan Rajah 2.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji keperluan nutrien bagi tumbuhan.

Rajah 2.1

Rajah 2.2 (a) Tulis satu pemerhatian daripada keputusan eksperimen ini. ……………………….……………………….………………………………………… ………………………………………………..………………………………………… [1markah]

(b) Nyatakan satu inferens berdasarkan pemerhatian di Rajah 2.2. …..……………………………………………………………………………….…….. ………………………………………………………………………………………..…

[1 markah]

(c) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini. ….……………………………………………………………………………………….

[1 markah]

Daun kuning

Daun hijau

Daun hijau

Daun hijau

Anak pokok

Anak pokok

Larutan kultur lengkap

Kertas hitam Larutan kultur tanpa nitrogen

Kertas hitam

Selepas 2 minggu

Selepas 2 minggu

Kertas hitam

Anak pokok

Anak pokok

Kertas hitam

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 27: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

6

(d) Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini.

.…………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………….. [1markah]

(e) Nyatakan definisi secara operasi bagi larutan kultur lengkap. ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..

[1 markah]

4 Rajah 3.1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara tekanan dengan luas permukaan.

Rajah 3.2 menunjukkan kesan pada plastisin selepas eksperimen.

.

(a) Berdasarkan Rajah 3.2, ukur dan rekodkan kedalaman lekuk P dan lekuk Q.

P:..................................cm

Q:..................................cm

[2 markah]

(b) Berdasarkan eksperimen, bongkah kayu manakah menghasilkan tekanan yang lebih tinggi?

...............................................................................................................

[1 markah]

Bongkah kayu A

Bongkah kayu B

Lekuk Q

Rajah 3.1

Lekuk P

Rajah 3.2

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 28: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

7

(c) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini.

...............................................................................................................

.................................................................................................................. [1 markah ]

(d) Nyatakan definisi secara operasi bagi tekanan.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

[1 markah ]

Bahagian B

[30 markah]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

5 Rajah 5.1 menunjukkan sistem saraf manusia .

Berdasarkan Rajah 5.1, (a) Namakan saraf P dan Q menggunakan maklumat berikut:

[2 markah ]

Rajah 5.1

Saraf tunjang Saraf autonomi Saraf soma

Sistem saraf periferi

Sistem saraf pusat

Saraf kranium

Saraf spina

Saraf Q: ………….……………...…

Otak

Saraf P: …….......……………….

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 29: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

8

(b) Nyatakan tindakan yang boleh dikawal oleh:

(i) saraf P ……………………………………………………………………..……………… (ii) saraf Q …………………………………………………………….…………………………

[2 markah]

(c) Nyatakan satu contoh tindakan yang dikawal oleh sistem saraf P. …………………………………………………………………………………………… [1 markah ]

(c) Rajah 4.2 menunjukkan seorang pelajar sedang mengayuh basikal.

Mengayuh basikal memerlukan koordinasi otot dan keseimbangan badan. Tandakan (√) bahagian otak yang terlibat mengawal koordinasi dalam Rajah 4.2 .

Serebrum

Serebelum

Medula Oblongata [1 markah ]

Rajah 4.2

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 30: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

9

6 Rajah 5.1 menunjukkan kacuk silang bagi pokok bunga raya tinggi dengan pokok bunga raya kerdil. Semua generasi pertama adalah tinggi.

Rajah 5.1

Kemudian, generasi pertama dikacukkan sesama sendiri. Hasil kacukan ditunjukkan pada Rajah 5.2. Rajah 5.2 (a) (i) Apakah sifat dominan dalam Rajah 5.1 dan Rajah 5.2?

………………………………………………………………………….………

[1 markah]

(ii) Nyatakan alasan anda bagi jawapan di 6(a)(i). …………………………………………………………………….…………… ………………………………………………………………………………….

[1 markah]

Induk

Tinggi Kerdil

Generasi kedua

Generasi pertama

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 31: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

10

P

R Q

Merah

Kuning

Biru

R : ………………………..

(b) Berdasarkan Rajah 5.2, berapakah nisbah bilangan anak pokok tinggi kepada bilangan anak pokok kerdil? …………………………………………………………………………..………………

[1 markah]

(c) T mewakili gen bagi sifat tinggi , t mewakili gen bagi sifat kerdil. Nyatakan pasangan gen bagi kedua-dua pokok induk dalam Rajah 5.1 menggunakan maklumat berikut.

TT Tt

tt

(i) Gen induk tinggi.

…………………………………………………………………….……………

(ii) Gen induk kerdil.

…………………………………………………………………….…………… [2 markah]

(d) Dua pokok kerdil dalam Rajah 5.2 dikacuk silang.

Ramalkan sifat bagi anak yang terhasil. ……………………………………………………………………………..……………

[1 markah]

7 Rajah 6 menunjukkan pencampuran pigmen berwarna. Rajah 6

(a) Berdasarkan Rajah 6, nyatakan warna primer bagi pigmen : (i) ……………………………………………………..………………………………. (ii) …………………………………………………….………………………………..

[2 markah ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 32: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

11

(b) Nyatakan warna pada : P : ..………………………..………………………………………………………… Q : …………………………………………………………………………….……….

[2 markah ]

(c) Namakan warna R dalam kotak yang disediakan dalam Rajah 6. [1 markah ]

(d) Nyatakan satu kegunaan pigmen berwarna dalam kehidupan seharian . ………………………………………………………………………………………………

[1 markah ]

8 Rajah 7 menunjukkan langkah-langkah untuk menghasilkan bahan X.

Rajah 7 (a) Namakan proses dalam Rajah 7 menggunakan maklumat berikut. ............................................................................................................ [ 1 markah ] (b) (i) Apakah bahan X? ………………………………………………..……………………………….. (ii) Nyatakan satu ciri bahan X?

…………………………………………………….…………………………… (iii) Nyatakan satu kegunaan bahan X? ..................................................................................................

[ 3 markah]

Penapaian Saponifikasi Pengesteran

Bahan X

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 33: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

12

(c) Apakah fungsi asid sulfurik pekat? …………………………………………………………….……………………………. ………………………………………………………………………………………….. [1 markah]

(d) Lengkapkan persamaan perkataan bagi menunjukkan tindak balas tersebut.

asid sulfurik pekat etanol + asid etanoik + air [1 markah ]

9 Rajah 8.1 menunjukkan spektrum gelombang elektromagnet.

P Gelombang

mikro Sinar

inframerah Cahaya tampak

Sinar ultraungu Sinar-X Q

Rajah 8.1

(a) (i) Namakan gelombang P dan Q. P : ………………………………………………………………….…………. Q : …………………………………………………………………………….. [2 markah] (ii) Apakah corak gelombang Q? Tandakan (√) jawapan anda dalam petak yang disediakan

dalam Rajah 8.2.

Rajah 8.2

[1 markah]

(b) Nyatakan kesan buruk sinar ultraungu kepada manusia. …………………………………………………………..………………………………

[ 1 markah ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 34: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

13

(c) Jadual 9.3 menunjukkan fungsi tiga jenis komponen elektronik yang digunakan dalam satu sistem penerima radio. Lengkapkan Jadual 9.3 menggunakan nama komponen elektronik yang diberi. Jadual 9.3

[2 markah]

Komponen elektronik

Fungsi

…………………………………………

Menguatkan arus

Diod

Membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja

……………………………………………

Menyimpan cas dan tenaga elektrik.

• Diod • Kapasitor • Transistor

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 35: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

14

Bahagian C

[20 markah]

Jawab Soalan 10 dan sama ada Soalan 11 atau Soalan 12. 10 Kaji pernyataan berikut. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas.

[ 1 markah ]

(a) Anda disediakan dengan : Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di 10(a) berdasarkan kriteria berikut:

(i) Tujuan eksperimen [ 1 markah ]

(ii) Mengenalpasti pembolehubah [ 2 markah ]

(iii) Senaraikan radas dan bahan [ 1 markah ]

(iv) Prosedur atau kaedah [ 4 markah ]

(v) Penjadualan data [ 1 markah ]

Lokasi sungai mempengaruhi nilai pH air sungai

sampel air sungai yang diambil dari kawasan perindustrian sampel air sungai yang diambil dari kawasan hutan

simpanan dua helai kertas pH dan radas-radas lain

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 36: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

15

11 (a) Nyatakan dua perbezaan di antara tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Berikan satu contoh untuk setiap tindak balas.

[4 markah] (b) Rajah 11 menunjukkan tiga contoh perubahan kimia.

Pembakaran pita Tindak balas natrium Pengaratan magnesium dengan air paku

Rajah 11

Kaji maklumat dalam Rajah 11 dan bina konsep perubahan kimia. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek - aspek berikut: (i) Kenal pasti dua ciri-ciri sepunya [2 markah] (ii) Berikan satu contoh lain bagi perubahan kimia [1 markah ] (iii) Beri satu contoh bukan perubahan kimia dan sebabnya [2 markah]

(iv) Hubungkaitkan ciri sepunya untuk membina konsep perubahan kimia.

[1 markah]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 37: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

16

12 (a) Nyatakan dua kegunaan bahan radioaktif dalam bidang perubatan dan dua kegunaan bahan radioaktif dalam bidang pertanian. [4 markah] (b) Kebocoran reaktor nuklear telah menyebabkan sinar radioaktif yang merbahaya terbebas ke persekitaran. Terangkan apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pekerja di dalam reaktor untuk mengelakkan daripada terdedah kepada sinaran radioaktif tersebut. Jawapan anda hendaklah mengandungi perkara berikut:

(i) Pernyataan masalah [1 markah] (ii) Penjelasan masalah [1 markah] (iii) Langkah-langkah kaedah yang digunakan [4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 38: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

SULIT Sains  Kertas 1 & 2   Peraturan Pemarkahan

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013 ANJURAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

SAINS

Kertas 1 & 2

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 

AMARAN  

Peraturan  pemarkahan ini  SULIT dan  Hak  Cipta  Jabatan Pelajaran  Negeri Kedah.  Kegunaan khusus  untuk  pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkankepada sesiapa.  Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apajua bentuk penulisan dan percetakan.

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 14 halaman bercetak

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 39: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

2

1511/2(PP)

PERATURAN PEMARKAHAN ( KERTAS 1 )

NOMBOR SOALAN JAWAPAN NOMBOR

SOALAN JAWAPAN

1 D 26 A

2 B 27 A

3 B 28 B

4 A 29 C

5 C 30 D

6 D 31 C

7 C 32 C

8 C 33 A

9 B 34 C

10 C 35 C

11 A 36 B

12 A 37 B

13 C 38 C

14 C 39 B

15 A 40 A

16 D 41 D

17 C 42 C

18 D 43 D

19 A 44 A

20 B 45 C

21 B 46 B

22 A 47 C

23 C 48 C

24 A 49 D

25 C 50 B

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 40: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

3

PERATURAN PEMARKAHAN ( KERTAS 2 ) Soalan Kriteria Pemarkahan Markah Σ

Markah 1 BAHAGIAN A

(a) (i)

Nota: 1. Semua titik dipindahkan betul – 1m 2. Graf licin - 1m (b) 1. Apabila masa bertambah, suhu bertambah 2. Semakin lama masa, semakin bertambah suhu. 3.Masa bertambah, suhu bertambah Nota: Mana-mana satu (c) Jawapan mesti ditunjukkan pada graf Tolak : Sekiranya dituliskan 100°C tanpa ditunjukkan pada graf.

(d) 100 (º C)

2

1 1 1

2

1 1 1

JUMLAH 5

Suhu/°C

Masa / minit

Takat didih 100°C

Takat didih 100°C

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 41: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

4

Soalan Kriteria Pemarkahan Markah Σ Markah

2 (a)(i)Pembolehubah dimanipulasikan: Kehadiran antibiotik (ii) Pembolehubah dimalarkan:

1. Isipadu bubur nutrien 2. Isipadu kultur bakteria 3. Jenis bakteria 4. Suhu 5. Masa

(b) 1. (Kehadiran) antibiotik boleh menghalang/ mengurangkan pertumbuhan/pembiakan bakteria 2. (Kehadiran) antibiotik dapat/boleh membunuh bakteria (c) Antibiotik ialah bahan/sesuatu yang menyebabkan campuran menjadi jernih (d)

1 1 1 1 1

2 1 1 1

JUMLAH 5

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 42: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

5

Soalan Kriteria Pemarkahan Markah Σ Markah

3 (a) 1. Bilangan daun anak pokok Rajah 2.2 lebih banyak berbanding Rajah 2.1 2. Bilangan daun anak pokok Rajah 2.1 sedikit berbanding Rajah 2.2 3. Daun dalam Rajah 2.1 berwarna kuning (b) Bilangan daun anak pokok dalam Rajah 2.2 lebih banyak kerana mendapat nutrien yang cukup/lengkap. (c) Pembolehubah yang dimalarkan: 1. Masa 2. Jenis anak pokok 3. Saiz anak pokok 4. Keamatan cahaya 5. Bilangan asal daun anak pokok (d) 1. (Jika) larutan kultur lengkap digunakan, (maka) bilangan daun anak pokok lebih banyak 2. (Jika) larutan kultur lengkap digunakan, (maka) anak pokok tumbuh subur. 3. (Jika) larutan kultur tanpa nitrogen digunakan, (maka) bilangan daun anak pokok tidak berubah/lebih sedikit. 4. (Jika) larutan kultur tanpa nitrogen digunakan, (maka) daun kuning terbentuk. 5. (Jika) larutan kultur tanpa nitrogen digunakan, (maka) pertumbuhan anak pokok tidak subur 6. Nitrogen diperlukan untuk pertumbuhan daun (anak pokok). (e) Larutan kultur lengkap ialah larutan/ bahan/ sesuatu yang menyebabkan bilangan daun anak pokok (tumbuh) lebih banyak

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

JUMLAH 5

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 43: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

6

Soalan Kriteria Pemarkahan Markah Σ Markah

4 (a) P: 0.9 + 0.1 Q: 0.2 + 0.1

Nota: Ukuran mengikut cetakan

(b) (Bongkah kayu) A (c) 1. Semakin berkurang luas permukaan

(sentuhan), semakin bertambah tekanan/ kedalaman lekuk (pada plastisin)//sebaliknya 2. Jika luas permukaan (sentuhan) berkurang, maka tekanan bertambah//sebaliknya 3. Luas permukaan (sentuhan) berbeza, kedalaman lekuk berbeza

Nota: Tolak jawapan : Luas permukaan mempengaruhi kedalaman lekuk

(d) Tekanan ialah nilai/sesuatu yang ditunjukkan

oleh kedalaman lekukan pada plastisin.

1 1 1 1 1

2 1 1 1

JUMLAH 5 5 BAHAGIAN B

(a) Saraf P : Saraf tunjang

Saraf Q : Saraf autonomi (b) (i) Saraf P : Tindakan refleks

(ii) Saraf Q : Tindakan luar kawal (c) Contoh tindakan refleks:

1. Tangan diangkat serta merta apabila terkena objek panas / tajam. 2. Mengerdip mata apabila habuk memasuki

mata. 3. Sentakan lutut

Nota: Sebarangan contoh tindakan refleks

(d ) Serebrum Serebelum Medula oblongata

1 1

1 1 1 1

2

2 1 1

JUMLAH 6

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 44: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

7

Soalan Kriteria Pemarkahan Markah Σ Markah

6 (a)(i) Tinggi (ii) 1. Semua anak pokok dalam generasi pertama adalah tinggi 2. Bilangan anak pokok tinggi dalam generasi kedua lebih banyak daripada anak pokok kerdil (b) 9:3 // 3:1 (c)(i) TT (ii) tt (d) Semua kerdil

1 1 1 1 1 1

1 1 1 2 1

JUMLAH 6 7 (a) (i) merah

(ii) biru (iii)kuning Nota : Mana-mana dua (b) P : Ungu Q : Hijau (c) Hitam Nota : Jawapan ditulis dalam kotak yang disediakan dalam Rajah 6 (d) 1. Percetakan 2. Pendawaian elektrik 3. Pewarna dalam makanan 4. Pewarna dalam seni lukis 5. Mewarna baju dan pakaian dalam industri tekstil 6. Penggunaan cat dalam sektor pembinaan Nota : Sebarang satu kegunaan yang betul

1 1 1 1 1 1 1

2 2 1 1

JUMLAH 6

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 45: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

8

Soalan Kriteria Pemarkahan Markah Σ Markah

8 (a) Pengesteran (b)(i) Ester// Etil etanoat (ii) 1. Berbau wangi/harum 2. Tidak larut dalam air 3. Kurang tumpat daripada air (iii) 1. Membuat minyak wangi 2. Membuat perisa makanan (c) Bertindak sebagai mangkin (bagi mencepatkan penghasilan ester) (d) Ester

1 1 1 1 1 1

1 3 1 1

JUMLAH 6 9

(a) (i) P : Gelombang radio Q : Sinar gama (ii)

(b) Boleh menyebabkan: 1. katarak mata 2. kanser kulit 3. merendahkan/melemahkan sistem/ tahap keimunan badan (c)

Komponen elektronik Fungsi

Transistor Menguatkan arus

Kapasitor Menyimpan cas dan tenaga elektrik.

1 1 1 1 1 1

2 1 1 2

JUMLAH 6

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 46: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

9

Soalan Kriteria Pemarkahan Markah Σ Markah

10 BAHAGIAN C

(a) 1. Air sungai dari kawasan hutan simpanan mempunyai pH neutral.

2. Air sungai dari kawasan perindustrian mempunyai pH berasid / lebih rendah. 3. Air sungai dari kawasan perindustrian mempunyai pH beralkali/ lebih tinggi. 4. Kedudukan sungai berbeza , menghasilkan pH air sungai berbeza. Nota: Mana-mana satu (b)(i) 1. Untuk mengkaji nilai pH air sungai dari dua tempat yang berbeza. 2. Untuk mengkaji nilai pH air sungai dari kawasan perindustrian dan dari kawasan hutan simpanan

3. Untuk mengkaji kedudukan sungai berbeza menghasilkan nilai pH air yang berbeza. (ii) Pembolehubah Dimalarkan : Isipadu air sungai Dimanipulasi :Lokasi/Kedudukan sungai Bergerak balas : Nilai pH air sungai (iii) Radas dan Bahan; Air sungai dari kawasan perindustrian, air sungai dari kawasan hutan simpanan, 2 helai kertas pH dan (dua) tabung uji/ sebarang bekas yang sesuai

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

Mak 2

1

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 47: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

10

(iv) Prosedur : 1. Labelkan dua tabung uji A dan B . 2.Isikan tabung uji A dengan 20 ml air sungai dari kawasan perindustrian. 3. Isikan tabung uji B dengan 20 ml air sungai dari kawasan hutan simpanan. 4. Uji kedua-dua tabung uji A dan B dengan menggunakan kertas pH// Celup kertas pH ke dalam kedua-dua tabung uji 5. Perhatikan dan catatkan nilai pH bagi kedua- dua air sungai tersebut . Nota: Markah bagi langkah 2, 3 dan 4 boleh diperoleh daripada rajah. (v)

Lokasi/Kedudukan sungai

Nilai pH air sungai

Air sungai dari kawasan perindustrian

Air sungai dari hutan simpanan

1 1 1

1

1

4

1

JUMLAH 10

20ml air sungai dari kawasan perindustrian

20 ml air sungai dari kawasan hutan simpanan

A B

Kertas pH

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 48: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

11

Soalan Kriteria Pemarkahan Markah Σ Markah

11(a)

Perbezaan di antara tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik

Bil Tindak balas eksotermik

Tindak balas endotermik

1 Tindak balas yang membebaskan haba

Tindak balas yang menyerap haba

2 Aras tenaga bahan tindak balas lebih tinggi daripada hasil tindak balas

Aras tenaga bahan tindak balas lebih rendah daripada hasil tindak balas

3 Peningkatan suhu sekeliling

Penurunan suhu sekeliling

Nota: Mana-mana dua pasangan perbezaan yang betul

Contoh tindak balas eksotermik

Contoh tindak balas endotermik

1. Respirasi 2.Pembakaran 3.Tindak balas asid dengan alkali // Proses peneutralan 4. Tindak balas logam dengan air/asid 5. Proses haber Mana-mana contoh lain yang sesuai

1.Fotosintesis 2.Penguraian karbonat 3.Penguraian nitrat, 4.Apabila ammonium klorida / nitrat dilarutkan dalam air 5.Apabila kalium nitrat dilarutkan dalam air Mana-mana contoh lain yang sesuai

Nota: Mana-mana satu contoh bagi setiap jenis tindak balas

1 1 1

Mak 2

Mak 2

Mak 2

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 49: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

12

Soalan Kriteria Pemarkahan Markah Σ Markah

11(b)

(i) Dua ciri sepunya: 1. Pembentukan sebatian baru. 2. Perubahan dalam komposisi kimia. 3. Perubahan yang tidak boleh dibalikkan. 4. Memerlukan banyak tenaga

Nota: Mana-mana dua ciri sepunya. (ii) Contoh lain bagi perubahan kimia.

1. Pengoksidaan 2. Penghadaman 3. Fotosintesis

Nota: Sebarang satu contoh yang betul

(iii)Satu contoh bukan perubahan kimia dan sebab contoh: 1. Kitaran air 2. Pembentukkan embun 3. Pembentukkan titisan air pada permukaan yang sejuk 4. Nyalaan mentol berfilamen tungsten 5. Pemejalwapan iodin 4. Peleburan ais 5. Penghabluran (garam/kuprum sulfat)

Nota: Sebarang satu contoh yang betul

Sebab: 1. Tiada pembentukan sebatian baru 2. Tiada perubahan dalam komposisi kimia 3. Perubahan yang boleh dibalikkan 4. Memerlukan kurang tenaga

(iii) Konsep sebenar Perubahan kimia ialah perubahan yang membentuk sebatian baru dan tidak boleh dibalikkan Nota: 1. Konsep sebenar mesti mempunyai dua ciri sepunya yang betul dan 2.Mesti dinyatakan dalam jawapan dua ciri sepunya di atas.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mak 2

Mak 1

Mak 1

Mak 1 1

JUMLAH 10

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 50: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

13

Soalan Kriteria Pemarkahan Markah Σ

Markah 12(a)

Dua kegunaan bahan radioaktif dalam bidang perubatan:

Bahan radioaktif Kegunaan Natrium-24 Untuk mengesan pembekuan

darah Kobalt 60 Untuk membunuh sel-sel

kanser Iodin-131 Mengesan kerosakan kelenjar

tiroid Dua kegunaan bahan radioaktif dalam bidang pertanian:

Bahan radioaktif Kegunaan Fosforus-32 Untuk mengkaji kadar

penyerapan baja oleh akar tumbuhan

Karbon-14 Untuk mengkaji lintasan karbon dalam proses fotsintesis tumbuhan hijau

Nota: Nama satu bahan radiaktif dan kegunaan betul . - 1 markah Tolak: 1. Jika hanya menyatakan bahan radioaktif atau kegunaan 2. Jawapan sebarang sinar

1 1 1 1 1

Mak 2 2

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 51: Kedah Trial SPM 2013 Sains.pdf

14

Soalan Kriteria Pemarkahan Markah Σ Markah

12(b) (i) Pernyataan masalah : Pekerja-pekerja dalam reaktor nuklear mengelak daripada terdedah kepada sinar radioaktif yang berbahaya (ii) Penjelasan masalah: Sinar radioaktif yang berbahaya dibebaskan apabila berlaku kebocoran dalam reaktor nuklear (iii) Kaedah yang digunakan: 1. Memakai pakaian pelindung daripada plumbum Tolak: Pakaian khas 2. Memakai dosimeter /lencana filem untuk

mengukur dos/ keamatan sinar radioaktif 3. Menggunakan alat kawalan jauh untuk mengendalikan bahan radioaktif 4. Menggunakan robot untuk mengendalikan bahan radioaktif 5. Bahan radioaktif perlu disimpan dalam bekas

plumbum/konkrit yang tebal 6. Simbol amaran bahan radioaktif mesti dipamerkan pada tempat yang menyimpan bahan radioaktif Nota: Mana-mana 4 betul

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 4

JUMLAH 10

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly